портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 22 червня 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів"

Проект

            

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                  Київ                                                                                    №_____________

 

Про затвердження форм документів та надання інформації щодо

здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому

комплексі шляхом здешевлення кредитів

 

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300, та з метою аналізу ефективності використання бюджетних коштів

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити такі форми, що додаються:

Заявки на участь у конкурсі для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

Довідки про отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами за рахунок коштів державного бюджету.

Журналу обліку реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення переліку позичальників агропромислового комплексу для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів за рахунок коштів державного бюджету.

Реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

Реєстру позичальників для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

Інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у попередніх роках.

Інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у поточному році.

Інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами в розрізі позичальників.

Заявки щодо додаткової потреби в компенсаційних коштах, необхідних для здешевлення кредитів.

2. Департаменту фінансово-кредитної політики:

Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

Щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, та у місячний строк після закінчення бюджетного періоду забезпечити подання до Міністерства фінансів України інформації про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                              О.М. Павленко

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено на виконання Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300, та з метою аналізу ефективності використання бюджетних коштів.

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011), е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001), е-mail: anzhela.nigayeva@minagro.gov.ua.

Відповідальний виконавець: Нігаєва Анжела Едуардівна, тел. 279-79-90.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" (далі – проект наказу) розроблено на виконання Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300 (далі – Порядок), та з метою аналізу ефективності використання бюджетних коштів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття наказу є здійснення аналізу ефективності використання бюджетних коштів, що спрямовані на часткову компенсацію відсоткової ставки підприємствам-позичальникам за користування кредитами відповідно до Порядку.

Дана мета досягається шляхом затвердження форм документів, які передбачені Порядком, що дозволять розпочати роботу регіональних конкурсних комісій з визначення переліку підприємств агропромислового комплексу для отримання права на компенсацію за кредитами, а також форм документів для здійснення контролю за їх цільовим використанням, зокрема:

Заявки на участь у конкурсі для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

Довідки про отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами за рахунок коштів державного бюджету.

Журналу обліку реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення переліку позичальників агропромислового комплексу для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів за рахунок коштів державного бюджету.

Реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

Реєстру позичальників для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

Інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у попередніх роках.

Інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у поточному році.

Інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами в розрізі позичальників.

Заявки щодо додаткової потреби в компенсаційних коштах, необхідних для здешевлення кредитів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Бюджетний кодекс України, закони України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", "Про державну підтримку сільського господарства України", та Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300.

Реалізація проекту наказу не передбачає внесення змін до чинних актів або визнання актів такими, що втратили чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект наказу не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу надсилається на погодження до Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та до Державної регуляторної служби України.

Проект наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

Положення проекту наказу не містять ознаки дискримінації.

Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

10¹.Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття даного проекту наказу надасть можливість розпочати роботу регіональних конкурсних комісій щодо визначення переліку підприємств-позичальників для надання часткової компенсації відсоткових ставок за залученими банківськими кредитами, а підприємствам-позичальникам, які залучили кредити, звернутися до зазначених комісій для отримання права на фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

 

 Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" (далі – Порядок), яким передбачено що Мінагрополітики України розробляє форми документів, що дозволять розпочати роботу регіональних конкурсних комісій з визначення переліку підприємств агропромислового комплексу для отримання права на компенсацію за кредитами, а також форми документів для здійснення контролю за їх цільовим використанням.

На виконання даного Порядку та з метою аналізу ефективності використання бюджетних коштів міністерством підготовлено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" (далі – проект наказу).

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту наказу є здійснення аналізу ефективності використання бюджетних коштів, що спрямовані на часткову компенсацію відсоткової ставки підприємствам-позичальникам за користування кредитами відповідно до Порядку.

Дана мета досягається шляхом затвердження форм документів, які передбачені Порядком, що дозволять розпочати роботу регіональних конкурсних комісій з визначення переліку підприємств агропромислового комплексу для отримання права на компенсацію за кредитами, а також форм документів для здійснення контролю за їх цільовим використанням.

3. Альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Під час підготовки проекту наказу було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший спосіб – залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не дозволить розпочати роботу регіональних конкурсних комісій з визначення переліку підприємств агропромислового комплексу для отримання права на компенсацію за кредитами.

Другий альтернативний спосіб – прийняття проекту наказу, що дасть змогу затвердити форми документів для роботи регіональних конкурсних комісій, а також форми документів для здійснення контролю за їх цільовим використанням.

Таким чином, прийняття проекту наказу є єдиним способом досягнення цілей та розв’язання вищезазначених проблем.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

З метою надання суб’єктам господарювання АПК державної підтримки шляхом часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у банках, Порядком передбачено, що Мінагрополітики України розробляє та затверджує форми документів, що дозволять розпочати роботу регіональних конкурсних комісій з визначення переліку підприємств агропромислового комплексу для отримання права на компенсацію за кредитами, а також форми документів для здійснення контролю за їх цільовим використанням. Проектом наказу затверджуються такі форми документів:

Заявки на участь у конкурсі для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами (заповнюється та подається підприємством для участі у конкурсі).

Довідки про отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами за рахунок коштів державного бюджету.

Журналу обліку реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення переліку позичальників агропромислового комплексу для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів за рахунок коштів державного бюджету.

Реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

Реєстру позичальників для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

Інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у попередніх роках.

Інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у поточному році.

Інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами в розрізі позичальників.

Заявки щодо додаткової потреби в компенсаційних коштах, необхідних для здешевлення кредитів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація проекту наказу надасть можливість затвердити форми документів, які передбачені Порядком для роботи регіональних конкурсних комісій, а також форми документів для здійснення контролю за їх цільовим використанням.

Після затвердження форм суб’єкти господарювання АПК матимуть змогу подати заявку на участь у конкурсі для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

6. Очікувані результати прийняття акта

Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

 

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Забезпечення основ державної політики у сфері пільгового кредитування суб’єктів господарювання АПК;

захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання аграрного сектору України;

визначення механізму надання часткової компенсації відсоткових ставок за банківськими кредитами;

здійснення контролю за ефективним використанням бюджетних коштів, передбачених для здешевлення кредитів.

Немає.

Суб’єкти господарювання АПК

Можливість прийняття участі у конкурсі для отримання компенсації за залученими кредитами;

поліпшення фінансового стану суб’єктів господарювання АПК.

Немає.

Населення

 

Немає, оскільки норми проекту наказу поширюються на юридичних осіб.

Немає.

 

7. Обґрунтування дії строку акта

Дія проекту наказу поширюється на бюджетний рік.

8. Показники результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

- аналіз стану залучення кредитних ресурсів підприємствами-позичальниками;

- аналіз відсоткових ставок банків за користування кредитами;

- порівняльна оцінка загальних розмірів державної бюджетної підтримки АПК та її впливу на фінансовий стан підприємств-позичальників;

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта - не передбачається;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – суб’єкти господарювання агропромислового комплексу, які залучили кредити та використали їх на визначенні проектом Порядку цілі, а також сплатили у поточному році відсотки за користування ними та подали до конкурсної комісії заявку на участь у конкурсі для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться підприємствами-позичальниками, які пов’язані з виконанням вимог акта:

не передбачаються витрати коштів підприємствами;

час, який буде витрачено для подання до відповідної конкурсної комісії документів та заявки до участі у конкурсі для отримання державної підтримки – 1 день;

- покращення фінансового стану одержувачів такої державної підтримки.

Проект наказу розміщений в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gоv.ua.

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження здійснюється один раз на 3 роки після повторного відстеження шляхом аналізу статистичних даних з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Мінагрополітики України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux