портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 12 жовтня 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування"

 Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                          Київ                                                        №_____________

 

Про внесення зміни до пункту 4 Порядку підтвердження

для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу

сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування

 

Відповідно до статей 7 та 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та з метою удосконалення процедури отримання підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміну до пункту 4 Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 лютого 2013 року № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за № 399/22931 (із змінами), виклавши його у такій редакції:

"4. Обсяг зразків насіння та садивного матеріалу сорту рослин, що ввозяться для селекційних, дослідних робіт і експонування протягом одного календарного року, не повинен перевищувати тридцятикратної кількості посадкового матеріалу сорту, що надається для проведення одного року польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні.

 Для сортів рослин (родів і видів), по яких не проводиться кваліфікаційна експертиза на придатність до поширення в Україні, зразки насіння та садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування протягом одного календарного року, ввозяться в обсязі, що не перевищує кількість насіння або садивного матеріалу, що подається разом із заявкою на сорт рослин.".

 2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

 Міністр                                                                                                                                                                                                  О.М. Павленко

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування" Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено відповідно до статті 7 та статті 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua) у розділі "Регуляторна політика".

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001,

E-mail:taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна.

тел./факс 279 27 04

Державна регуляторна служба України, 

м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

Е-mail: mail@dkrp.gov.ua;

 

 

Заступник Міністра

аграрної політики тапродовольства України                                                                                                                                              В.І. Лапа

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування" (далі – проект наказу) розроблено відповідно до статей 7 та 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та з метою розширення можливостей отримання підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування.

Разом з тим, на адресу Мінагрополітики України неодноразово звертались суб’єкти господарювання, міжнародні організації і недержавні об'єднання, зокрема Насіннєва асоціація України та Український клуб аграрного бізнесу з пропозиціями щодо внесення змін до діючого Порядку, оскільки на сьогодні пункт 4 обмежує суб’єктів господарювання, які імпортують насіння для селекційних, дослідних робіт і експонування сортів рослин (родів і видів), по яких не проводиться кваліфікаційна експертиза на придатність до поширення в Україні у отриманні відповідного підтвердження.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є розширення можливостей для суб’єктів господарювання, які імпортують насіння для селекційних, дослідних робіт і експонування сортів рослин (родів і видів), по яких не проводиться кваліфікаційна експертиза на придатність до поширення в Україні, шляхом внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 20 лютого 2013 року № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за № 399/22931 (із змінами).

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання, є:

Конституція України;

Закон України "Про насіння і садивний матеріал";

Указ Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 "Про Міністерство аграрної політики та продовольства України".

Реалізація змін до цього наказу не потребує внесення змін до чинних нормативно - правових актів з даного питання чи визнання їх такими, що втратили чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансово-економічні розрахунки не приводяться у зв’язку із тим, що даний нормативно-правовий акт не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на його впровадження.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною інспекцією сільського господарства України, Державною регуляторною службою України, Національною академією аграрних наук України та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua в розділі "Регуляторна політика".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом та відповідає принципам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Прийняття наказу дозволить розширити можливість суб’єктам господарювання, які імпортують насіння для селекційних, дослідних робіт і експонування сортів рослин (родів і видів), по яких не проводиться кваліфікаційна експертиза на придатність до поширення в Україні.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить удосконалити чинний Порядок, в частині розширення можливостей суб’єктам господарювання, які імпортують насіння для селекційних, дослідних робіт і експонування сортів рослин (родів і видів), по яких не проводиться кваліфікаційна експертиза на придатність до поширення в Україні, зокрема насіння овочевих культур, що в свою чергу дасть можливість суб’єктам господарювання проводити дослідні та селекційні роботи на різних ділянках в різних ґрунтово-кліматичних зонах та дозволить відбирати найкращі сорти та гібриди для України.

 

 

Заступник Міністра

аграрної політики тапродовольства України                                                                                                                                              В.І. Лапа

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування"

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування" (далі – проект наказу) розроблено відповідно до статей 7 та 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та з метою розширення можливостей отримання підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування.

Разом з тим, на адресу Мінагрополітики України неодноразово звертались суб’єкти господарювання, міжнародні організації і недержавні об'єднання, зокрема Насіннєва асоціація України та Український клуб аграрного бізнесу з пропозиціями щодо внесення змін до діючого Порядку, оскільки на сьогодні пункт 4 Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування" (далі - Порядок) обмежує суб’єктів, які імпортують насіння для селекційних, дослідних робіт і експонування сортів рослин (родів і видів), по яких не проводиться кваліфікаційна експертиза на придатність до поширення в Україні у отриманні відповідного підтвердження.

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття відповідного проекту наказу.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основною ціллю внесення змін до Порядку є вирішення питання розширення можливості імпорту насіння для зазначених цілей сортів рослин (родів і видів), по яких не проводиться кваліфікаційна експертиза на придатність до поширення в Україні.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу.

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки встановлено, що насіння ввозиться в кількості, що визначається для забезпечення проведення польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність на поширення в Україні. Але існує ряд сортів та видів по яких кваліфікаційна експертиза сортів рослин на придатність на поширення в Україні не проводиться. Зокрема це стосується насіння овочевих культур.

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту наказу. Це дозволить удосконалити Порядок та розширити можливість суб’єктам отримати підтвердження на ввезення насіння для зазначених цілей, сортів рослин (родів і видів), по яких не проводиться кваліфікаційна експертиза на придатність до поширення в Україні.

Таким чином найбільш прийнятним є другий спосіб.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи.

Розв'язання проблеми можливе шляхом прийняття проекту наказу.

Наказом передбачено внести зміни в частині:

- обсягу зразків насіння та садивного матеріалу сорту рослин, що ввозяться для селекційних, дослідних робіт і експонування протягом одного календарного року, який не повинен перевищувати кількості посадкового матеріалу сорту, що надається для проведення польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні;

- обсягу зразків насіння та садивного матеріалу сорту рослин, що ввозяться для селекційних, дослідних робіт і експонування протягом одного календарного року, який не повинен перевищувати кількості посадкового матеріалу сорту, що надається разом із заявкою на сорт рослин.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу із Державною інспекцією сільського господарства України, Державною регуляторною службою України, Національною академією аграрних наук України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги проекту регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде врегульовано питання Порядку ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування, в частині розширення можливостей.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття акта.

 

Вигоди

Витрати

Для держави:

удосконалення процедури ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування та можливість контролю подальшого використання ввезеного насіння.

витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні

Для суб’єктів господарювання:

 

можливість проведення дослідних та селекційних робіт на різних ділянках в різних ґрунтово-кліматичних зонах, що дозволить відібрати найкращі сорти та гібриди для України.

додаткові витрати відсутні

Для населення:

 

посилення гарантій зі сторони держави для громадян (споживачів сільськогосподарської продукції), захист їх прав та охоронюваних законом інтересів

додаткові витрати відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії акта.

Строк дії регуляторного акта не обмежений.

Регуляторний акт діє постійно з дня набрання ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, що регулюють зазначене питання, чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності акта.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження;

розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними із виконанням вимог акта, не передбачається;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень актасередній, оскільки проект наказу розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності проекту наказу буде здійснюватись Мінагрополітики України до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання ним чинності.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Держсільгоспінспекцією України протягом усього строку дії регуляторного акта шляхом аналізу звітів і статистичних даних.

 

 

Заступник Міністра

аграрної політики тапродовольства України                                                                                                                                              В.І. ЛапаOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux