портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 09 листопада 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форми акта проведення державного аудиту щодо дотримання операторами ринку законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                           Київ                                                         №_____________

 

Про затвердження форми акта проведення державного аудиту

щодо дотримання операторами ринку законодавства стосовно

постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи

аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках

 

Відповідно до частини п’ятої статті 12 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму акта проведення державного аудиту щодо дотримання операторами ринку законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (далі – форма акта), що додається.

2. Департаменту тваринництва забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 Міністр                                                                                                                                                                                                  О.М. Павленко

Повідомлення про оприлюднення

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форми акта проведення державного аудиту щодо дотримання операторами ринку законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках"

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форми акта проведення державного аудиту щодо дотримання операторами ринку законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках" (далі – проект наказу) підготовлено на виконання пункту 2 доручення Прем’єр-міністра України від 3 жовтня 2014 року № 35018/1/1-14, яким передбачено здійснення перегляду нормативно-правових актів відповідно до Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

Основною метою проекту наказу є запровадження форми акта для здійснення планових заходів державного аудиту щодо дотримання операторами ринку законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.

Реалізація проекту наказу дозволить державним інспекторам здійснювати планові заходи державного аудиту щодо дотримання операторами ринку законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, з використанням єдиної форми акта.

Проект наказу є регуляторним актом, який відповідає принципам державної регуляторної політики та справлятиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Розробником проекту наказу є Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України.

Проект наказу, а також аналіз регуляторного впливу оприлюднено шляхом розміщення на веб-сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ – Обговорення проектів документів).

Зауваження від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту наказу на поштову та/або електронну адреси Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001; semenchuk@vet.gov.ua та san@vet.gov.ua) та Державної регуляторної служби України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011; inform@dkrp.gov.ua).

 

Заступник Голови Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України                                                                                                                                          О.М. Вержиховський

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форми акта проведення державного аудиту щодо дотримання операторами ринку законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форми акта проведення державного аудиту щодо дотримання операторами ринку законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках" (далі – проект наказу) підготовлено на виконання частини п’ятої статті 12 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою проекту наказу є затвердження форми акта проведення державного аудиту щодо дотримання операторами ринку законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" від 22 липня 2014 року № 1602-VII;

Закон України "Про ветеринарну медицину" від 16 листопада 2006 року № 361-V;

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

від 01 жовтня 2012 року № 590 "Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2012 року за № 1704/22016.

Реалізація даного проекту наказу не передбачає розроблення нових та внесення змін до чинних законодавчих і нормативно-правових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат державного та/або місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством охорони здоров’я України, Державною регуляторною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць, його положення не впливають на регіональний розвиток.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект наказу оприлюднений на офіційному веб-сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ – Обговорення проектів документів).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом, який відповідає принципам державної регуляторної політики та справлятиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечуватиме права та інтереси суб’єктів господарювання, громадян та держави.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Очікуваним результатом прийняття проекту наказу є забезпечення державних інспекторів єдиними формами актів для проведення державного аудиту щодо дотримання операторами ринку законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а також становлення прозорих, законодавчо обґрунтованих вимог.

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форми акта проведення державного аудиту щодо дотримання операторами ринку законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках"

 

1. Визначення та аналіз проблем, які будуть розв’язані шляхом державного регулювання.

Актуальність та доцільність розробки проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форми акта проведення державного аудиту щодо дотримання операторами ринку законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках" (далі – проект наказу) обумовлено необхідністю розроблення законодавчої бази стосовно здійснення планових заходів державного контролю дотримання операторами потужностей законодавства щодо дотримання операторами ринку законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.

Проект наказу розроблено на виконання підготовлено на виконання статті 12 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

2. Визначення цілі регулювання.

Ціллю прийняття зазначеного проекту наказу є забезпечення здійснення планових заходів державного контролю за дотриманням операторами ринку законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Існує декілька альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Перший спосіб: на даний час вимоги до операторів потужностей не регламентовані й інші регуляторні акти у даній сфері відсутні. В якості альтернативи до проекту наказу можливо розглянути питання щодо збереження існуючої на даний момент ситуації без змін.

Проте, цей спосіб нами відхилено як такий, що призведе до недотримання положень чинного законодавства України.

Другий спосіб: розробка тимчасових регуляторних актів у сфері дотримання операторами ринку законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.

Проте, від такої альтернативи відмовилися на таких підставах:

прийняття тимчасового регуляторного акта не відповідає принципу послідовності регуляторної діяльності;

оператори потужностей, що здійснюють свою діяльність у сфері виробництва та обігу харчових продуктів, з недовірою поставляться до тимчасового документа та існуватиме ризик свідомого невиконання його вимог в очікуванні постійного загального регулювання.

Третій спосіб: прийняття зазначеного проекту наказу.

Проект наказу відповідає потребам у розв’язанні визначених проблем.

При цьому будуть досягнуті поставлені цілі, а також забезпечені принципи державної регуляторної політики щодо запровадження операторами потужностей системи HACCP, а також забезпечить прозорість здійснення планових заходів державного контролю (перевірки) за дотриманням операторами ринку законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.

На сучасному етапі прийняття проекту наказу є єдино можливим та максимально ефективним способом затвердження форми акта перевірки дотримання операторами ринку законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Розв’язання цієї проблеми можливе шляхом прийняття проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форми акта перевірки дотримання операторами потужностей законодавства щодо діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів". У даній сфері правового регулювання діють закони України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та "Про ветеринарну медицину".

Проект наказу визначає форму акта перевірки дотримання операторами потужностей законодавства щодо діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів.

Контроль щодо дотриманням операторами потужностей проекту наказу здійснюють державні інспектори центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів (компетентного органу).

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття проекту наказу полягає у дотриманні його положень.

Прийняття та реалізація проекту наказу дозволить забезпечити встановлення уніфікованого підходу до фіксації результатів державного аудиту та використання єдиної форми акта щодо дотриманням операторами потужностей законодавства щодо діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів, забезпечить єдину процедуру здійснення офіційного нагляду (контролю).

Впровадження вимог цього регуляторного акта не потребує бюджетних та інших матеріальних витрат.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

Проект наказу запроваджує форму акта перевірки дотримання операторами потужностей законодавства щодо діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Удосконалення державної політики в сфері безпечності та якості харчових продуктів.

Розроблення нормативно-правового акту з питань з питань системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог законів України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та "Про ветеринарну медицину" та міжнародних вимог.

Покращення здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів.

Немає

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Збільшення прибутку внаслідок дотримання міжнародних вимог при здійсненні виробництва харчових продуктів.

Зменшення збитків внаслідок зменшення штрафних санкцій при виявленні харчових продуктів, які не відповідають вимогам.

Збільшення експортних можливостей операторів ринку, що задіяні в сфері виробництва та обігу харчових продуктів.

Немає

Сфера інтересів громадян

Забезпечення населення України безпечними та якісними харчовими продуктами.

Немає

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Акт набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Строк дії акта буде відбуватися протягом строку дії законів України

"Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та "Про ветеринарну медицину".

8. Показники результативності регуляторного акта.

Показниками результативності регуляторного акта є:

1) розмір надходжень до Державного бюджету України, пов’язаних з дією проекту Вимог не буде зменшено;

2) розмір та витрати коштів і часу, пов’язані з виконанням операторами потужностей вимог акта не буде збільшено;

3) рівень поінформованості буде значним: по-перше – проект наказу оприлюднений з метою обговорення та отримання від операторів потужностей зауважень та пропозицій; по-друге – після прийняття цього регуляторного акта, його буде розміщено на сайтах Верховної Ради України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України;

4) збільшення виробництва та введення в обіг безпечних та якісних харчових продуктів;

5) збільшення потенційної можливості експорту харчових продуктів.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності проекту наказу здійснюватиметься протягом 45 днів від дати його оприлюднення. Для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб’єктів, на яких поширюватиметься дія цього наказу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Встановлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux