портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 05 червня 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни"

Проект

            

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                  Київ                                                                                    №_____________

 

Про внесення змін до Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який

занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва

та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації

яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і

наступного вивезення за межі країни

 

Відповідно до частини другої статті 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", Закону України "Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 березня 2013 року № 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року за № 580/23112, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                              О.М. Павленко

 

Порядок

ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни

 

1. Цей Порядок визначає процедуру ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку (далі - Реєстр сортів рослин ОЕСР), тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни (далі – насіння сортів рослин ОЕСР).

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про насіння і садивний матеріал" та "Про охорону прав на сорти рослин".

3. Насіння сортів рослин ОЕСР ввозиться на митну територію України без права на реалізацію, а лише для розмноження з наступною сертифікацією та вивезенням за межі країни.

4. Суб’єкт господарювання, який взяв на себе зобов'язання щодо ввезення, розмноження, сертифікації та вивезення насіння, до початку ввезення насіння надсилає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (далі – уповноважений орган в агропромисловому комплексі) повідомлення за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

5. Повідомлення подається в одному примірнику. Достовірність даних, наведених у повідомленні, забезпечує заявник.

6. Протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення уповноважений орган в агропромисловому комплексі звертається до спеціально уповноваженого органу країни реєстрації сорту рослин для надання:

1) відповідної письмової згоди (угоди) на розмноження насіння за межами країни реєстрації, де зазначається:

a) назва та адреса суб'єкта, який надсилає насіння;

б) назва та адреса суб'єкта, який проводить розмноження;

в) ботанічний таксон;

г) сорт;

д) вага партії насіння;

е) категорія насіння майбутнього врожаю та кількість дозволених поколінь для розмноження;

2) офіційно засвідченого стандартного зразка сорту або погоджений стандартний зразок сорту, що має бути розмноженим, у випадку гібридів, офіційно засвідченого зразка або погодженого стандартного зразка батьківських компонентів;

3) офіційного опису сорту, що має бути розмноженим, та у випадку гібридного сорту - опису батьківських компонентів.

7. У випадку повторного ввезення насіння сортів рослин ОЕСР (сортів, що вже ввозилися на митну територію України) уповноважений орган в агропромисловому комплексі звертається до спеціально уповноваженого органу країни реєстрації сорту рослин для надання відповідної письмової згоди зазначеної у підпункті 1 пункту 6 Порядку.

8. Не пізніше наступного робочого дня після направлення такого запиту уповноважений орган в агропромисловому комплексі надсилає (надає) суб’єкту господарювання:

1) інформацію про дату та номер направленого до спеціально уповноваженого органу країни реєстрації сорту запиту;

2) завірену уповноваженим органом з насінництва та розсадництва копію такого запиту.

9. Після отримання інформації, зазначеної у пункті 6 цього Порядку, уповноважений орган в агропромисловому комплексі протягом п’яти робочих днів після дня її отримання надає на безоплатній основі суб’єкту господарювання лист-підтвердження (додаток 2).

10. У разі розбіжностей об'ємів ввезення та переліку сортів, гібридів, батьківських компонентів, зазначених у повідомленні та письмовій згоді, зазначеній у підпункті 1 пункту 6 Порядку, уповноважений орган в агропромисловому комплексі надає лист-підтвердження на підставі вищезазначеної письмової згоди.

11. У разі ненадання уповноваженим органом країни реєстрації сорту рослин запитуваної інформації, зазначеної у пункті 6 цього Порядку, уповноважений орган в агропромисловому комплексі інформує суб’єкта господарювання про відмову.

 

 

Директор Департаменту землеробства

та технічної політики в АПК                                                                                                                                                                        В.М. Топчій

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни" Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено на виконання пункту 232 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року № 213 відповідно до законів України "Про насіння і садивний матеріал", “Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку”.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua) у розділі “Регуляторна політика”.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001,

E-mail:taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна.

тел./факс 279 27 04

Державна регуляторна служба України,

м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

Е-mail: mail@dkrp.gov.ua;

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни"

 

1 Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни" (далі – проект наказу) розроблено на виконання пункту 232 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року № 213 та відповідно до статті 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" з метою спрощення порядку ввезення в Україну насіння суб’єктами господарювання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є удосконалення чинного Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни, що значно спростить цю процедуру для суб’єктів господарювання, шляхом внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 25 березня 2013 року № 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року за № 580/23112.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання, є:

Конституція України;

Закон України "Про насіння і садивний матеріал";

Закон України "Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку";

Указ Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 "Про Міністерство аграрної політики та продовольства України";

Реалізація змін до цього наказу не потребує внесення змін до чинних нормативно – правових актів з даного питання чи визнання їх такими, що втратили чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансово-економічні розрахунки не приводяться у зв’язку із тим, що даний нормативно-правовий акт не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на його впровадження.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною інспекцією сільського господарства України, Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua в розділі “Регуляторна політика”.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Прийняття наказу дозволить удосконалити чинний Порядок ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни.

101 Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить удосконалити чинний Порядок ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни, що зніме обтяження з суб’єктів господарювання.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни"

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни" (далі – проект наказу) розроблено на виконання пункту 232 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року № 213 та відповідно до статті 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

Разом з тим, на адресу Мінагрополітики України неодноразово звертались суб’єкти господарювання, міжнародні організації і недержавні об'єднання, зокрема Американська Торгівельна Палата в Україні, Міжнародна Фінансова Корпорація, Насіннєва асоціація України, Європейська бізнес асоціація та Український клуб аграрного бізнесу з пропозиціями щодо внесення змін до Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни (далі - Порядок).

Внесення змін до Порядку зумовлене необхідністю у знятті із суб’єктів господарювання певних навантажень, в свою чергу поклавши на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (далі – уповноважений орган в агропромисловому комплексі) обов’язки:

- звертатися до уповноваженого органу країни реєстрації сорту за отриманням документів необхідних для отримання підтвердження на ввезення за їх відсутності;

- повідомляти заявника про направлення уповноваженим органом в агропромисловому комплексі відповідного запиту до спеціально уповноваженого органу країни реєстрації сорту із зазначенням дати направлення такого запиту та наданням його копії.

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття відповідного проекту наказу.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основною ціллю внесення змін до Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни є спрощення для суб’єктів господарювання порядку ввезення.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу.

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки існуючий Порядок ввезення в Україну насіння сорту, занесеного до Реєстру сортів Організації економічного співробітництва та розвитку з метою його розмноження та вивозу з країни передбачає механізм отримання підтвердження на ввезення насіння за яким обов’язок отримання документів від спеціально уповноваженого органу країни реєстрації сорту рослин та надання їх до Держсільгоспінспекції України лежить на суб’єктах господарювання.

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту наказу. Це дозволить удосконалити Порядок ввезення в Україну насіння сорту, занесеного до Реєстру сортів Організації економічного співробітництва та розвитку з метою його розмноження та вивозу з країни.

Таким чином найбільш прийнятним є другий спосіб.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи.

Розв'язання проблеми можливе шляхом прийняття проекту наказу.

Наказом передбачено внести зміни в частині:

- удосконалення процедури звернення суб'єктів господарювання до уповноваженого органу у сфері насінництва та розсадництва;

- скорочення переліку документів, які необхідно надати для отримання підтвердження.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу із Державною інспекцією сільського господарства України, Державною регуляторною службою України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги проекту регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде врегульоване питання порядку ввезення насіння сортів занесених до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для розмноження, сертифікації та наступного вивезення за межі країни.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття акта.

 

Вигоди

Витрати

Для держави:

удосконалення процедури ввезення суб'єктами господарювання насіння сортів рослин занесених до Реєстру сортів рослин ОЕСР для наступного їх розмноження та вивезення за межі країни.

витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні

Для суб’єктів господарювання:

 

встановлення єдиних вимог для ввезення в Україну насіння сортів занесених до Реєстру сортів ОЕСР, з подальшим розмноженням та вивезенням за межі країни, спрощення порядку ввезення насіння сортів занесених до Реєстру сортів ОЕСР

додаткові витрати відсутні

Для населення:

 

посилення гарантій зі сторони держави для громадян (споживачів сільськогосподарської продукції), захист їх прав та охоронюваних законом інтересів

додаткові витрати відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії акта.

Строк дії проекту наказу не обмежений.

Проект наказу діє постійно з дня набрання ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, що регулюють зазначене питання, чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності акта.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження;

розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними із виконанням вимог акта, не передбачається;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – середній, оскільки проект наказу розміщений на офіційних веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності проекту наказу буде здійснюватись до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до даного наказу.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Мінагрополітики України протягом усього строку дії регуляторного акта шляхом:

аналізу звітів і статистичних даних;

розгляду пропозицій та зауважень, що надходитимуть до Мінагрополітики України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux