портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 11 серпня 2017

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про внесення змін до Вимог

до технічного і технологічного забезпечення

виконавців топографо-геодезичних

і картографічних робіт

 

Відповідно до частини четвертої статті 17-1 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та підпункту 2 пункту 3 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада
2015 року № 1119 (із змінами), та з метою унормування вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 11 лютого 2014 року № 65, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 квітня 2014 року за № 395/25172 зміни, що додаються.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                    М. Мартинюк

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
“Про внесення змін до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт”

 

1. Розробник

Міністерство аграрної політики та продовольства України.

2. Стислий виклад змісту проекту

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт” розроблено відповідно до частини четвертої статті 171 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” та підпункту 2 пункту 3, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), підпунктів 1, 4, 7, 15, 16, 17 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15 (із змінами).

Метою прийняття проекту наказу є внесення змін до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 лютого 2014 року № 65, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 квітня 2014 року за № 395/25172 та унормування вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (www.land.gov.ua) в мережі Інтернет.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Зауваження та пропозиції направляти на адресу

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел.: (044) 278-81-71, тел./факс: (044) 278-76-02,
e-mail:
info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картограіії та кадастру: МСП 03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, тел. 249-96-91, факс 249-96-70,
e-mail:
topomaps@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України: 01001, м. Київ,
вул. Арсенальна, 9/11, тел. 254-56-73, факс 254-43-93, e-mail:
inform@dkpp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                                         Максим МАРТИНЮК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 11 лютого 2014 р. № 65, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
8 квітня 2014 р. за № 395/25172, затверджено Вимоги до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Відповідно до абзацу першого статті 24 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, шляхом проведення планових та позапланових перевірок відповідно до підстав, визначених Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Пунктами 1, 2 Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. № 976, встановлено, що критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю є, зокрема, види виконуваних топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання незалежно від форми власності належать до одного з трьох ступенів ризику – високого, середнього або незначного.

На сьогодні відсутня достовірна інформація щодо видів робіт, які виконуються суб’єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що унеможливлює їх розподіл за ступенями ризику та визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. Надання щорічної інформації про обсяги виконаних топографо-геодезичних і картографічних робіт дасть змогу врегулювати питання періодичності здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо кожного суб’єкта топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Відповідно до абзацу п’ятого статті 1 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” державна геодезична мережа – мережа геодезичних пунктів, що забезпечує поширення координат на територію держави і є вихідною для створення інших геодезичних мереж.

Сьогодні близько вісімдесяти відсотків будь-якої інформації тією чи іншою мірою пов'язані з просторовими аспектами і тому топографо-геодезична та картографічна інформація повинна бути високоточною в усіх сферах економіки, оборони, науки та освіти і є важливою складовою національної безпеки і оборони та одним із найбільш вагомих завдань держави. Крім того це комплекс польових робіт, пов'язаних з відповідним ступенем ризику.

Використання неперевірених вихідних даних під час здійснення топографо-геодезичних, картографічних робіт може призвести до непередбачених наслідків, пов’язаних з недостовірним відображенням та з необхідною точністю на картографічних матеріалах державного кордону, меж землекористувань та землеволодінь, газо-, нафто- та продуктопроводів, системи промислових, гідротехнічних, інших інженерних споруд, підземних комунікацій тощо, що може загрожувати життю та здоров’ю громадян, навколишньому природному середовищу та безпеці держави.

Тому є необхідність внесення відповідних змін до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт.

2. Мета і шляхи її досягнення

З метою підвищення якості результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт, розподілу суб’єктів топографо-геодезичної і картографічної діяльності за ступенями ризику та здійснення моніторингу стану пунктів Державної геодезичної мережі та мереж згущення, що використовувалися для створення знімальних геодезичних мереж, як вихідні дані пропонується внести зміни до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”;

постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами) “Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України”;

постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. № 976 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру”.

4. Фінансово - економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація наказу не потребує додаткових фінансових, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державною регуляторною службою України, а також проведення державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить норм права, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено для громадського обговорення на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України і Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу дозволить унормувати вимоги до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Регуляторний акт відповідає вимогам Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності.

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі та наведені у таблиці:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Удосконалення нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Вплив на корупційні можливості.

Витрати відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

Упорядкування виконання топографо-

геодезичних і картографічних робіт та усунення необґрунтованих вимог

 

Витрати відсутні

Інтереси фізичних осіб

Забезпечення законних прав на отримання  більш якісних топографо-геодезичних і картографічних матеріалів

Витрати відсутні

101. Вплив реалізації акта на ринок праці.

Реалізація проекту акта не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт” забезпечить унормування вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт.

 

 

Перший заступник Міністра  

аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                                  Максим МАРТИНЮК

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт”

 

І. Визначення проблеми

Відповідно до абзацу шостого статті 5 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” (далі – Закон) суб’єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності є юридичні та фізичні особи, які володіють необхідним технічним та технологічним забезпеченням та у складі яких за основним місцем роботи є сертифікований інженер-геодезист, що є відповідальним за якість результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Разом з тим, на сьогодні відсутня достовірна інформація щодо видів робіт, які виконуються суб’єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що унеможливлює їх розподіл за ступенями ризику у відповідності до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2013 № 976.

Надання щорічної інформації про обсяги виконаних топографо-геодезичних і картографічних робіт дасть змогу врегулювати питання періодичності здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо кожного суб’єкта топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Відповідно до абзацу п’ятого статті 1 Закону державна геодезична мережа – мережа геодезичних пунктів, що забезпечує поширення координат на територію держави і є вихідною для створення інших геодезичних мереж.

Використання неперевірених вихідних даних під час здійснення топографо-геодезичних, картографічних робіт може призвести до непередбачених наслідків, пов’язаних з недостовірним відображенням та з необхідною точністю на картографічних матеріалах державного кордону, меж землекористувань та землеволодінь, газо-, нафто- та продуктопроводів, системи промислових, гідротехнічних, інших інженерних споруд, підземних комунікацій тощо, що може загрожувати життю та здоров’ю громадян, навколишньому природному середовищу та безпеці держави.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує законодавчого врегулювання.

Існуючі правові норми не дають змоги у повній мірі реалізувати положення Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” в частині здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, використання пунктів Державної геодезичної мережі.

З метою підвищення якості результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт, розподілу суб’єктів топографо-геодезичної і картографічної діяльності за ступенями ризику та здійснення моніторингу стану пунктів Державної геодезичної мережі та мереж згущення, що використовувалися для створення знімальних геодезичних мереж, як вихідні дані пропонується внести зміни до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 № 65, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 8 квітня 2014 р. за № 395/25172.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є унормування вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт, зокрема, загальнодержавного та спеціального призначення.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.           Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Відсутність регулювання

Альтернатива 2

Унормування вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт.

2.    Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Проблема не вирішується

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Удосконалення нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Вплив на корупційні можливості.

Підвищення якості результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Відсутні

            Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Забезпечення законних прав на отримання  більш якісних топографо-геодезичних і картографічних матеріалів

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

2 927

2 927

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Упорядкування

виконання топографо-

геодезичних і картографічних робіт

та усунення

необґрунтованих вимог

Відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Залишення існуючої на даний момент ситуації

без змін

0,00

Прийняття проекту акта

0,00

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Проблема продовжує існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Альтернатива 2

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

Встановлюється єдині вимоги до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт.

У разі прийняття проекту акта, держава, громадяни

та суб’єкти господарювання не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат

У разі прийняття регуляторного акта задекларована ціль буде досягнута повною мірою

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Така альтернатива є неприйнятною, тому що проблема не вирішується та не будуть виконані вимоги Закону щодо встановлення вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні

Альтернатива 2

У разі прийняття регуляторного акта, для держави вигода полягатиме в удосконаленні нормативно-правової бази у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та

у впливі на корупційні можливості. Тому обраною альтернативою вирішення проблеми є розроблення регуляторного акта.

Упродовж деякого часу дії регуляторного акта може впливати не достатня обізнаність суб’єктів, на яких поширюється дія цього регуляторного акта

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно:

органам державної влади погодити та затвердити запропоновані зміни до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт;

забезпечити інформування суб’єктів господарювання та громадськості про встановлені зміни до цих Вимог вимоги шляхом їх оприлюднення в мережі Інтернет – на офіційному веб-сайті Мінагрополітики та Держгеокадастру;

суб’єктам господарювання обов’язково отримувати у встановленому порядку координати та висоти вихідних пунктів Державної геодезичної мережі та геодезичних мереж згущення у адміністратора банку геодезичних даних, надавати до Держгеокадастру відомості про стан пунктів Державної геодезичної мережі та мереж згущення, що використовувалися для створення знімальних геодезичних мереж, як вихідні дані та про обсяги виконаних топографо-геодезичних і картографічних робіт.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб відсутні.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів у сферах землеустрою і топографо-геодезичної картографічної діяльності.

У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів – не прогнозується;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – на всіх суб’єктів господарювання, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи;

розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами не змінюватиметься;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта визначається на високому рівні.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття  чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння  показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта будуть порівнюватися із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                      Максим МАРТИНЮКДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux