Проект Наказу Мінагрополітики від 14 серпня 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                          Київ                                                        №_____________

        

Про внесення змін до Порядку проведення повторної

фітосанітарної (арбітражної) експертизи

 

Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України “Про карантин рослин”, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 29 листопада 2006 року № 715, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2006 року за № 1309/13183, виклавши його у новій редакції, що додається. 

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                  О.М. Павленко

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www. minagro.gov.ua), Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (www.vet.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Департамент землеробства та технічної політики в АПК,  e-mail: oksana.lopatko@minagro.gov.ua, 279-65-36, 278-56-78.

03041, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України.

 

 

Перший заступник Міністра

         аграрної політики та продовольства України                                                                                                                          Я.В. Краснопольський        

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства УкраїниПро внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Проект наказу Мінагрополітики України “Про внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи” підготовлено відповідно статті 13 Закону України “Про карантин рослин” та з метою приведення нормативно-правового акта у сфері карантину рослин у відповідність до вимог чинного законодавства.

Зміни, що сталися в законодавстві у сфері карантину рослин, у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні,  зумовлюють  необхідність затвердження нового Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи, що в свою чергу надасть можливість особам, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, перевірити достовірність виявлення регульованого шкідливого організму за результатами проведення попередньої фітосанітарної експертизи.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою вказаного проекту наказу є приведення Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері карантину рослин.

3. Правові аспекти

Питання, які вирішуються даним проектом наказу, регулюються Законом України “Про карантин рослин”, Порядком проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 29 листопада 2006 року № 715, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2006 року за № 1309/13183.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект наказу не потребує витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження Державною регуляторною службою  України і підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Наказ не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено та оприлюднено на офіційних веб – сайтах Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та Міністерства аграрної політики та продовольства України для отримання зауважень та пропозицій .

9. Позиція соціальних партнерів

Наказ не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу відповідає принципам державної регуляторної політики.

Проект наказу забезпечить можливість особам, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, перевірити достовірність виявлення регульованого шкідливого організму за результатами проведення попередньої фітосанітарної експертизи.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу надасть можливість особам, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, перевірити достовірність виявлення регульованого шкідливого організму за результатами проведення попередньої фітосанітарної експертизи.

 

 

Перший заступник Міністра

         аграрної політики та продовольства України                                                                                                                       Я.В. Краснопольський 

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи”

 
1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Мінагрополітики України “Про внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи” підготовлено відповідно статті 13 Закону України “Про карантин рослин” та з метою приведення нормативно-правового акта у сфері карантину рослин у відповідність до вимог чинного законодавства.

Зміни, що сталися в законодавстві у сфері карантину рослин, у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні, зумовлюють необхідність затвердження нового Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи, що в свою чергу надасть можливість особам які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання перевірити достовірність виявлення регульованого шкідливого організму за результатами проведення попередньої фітосанітарної експертизи.

2. Цілі державного регулювання

Метою вказаного проекту наказу є приведення Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері карантину рослин.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Не забезпечить можливість особам які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання перевірити достовірність виявлення регульованого шкідливого організму за результатами проведення попередньої фітосанітарної експертизи.

Подальше не вирішення зазначеного питання унеможливить

особам які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання перевірити достовірність виявлення регульованого шкідливого організму за результатами проведення попередньої фітосанітарної експертизи.

Обраний спосіб

Прийняття проекту наказу забезпечить приведення Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері карантину рослин та надасть можливість особам які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання перевірити достовірність виявлення регульованого шкідливого організму за результатами проведення попередньої фітосанітарної експертизи.

Даний обраний спосіб є єдиним доцільними способом вирішення зазначеного питання.

 
4. Механізм застосування для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом передбачено затвердити новий Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи відповідно до вимог статті 13 Закону України “Про карантин рослин”.

Перевірити достовірність виявлення регульованого шкідливого організму за результатами проведення попередньої фітосанітарної експертизи особами, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання можливо шляхом реалізації положень зазначеного проекту наказу.

5. Досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття запропонованого Проекту наказу буде забезпечено приведення Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері карантину рослин та надано можливість особам які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання перевірити достовірність виявлення регульованого шкідливого організму за результатами проведення попередньої фітосанітарної експертизи.

Прийняття Проекту наказу позитивно вплине на фітосанітарний стан держави, своєчасне виявлення, локалізацію і ліквідацію шкідливих організмів.

У даній сфері суспільних відносин сьогодні діють Закон України “Про карантин рослин” та Порядок проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи, затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від 29 листопада 2006 року № 715, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2006 року  за № 1309/13183.

Виконання вимог проекту наказу повинно бути обов’язковим як для суб’єктів господарювання, так і для державних органів у сфері карантину рослин.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Надасть можливість захистити державні інтереси під час здійснення фітосанітарного контролю, зокрема, під час проведення фітосанітарної експертизи.

Прийняття проекту наказу позитивно вплине на фітосанітарний стан держави, своєчасне виявлення, локалізацію і ліквідацію шкідливих організмів.

Відсутні.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Забезпечить можливість особам які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання перевірити достовірність виявлення регульованого шкідливого організму за результатами проведення попередньої фітосанітарної експертизи.

Витрати пов’язані за надання платної послуги - проведення аналізу об’єкта регулювання.

 

 

7. Обґрунтування дії строку акта

Термін чинності акта необмежений. Зміни та доповнення до даного Проекту наказу можуть встановити його термін дії, змінити положення з метою приведення у відповідність до чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності акта

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта.

Розмір плати за надання платних послуг встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1348 “Деякі питання надання послуг Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління”.

Не передбачається створення державних цільових фондів.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія Проекту акта поширюватиметься на осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог Проекту.

Розмір плати за проведення аналізу встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1348 “Деякі питання надання послуг Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління”.

Орієнтовно аналіз одного зразка об’єкта регулювання триває від 15 до 60 хвилин, не враховуючи підготовчого та технічного процесів експертизи.

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень Проекту вище середнього, оскільки проект розміщено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, а після прийняття буде офіційно опубліковано, та буде надіслано всім державним органам у сфері карантину рослин.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватиметься Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України шляхом обробки результатів статистичної звітності територіальних органів в порівнянні з базовим відстеженням результативності минулого року.

Базове відстеження результативності буде здійснюватися через півроку після набрання чинності цього Проекту.

Повторне відстеження буде проводитись через рік після набрання чинності цього Проекту.

 Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через один рік з дня набрання чинності акта шляхом аналізу статистичних даних.

 

 

Перший заступник Міністра

         аграрної політики та продовольства України                                                                                                                       Я.В. Краснопольський Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux