Проект Наказу Мінагрополітики від 26 травня 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр"

роект

 

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження форм заяв, які подаються для

включення заявника до Державного реєстру суб’єктів

насінництва та розсадництва та для внесення змін

до відомостей, які містить такий реєстр

  

Відповідно до частини четвертої статті 122 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму заяви для включення юридичної особи до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва;

форму заяви для включення фізичної особи-підприємця до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва;

форму заяви про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містить Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва;

форму заяви про внесення змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містить Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", але не раніше ніж з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Я. Краснопольського.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                         Т. Кутовий

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Проект наказу розроблено на виконання вимог Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами".

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011,

Е-mail: oleksandr.viktoruk@minagro.gov.ua, Вікторук Олександр Михайлович,

тел./факс: 279-27-04.

Державна регуляторна служба України,

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

 Перший заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                              Я. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр" (далі – проект наказу) розроблений на виконання вимог Закону України від 8 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" (далі – Закон).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою та завданням проекту наказу є затвердження форми заяви:

для включення юридичної особи до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва;

для включення фізичної особи-підприємця до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва;

про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містить Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва;

про внесення змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містить Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва та встановлення вимог до заповнення цих заяв.

3. Правові аспекти

Нормативно-правові акти, що діють у цій сфері:

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" з урахуванням змін внесених законом України від 8 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами";

Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119.

Реалізація цього акта не потребує внесення змін до чинних нормативно-правових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Створення, ведення, функціонування, фінансування витрат, пов’язаних із створенням, технічною підтримкою, обслуговуванням програмного забезпечення Реєстру, формування і ведення Реєстру забезпечується за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801010 "Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу", а також інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України та державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У зазначеному проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить виконати вимоги Закону шляхом затвердження форм заяв, які подаються заявниками для включення до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить даний реєстр, установити вимоги до заповнення заяв, що забезпечить формування зазначеного реєстру за декларативним принципом.

 

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                              Я. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр"

 

І. Визначення проблеми

Законом України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" внесено зміни до законів України "Про насіння і садивний матеріал" та "Про охорону прав на сорти рослин" та передано функції у сфері насінництва та розсадництва, які на сьогодні здійснює Державна інспекція сільського господарства України до Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, статтею 122 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (далі – Закон) передбачено, що форма заяви затверджується Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

На виконання статті 122 Закону Мінагрополітики розроблено проект наказу "Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр" (далі - проект наказу).

Необхідність прийняття проекту наказу зумовлена установленням єдиних вимог до форм заяв та можливості подачі їх за заявницьким принципом в будь-який зручний для суб’єкта господарювання спосіб.

На сьогодні форма заяви для подання її атестаційній комісії для отримання права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу затверджена наказом Мінагрополітики від 20 лютого 2013 року № 115 "Про затвердження Порядку проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 березня 2013 року за № 435/22967 (із змінами).

Відповідно даного наказу фізичні та юридичні особи з метою проходження атестації для надання їм права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу подають заяву до територіального органу Державної інспекції сільського господарства України:

До заяви додаються:

копія сертифіката на насіння та/або садивний матеріал, що буде використовуватись для виробництва насіння та/або садивного матеріалу;

копія ліцензії на використання сорту або ліцензійного договору, укладеного між власником сорту і суб’єктом господарювання, на використання сорту;

атестаційний лист виробника насіння та/або садивного матеріалу;

згода на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу, знеособлення, знищення)) персональних даних - для фізичних осіб.

Зазначений спосіб на сьогодні не є ефективним, адже у заявника відсутні можливості подачі заявки в електронній формі чи поштовим відправленням, а також потребує підготовку документів, що додаються до заяви.

Крім того, від подачі пакету документів до внесення суб’єкта насінництва до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу проходить біля 30-40 днів, що негативно впливає на терміни проведення інспектування насіннєвих посівів та сертифікації насіння і садивного матеріалу.

У зв’язку із зазначеним, та відповідно до Закону, назріла необхідність у прийнятті проекту наказу, яким буде затверджено форми заяв:

для включення юридичної особи до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва;

для включення фізичної особи-підприємця до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва;

про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містить Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва;

про внесення змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містить Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва.

Подання зазначених заяв для внесення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва (далі – Реєстр) за заявницьким принципом та можливість подачі як у електронному вигляді, поштовим відправленням чи особисто заявником (уповноваженою особою) значно скоротить час від подачі заявки до внесення в Реєстр.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є виконання вимог Закону, що дасть змогу затвердити форми заяв:

для включення юридичної особи до Реєстру;

для включення фізичної особи-підприємця до Реєстру;

про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містить Реєстр;

про внесення змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містить Реєстр.

Реєстр створюється з метою ведення переліку суб’єктів насінництва та розсадництва, які виробляють насіння та/або садивний матеріал для реалізації відповідно до вимог Закону.

З прийняттям проекту наказу будуть встановлені єдині форми заявок, які подаються для формування та ведення Реєстру.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

 Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишення діючого

регулювання без змін

Такий спосіб вимагає затрат часу та ресурсів на підготовку пакету документів та подачі його до територіального органу Держсільгоспінспекції. Значно порушуються строки внесення заявника до Реєстру, що може спричинити ризики виникнення та поширення виробництва неякісного насіння та садивного матеріалу.

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Не забезпечить врегулювання зазначеного питання. Як наслідок можливо очікувати поширення в Україні неякісного насіння та садивного матеріалу. Понесення витрат суб’єктами господарювання у разі придбання неякісного насіння (садивного матеріалу) та недоотримання запланованих врожаїв сільськогосподарської продукції.

Альтернатива 3

Прийняття нового

регуляторного акту

 

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та адекватним з огляду на можливість подання заявки для внесення до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва за заявницьким принципом та в електронному вигляді чи поштовим відправленням. Це дасть змогу використовувати чіткий та єдиний перелік суб’єктів насінництва та розсадництва, які мають необхідні матеріально-технічні та людські ресурси для виробництва якісного насіння та садивного матеріалу. При закупівлі насіння та садивного матеріалу у суб’єктів насінництва та розсадництва, які внесені до Реєстру, значно знижується вірогідність придбання неякісного товару, що сприятиме отриманню запланованих врожаїв та прибутків. Для держави це забезпечить отримання якісної та безпечної продукції для споживання населення та продовольчу безпеку.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення діючого

регулювання без змін

Мінімальні

(існує ймовірність

поширення насіння

сумнівного походження)

Витрати на формування та ведення Державного реєстру виробників насіння та садивного матеріалу складають близько 50 тис. гривень на рік

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Мінімальні

(матимуть місце випадки недоотримання врожаю через неякісний посівний (садивний) матеріал та несумнівних суб’єктів насінництва, що негативно вплине на імідж вітчизняного насінництва (розсадництва) та країни вцілому

Відсутні

Альтернатива 3

Прийняття нового регуляторного акту

 

 

Висока

Надасть можливість захистити державні інтереси в галузі насінництва та розсадництва, забезпечить продовольчу безпеку держави та можливість виходу продукції насінництва та розсадництва на міжнародні ринки. Сприятиме надходженню інвестицій у галузь насінництва та розсадництва.

Створення, ведення та функціонування Реєстру забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України та/або інших джерел не заборонених законодавством (будуть залучатися кошти інших джерел)

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення діючого регулювання без змін

Мінімальні

(є вірогідність придбання неякісного насіння та/або садивного матеріалу, неотримання прибутків та запланованих врожаїв)

Відсутні.

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Мінімальні

(ринок насіння буде насичений насінням та/або садивним матеріалом невідомого походження і сумнівної якості)

Відсутні.

Альтернатива 3

 

Прийняття нового

регуляторного акту

 

 

Високі

захист інтересів громадян шляхом отримання якісного насіння та садивного матеріалу, забезпечить стабільне виробництво сільськогосподарської продукції та отримання прибутків.

Відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

*У зв’язку із внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 "Про затвердження Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта", Мінагрополітики листом від 01.04.2016 № 37-13-2-13/4727 звернулося до громадських організацій у сфері насінництва та розсадництва з проханням провести консультації з учасниками ринку насіння та надати відповідну інформацію, яка буде використана Мінагрополітики при розробці галузевих нормативно правових актів, в тому числі, при підготовці аналізу впливу регуляторного акту. У отриманих відповідях зазначено, що ця інформація є інформацією з обмеженим доступом, а відповідні дані відсутні у розпорядженні Мінагрополітики.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

(довга процедура від подачі документів до внесення в Реєстр, вірогідність поширення неякісного насіння та садивного матеріалу)

Підготовка документів для внесення в Реєстр та направлення їх комісії Держсільгоспінспекції для проведення атестації (витрати 1471360 грн. для 760 суб’єктів насінництва та розсадництва, або 1936 грн. на одного суб’єкта насінництва та розсадництва).

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Мінімальні

(неконтрольований ринок насіння в Україні маже призвести до втрати сортів і гібридів вітчизняної селекції, ризик поширення в Україні неякісного насіння та садивного матеріалу, в тому числі і генетично-модифікованого)

Відсутні.

 

Альтернатива 3

Прийняття нового регуляторного акту

Високі

(узгодження інтересів бізнесу та держави, чітке визначення вимог до подачі заяви, формування, ведення та змісту Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, в т.ч. за заявницьким принципом. Забезпечення здорової конкуренції у сфері насінництва та розсадництва, що позитивно вплине на якість виробництва насіння та садивного матеріалу та забезпечить його вихід на міжнародні ринки)

Витрати, пов’язані із запровадженням зазначеного проекту наказу, у суб’єктів господарювання будуть лише на підготовку та направлення належним чином оформленої заяви до Мінагрополітики (витрати 14 440 грн. для 760 суб’єктів насінництва та розсадництва, або 19 грн. на одного суб’єкта насінництва).

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

 

1 471 360

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

 

0

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

 

14 440

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

-

-

2.

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн.

-

-

3.

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн.

17

85

4.

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), грн.

-

-

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.

-

-

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

2

10

7.

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, грн.

-

-

8.

Інше (уточнити), грн.

-

-

9.

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн.

19

95

10.

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

760

760

11.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн.

14440

72200

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні

(за рік)

Витрати за

п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

 

-

 

-

 

-

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/ нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

 

-

 

-

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності

(за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

1 год. на підготовку 1 заяви (заробітна плата за місяць – 3000 грн.,

22-робочі дні – 136 грн. зарплата за 1 день (8 годин) або

17 грн. за 1 годину.

-

17

85

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

-

-

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензій, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати

за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

2 грн.

2 грн.

10 грн.

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект наказу.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

Результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Залишення діючого

регулювання без змін

2

Діючий механізм формування та ведення Державного реєстру не відповідає Закону та вимогам сучасності. В першу чергу це відсутність можливості заявнику подавати матеріали за заявницьким принципом в будь-який зручний для нього спосіб.

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

1

Відсутність Реєстру призведе до неконтрольованого поширення в Україні насіння і садивного матеріалу невідомого походження та якості, в тому числі і генетично-модифікованого.

Альтернатива 3

Прийняття нового регуляторного акту

4

Зазначений спосіб не порушує вимог Закону, повністю відповідає вимогам сучасності, зменшує навантаження на суб’єктів насінництва, прозорість і відкритість при формуванні Реєстру.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 3

Прийняття нового регуляторного акту

Захист державних інтересів в галузі насінництва та розсадництва, забезпечення продовольчої безпеки держави та можливість виходу продукції насінництва та розсадництва на міжнародні ринки, узгодження інтересів бізнесу та держави.

У громадян витрати, пов’язані із запровадженням проекту наказу відсутні.

У суб’єктів господарювання будуть витрати лише на підготовку та направлення належним чином оформленої заяви до Мінагрополітики (орієнтовно – 19 грн. вартість 1 заявки, або 14440 грн. – для 760 суб’єктів насінництва та розсадництва)+ (вартість поштового відправлення 1 заявки – 2 грн. або 1520 грн. – для 760 суб’єктів насінництва та розсадництва.

Створення, ведення, функціонування Реєстру забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України та/або інших джерел не заборонених законодавством.

Даний спосіб повністю відповідає нормам Закону та вимогам сучасності, зменшує навантаження на суб’єктів господарювання. Сприятиме покращенню якості виробництва насіння та садивного матеріалу в Україні та виходу його міжнародні ринки.

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Вигоди мінімальні, існує вірогідність насичення ринку насінням та садивним матеріалом невідомого походження і сумнівної якості, розповсюдження генетично-модифікованих сортів і т.д.

У держави, суб’єктів господарювання та громадян витрати відсутні, адже потреба у формуванні та веденні Реєстру відсутня.

Відсутність Реєстру призведе до неконтрольованого поширення в Україні насіння і садивного матеріалу невідомого походження та сумнівної якості, в тому числі генетично-модифікованого, неможливість його сертифікації та виходу на міжнародні ринки. Може суттєво вплинути на продовольчу безпеку держави

Альтернатива 1

Залишення діючого

регулювання без змін

Вигоди цього способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону та вимогам сучасності

У громадян витрати відсутні.

У суб’єктів господарювання існують витрати на підготовку документів та подачі їх до комісії територіального органу Держсільгоспінспекції (на 1 заявку витрати складають - 1936 грн., а на 760 – 1471360 грн.).

У держави витрати

на формування та ведення Державного реєстру виробників насіння та садивного матеріалу складають близько 50 тис. гривень на рік

Залишення ситуації, яка існує на сьогодні є неможливою. Адже в першу чергу це не відповідає нормам Закону, вимогам сьогодення та міжнародній практиці.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 3

Прийняття нового регуляторного акту

Повністю відповідає нормам Закону та вимогам сучасності, зменшує навантаження на суб’єктів господарювання. Не потребує витрати значних коштів. Розроблено та узгоджено спільно з галузевими асоціаціями та вітчизняними і міжнародними компаніями. Сприятиме покращенню якості виробництва насіння та садивного матеріалу в Україні та виходу його міжнародні ринки. Захист суб’єкта насінництва та розсадництва, забезпечення продовольчої безпеки, сприяння надходженню інвестицій в галузь насінництва та розсадництва.

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Вигоди мінімальні існує вірогідність насичення ринку насінням та садивним матеріалом невідомого походження і сумнівної якості, розповсюдження генетично-модифікованих сортів і т.д.

Х

Альтернатива 1

Залишення діючого

регулювання без змін

Вигоди цього способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону та вимогам сучасності, а також вимагає від суб’єктів господарювання значних витрат пов’язаних із підготовкою документів.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання зазначеної проблеми розроблено проект наказу, що дасть можливість затвердити форми заяв для включення заявника до Реєстру та внесення змін до відомостей, які містить Реєстр.

У разі прийняття проекту наказу будуть встановлені чіткі, єдині форми заяв, які відповідають вимогам сьогодення, що унеможливить зловживань з боку правників Мінагрополітики вимагати додаткові документи для формування Реєстру.

Прийняття проекту наказу сприятиме захисту державних інтересів галузі насінництва та розсадництва, захисту суб’єктів насінництва та розсадництва, забезпечить продовольчу безпеку держави та можливість виходу продукції насінництва та розсадництва на міжнародні ринки та сприятиме надходженню інвестицій в галузь насінництва та розсадництва.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці несуть матеріальні затрати, які складаються із затрат на забезпечення підготовки та подання до Мінагрополітики для включення до Реєстру, заяви.

Створення, ведення, функціонування, фінансування витрат, пов’язаних із створенням, технічною підтримкою, обслуговуванням програмного забезпечення Реєстру, формування і ведення Реєстру забезпечується за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801010 "Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу", а також інших джерел, не заборонених законодавством.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність функціонування галузей насінництва та розсадництва, проект наказу доцільно запроваджувати на необмежений термін, його дія буде постійною на термін дії Закону та залежатиме від змін у законодавстві України.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Враховуючи стрімкий розвиток галузі насінництва та розсадництва в Україні, процес виробництва насіння та садивного матеріалу, а також його сортові та якісні показники  потребують посиленого контролю.

Показниками результативності впровадження проекту наказу буде недопущення до виробництва насіння і садивного матеріалу юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців, які не подали до Мінагрополітики належно оформленої заяви затвердженої даним проектом наказу.

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта:

дія буде поширюватися на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність в галузі насінництва та розсадництва (близько – 760 суб’єктів насінництва та розсадництва);

кількість заяв, що надходитиме до Мінагрополітики для включення до Реєстру в середньому буде складати в межах 760;

кількість змін, що буде вноситись протягом року до Реєстру (залежить від звернень суб’єктів насінництва та розсадництва стовно внесення відповідних змін);

кількість суб’єктів насінництва та розсадництва, що будуть виключені з Реєстру є невідомою.

Рівень поінформованості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - вище середнього за рахунок:

а) юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть ознайомитися з проектом наказу, який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

б) у разі прийняття, наказ буде розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua);

в) юридичні особи та фізичні особи-підприємці будуть поінформовані з основних положень акта під час проведення планових та позапланових заходів.

Зазначені форми заяв розроблялися спільно з громадськими об’єднаннями у сфері насінництва (розсадництва), та узгоджувалися із учасниками ринку насіння (садивного матеріалу).

Прийнятий проект наказу буде доведений до відома департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та громадських об’єднань у сфері насінництва та розсадництва.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінагрополітики шляхом обробки даних реєстру та інформації, отриманої від Державної інспекції сільського господарства України та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Будуть вивчатися порушення у сфері насінництва та розсадництва та підстави для прийняття рішення про виключення суб’єкта насінництва та розсадництва з Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва.

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності проекту наказу шляхом аналізу зауважень та пропозицій, які надійшли від фізичних та юридичних осіб до проекту акта.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності наказу, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу інформації внесеної до Реєстру, кількості відмов у внесенні до Реєстру, порушень законодавства під час проведення перевірок.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесенням відповідних змін.

  

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                              Я. КраснопольськийДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux