портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 11 травня 2017

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку"

Проект

  МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про внесення змін до Правил заповнення, зберігання,

списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку

 

Відповідно до статті 32 Закону України "Про ветеринарну медицину", пункту 11 Порядку видачі ветеринарних документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 857,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 серпня 2014 р. № 288, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2014 р. за № 1202/25979, такі зміни:

1) у розділі І:

у абзаці другому пункту 1.1 цифру "12" замінити на "13";

у пункті 1.2 після слів "ветеринарної довідки" доповнити словами ", ветеринарно-санітарні паспорти на тварин";

у пункті 1.3 слова "Про безпечність та якість харчових продуктів" замінити словами "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";

2) у розділі ІІ:

пункт 2.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"До ветеринарно-санітарного паспорта на тварину, окрім загальних даних про тварину вносять дані про проведення дегельмінтизації, обов'язкове щеплення від сказу та інших інфекційних хвороб.";

доповнити розділ новим пунктом 2.8 такого змісту:

"2.8. Пункти 2.1 – 2.4, абзац третій пункту 2.5 не поширюються на правила заповнення ветеринарно-санітарних паспортів на тварин.";

3) розділ ІІІ доповнити новим пунктом 3.4 такого змісту:

"3.4. Підставою для оформлення ветеринарно-санітарного паспорта на тварину є огляд тварини фахівцем ветеринарної медицини та наявність відповідних діагностичних, профілактично-лікувальних обробок, включаючи дослідження і щеплення.

Ветеринарно-санітарний паспорт на тварину дійсний до смерті тварини.";

4) доповнити Правила додатком 13, що додається.

2. Департаменту тваринництва в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.

 

  

 Міністр                                                                                                                                                                                                        Т.Кутовий

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку" (далі-проект наказу) Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів робить оголошення про його публікацію.

Проект наказу оприлюднений шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика») та Держпродспоживслужби (www.consumer.gov.ua, розділ – Діяльність, підрозділ – Обговорення проектів документів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня оприлюднення проекту наказу та аналізу регуляторного впливу в мережі Internet за адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: info@minapk.gov.ua.

01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, e-mail: info@consumer.gov.ua.

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

 

Перший заступник Міністра аграрної  

політики та продовольства України                                                                                                                                            Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Мінагрополітики "Про внесення змін до Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), сказ входить у першу п'ятірку хвороб, спільних для людини і тварин, що завдають найбільших соціально-економічних збитків. На сьогодні, сказ реєструється у 113 країнах світу, ця хвороба характеризується гострим перебігом, ознаками поліенцефаломієліту, за відсутності вчасного лікування абсолютною смертністю, через це щорічно гине понад 55 тисяч людей і більше 1 млн тварин.

Облік обов'язкових щеплень від сказу тварин, фіксування фактів оглядів останніх фахівцями ветеринарної медицини в єдиній формі ветеринарно-санітарного паспорта на тварину сприятиме запобіганню поширенню вірусу сказу серед людей та тварин.

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україна має наблизити своє законодавство до законодавства ЄС.

При здійсненні закордонної поїздки з домашніми тваринами у разі їх некомерційного переміщення громадянам нашої держави, окрім законодавства України також необхідно виконати вимоги приймаючої сторони.

Зокрема, у випадку перевезення тварин в країни ЄС можна застосовувати регламент Комісії (ЄС) від 28 червня 2013 року № 577/2013, який стосується зразків ідентифікаційних документів для некомерційного переміщення собак, котів і тхорів, створення списку територій і третіх країн та вимог до формату, виду і мови декларацій, підтверджуючих відповідність визначеним умовам, зазначеним у Регламенті (ЄС) № 576/2013 Європейського парламенту і Ради.

Єдина форма ветеринарно-санітарного паспорта на некомерційне переміщення домашніх тварин розроблена з урахуванням зразка паспорта для некомерційного переміщення собак, котів і тхорів, вказаного у статті 21 Регламенту ЄС 576/2013, розробленого відповідно до зразка, запропонованого в частині 1 Додатка ІІІ до цього Регламенту, і який повинен відповідати додатковим вимогам, викладеним у частині 2 згаданого Додатка.

Проект наказу Мінагрополітики "Про внесення змін до Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку" (далі – проект наказу) розроблено з метою встановлення єдиної форми ветеринарно-санітарного паспорта на тварину та внесення до Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, затверджених наказом Мінагрополітики від 01.08.2014 № 288, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2014 р. за № 1202/25979, уточнень, які стосуються видачі цього документа.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу запровадження обліку обов'язкових щеплень від сказу тварин, фіксування фактів оглядів тварин фахівцями ветеринарної медицини в єдиній формі ветеринарно-санітарного паспорта на тварину, є сприяння запобіганню поширення вірусу сказу серед людей та тварин.

Окрім загальних даних про тварину (вік, порода, стать, масть, кличка, фото тварини тощо) у документ вносять дані про проведення дегельмінтизації (профілактика паразитів), обов'язкові щеплення від сказу та інших інфекційних хвороб (чума, ентерит, гепатит, аденовіроз, лептоспіроз, парагрип), що сприяє забезпеченню обліку щеплень та обробок тварин, а також їх оглядів фахівцями ветеринарної медицини. Встановлення єдиної форми ветеринарно-санітарного паспорта сприятиме врегулюванню питання переміщення домашніх тварин (котів, собак) за кордон.

3. Правові аспекти

Питання, які вирішуються проектом наказу, регулюються:

Законом України "Про адміністративні послуги";

Законом України "Про ветеринарну медицину";

Постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 р. № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту наказу не потребує витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу підлягає погодженню з Державною фіскальною службою України, Державною регуляторною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено та оприлюднено для отримання зауважень та пропозицій на офіційних веб-сайтахМінагрполітики (www.minagro.gov.ua)та Держпродспоживслужби(www.consumer.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта потребує погодження з Державною регуляторною службою України, оскільки є регуляторним актом та потребує узгодження позицій щодо порядку видачі міжнародного ветеринарно-санітарного паспорта для домашніх тварин.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу не містить норм, які впливають на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Після прийняття проекту наказу буде врегульовано питання видачі ветеринарно-санітарного паспорта на тварину, запроваджено облік обов'язкових щеплень від сказу тварин, фіксування фактів оглядів тварин фахівцями ветеринарної медицини, що сприятиме запобіганню поширенню вірусу сказу серед людей та тварин.

 

Перший заступник Міністра аграрної   

політики та продовольства України                                                                                                                                            Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку"

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Забезпечення здоров’я тварин та епізоотичного благополуччя країни – одне з найважливіших завдань Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, тому приділяється значна увага організації та проведенню заходів щодо захисту тварин та людей від збудників заразних хвороб, насамперед спільних для тварин та людини, а також зменшенню або усуненню ризиків виникнення таких хвороб.

Набагато легше та економічно вигідніше запобігти виникненню хвороби, ніж вживати заходів з її ліквідації.

На сьогоднішній день епізоотична ситуація щодо сказу тварин на території України, в країнах, які безпосередньо межують з Україною, або мають тісні економічні зв’язки, залишається напруженою.

Сказ належить до особливо небезпечних зооантропонозних хвороб теплокровних тварин усіх видів і людини, що характеризується важким ураженням центральної нервової системи, незвичайною поведінкою, агресивністю, паралічами і летальним результатом.

Причинами складної ситуація щодо сказу собак та котів є:

недостатній контроль за виконанням правил утримання собак і котів, та безвідповідальність власників тварин, в результаті чого збільшується кількість безпритульних тварин, особливо на околицях міста, на територіях інших населених пунктів, дачних ділянок, прибудинкових територіях;

безвідповідальність власників домашніх тварин, які не бажають вакцинувати тварин проти сказу;

відсутність чи невиконання своїх функцій бригадами з відлову безпритульних тварин;

не застосування ст. 17 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" в частині умертвіння тварин при регулюванні чисельності та тих, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання.

Станом на 01.01.2016 в Україні нараховувалось 372 неблагополучних пункти по сказу тварин. За 2016 рік виявлено 1118 неблагополучних пунктів, виявлено 1332 хворих тварин. Найбільша кількість захворілих тварин становлять собаки 310 голів, коти 437 голів.

Щорічно в світі 15 мільйонів людей одержують направлення на лікування за підозрою в інфікуванні сказом.

На даний час найгірша епізоотична ситуація щодо сказу в Європі відмічається в країнах Східної Європи, зокрема Російській Федерації, Республіці Білорусь, Україні, Румунії.

Тобто територія України опинилась в самому центрі нозоареалу сказу в Європі. В той час країни Західної Європи вже тривалий час благополучні щодо сказу.

Однією з причин розповсюдження даного захворювання є недостатній контроль за вакцинацією тварин та переміщенням домашніх тварин.

При здійсненні закордонної поїздки з тваринами, окрім законодавства України необхідно обов'язково виконати також законодавство відповідної країни з питань переміщення тварин через її кордон.

Зразок паспорта для некомерційного переміщення собак, котів і тхорів вказаний в статті 21 Регламенту ЄС 576/2013 повинен бути розроблений у відповідності до зразка, запропонованого в частині 1 Додатку ІІІ до данного регламенту і повинен відповідати додатковим вимогам, викладеним в частині 2 даного Додатку.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), ця хвороба входить у першу п'ятірку хвороб, спільних для людини і тварин, що наносять найбільший соціально-економічний збиток. На сьогоднішній день сказ реєструється у 113 країнах світу, ця хвороба характеризується гострим перебігом, ознаками поліенцефаломієліту, за відсутності вчасного лікування абсолютною смертністю, через це щорічно гине понад 55 тисяч людей і більше 1 млн. тварин.

2. Визначення цілей державного регулювання

Аналізуючи динаміку захворювання на сказ впродовж року відмічаємо, що сказ в Україні реєструється у всі пори року. Чітко простежується динаміка на збільшення сказу в осінній період, з піком захворюваності в листопаді та подальшому поступовому зменшенні випадків захворюваності. Найменша кількість захворюваності припадає на літні місяці, що чітко підкреслює сезонність даного захворювання.

Щорічно в Україні здійснюється понад 5 млн. щеплень тварин проти сказу.

В державних установах ветеринарної медицини щеплення тварин проти сказу безкоштовне.

Ліквідація сказу навіть на значних територіях нашої держави цілком реальна справа за умови проведення комплексних заходів та наполегливої праці фахівців ветеринарної медицини, лісового та мисливського господарств, місцевого самоврядування і житлово-комунальних служб та громадських організацій.

Про те слід пам’ятати, що всі заходи з профілактики сказу будуть марні, якщо кожен власник тварин не буде розуміти, що він несе відповідальність не тільки за своє здоров'я чи свого улюбленця, але і за здоров'я оточуючих.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваг обраного способу

 

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження status quo

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення та не відповідає міжнародній практиці.

Такий спосіб не забезпечить зменшення або усунення ризиків виникнення та поширення захворювання тварин на сказ, та забезпечення стійкого епізоотичного благополуччя в державі.

Інший, від запропонованого способу (саморегуляція)

Спосіб оцінюється, як сумнівний, загрожуючий, такий, що потребує вдосконалення.

Не забезпечить врегулювання зазначеного питання. Як наслідок, можна очікувати поширення захворювання на сказ, та низький рівень забезпечення епізоотичного благополуччя в державі. Понесення значних витрат державного бюджету від втрати торговельних можливостей, статусу благополуччя, а також витрат суб’єктами господарювання у разі захворювання домашніх тварин.

Обраний спосіб

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Окрім загальних даних про тварину (вік, порода, стать, масть, кличка, фото тварини тощо) у даний документ вносять дані про проведення дегельмінтизації (профілактика паразитів), обов'язкові щеплення від сказу та інших інфекційних хвороб (чума, ентерит, гепатит, аденовіроз, лептоспіроз, парагрип), що сприяє забезпеченню обліку щеплень та обробок тварин, а також їх оглядів фахівцями ветеринарної медицини. Встановлення єдиної форми ветеринарно-санітарного паспорта буде сприяти врегулюванню питання переміщення домашніх тварин (котів, собак) за кордон.

 

Затвердження проекту наказу надасть можливість забезпечити всі сфери інтересів, зокрема, держави, суб’єктів господарювання та громадян.

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1. Результати впровадження проекту наказу дадуть можливість контролювати епізоотичний стан свинарства відносно АЧС та своєчасно проводити профілактичні заходи, що в подальшому забезпечить епізоотичне благополуччя України.

2. Отримання якісної та безпечної продукції для споживання населення.

Полягають у витратах на проведення діагностики та заходів профілактики і оздоровлення від сказу.

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

1. Надійний захист від занесення сказу та розповсюдження в господарстві та за його межами. Збільшення кількості благополучних господарств щодо зазначеної інфекції.

2. Зменшення витрат на подолання спалахів інфекції завдяки успішно проведеному комплексу профілактичних заходів, передбачених зазначеною Інструкцією.

3. У разі виникнення інфекції проведення необхідних спеціальних заходів, направлених на ліквідацію захворювання з найменшими втратами в стислі терміни.

Витрати суб’єктів господарювання (керівників, власників господарств) спеціалістів ветеринарної медицини в частині організації та забезпечення захисту господарств від занесення сказу, його розповсюдження в самому господарстві та за його межами, проведення профілактичних заходів.

У разі виникнення сказу витрати збільшаться через знищення хворих тварин, заборону використовувати продукцію господарств без обмежень.

Сфера інтересів громадян

Створення клінічно здорових поголів’я домашніх тварин, що забезпечить стабільне епізоотичне та епідемічне благополуччя України.

Витрати, пов’язані із запровадженням наведеного проекту наказу, у громадян відповідають вартості адміністративної послуги з видачі ветеринарно-санітарного паспорта на тварину – 51 грн 29 коп .

Запропонований спосіб вирішення

Запровадження обліку обов'язкових щеплень від сказу тварин, фіксування фактів оглядів тварин фахівцями ветеринарної медицини в єдиній формі ветеринарно-санітарного паспорта на тварину буде сприяти попередженню розповсюдження вірусу сказу серед людей та тварин.

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект наказу.

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Єдина форма ветеринарно-санітарного паспорта на некомерційне переміщення домашніх тварин розроблена з урахуванням зразка паспорта для некомерційного переміщення собак, котів і тхорів, вказаного в статті 21 Регламенту ЄС 576/2013, розробленого відповідно до зразка, запропонованого в частині 1 Додатка ІІІ до даного Регламенту, і який повинен відповідати додатковим вимогам, викладеним в частині 2 даного Додатка.

Проект наказу Мінагрополітики "Про внесення змін до Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку" (далі-проект наказу) розроблено з метою встановлення єдиної форми ветеринарно-санітарного паспорта на тварину та внесення до Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, затверджених наказом Мінагрополітики від 01.08.2014 № 288, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2014 р. за № 1202/25979, уточнень, які стосуються видачі даного документа.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

У випадку спалаху хвороби серед домашніх тварин та у приватному секторі спеціалістами державної ветеринарної медицини буде розроблено план заходів локалізації та ліквідації осередку захворювання. Відповідно до Порядку відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин або у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб будуть розраховані матеріальні витрати держави при виявленні хвороби. При цьому буде враховуватися чисельність поголів’я сприйнятливих тварин. Затрати на ліквідацію сказу несе держава.

Витрати, пов’язані із запровадженням наведеного проекту наказу, у громадян відповідають вартості адміністративної послуги з видачі ветеринарно-санітарного паспорта на тварину – 51 грн 29 коп .

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність функціонування галузей ветеринарної медицини та тваринництва, наказ доцільно запроваджувати на необмежений термін, його дія буде постійною на термін дії Закону України «Про ветеринарну медицину» та буде залежати від змін у законодавстві України.

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Враховуючи стрімкий розвиток тваринництва в Україні, епізоотичний стан серед поголів’я сільськогосподарських тварин потребує прозорості вимог та можливості саморегулювання, організації сучасного державного контролю.

Показниками результативності впровадження проекту наказу буде зменшення інфекційних захворювань тварин у господарствах всіх форм власності, забезпечення благополучної епізоотичної ситуації галузі тваринництва та держави в цілому, отримання якісної та безпечної продукції для споживання населення. Сприяння створенню відповідного рівня біобезпеки (компартаменту) у господарствах, які є суб’єктами міжнародної торгівлі з метою збереження торгівлі та уникнення знищення поголів’я у випадку потрапляння до осередку захворювання (за наявності від’ємних результатів моніторингу).

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

Дія буде поширюватися на всіх громадян (фізичних осіб), які утримують та вводять в обіг домашніх тварин (котів, собак).

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), сказ входить у першу п'ятірку хвороб, спільних для людини і тварин, що наносять найбільший соціально-економічний збиток. На сьогоднішній день сказ реєструється у 113 країнах світу, ця хвороба характеризується гострим перебігом, ознаками поліенцефаломієліту, за відсутності вчасного лікування абсолютною смертністю, через це щорічно гине понад 55 тисяч людей і більше 1 млн тварин.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб - вище середнього за рахунок:

а) суб’єкти господарювання та фізичні особи можуть ознайомитися з проектом наказу, який розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua);

б) у разі прийняття, наказ буде розміщено на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua), на сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua);

в) суб’єкти та фізичні особи будуть поінформовані з основних положень акта під час проведення планових протиепізоотичних заходів при допомозі державних та приватних лікарів ветеринарної медицини.

Прийнятий проект наказу буде доведено до відома територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватись у строки, визначені законодавством.

Проведення відстежень результативності регуляторного акта здійснюватиметься у такі строки:

базове відстеження – до набрання чинності актом шляхом опрацювання наданих зауважень і пропозицій за наслідками оприлюднення акта на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів;

повторне відстеження буде здійснене через рік після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим регуляторним актом;

періодичне відстеження буде здійснюватись один раз на кожні 3 роки, починаючи від дня закінчення заходів повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.

Для проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть використовуватись соціологічний та статистичний методи.

Відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватись Департаментом безпечності харчових продуктів та ветеринарії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

 

  

Перший заступник Міністра аграрної   

політики та продовольства України                                                                                                                                            Максим МАРТИНЮКДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux