портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 19 жовтня 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва"

 Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                           Київ                                                         №_____________

 

Про внесення змін до Розрахунку частки

сільськогосподарського товаровиробництва

 

Відповідно до абзацу четвертого підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 розділу XIV Податкового кодексу України з метою приведення у відповідність з чинним законодавством

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за № 510/20823 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 6 слова "органу державної податкової служби" замінити словами "контролюючого органу";

2) у пункті 1.8 таблиці у колонці 3 слова та цифри "пункті 308.4 статті 308 глави 2" замінити словами та цифрами "підпункті 298.8.3 пункту 298.8 статті 298 глави 1";

3) пункт 3 таблиці доповнити підпунктом 3.6 такого змісту:

"3.6. Сума доходу від курсової різниці за зобов’язаннями по кредитах (позиках), відсотках в іноземній валюті";

4) у підпункті 3.6 в колонці 3 зазначити "Кредитові обороти за субрахунком 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці";

5) слова "Керівник платника податку" замінити словами "Керівник (уповноважена особа)/фізична особа (законний представник)";

6) літери "М.П." доповнити приміткою "М.П.****";

7) слова "Головний бухгалтер" замінити словами "Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)";

8) примітку *** викласти в такій редакції:

"Серія та номер паспорта зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.";

2. Департаменту фінансово-кредитної політики забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                  О.М. Павленко

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва"

 

З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва" (далі – проект наказу), Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу підготовлено для приведення у відповідність до Податкового кодексу України та врегулювання проблемних питань Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва.

Відповідно до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за №510/20823 (зі змінами) «Сума доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки» включаються всі доходи, відображені в бухгалтерському обліку протягом року, включаючи доходи за курсовими різницями, що виникли в результаті перерахунку монетарних статей балансу. Таким чином для підприємств, що займаються виключно сільським господарством і мають кредити в іноземній валюті суми доходів від курсових різниць, що виникли в результаті перерахунку відсотків і тіла кредитів можуть істотно перевищувати 25% від сум усіх доходів, внаслідок чого такі підприємства можуть втратити можливість залишатися на єдиному податку четвертої групи в 2016 році. Це пов'язано зі значними коливаннями курсів іноземних валют протягом 2015 року, на що сільгоспвиробники не можуть впливати і доходи / витрати від отриманих курсових різниць ніяк не можна безпосередньо пов'язувати з їх господарською діяльністю.

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами: Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail: yuliia.sosnovska@minagro.gov.ua. Відповідальний виконавець: Сосновська Юлія Володимирівна, тел. 278-44-53.

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,

е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Проект наказу підготовлено для приведення у відповідність до Податкового кодексу України та врегулювання проблемних питань Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва.

Відповідно до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за №510/20823 (зі змінами) «Сума доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки» включаються всі доходи, відображені в бухгалтерському обліку протягом року, включаючи доходи за курсовими різницями, що виникли в результаті перерахунку монетарних статей балансу. Таким чином для підприємств, що займаються виключно сільським господарством і мають кредити в іноземній валюті суми доходів від курсових різниць, що виникли в результаті перерахунку відсотків і тіла кредитів можуть істотно перевищувати 25% від сум усіх доходів, внаслідок чого такі підприємства можуть втратити можливість залишатися на єдиному податку четвертої групи в 2016 році. Це пов'язано зі значними коливаннями курсів іноземних валют протягом 2015 року, на що сільгоспвиробники не можуть впливати і доходи / витрати від отриманих курсових різниць ніяк не можна безпосередньо пов'язувати з їх господарською діяльністю.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу підготовлений з метою приведення Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за № 510/20823 (зі змінами) у відповідність до Податкового кодексу України.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами, які регулюють зазначені питання, є Податковий кодекс України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових матеріальних витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою України, Державною регуляторною службою України, Міністерством економічного розвитку та торгівлі України та реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект нормативного акту не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації.

В проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект нормативного акту не містить ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено для обговорення на офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально – трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом, прийняття якого зумовлено необхідністю забезпечення приведення нормативно-правових актів у відповідність до Податкового кодексу України.

10¹ Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Очікується затвердження змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва.


 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва"

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Проект наказу підготовлено для приведення у відповідність до Податкового кодексу України та врегулювання проблемних питань Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва.

Відповідно до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за №510/20823 (зі змінами) «Сума доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки» включаються всі доходи, відображені в бухгалтерському обліку протягом року, включаючи доходи за курсовими різницями, що виникли в результаті перерахунку монетарних статей балансу. Таким чином для підприємств, що займаються виключно сільським господарством і мають кредити в іноземній валюті суми доходів від курсових різниць, що виникли в результаті перерахунку відсотків і тіла кредитів можуть істотно перевищувати 25% від сум усіх доходів, внаслідок чого такі підприємства можуть втратити можливість залишатися на єдиному податку четвертої групи в 2016 році. Це пов'язано зі значними коливаннями курсів іноземних валют протягом 2015 року, на що сільгоспвиробники не можуть впливати і доходи / витрати від отриманих курсових різниць ніяк не можна безпосередньо пов'язувати з їх господарською діяльністю.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект наказу підготовлений з метою приведення Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за № 510/20823 (зі змінами) у відповідність до Податкового кодексу України.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Єдиним способом досягнення встановленої мети може бути лише внесення змін до затвердженої форми Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, що забезпечить приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту

Проектом наказу передбачено внесення змін до затвердженої форми Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, які будуть використовуватись сільськогосподарськими підприємствами.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей з найменшими витратами для суб'єктів господарювання та оцінка можливості впровадження і виконання вимог регуляторного акта

Проектом наказу затверджуються зміни до форми Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, які будуть використовуватись сільськогосподарськими підприємствами.

Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акта немає.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Очікується затвердження форми Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, які будуть використовуватись сільськогосподарськими підприємствами.

 

Об’єкти впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Приведення у відповідність до Податкового кодексу України

 

Немає

Суб’єкти господарювання

Для сільськогосподарських підприємств – врегулювання проблемних питань Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва відповідно до вимог чинного законодавства

 

Немає

Населення

Нарощування виробництва продукції, насичення нею ринку

Немає

 

7. Обґрунтування дії строку акта

Термін дії наказу не обмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

До показників результативності належать:

обсяг надходжень до бюджетів

реалізація наказу не впливатиме на обсяг надходжень до бюджетів різних рівнів;

- кількість суб’єктів господарювання, які зможуть скористатися нормами проекту наказу

дія наказу поширюватиметься на всі сільськогосподарські підприємства України;

- рівень поінформованості суб'єктів щодо положень проекту наказу

рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень проекту наказу достатній через те, що він розміщений для обговорення на офіційному сайті Мінагрополітики України;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться на виконання вимог акту

 сільськогосподарськими підприємствами буде затрачено час та кошти лише на заповнення Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Буде здійснюватися базове відстеження результативності проекту наказу.

Відстеження результативності проекту наказу буде здійснено по показниках результативності.

Базове відстеження результативності проекту наказу буде здійснено після набрання його чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Відстеження результативності буде здійснене Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux