портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 23 березня 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Правил складання та подання заявки на сорт рослин"

Проект

 

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про внесення змін до Правил складання

та подання заявки на сорт рослин

 

Відповідно до статті 8 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", підпункту 21 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до Правил складання та подання заявки на сорт рослин, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 26 квітня 2007 року № 287, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 травня 2007 року за № 553/13820, виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набуває чинності одночасно з набуттям чинності Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", але не раніше ніж з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                  О.М. Павленко

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Правил складання та подання заявки на сорт рослин"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Правил складання та подання заявки на сорт рослин" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено на виконання Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-III "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", яким, зокрема, внесено зміни в Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", що забезпечить виконання вимог Закону в частині проведення державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001,

E-mail: taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна.

тел./факс 279 27 04

Державна регуляторна служба України,

м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua

 

 Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Правил складання та подання заявки на сорт рослин"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Правил складання та подання заявки на сорт рослин" (далі − проект наказу) розроблений на виконання Прикінцевих і перехідних положень Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з міжнародними нормами і стандартами" (далі – Закон), яким, зокрема, внесено зміни в Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", що забезпечить виконання вимог Закону в частині проведення державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою та завданням прийняття проекту наказу є виконання Закону шляхом внесення змін до Правил складання та подання заявки на сорт рослин, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 26 квітня 2007 року № 287, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 травня 2007 року за № 553/13820 (далі – Правила складання та подання заявки на сорт рослин), виклавши їх у новій редакції, що забезпечить виконання завдань з державної науково-технічної експертизи сортів рослин та гармонізує процедуру подання заявки на сорт рослин в Україні до вимог міжнародних та європейських стандартів.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин";

Закон України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами";

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У зазначеному проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua в розділі "Регуляторна політика".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить внести зміни до Правил складання та подання заявки на сорт рослин, виклавши їх в новій редакції, що забезпечить виконання завдань з державної науково-технічної кваліфікаційної експертизи сортів рослин, посилення гарантій щодо об’єктивності та прозорості процедури формальної експертизи заявки, а також максимально гармонізує її до вимог міжнародних та європейських стандартів.

 Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Правил складання та подання заявки на сорт рослин"

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Прийняття проекту наказу "Про внесення змін до Правил складання та подання заявки на сорт рослин" (далі – проект наказу) розроблено на виконання Прикінцевих і перехідних положень Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" (далі – Закон), яким, зокрема, внесено зміни в Закон України "Про охорону прав на сорти рослин". Прийняття проекту наказу забезпечить прозорість та об’єктивність процедури подання заявки на сорт рослин з метою державної реєстрації прав в Україні та забезпечить приведення у відповідність до законодавства нормативно-правових актів Мінагрополітики.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту наказу є приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства, а також дотримання цих вимог юридичними і фізичними особами, які звертаються до Компетентного органу для державної реєстрації прав на сорт рослин.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваги обраного способу

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити чинний варіант без змін, але цей спосіб спричинить правову колізію під час подання заявки на сорт рослин, питання залишиться неврегульованим у відповідності до чинного законодавства України, наслідком чого буде не виконання Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин та Закону.

Другий альтернативний спосіб:

спосіб запропонований у проекті наказу є на даний час оптимальним рішенням, що врегулює відносини між суб’єктами діяльності в сфері охорони прав на сорти рослин.

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат, зокрема коштів Державного бюджету України.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проект наказу розроблено відповідно до статей 20, 26 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" в редакції Закону.

Прийняття наказу надасть можливість викласти в новій редакції Правила складання та подання заявки на сорт рослин, що забезпечить дотримання принципів неупередженості та доступності у відносинах, які виникають між юридичними і фізичними особами та Компетентним органом при поданні заявки на сорт рослин.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб’єктами господарювання висока.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема, розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових витрат з державного бюджету

Забезпечить виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" та встановлення чітких вимог до складання документів заявки, що усуне юридичну колізію в сфері охорони прав на сорти рослин під час подання документів для державної реєстрації прав на сорт.

Суб’єкти господарської діяльності

Передбачається плата за послуги в економічно обґрунтованих розмірах

Встановлення чіткої процедури складання та подання заявки на сорт рослин дозволить зменшити адміністративні бар’єри, що мали місце до прийняття цього акту. Крім того, даний акт містить положення, які дозволять оптимізувати процедуру подання заявки на сорт рослин.

Населення (фізичні особи)

Передбачається плата за послуги в економічно обґрунтованих розмірах

Встановлення чіткої процедури складання та подання заявки на сорт рослин дозволить зменшити адміністративні бар’єри, що мали місце до прийняття цього акту. Крім того, даний акт містить положення, які дозволять оптимізувати процедуру подання заявки на сорт рослин.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта:

Строк дії проекту наказу не обмежений.

Проект наказу діє постійно з дня набрання ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, що регулюють зазначене питання, чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта:

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися протягом різних періодів після набрання чинності актом.

Прийняття акту сприятиме збільшенню надходжень до державного бюджету.

Кількість юридичний і фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта є необмеженою.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній: розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: http://minagro.gov.ua в розділі "Регуляторна політика".

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набуття чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних раз на три роки не пізніше ніж через рік з дня проведення повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства України.

 

 

 Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux