Проект Наказу Мінагрополітики від 04 травня 2017

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва"

Проект

  МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження форм для отримання часткової

компенсації вартості сільськогосподарської техніки

та обладнання вітчизняного виробництва

  

Відповідно до пунктів 11, 12 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 130,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму № 1 "Заявка для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва";

2) форму № 2 "Інформація про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості техніки та обладнання";

3) форму № 3 "Інформація про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості техніки та обладнання";

4) форму № 4 "Реєстр сільськогосподарських товаровиробників – отримувачів часткової компенсації вартості техніки та обладнання".

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту фінансово-кредитної політики разом з Департаментом землеробства та технічної політики в АПК забезпечити укладання партнерської угоди з державними банками.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.

   

  

Міністр                                                                                                                                                                                                        Т.Кутовий

Повідомлення про оприлюднення

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу Мінагрополітики "Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва"  розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика", підрозділ "Проекти регуляторних актів").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkrp.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Департамент землеробства та технічної політики в АПК, e-mail: anatolii.kuzhelyuk@minagro.gov.ua, тел. 279-85-28.

 

  

Заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                                        О. Ковальова

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної  політики та продовольства України "Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської  техніки та обладнання вітчизняного виробництва"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" Міністерству аграрної політики та продовольства передбачені видатки на підтримку розвитку підприємств агропромислового комплексу за бюджетною програмою 2801580 "Фінансова підтримка сільськогосптоваровиробників" в обсязі 4774,3 млн гривень, з яких 550,0 млн гривень спрямовується на часткову компенсацію вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва, придбаного сільськогосподарським товаровиробником у поточному році.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 130.

Часткова компенсація вартості техніки та обладнання, придбані у виробників та/або їх дилерів, надається сільськогосподарським товаровиробникам на безповоротній основі у розмірі 20 відсотків вартості техніки та обладнання (без урахування податку на додану вартість), зазначеної в акті приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через державний банк.

Для отримання часткової компенсації сільськогосподарські товаровиробники подають до державного банку заявку, форма якої визначається Мінагрополітики, та підтвердні документи щодо придбання техніки та обладнання.

Мінагрополітики на підставі наданої державними банками інформації про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ сільськогосподарського товаровиробника, вид і марку техніки та обладнання, вартість їх придбання, суму коштів, що підлягає частковій компенсації, формує реєстр сільськогосподарських товаровиробників та у межах обсягу відкритих асигнувань у місячний строк перераховує бюджетні кошти державному банку, який в одноденний строк перераховує їх на поточні рахунки сільськогосподарських товаровиробників пропорційно визначеним у реєстрі сумам.

Враховуючи вищезазначене, з метою реалізації Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 р. № 130", необхідно затвердити форми заявки для отримання коштів часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, інформації про суму коштів, що підлягає частковій компенсації та їх перерахування до державних банків, реєстру сільськогосподарських товаровиробників – отримувачів часткової компенсації вартості техніки та обладнання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом наказу пропонується затвердити форми:

"Заявки для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва";

"Інформація про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості техніки та обладнання";

"Інформація про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості техніки та обладнання";

"Реєстр сільськогосподарських товаровиробників – отримувачів часткової компенсації вартості техніки та обладнання".

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік";

Закон України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу";

постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130 "Про затвердження Порядку використання коштів,  передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва";

постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 369 "Про затвердження Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу" (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 147).

Реалізація акта не потребує внесенню змін до чинних актів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" на бюджетну програму 2801580 "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" передбачено видатки у сумі 4550,0 млн. гривень за програмами підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу, в тому числі на часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва – 550,0 млн. гривень.

Виділення коштів дасть можливість сільгосптоваровиробникам придбати техніки та обладнання на суму майже 3500 млн. гривень.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не належить до нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Цей проект наказу не потребує громадського обговорення.

9. Пропозиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта сприятиме збереженню наявних і створенню нових робочих місць, підвищенню рівня зайнятості населення.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить спрямувати бюджетні кошти на забезпечення сільськогосподарських товаровиробників вітчизняною технікою та обладнанням для агропромислового комплексу шляхом здійснення часткової компенсації вартості техніки та обладнання через державні банки.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                                                                            Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної  політики та продовольства України "Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської  техніки та обладнання вітчизняного виробництва"

 

I. Визначення проблеми

Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" Мінагрополітики передбачені кошти за бюджетною програмою КПКВК 2801580 "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" в обсязі 4774,3 млн гривень, з яких 550,0 млн гривень спрямовується на часткову компенсацію вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва, придбаного сільськогосподарським товаровиробником у поточному році.

Згідно із Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 130, для отримання часткової компенсації сільськогосподарські товаровиробники подають до державного банку заявку, форма якої визначається Мінагрополітики, та підтвердні документи щодо придбання техніки та обладнання, а саме:

копію платіжного доручення;

акт приймання-передачі техніки та обладнання;

свідоцтво про державну реєстрацію техніки (якщо техніка підлягає обов’язковій державній реєстрації).

Мінагрополітики на підставі наданої державними банками інформації про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ сільськогосподарського товаровиробника, вид і марку техніки та обладнання, вартість їх придбання, суму коштів, що підлягає частковій компенсації, формує реєстр сільськогосподарських товаровиробників та у межах обсягу відкритих асигнувань у місячний строк перераховує бюджетні кошти державному банку, який в одноденний строк перераховує їх на поточні рахунки сільськогосподарських товаровиробників пропорційно визначеним у реєстрі сумам.

У зв’язку із цим Мінагрополітики підготовлено проект наказу, яким передбачається затвердити такі форми:

№ 1 "Заявка для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва";

№ 2 "Інформація про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості техніки та обладнання";

№ 3 "Інформація про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості техніки та обладнання";

№ 4 "Реєстр сільськогосподарських товаровиробників – отримувачів часткової компенсації вартості техніки та обладнання".

Кількість суб’єктів господарювання (сільськогосподарських товаровиробників), що підпадають під дію регулювання, у розрізі великих, середніх, малих та мікропідприємств вказати неможливо, оскільки проблема однаково впливає на всіх суб’єктів господарювання (сільськогосподарських товаровиробників) незалежно від форми власності та рівня доходу.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

+

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

 

+

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

 

+

* Питому вагу суб’єктів малого підприємництва вказати неможливо, оскільки проблема однаково впливає на всіх суб’єктів господарювання (сільськогосподарських товаровиробників) незалежно від рівня доходу.

II. Цілі державного регулювання

Унормування питання визначення форми заявки, які подаватимуться суб’єктами господарювання до державних банків для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання;

Спрямування бюджетних коштів на забезпечення сільськогосподарських товаровиробників вітчизняною технікою та обладнанням для агропромислового комплексу шляхом здійснення часткової компенсації вартості техніки та обладнання через державні банки.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Не забезпечується досягнення цілей щодо отримання суб’єктами господарювання часткової компенсації при купівлі техніки та обладнання на безповоротній основі у розмірі 20 відсотків за рахунок бюджетних коштів.

Така альтернатива є неприйнятною.

Альтернатива 2.

Прийняття наказу Мінагрополітики "Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва"

Забезпечує досягнення цілей. Прийняття акта дозволить:

сільськогосподарським товаровиробникам подати державним банкам заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання у розмірі 20 відсотків;

Мінагрополітики перерахувати суму коштів державним банкам, які в одноденний строк перерахують їх на поточні рахунки сільськогосподарських товаровиробників;

сформувати реєстр сільськогосподарських товаровиробників – отримувачів часткової компенсації вартості техніки та обладнання.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" Мінагрополітики передбачені кошти за бюджетною програмою КПКВК 2801580 "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" в обсязі 4774,3 млн гривень, з яких 550,0 млн гривень спрямовуються на часткову компенсацію вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Х

Х

Альтернатива 2

Прийняття наказу Мінагрополітики "Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва"

Ефективне використання бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення сільськогосподарських товаровиробників вітчизняною технікою та обладнанням шляхом здійснення часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання  вітчизняного виробництва, переоснащення сільськогосподарських товаровиробників сучасними технологічними засобами

Додаткових фінансових витрат не передбачається.

Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення здійснюватиметься Мінагрополітики в межах відповідного бюджетного фінансування.

 

3. Проект акта не розповсюджується на сферу інтересів громадян.

4. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*:

Кількість суб’єктів господарювання (сільськогосподарських товаровиробників), що підпадають під дію регулювання, у розрізі великих, середніх, малих та мікропідприємств вказати неможливо, оскільки проблема однаково впливає на всіх суб’єктів господарювання (сільськогосподарських товаровиробників) незалежно від форми власності та рівня доходу.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Х

Не забезпечується можливість суб’єктами господарювання (сільськогосподарськими товаровиробниками) отримувати часткову компенсацію вартості техніки та обладнання за рахунок бюджетних коштів.

Альтернатива 2

Прийняття наказу Мінагрополітики "Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва"

Прийняття проекту акта  забезпечить можливість суб’єктів господарювання подавати заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

 

Часові витрати, необхідні для ознайомлення заповнення  заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

За приблизними підрахунками суб’єкту господарювання необхідно витратити на заповнення заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва 20 хвилин:

5 хвилин на ознайомлення із заявкою;

15 хвилин на заповнення заявки

 

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1.

 Збереження ситуації, яка на даний час існує

За умови залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати представлятимуть собою:

- відсутність можливості отримання суб’єктами господарювання (сільськогосподарськими товаровиробниками) часткової компенсації вартості техніки та обладнання за рахунок бюджетних коштів;

- відсутність стабільного внутрішнього попиту та гарантованого ринку збуту сільгосптехніки та обладнання;

- ризики незабезпечення стабільного та гарантованого задоволення технологічних потреб сільгосптоваровиробників у техніці та обладнанні для АПК;

- ризики дестабілізації проходження посівного та збирального сезону 2017 року.

 

Альтернатива 2.

Прийняття наказу Мінагрополітики "Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва"

Обсяг витрат (заповнення форми заявки, підготовки пакету документів, канцелярські товари) на кожного сільськогосподарського товаровиробника відсутні.

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання (сільськогосподарського товаровиробника), які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

До суб’єктів господарювання, яким надається часткова компенсація вартості техніки та обладнання

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

відсутні

відсутні

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

відсутні

відсутні

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

відсутні

відсутні

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

відсутні

відсутні

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

відсутні

відсутні

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

відсутні

відсутні

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

відсутні

відсутні

8

Інше (заповнення форми заяви, підготовка пакету документів), гривень:

відсутні

відсутні

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

відсутні

відсутні

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

відсутні

відсутні

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

відсутні

відсутні

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

відсутні

відсутні

відсутні

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/ нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

відсутні

відсутні

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

_________

* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів держав-ного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом

за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

__________ 

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні 
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

відсутні

відсутні

відсутні

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за 
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

відсутні

відсутні

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка на даний час існує

1

Визначені цілі не можуть бути реалізовані через невідповідності положень чинних нормативних актів.

Альтернатива 2

Прийняття наказу Мінагрополітики "Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва"

3

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою.

 

 

Рейтинг результатив-ності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка на даний час існує

Відсутні

Відсутні

На сьогодні відсутня заявка для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, що унеможливлює надання сільськогосподарським товаровиробникам на безповоротній основі часткової компенсації у розмірі 20 відсотків вартості за придбання вітчизняної техніки та обладнання.

 

Альтернатива 2

Прийняття наказу Мінагрополітики "Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільсько-господарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва"

Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення сільськогос-подарських товаровиробників вітчизняною технікою та обладнанням шляхом здійснення часткової компенсації вартості сільськогосподар-ської техніки та обладнання  вітчизняного виробництва, переоснащення сільськогосподарських товаровиробників сучасними технологічними засобами

 

Додаткових фінансових витрат не передбачається.

Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення здійснюватиметься Мінагрополітики в межах відповідного бюджетного фінансування.

 

Часові витрати, необхідні для ознайомлення із заповненням відповідної заявки у державних банках.

 

Цілі прийняття акта можуть бути реалізовані повною мірою.

 

Рейтинг

Аргумент щодо переваг обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Не вирішує ключового завдання щодо унормування питання визначення форм заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання вітчизняного  виробництва.

Х

Альтернатива 2.

Прийняття наказу Мінагрополітики "Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва"

Дозволить сільськогосподарським товаровиробникам подання державним банкам заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання у розмірі 20 відсотків, Мінагрополітики перерахувати суму коштів державним банкам, які в одноденний строк перераховують їх на поточні рахунки сільськогосподарських товаровиробників, сформувати реєстр сільськогосподарських товаровиробників – отримувачів часткової компенсації вартості техніки та обладнання. 

Відсутній ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання проблеми, є прийняття наказу Мінагрополітики "Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва".

Наказом пропонується затвердити такі форми:

№ 1 "Заявка для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва";

№ 2 "Інформація про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості техніки та обладнання";

№ 3 "Інформація про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості техніки та обладнання";

№ 4 "Реєстр сільськогосподарських товаровиробників – отримувачів часткової компенсації вартості техніки та обладнання".

У Заявці для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва сільськогосподарському товаровиробнику необхідно надати документи, а саме:

копію платіжного доручення щодо придбання техніки та обладнання, що підтверджує оплату через державний банк;

акт приймання-передачі техніки та обладнання;

свідоцтво про державну реєстрацію техніки, якщо така техніка підлягає реєстрації;

довідку, підтверджену ДФС, що підприємство не банкрут, не перебуває на стадії ліквідації, простроченої більш ніж шість місяців  заборгованості перед Державним бюджетом, пенсійним фондом, фондами загальнообовязкового державного соціального страхування.

Сільськогосподарський товаровиробник також надає реквізити персонального банківського рахунку – отримувача часткової компенсації вартості в банківській установі для перерахування часткової компенсації, заповнює інформацію про найменування заводу-виробника техніки та обладнання, дату придбання техніки та обладнання, її вартість.

Мінагрополітики на підставі наданої державними банками інформації (повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ сільськогосподарського товаровиробника, вид і марку техніки та обладнання, вартість їх придбання, суму коштів, що підлягає частковій компенсації), формує реєстр сільськогосподарських товаровиробників та у межах обсягу відкритих асигнувань у місячний строк перераховує бюджетні кошти державному банку, який в одноденний строк перераховує їх на поточні рахунки сільськогосподарських товаровиробників пропорційно визначеним у реєстрі сумам.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Прийняття акта сприятиме:

унормуванню питання визначення форми заявки для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

сформувати реєстр сільськогосподарських товаровиробників – отримувачів часткової компенсації вартості техніки та обладнання на підставі наданої державними банками інформації та перерахувати у межах обсягу відкритих асигнувань бюджетні кошти державному банку, який перерахує їх на поточні рахунки сільськогосподарських товаровиробників пропорційно визначеним у реєстрі сумам.

забезпеченню ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення сільськогосподарських товаровиробників вітчизняною технікою та обладнанням шляхом здійснення часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, переоснащення сільськогосподарських товаровиробників сучасними технологічними засобами

Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" на бюджетну програму 2801580 "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" передбачено видатки у сумі 4550,0 млн. гривень за програмами підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу, в тому числі на часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва – 550,0 млн. гривень.

Реалізація акта не потребуватиме додаткових фінансових витрат та ресурсів органів виконавчої влади та юридичних осіб.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого акта встановлюється на необмежений термін.

Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни правових актів, на вимогах яких базується акт.

Термін набрання чинності акта – відповідно до законодавства: з дня його опублікування.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Дія акта поширюється на всіх сільськогосподарських товаровиробників, які придбали техніку та обладнання вітчизняного виробництва та здійснили оплату через державні банки.

Рівень поінформованості сільськогосподарських товаровиробників  щодо основних положень наказу є високим, оскільки проект наказу опубліковано в електронному вигляді на офіційному веб-порталі Мінагрополітики.

У зв’язку з прийняттям акта суб’єкти господарювання витрачатимуть мінімальний час на реалізацію його норм.

 

Розмір надходжень до бюджету в разі прийняття акта

Прийняття цього наказу не впливатиме на розмір надходжень до бюджету

Сільськогосподарські товаровиробники

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

 

Час та кошти, витрачені сільськогосподарськими товаровиробниками на реалізацію акта

Реалізація проекту наказу потребує часових витрат, необхідних для ознайомлення з новим нормативно-правовим актом та заповнення відповідної заявки

 

Рівень поінформованості сільськогосподарських товаровиробників

Рівень поінформованості сільсько-господарських товаровиробників щодо основних положень наказу є високим, оскільки проект наказу опубліковано в електронному вигляді на офіційному веб-порталі Мінагрополітики.

 

 

За результатами відстеження акта розробником визначаються такі показники:

 

Кількість поданих заявок сільськогосподарськими товаровиробниками для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання.

Кількість придбаної техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Сума коштів, що підлягає частковій компенсації вартості техніки та обладнання.

Сума коштів, перерахованих на часткову компенсацію вартості техніки та обладнання.

Кількість сільськогосподарських товаровиробників, які отримали часткову компенсацію на техніку та обладнання.

Показник буде наведений під час здійснення інформації, наданої державними банками щодо кількості сільськогосподарських товаровироб-ників, які придбали техніку та обладнання, вартість яких підлягає частковій компенсації.

Сформований реєстр сільськогоспо-дарських товаровиробників – отримувачів часткової компенсації вартості техніки та обладнання буде подано Мінекономрозвитку.

Складена фінансова звітність щодо використання бюджетних коштів подається Мінфіну.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Усі відстеження результативності дії акта буде проводитись шляхом здійснення статистичних даних щодо кількості сільськогосподарських товаровиробників, які подали заявки на отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання та отримали часткову компенсацію.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цим актом шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься впродовж двох років після набрання ним чинності шляхом здійснення моніторингу статистичних даних.

 

  

Заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                                        О. КовальоваOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux