Проект Наказу Мінагрополітики від 11 січня 2018

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форми договору про умови ведення мисливського господарства"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження форми договору про

умови ведення мисливського господарства

 

Відповідно до частини четвертої статті 21 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму договору про умови ведення мисливського господарства, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства лісового господарства України від 12 грудня 1996 року № 153 «Про затвердження Типового договору про умови ведення мисливського господарства», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 грудня 1996 року за № 735/1760.

3. Департаменту тваринництва подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                    М. Мартинюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми договору про умови ведення мисливського господарства»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми договору про умови ведення мисливського господарства» (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено у зв’язку з необхідністю приведення правового регулювання в галузі мисливського господарства у відповідність до вимог Закону України «Про мисливське господарство та полювання» та визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства лісового господарства України від 12 грудня 1996 року № 153 «Про затвердження Типового договору про умови ведення мисливського господарства», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 грудня 1996 року за № 735/1760.

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua у розділі «Регуляторна політика»).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001,

е-mail: info@minagro.gov.ua, тел. (044) 278-81-71, тел./факс (044) 278-76-02;

Державне агентство лісових ресурсів України, вул. Шота Руставелі, 9А, м. Київ, тел./факс (044) 235-51-10, е-mail: hunter@dklg.gov.ua;

Державна регуляторна служба України,

м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та 

продовольства України                                                                                                                 Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми договору про умови ведення мисливського господарства»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Наказ Міністерства лісового господарства України від 12 грудня 1996 № 153 «Про затвердження Типового договору про умови ведення мисливського господарства», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 грудня 1996 року за № 735/1760, розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року № 780 «Про затвердження Положення про мисливське господарство та порядок здійснення полювання».

У зв’язку з прийняттям Закону України від 22 лютого 2000 року № 1478-III «Про мисливське господарство та полювання» постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1762 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року № 459 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» визнано такою, що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року № 780 «Про затвердження Положення про мисливське господарство та порядок здійснення полювання».

Відповідно до положень статті 21 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» (далі - Закон) умови ведення мисливського господарства визначаються у договорі, який укладається між Державним агентством лісових ресурсів України (його територіальними органами) і користувачами мисливських угідь.

Частиною четвертою цього Закону визначено, що форма договору встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

У зв’язку з необхідністю приведення наказу Міністерства лісового господарства України від 12 грудня 1996 року № 153 «Про затвердження Типового договору про умови ведення мисливського господарства», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 грудня 1996 року за № 735/1760, у відповідність до вимог Закону, розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми договору про умови ведення мисливського господарства» (далі – проект наказу).

2. Мета і шляхи їх досягнення

Метою запропонованого проекту наказу є врегулювання питань, пов’язаних із веденням мисливського господарства користувачами мисливських угідь шляхом затвердження форми договору про умови ведення мисливського господарства.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє:

Закон України «Про мисливське господарство та полювання»;

постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2013 року № 31 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням, охороною і відтворенням державного мисливського фонду, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством лісових ресурсів»;

наказ Міністерства лісового господарства України від 12 грудня 1996 року № 153 «Про затвердження Типового договору про умови ведення мисливського господарства», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 грудня 1996 року за № 735/1760;

наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30 вересня 2010 року № 429 «Про затвердження Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за № 1384/18679;

наказ Державного комітету лісового господарства України від 21 червня 2001 року № 56 «Про затвердження Порядку проведення упорядкування мисливських угідь», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2001 року за № 771/5962.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Положення проекту наказу не містять ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщений на офіційному веб-порталі Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua) в розділі «регуляторна політика» з метою громадського обговорення та одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить затвердити форму договору про умови ведення мисливського господарства, якою передбачені умови ведення мисливського господарства, права та обов’язки сторін, що сприятиме невиснажливому використанню мисливської фауни та раціональному веденню мисливського господарства користувачами мисливських угідь.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та 

продовольства України                                                                                                                Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми договору про умови ведення мисливського господарства»

 

1. Визначення проблеми

Наказ Міністерства лісового господарства України від 12.12.1996 № 153 «Про затвердження Типового договору про умови ведення мисливського господарства», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 грудня 1996 року за № 735/1760, розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року № 780 «Про затвердження Положення про мисливське господарство та порядок здійснення полювання».

У зв’язку з прийняттям Закону України від 22 лютого 2000 року № 1478-III «Про мисливське господарство та полювання» постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1762 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року № 459 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» на виконання цього Закону визнано такою, що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року № 780 «Про затвердження Положення про мисливське господарство та порядок здійснення   полювання» (із змінами та доповненнями).

Відповідно до положень статті 21 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» (далі - Закон) не допускається користування мисливськими тваринами та ведення мисливського господарства без оформлення відповідних документів у встановленому цим Законом порядку.

Умови ведення мисливського господарства визначаються у договорі,  який укладається між Державним агентством лісових ресурсів України і користувачами мисливських угідь.

Частиною четвертою цього Закону визначено, що форма договору встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади,  що забезпечує формування державної політики у сфері охорони  навколишнього  природного середовища.

У зв’язку з необхідністю приведення чинного наказу Міністерства лісового господарства України від 12 лютого 1996 року № 153 «Про затвердження Типового договору про умови ведення мисливського господарства» у відповідність до вимог Закону, розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми договору про умови ведення мисливського господарства» (далі – проект наказу).

Проектом наказу пропонується затвердити форму договору щодо умов ведення мисливського господарства.

Основні групи (підгрупи),на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

Ні

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Так

 

 

2. Цілі державного регулювання

Прийняття проекту наказу дасть змогу встановити умови, дотримання яких дозволить забезпечити невиснажливе та раціональне використання мисливської фауни як природного ресурсу суб’єктами господарювання, та контроль і прийняття відповідних заходів реагування державою щодо користувачів мисливських угідь у випадку погіршення стану перебування мисливських тварин у межах мисливських угідь.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Види альтернативи

Опис альтернативи

 

Альтернатива 1

Відсутність регулювання

Залишити наказ Міністерства лісового господарства України від 12.12.1996 № 153 «Про затвердження Типового договору про умови ведення мисливського господарства» без змін, що не узгоджується з вимогами  Закону України «Про мисливське господарство та полювання»

 

 

Альтернатива 2

Визнання таким, що втратив чинність наказ Міністерства лісового господарства України від 12.12.1996 № 153 «Про затвердження Типового договору про умови ведення мисливського господарства» та встановлення нової форми договору щодо умов ведення мисливського господарства згідно з вимогами Закону

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Види альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Забезпечення контролю за дотриманням невиснажливого користування природними ресурсами

Не передбачено

Альтернатива 2

Скасування чинного наказу та розроблення і затвердження нової Форми договору про умови ведення мисливського господарства Забезпечення контролю за дотриманням невиснажливого користування природними ресурсами

Не передбачено

 

Оцінка впливу на інтереси громадян

 

Види альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачено

Не передбачено

Альтернатива 2

Не передбачено

Не передбачено

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість субєктів господарювання що підпадають під дію регулювання, одиниць

______

_______

1109

_____

1109

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

0

100

 

Види альтернативи

Вигоди

Витрати

Внесення змін до чинного наказу Міністерства лісового господарства України від 12.12.1996 №153 «Про затвердження Типового договору про умови ведення мисливського господарства»

 

Можливість планування фінансово-господарської діяльності, витрат, прибутку

Не передбачено

Скасування чинного наказу та розроблення і затвердження нової Форми договору про умови ведення мисливського господарства

Можливість планування фінансово-господарської діяльності, витрат, прибутку

 

Не передбачено

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під-час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала)

Внесення змін до чинного наказу Міністерства лісового господарства України від 12.12.1996 №153 «Про затвердження Типового договору про умови ведення мисливського господарства»

Бал «1»

У випадку внесення змін до чинного нормативно-правового акту потрібно внести зміни у понад 90 відсотків тексту наказу. Таким чином вдастся повністю змінити його у відповідності до вимог законодавства.

Скасування чинного наказу та розроблення і затвердження нової Форми договору про умови ведення мисливського господарства

Бал «4»

У випадку розроблення і затвердження нової Форми договору наказ вдастся оновити в цілому і по суті.

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропонований проект наказу встановить перелік умов, обов’язкове виконання яких, забезпечить невиснажливе використання мисливської фауни як природного ресурсу. Проект наказу потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною регуляторною службою України та реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органам виконавчої влади та юридичним особам не потрібно додаткових витрат.

7. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Форми договору про умови ведення мисливського господарства» не обмежений, оскільки не обмежений строк дії Закону України «Про мисливське господарство та полювання». Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

До показників результативності регуляторного акта належить:

1) розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта – додаткових надходжень не передбачається;

2) кількість осіб та суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – суб’єкти господарювання які здійснюють господарську діяльність у галузі мисливського господарства та полювання;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними із виконанням вимог акта – не передбачається додаткових витрат коштів та часу;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – середній, так як проект наказу був розміщений на офіційному веб-порталі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Визначення заходів за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Метод відстеження результативності регуляторного акта статистичний.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до даного наказу.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження. Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Мінагрополітики.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                                               Максим МАРТИНЮКДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux