портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 25 лютого 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                            Київ                                                               №___________

 

        Про внесення зміни до Розрахунку частки

        cільськогосподарського товаровиробництва

 

Відповідно до абзацу четвертого підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 розділу XIV Податкового кодексу України з метою приведення у відповідність з чинним законодавством

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за № 510/20823 (зі змінами), зміну виклавши колонку 3 пункту 3 таблиці в такій редакції:

"Розрахунково: р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5 + р. 3.6".

2. Департаменту фінансово-кредитної політики забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва

 

З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва" (далі – проект наказу), Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу підготовлено для приведення у відповідність до Податкового кодексу України та врегулювання проблемних питань, виявлених при практичному застосуванні Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва.

 Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 грудня 2015 року № 461 «Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1573/28018 від 16 грудня 2015 року (далі – наказ), внесено зміни до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва (далі – Розрахунок), зокрема з метою коригування доходів на суму від курсових різниць в іноземній валюті пункт 3 був доповнений підпунктом 3.6 такого змісту: "Сума доходу від курсової різниці за зобов’язаннями по кредитах (позиках), відсотках в іноземній валюті".

Проте у формулу для розрахунку величини, на яку зменшують загальну суму доходу сільськогосподарського товаровиробника, передбачену колонкою 3 пункту 3, помилково не включено значення показника передбаченого підпунктом 3.6.

Таку помилку було виявлено при практичному застосуванні Розрахунку та надходжень до Мінагрополітики відповідних звернень від сільгосппідприємств.

Тому, для врегулювання ситуації, необхідно внести зміни до наказу Мінагрополітики України від 26 грудня 2011 року № 772 "Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва", якими формулу розрахунку величини, на яку зменшують загальну суму доходу сільськогосподарського товаровиробника (колонка 3 пункт 3), доповнити підпунктом 3.6 Розрахунку.

Проект наказу та супровідні документи розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua. Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами: Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail: oksana.kiktenko@minagro.gov.ua. Відповідальний виконавець: Кіктенко Оксана Володимирівна, тел. 278-44-53.

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

         політики тапродовольства України                                                                                                                                   Я.В.Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення зміни до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 грудня 2015 року № 461 «Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1573/28018 від 16 грудня 2015 року (далі – Наказ), внесено зміни до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва (далі – Розрахунок), зокрема з метою коригування доходів на суму від курсових різниць в іноземній валюті пункт 3 був доповнений підпунктом 3.6 такого змісту: «Сума доходу від курсової різниці за зобов’язаннями по кредитах (позиках), відсотках в іноземній валюті». 

Проте у формулу для розрахунку величини, на яку зменшують загальну суму доходу сільськогосподарського товаровиробника, передбачену колонкою 3 пункту 3, помилково не включено значення показника передбаченого пунктом 3.6.

Таку помилку було виявлено при практичному застосуванні Розрахунку та надходжень до Мінагрополітики відповідних звернень від сільгосппідприємств.

Тому, для врегулювання ситуації, необхідно внести зміну до Наказу Мінагрополітики України від 26 грудня 2011 року № 772 "Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва", якими формулу розрахунку величини, на яку зменшують загальну суму доходу сільськогосподарського товаровиробника (колонка 3 пункт 3), доповнити підпунктом 3.6 Розрахунку.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу підготовлений з метою виправлення помилки, яку було допущено при розробці Наказу та приведення формули розрахунку величини, на яку зменшують загальну суму доходу сільськогосподарського товаровиробника у відповідність до мети розробки Наказу.

3. Правові аспекти

Конституція України, Нормативно-правовими актами, які регулюють зазначені питання є Податковий кодекс України та наказ Мінагрополітики від 26 грудня 2011 року № 772 "Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових матеріальних витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою України, Державною регуляторною службою України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект нормативного акту не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації.

В проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект нормативного акту не містить ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено для обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально – трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом, прийняття якого зумовлено необхідністю забезпечення приведення нормативно-правових актів у відповідність до Податкового кодексу України.

10¹ Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Очікується затвердження змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                       Я.В. Краснопольський 

 

Аналіз регуляторного впливу

 до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення зміни до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва"

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

У відповідності до підпункту 1 пункту 291.4 статті 291 розділу XIV Податкового кодексу України (далі - ПКУ) сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків мають право обрати спрощену систему оподаткування як платники єдиного податку 4 групи (далі - ЄП 4 гр.).

Порядок Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 26 грудня 2011 № 772 (далі – Розрахунок). Розрахунок здійснюється шляхом порівняння (ділення) доходів від реалізації сільгосппродукції, із усією сумою доходів сільгосптоваровиробника.

Відповідно до Розрахунку частки "Сума доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки" включаються всі доходи, відображені в бухгалтерському обліку протягом року, включаючи доходи за курсовими різницями, що виникли в результаті перерахунку монетарних статей балансу. Таким чином, для підприємств, що займаються виключно сільським господарством і мають кредити в іноземній валюті суми доходів від курсових різниць, що виникли в результаті перерахунку відсотків і тіла кредитів можуть істотно перевищувати 25% від сум усіх доходів, внаслідок чого такі підприємства можуть втратити можливість залишатися на єдиному податку четвертої групи в 2016 році.

Це пов'язано зі значними коливаннями курсів іноземних валют протягом 2015 року, на що сільгоспвиробники не могли впливати і доходи/витрати від отриманих курсових різниць ніяк не можна було безпосередньо пов'язувати з їх господарською діяльністю.

В 2015 році, незважаючи на стійку динаміку зниження курсу гривні до іноземних валют, на різні дати, курс гривні як зростав, так і знижувався.

Відповідно у підприємств, що залучили іноземні інвестиції в Україну, або мають валютні кредити, або здійснюють продаж своєї продукції за валюту, виникають позитивні або негативні курсові різниці, що включаються до доходів або витрат відповідно. Незважаючи на те, що у фінансовій звітності такі курсові різниці відображаються згорнуто і підприємства отримують збитки від курсових різниць, Розрахунок частки враховує лише доходи від курсових різниць, і не передбачає коригування таких доходів на суму збитків від курсових різниць.

В результаті виникла ситуація, що за результатами 2015 року, частка сільгосптоваровиробництва у господарств, що мали кредити у валюті, є меншою 75 відсотків.

Досить показовою є ситуація за 9 місяців 2015 року, що наведена на умовному прикладі нижче:

 

Сума кредиту, дол. США

Дата

Курс НБУ, грн/дол.

Курсова різниця (+ доходи / - витрати)

1 000 000

31.12.2014

15,768556

 

1 000 000

31.03.2015

23,442625

-7 674 069

1 000 000

30.06.2015

21,015358

2 427 267

1 000 000

30.09.2015

21,527544

-512 186

ВСЬОГО:

 

 

-5 758 988

 

Тобто, незважаючи на збиток від курсових різниць в розмірі 5,8 млн грн, в Розрахунок частки буде враховано дохід від несільськогосподарської діяльності у розмірі 2,4 млн гривень. І це лише ситуація при поквартальному розрахунку курсових різниць, а ще є підприємства, які рахують курсові різниці щомісячно.

Отже, за таких обставин, Розрахунок частки штучно завищує інші доходи сільгосптоваровиробників, що, в супереч норм ПКУ, призведе до втрати права на застосування спрощеної системи оподаткування таких товаровиробників. В попередні роки, в період стабільності курсу валют, а також минулого року, при сталому зниженні курсу гривні, така проблема не поставала. Ця проблема є саме наслідком значного коливання курсу цього року.

Вплив на надходження податків

Базою оподаткування ЄП 4 гр. є площа сільськогосподарських земель, що використовуються сільськогосподарським товаровиробником. Податок сплачується незалежно від результатів діяльності такого товаровиробника. При переході ж на загальну систему оподаткування, бюджет не отримає податків, адже збитки по курсових різницях враховуються при обчисленні бази податку на прибуток, і більшість підприємств із валютними кредитами є збитковими.

Розрахунок податків на конкретному прикладі

Для прикладу візьмемо 2 підприємства – сільськогосподарських виробника.

Підприємство 1 має 3,5 тис.га землі, Підприємство 2 має 9,5 тис.га.

Прогнозний розрахунок ЄП 4 гр.наведено нижче.

 

Підприємство

Площа землі, га

Середня НГО, грн/га

Ставка податку (рілля), % від НГО

Сума податку (ЄП 4), грн

Підприємство 1

3 500

25 773,14

0,45%

             405 927

Підприємство 2

9 500

25 773,14

0,45%

          1 101 802

ВСЬОГО:

 

 

 

          1 507 729

 

Показники їх діяльності за 10 місяців 2015 року наведені нижче:

 

Найменування показника

Рахунок обліку

Сума, тис.грн

Підприємство 1

Підприємство 2

Чистий дохід від реалізації

70

72 927

174 638

в т.ч. доходи від реалізації с/г продукції

701

72 175

172 961

Собівартість

90

(42 740)

(109 739)

Валовий прибуток (збиток)

 

30 187

64 899

Інші операційні доходи

71

36 248

116 127

в т.ч. доходи від визнання/зміни вартості біологічних активів

710

22 135

81 369

доходи від операційної курсової різниці

714

10 706

31 787

Адміністративні витрати

92

(3 764)

(13 532)

Витрати на збут

93

(1 242)

(11 029)

Інші операційні витрати

94

(22 630)

(70 642)

в т.ч. витрати від визнання/зміни вартості біологічних активів

940

(13 675)

(43 408)

втрати від операційної курсової різниці

945

(6 369)

(18 609)

Фінансовий результат операційної діяльності

38 799

85 823

Інші фінансові доходи

73

44

27

Фінансові витрати

95

(8 639)

(18 598)

Інші доходи

74

65 501

295 191

в т.ч. доходи від неопераційної курсової різниці

744

65 501

295 191

Інші витрати

97

(129 044)

(566 825)

в т.ч. витрати від неопераційної курсової різниці

974

(129 044)

(566 825)

Фінансовий результат до оподаткування

 

(33 339)

(204 382)

Об’єкт оподаткування податком на прибуток

 

(33 339)

(204 382)

Податок на прибуток до сплати

 

0

0

 

І така сама ситуація по всім відібраним підприємствам, що мають кредити у валюті і сукупно обробляють біля 400 тис.га землі. Отже, місцеві бюджети не отримають біля 46 млн грн єдиного податку з сільськогосподарських виробників, а сума податку на прибуток складе 0 грн.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02  грудня 2015 року № 461 "Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1573/28018 від 16 грудня 2015 року (далі – наказ) внесено зміни до Розрахунку, зокрема з метою коригування доходів на суму від курсових різниць в іноземній валюті пункт 3 був доповнений підпунктом 3.6 такого змісту: "Сума доходу від курсової різниці за зобов’язаннями по кредитах (позиках), відсотках в іноземній валюті".

Проте у формулу для розрахунку величини, на яку зменшують загальну суму доходу сільськогосподарського товаровиробника, передбачену у таблиці колонкою 3 пункту 3, помилково не включено значення показника передбаченого підпунктом 3.6.

Таку помилку було виявлено при практичному застосуванні Розрахунку та надходжень до Мінагрополітики відповідних звернень від сільгосппідприємств.

Тому, для врегулювання ситуації, необхідно внести зміни до наказу Мінагрополітики України від 26.12.2011 року № 772 "Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва" (із змінами), якими формулу розрахунку величини, на яку зменшують загальну суму доходу сільськогосподарського товаровиробника (колонка 3 пункт 3), доповнити підпунктом 3.6 Розрахунку.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект наказу підготовлений з метою виправлення помилки, яку було допущено при розробці наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 грудня 2015 року № 461 "Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1573/28018 від 16  грудня 2015 року, та приведення формули розрахунку величини, на яку зменшують загальну суму доходу сільськогосподарського товаровиробника у відповідність до мети розробки такого наказу, тобто у відповідності до норм Податкового кодексу України.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо розглянути так званий "статус-кво", тобто залишення усього без змін. Втім, цей шлях призведе до невиконання відповідних вимог Податкового кодексу України.

Тобто, альтернативний спосіб досягнення встановленої мети не може бути запропонований у зв’язку з тим, що призводить до неможливості врегулювання існуючих проблем.

Отже, на даному етапі, прийняття проекту наказу є єдиним можливим способом врегулювання цих питань.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту

Проектом наказу передбачено внесення змін до затвердженої форми Розрахунку, які будуть використовуватись сільськогосподарськими підприємствами, з метою виправлення помилки.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей з найменшими витратами для суб'єктів господарювання та оцінка можливості впровадження і виконання вимог регуляторного акта

Проектом наказу затверджуються зміни до форми Розрахунку, які будуть використовуватись сільськогосподарськими підприємствами.

Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акта, немає.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Очікується затвердження форми Розрахунку.

 

Об’єкти впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Приведення у відповідність до Податкового кодексу України

Відсутні

Суб’єкти господарювання

Для сільськогосподарських підприємств – врегулювання проблемних питань, виявлених при практичному застосуванні Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва відповідно до вимог чинного законодавства

Відсутні

Населення

Нарощування виробництва продукції, насичення нею ринку

Відсутні

 

7. Обґрунтування дії строку акта

Термін дії наказу не обмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

До показників результативності належать:

- обсяг надходжень до бюджетів

реалізація наказу не впливатиме на обсяг надходжень до бюджетів різних рівнів;

- кількість суб’єктів господарювання, які зможуть скористатися нормами проекту наказу

дія наказу поширюватиметься на всі сільськогосподарські підприємства України, які є платниками єдиного податку 4 групи;

- рівень поінформованості суб'єктів щодо положень проекту наказу

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень проекту наказу достатній через те, що він розміщений для обговорення на офіційному сайті Мінагрополітики;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться на виконання вимог акту

сільськогосподарськими підприємствами буде затрачено час та кошти лише на заповнення Розрахунку.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження результативності проекту наказу.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом аналізу статистичних даних, після набрання чинності актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності з використанням показників результативності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з даними базового відстеження результативності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності буде здійснене Департаментом фінансово-кредитної політики Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Першийзаступник Міністра аграрної

         політики та продовольства України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux