Проект Наказу Мінагрополітики від 17 квітня 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення зміни до Порядку проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                              Київ                                                             №_____________

 

Про внесення зміни до Порядку проведення перевірок при

здійсненні державного контролю за додержанням вимог

лісового законодавства

 

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про прокуратуру", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність з вимогами законодавства

 

НАКАЗУЮ:

 

1. В абзаці дев’ятому пункту 3.10 розділу ІІІ Порядку проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства, затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України від 31 серпня 2010 року № 263, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2010 року за № 1129/18424, слова "звертатися до органів прокуратури з клопотанням про подання позовів" замінити словами "подавати позови".

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК (Топчій В.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                              О.М. Павленко

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення зміни до Порядку проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення зміни до Порядку проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства" (далі – проект наказу) Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблений відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 № 1697-VІІ, у зв’язку із внесенням зміни до статті 91 Лісового кодексу України в частині порядку клопотання про відшкодування втрат лісогосподарського виробництва або збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання, а також повернення самовільно або тимчасово зайнятих лісових ділянок, мисливських угідь, строк користування якими закінчився, з метою приведення наказу Державного комітету лісового господарства України від 31 серпня 2010 року № 263 "Про затвердження Порядку проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства" у відповідність із нормативно-правовим актом вищої юридичної сили.

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–порталі Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції до проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України:

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001,

Відповідальний виконавець: Бондарчук Ольга Миколаївна.

е-mail: [email protected]

тел. 226-22-12,  факс 226-22-12

Державна регуляторна служба України:

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення зміни до Порядку проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Зазначений проект наказу розроблено відповідно до статті 91 Лісового кодексу України, Закону України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 № 1697-VІІ, яким визначено порядок клопотання про відшкодування втрат лісогосподарського виробництва або збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання, а також повернення самовільно або тимчасово зайнятих лісових ділянок, мисливських угідь, строк користування якими закінчився.

2. Мета і шляхи її досягнення

Наказом буде приведено нормативні приписи Порядку проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства у відповідність до вимог чинного законодавства.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Лісовий кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення та Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 № 1697-VІІ.

У зв’язку із реалізацією проекту наказу внесення змін до чинних нормативно-правових актів не передбачається.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткового фінансового забезпечення з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України та Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Прийняття цього наказу сприятиме упорядкуванню процедури клопотання про відшкодування втрат лісогосподарського виробництва або збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання, а також повернення самовільно або тимчасово зайнятих лісових ділянок, мисливських угідь, строк користування якими закінчився.

61. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить положень з ознаками дискримінації та не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

З прийняттям проекту акта нормативні приписи Порядку проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства будуть приведені у відповідність до вимог чинного законодавства.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів  

Прийняття зазначеного наказу дозволить упорядкувати процедуру клопотання про відшкодування втрат лісогосподарського виробництва або збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання, а також повернення самовільно або тимчасово зайнятих лісових ділянок, мисливських угідь, строк користування якими закінчився. 

 

 

 Перший заступник Міністра аграрної

 політики та продовольства України                                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення зміни до Порядку проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства"

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення зміни до Порядку проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства" (далі – проект наказу) розроблено відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 № 1697-VІІ, у зв’язку із внесенням зміни до статті 91 Лісового кодексу України в частині порядку клопотання про відшкодування втрат лісогосподарського виробництва або збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання, а також повернення самовільно або тимчасово зайнятих лісових ділянок, мисливських угідь, строк користування якими закінчився, з метою приведення у відповідність до актів вищої юридичної сили.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основною ціллю прийняття проекту наказу є приведення наказу Державного комітету лісового господарства України від 31 серпня 2010 року № 263 "Про затвердження Порядку проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2010 року за № 1129/18424 у відповідність до статті 91 Лісового кодексу України.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу.

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки в цьому випадку не буде виконано вимоги Перехідних положень Закону України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 року № 1697-VII, згідно яких необхідно привести підзаконні нормативно-правові акти у відповідність до положень Закону.

Другий спосіб – прийняття проекту наказу, чим буде приведено наказ Державного комітету лісового господарства України від 31 серпня 2010 року № 263 "Про затвердження Порядку проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства" у відповідність до статті 91 Лісового кодексу України.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи.

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття проекту наказу.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 Прийняття проекту наказу забезпечить приведення нормативно-правового акту до вимог чинного законодавства.

6. Очікувані результати прийняття нормативно-правового акту.

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Не передбачено

Не передбачено

Суб’єкти господарської діяльності

Не передбачено

Не передбачено

Населення (фізичні особи)

Не передбачено

Не передбачено

 

7. Обґрунтування строку дії нормативно-правового акту.

Даний проект регуляторного акту не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення показників результативності нормативно-правового акту.

До показників результативності регуляторного акта належить, зокрема:

1) надходження коштів до державного бюджету – не передбачено;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – дія акта поширюватиметься на всі лісогосподарські підприємства;

3) розмір коштів і часу, визначаються органами виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами Держлісагентства України – не передбачено;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній, оскільки проект наказу розміщено на офіційному порталі Державного агентства лісових ресурсів України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

У відстеженні результативності акта не має необхідності, оскільки проектом наказу передбачається приведення у відповідність наказу Державного комітету лісового господарства України від 31 серпня 2010 року № 263 "Про затвердження Порядку проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства" у відповідність до Закону України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 № 1697-VII.

 

  

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. КраснопольськийOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux