портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 14 січня 2019

Про внесення змін до Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про внесення змін до Типового табеля забезпечення 

постачання суден флоту рибної промисловості 

 

Відповідно до абзацу десятого статті 8 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Унести зміни до Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 354, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 року за № 1095/21407, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мартинюка М.П.

 

 

Заступник Міністра з питань  

         європейської інтеграції                                                                                                                                                                        О. Трофімцева

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості»  (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ «Регуляторна політика»; підрозділ «Проекти регуляторних актів») та Державного агентства рибного господарства України: www.darg.gov.ua (розділ «Діяльність»; підрозділ «Проекти документів»).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001), е-mail: info@minagro.gov.ua.

Державне агентство рибного господарства України (вул. Січових Стрільців, 45 а, м. Київ, 04053), e-mail: darg@darg.gov.ua.

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011), е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Розробником проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості» є Державне агентство рибного господарства України.

Відповідальний виконавець: Заєць Алла Олегівна, заступник начальника управління – начальник відділу організації та здійснення державного нагляду за безпекою мореплавства Управління державного нагляду забезпекою мореплавства флоту рибної промисловості Державного агентство рибного господарства України, тел. (044) 482-09-82.

 
 

Заступник Міністра з питань

європейської інтеграції                                                                                                                                                                 О. Трофімцева

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості» (далі – проект наказу)

 

Мета: спрощення умов ведення господарської діяльності для суб’єктів рибного господарства шляхом скорочення переліку предметів постачання суден флоту рибної промисловості суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства (далі – судно), необхідних для забезпечення безпеки плавання суден, з урахуванням їх конструкції і району плавання.

1. Підстава розроблення проекту наказу

Абзац десятий статті 8 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».

2. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Розроблення проекту наказу зумовлене необхідністю приведення Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 354, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 липня 2012 року за № 1095/21407 (далі – типовий табель) у відповідність до сучасних вимог щодо морехідного стану судна, шляхом скорочення переліку предметів, якими повинні бути оснащене судно, для забезпечення безпеки його плавання та визначення вимог до оснащення залежно від конструкції судна та району його плавання.

3. Суть проекту наказу 

Проектом наказу пропонується викласти типовий табель у новій редакції та визначити перелік предметів, необхідних для забезпечення безпеки плавання судна, залежно від типу та району його плавання з урахуванням сучасних вимог щодо морехідного стану.

4. Правові аспекти 

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: 

Конвенція про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року;

Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»;

постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року  № 1119 «Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України»;

постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року  № 895 «Положення про Державне агентство рибного господарства України»;

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 354 «Про затвердження Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 року за № 1095/21407;

наказ Міністерства транспорту України від 16 лютого 2004 року № 91 «Про затвердження Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 липня 2004 року за № 872/9471.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових витрат з державного чи місцевих бюджетів.

6. Прогноз впливу

Проект наказу не вплине на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище, проте позитивно вплине на суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері рибного господарства та сприятиме спрощенню умов ведення господарської діяльності.

7. Позиція заінтересованих сторін 

Проект наказу позитивно вплине на забезпечення інтересів суб’єктів рибного господарства та державу.

Прогноз впливу реалізації проекту наказу на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ «Регуляторна політика»; підрозділ «Проекти регуляторних актів») та Державного агентства рибного господарства України: www.darg.gov.ua (розділ «Діяльність»; підрозділ «Проекти документів») відповідно до статті 5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

9. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу підлягає погодженню з Державним агентством рибного господарства України та Державною регуляторною службою України та потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

10. Правова експертиза

Проект наказу підлягає проведенню правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації 

Положення проекту наказу не містять ознаки дискримінації.

Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень пов’язаних з корупцією.

13. Прогноз результатів

Прийняття наказу сприятиме спрощенню умов ведення бізнесу для суб’єктів рибного господарства шляхом скорочення переліку предметів, якими повинно бути оснащене судно, забезпечить встановлення комплектації постачання судна залежно від його конструкції та району плавання судна.

 

 

Заступник Міністра з питань

європейської інтеграції                                                                                                                                                                 О. Трофімцева

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості»

 

I. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, полягає у тому, що на даний час діє Типовий табель забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 354, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 липня 2012 року за № 1095/21407 (далі – типовий табель), який не відповідає мірі вимогам сьогодення та переобтяжений переліком предметів, які не використовуються в сучасних умовах.

З огляду на зазначене, з метою приведення типового табеля у відповідність до сучасних вимог, виникла необхідність розробити проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості» (далі – проект наказу). 

Затвердження типового табеля дозволить:

по-перше, зменшити навантаження на суб’єктів господарювання у частині витрат на закупівлю предметів постачання;

по-друге, скоротити перелік предметів, якими повинно бути оснащене судно;

по-третє, затвердити типовий табель залежно від конструкції судна та району його плавання без надлишкового постачання.

Зазначений проект регуляторного акта розроблено з метою приведення табеля до сучасних реалій, що забезпечить встановлення комплектації постачання судна залежно від його конструкції та району плавання судна, а також сприятиме забезпеченню вимог безпеки мореплавства суден, охороні життя і здоров’я людей, які знаходяться на судні, збереженню судна і вантажу.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

+

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого нормативно-правового акта.

II. Цілі державного регулювання

Основними цілями проекту наказу є:

удосконалення нормативно-правового акта у сфері безпеки мореплавства;

скорочення переліку предметів постачання суден флоту рибної промисловості суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, з урахуванням їх конструкції і району плавання;

спрощення умов ведення господарської діяльності для суб’єктів рибного господарства;

підвищення рівня безпеки плавання суден. 

 

Прийняття наказу дасть можливість суб’єктам господарювання (власникам суден, судновласникам, фрахтувальник) здійснювати свою діяльність без навантаження завдяки зменшенню витрат на закупівлю предметів постачання, що в свою чергу забезпечить створення сприятливого бізнес-клімату для суб’єктів господарювання, які забезпечують продовольчу безпеку держави.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

Під час підготовки проекту наказу було опрацьовано два альтернативні способи досягнення вищезазначених цілей:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

залишити чинне законодавство без змін. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки діючий на даний час нормативно-правовий акт, яким затверджено перелік предметів, є застарілим та включає предмети, використання яких є обтяжливим та надлишковим. Купувати треба

Альтернатива 2 

прийняти проект наказу, що дозволить оновити типовий табель, включивши до нього предмети, застосування яких сприятиме підвищенню безпеки мореплавства.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

відсутні

Альтернатива 2

забезпечення виконання принципів регуляторної політики;

посилення рівня безпеки мореплавства суден та збереження людського життя на водних об’єктах 

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

16

196

369

581

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

2,75%

33,7%

63,5%

100%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

витрати на придбання предметів постачання, визначених діючим Типовим табелем забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості 

Альтернатива 2

діяльність в межах правового поля; 

зменшення витрат часу на придбання предметів постачання

витрати у середніх суб’єктів господарювання за 1 рік становитимуть – 13824 грн., за 5 років – 69120 грн.

витрати у малих суб’єктів господарювання за 1 рік становитиме – 21600 грн., за 5 років – 10800 грн.

 

основні витрати відсутні у зв’язку з тим, що перелік предметів не збільшується та має значний термін використання.

Витрати на оновлення канатів, канцтовари.

Із прийняттям типового табеля вартість для зареєстрованих суден після його затвердження становитиме від _____ до ___ (залежно від типу судна та району його плавання).

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

№ 

з/п

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

не передбачені

не передбачені 

2

податки та збори 

(зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

не передбачені

не передбачені

3

витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

не передбачені

не передбачені

4

витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

не передбачені

не передбачені

5

витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

не передбачені

не передбачені

6

витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень*

30 грн. х 7 суден = 224 грн.

1120 грн.

7

витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, 

гривень

не передбачені

не передбачені

8

інше (уточнити), гривень

 -

 -

9

РАЗОМ 

(сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8), гривень

224 грн.

1120 грн.

10

кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

суб’єкти середнього підприємництва – 16

 

суб’єкти великого підприємництва – 0

суб’єкти середнього підприємництва – 16

 

суб’єкти великого підприємництва – 0

11

сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання 

(вартість регулювання) 

 

(рядок 9 х рядок 10), гривень

 

суб’єкти середнього підприємництва – 3360 грн.

 

 

(224 грн. х 16 суб’єктів) 

 

суб’єкти великого підприємництва – 0

суб’єкти середнього підприємництва – 16800 грн.

 

(224 грн. 

х 16 суб’єктів х 5 років)

суб’єкти великого підприємництва – 0

 

*Під оборотними активами розуміються витрати на придбання циркуля, лінійки, ластика, олівця. Середня ціна циркуля 20 грн., лінійки – 5 грн., ластика – 4 грн., олівця – 3.

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/

обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

 

не передбачені

 

 

 

не передбачені

 

не передбачені

не передбачені

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні 

(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

не передбачені

224 грн.

1120 грн.

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

не передбачені

не передбачені

 

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Часові витрати у суб’єктів господарювання на пошук предметів постачання, таких як ліхтарі (6 видів), конус, рупор 

Альтернатива 2

витрати у середніх суб’єктів господарювання за стартовий рік не передбачені, періодичні (за наступний рік) становитимуть – 224 грн., за 5 років – 1120 грн.

витрати у малих суб’єктів господарювання за 1 рік становитиме – 43904 грн., за 5 років – 219520 грн.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що у випадку залишення чинного законодавства без змін, реалізація положень статті 35 КТМ в частині затвердження Міністерством аграрної політики та промисловості України форм журналів та правил їх ведення на суднах не буде виконана.

Тому цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 2

4

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що проектом наказу буде затверджено форми журналів та визначено правила їх ведення на суднах.

Тому цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде).

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати 

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

оцінюючи підсумкові вигоди даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде вирішена в повному обсязі, оскільки забезпечить приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства.

витрати у середніх суб’єктів господарю-вання за 1 рік не передбачені, за наступний рік становитимуть 224 грн., за 5 років – 1120 грн.

витрати у малих суб’єктів господарювання за 1 рік становитиме – 43904 грн., за 5 років – 219520 грн.

враховуючи оцінені у цій таблиці підсумкові витрати та вигоди, необхідно зазначити, що для вирішення проблеми найбільш виправданою та доцільною є Альтернатива 2, оскільки вона призведе до повного вирішення проблеми, визначеної розділом I аналізу регуляторного впливу

Альтернатива 1

вигоди відсутні

Часові витрати у суб’єктів господарювання на пошук предметів постачання.

оцінюючи підсумкові витрати даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема продовжуватиме існувати (не буде реалізовано положення статті 35 КТМ).

Оцінивши підсумкові вигоди та витрати, необхідно зазначити, що Альтернатива 1 не сприятиме вирішенню проблеми визначеної розділом І аналізу регуляторного впливу, а лише поглибить її, тому вибір даної альтернативи не є можливим

           

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

причиною відмови від даної альтернативи є те, що вона не сприятиме вирішенню проблеми, а тільки поглибить її

 

х

Альтернатива 2

перевага даної альтернативи полягає в тому, що прийняття проекту наказу повністю вирішує проблему, визначену в розділі I аналізу регуляторного впливу

ризики відсутні

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми, про яку зазначено в розділі І цього аналізу регуляторного впливу, проектом наказу пропонується затвердити:

форму суднового журналу рибного судна, що підлягає нагляду класифікаційного товариства;

форму машинного журналу рибного судна, що підлягає нагляду класифікаційного товариства;

правила і порядок ведення судного і машинного журналу на риболовних суднах, підлягають нагляду класифікаційного товариства.

 

Врегулювання проблеми можливе шляхом прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження деяких форм суднових документів та правил їх ведення на риболовних суднах, що підлягають нагляду класифікаційного товариства», попередньо погодженого в установленому законодавством порядку із заінтересованими органами виконавчої влади.

Організаційні заходи, які необхідно здійснити для впровадження регуляторного акта:

а) дії суб’єктів господарювання – ознайомлення зі змінами в законодавстві, застосування положень таких змін під час своєї діяльності та здійснити придбання необхідних канцелярських товарів; 

б) дії органів державної влади – внесення змін до нормативно-правового акта з питань безпеки мореплавства, затвердження Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості, забезпечення оприлюднення зазначених змін у встановленому законодавством порядку для інформування суб’єктів господарювання.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати органів виконавчої влади не передбачаються, а тому розрахунки витрат згідно Додатку 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводились.

Витрати суб’єктів господарювання наведені відповідно до Додатку 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Витрати суб’єктів малого підприємництва наведені відповідно до Додатку 4 (М-тест) до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта відповідно.

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «01»травня 2017 року по «01» травня 2018 року.

 

з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів,

науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Проводились наради за участю галузевих наукових установ

 

23

За результатами нарад вирішено, що оновлення переліку предметів постачання типового табеля буде мати позитивний результат для удосконалення нормативно-правового акта у сфері безпеки мореплавства 

2

 

В січні-березні проведено наради з представниками судновласників та фахівцями галузі рибного господарства 

 

70

За результатами консультацій з суб’єктами господарювання (власниками, суден, судновласниками та фрахтувальниками) було підтримано пропозицію щодо необхідності розроблення проекту наказу, оскільки після внесення змін до типового табеля буде виключено неактуальні норми щодо постачання суден, а власники суден матимуть змогу здійснювати свою діяльність без додаткових фінансових витрат на придбання постачання.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 25 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 25 (одиниць) та мікропідприємництва 0 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 61 % (відсотків);

загальна вигода регулювання на 1 суб’єкта малого підприємництва на перших 5 років, виходячи з того, що у 1 підприємства є по 3 судна, на яких у середньому за 1 рік заводиться 3 суднових та 3 машинних журнали; відповідно вигода регулювання для всіх суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 4 320 грн. х 25 = 108 000 грн.

3. Розрахунок витрат/вигід суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва

на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання х вартість одиниці

витрати не передбачені

витрати не 

витрати не передбачені

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість процедур обліку за рік) х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не 

передбачені

не передбачені

не передбачені

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

витрати не передбачені

витрати не передбачені

витрати не передбачені

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

витрати не передбачені

витрати не передбачені

витрати не передбачені

5

Інші процедури: 

затрати на журнали

 864 грн.

864 грн.

4320 грн.

6

Разом, гривень

Формула: 

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

864 грн.

864 грн.

4320 грн.

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

25

 

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 х рядок 7)

21600 грн.

21600 грн.

108000 грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість форм

20 хв. (час який витрачається працівником суб’єктами господарювання на пошук нормативно-правового акта в мережі Інтернет за результатами консультацій) Х 22,41 грн. (погодинний розмір мінімальної заробітної плати відповідно до статті 8 Закону України від 07.12.2017 № 2246)

Х 1 (кількість нормативно-правових актів, які підлягають пошуку) = 7,47 грн.

витрати не передбачені

витрати не передбачені

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість внутрішніх процедур

1 год. (час який витрачається 

працівником суб’єкта господарювання на заповнення журналів) 

Х 22,41 грн. (погодинний розмір мінімальної заробітної плати відповідно до статті 8 Закону України від 07.12.2017 № 2246) Х 2 (кількість журналів які заповнюватимуться суб’єктом господарювання) = 44,82 грн. в день;

(за рік: 44,82 грн. Х 300 днів – приблизний час знаходження судна в плаванні Х 4 кількість журналів за рік = 53784 грн. за рік).

44,82 грн. в день

(53784 грн. за наступний рік)

268920 грн.

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на коригування (оцінка природного рівня помилок)) х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість оригінальних звітів х кількість періодів звітності за рік

не 

передбачені

не передбачені

не передбачені

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість перевірок за рік

не 

передбачені

не 

передбачені

не 

передбачені

13

Інші процедури (уточнити)

 -

-

 -

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

7,47 грн. + 53784 грн. = 53791,47 грн.

53784 грн.

53784 грн. Х 4 + 53791,47 грн. =

268927,47 грн.

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

25

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» 

х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання 

(рядок 14 х рядок 15)

1344786,75 грн.

1344600 грн.

6723186,75 грн.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості

адміністрування регулювання: Державне агентство рибного господарства України

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати/ економія часу на процедуру

Вартість часу співробіт-

ника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати/ економія на адміністру-вання регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

витрати відсутні

витрати відсутні

х

х

витрати відсутні

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

витрати відсутні

витрати відсутні

х

х

витрати відсутні

камеральні

витрати відсутні

витрати відсутні

х

х

витрати відсутні

виїзні

витрати відсутні

витрати відсутні

х

х

 

витрати відсутні

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

х

х

х

х

х

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

х

х

х

х

х

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

х

х

х

х

х

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

витрати відсутні

витрати відсутні

х

х

витрати відсутні

7. Інші адміністративні процедури (уточнити)

____________

 

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

Разом за рік

х

х

х

х

витрати відсутні

Сумарно за п’ять років

х

х

х

х

витрати відсутні

 

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

Поряд-ковий номер

Назва державного органу

Витрати/вигоди на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати/вигоди на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень

1.

Державне агентство рибного господарства України 

витрати відсутні

витрати відсутні

 

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу) та додаткові бюджетні витрати відсутні.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Поряд-ковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

витрати не передбачені

витрати не передбачені

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

витрати не передбачені

витрати не передбачені

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

21600 грн.

108000 грн.

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

витрати відсутні

витрати відсутні

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

витрати відсутні

витрати відсутні

 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачено.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність заповнення суб’єктами господарювання журналів, проект наказу доцільно запроваджувати на необмежений строк.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проект наказу.

Строк набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

1. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – 41 суб’єкт господарювання;

2. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий (проект акта розміщено на веб-сайті Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua , розділ «Діяльність», підрозділ «Проекти документів») та Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua , розділ «Регуляторна політика», підрозділ «Проекти регуляторних актів»), після прийняття акт буде розміщено на веб-сайтах Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України).

3. Розмір і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта.

Розмір часу, який витратять суб’єкти господарювання на виконання вимог наказу збільшиться.

4. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

Прогнозними показниками результативності регуляторного акта є:

1. Кількість аварійних подій з суднами, які будуть розслідуватись з дотриманням вимог законодавства збільшиться.

2. Кількість часу необхідного на розслідування аварійних подій з суднами зменшиться.

3. Кількість аварійних подій з суднами, яка буде розслідуватись з дотриманням вимог законодавства – збільшиться.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Державним агентством рибного господарства України. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження буде проводитися через 2 роки з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом проведення аналізу показників результативності дії цього акта, до регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Цільові групи, які будуть залучатись для проведення відстеження, – Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості Держрибагентства.

 

 

Голова 

Державного агентства 

рибного господарства України                                                                                                                       Я.С. БєловДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux