портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 21 листопада 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку консервації земель"

Проект

 

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

   

Про внесення змін до Порядку консервації земель

 

Відповідно до статей 171, 172 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до Порядку консервації земель, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 квітня 2013 року № 283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за № 810/23342, такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 7 та в абзаці другому пункту 17 слова ", Держсільгоспінспекції України" виключити;

2) у тексті Порядку слова "Держсільгоспінспекції України" замінити словом "Держгеокадастру".

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мартинюка М. П.

 

 

 Міністр                                                                                                                                                                                                         Т. Кутовий

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку консервації земель"

 

1. Розробник:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Метою проекту наказу є приведення Порядку консервації земель, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 квітня 2013 р. № 283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 р. за № 810/23342, у відповідність з нормативно-правовими актами, що мають вищу юридичну силу.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект наказу, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України і на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 278-81-71, факс 278-76-02, info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03680, МСП, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 2757288, факс 2757288, land_sg@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 2864711, inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку консервації земель"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Кабінетом Міністрів України 22 липня 2016 року прийнято постанову № 482 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119, та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до вказаних змін функції із здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів покладено на Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Враховуючи викладене, з метою приведення нормативно-правового акта Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність з актами, що мають вищу юридичну силу, до Порядку консервації земель, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 квітня 2013 р. № 283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 р. за № 810/23342, необхідно внести відповідні зміни.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою цього проекту наказу є приведення Порядку консервації земель, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 квітня 2013 р. № 283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 р. за № 810/23342, у відповідність з нормативно-правовими актами, що мають вищу юридичну силу.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Земельний кодекс України, закони України "Про охорону земель", "Про державний контроль за використанням та охороною земель", постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових бюджетних витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною екологічною інспекцією України, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державною регуляторною службою України, а також підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується відносин у соціально-трудовій сфері.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить привести Порядок консервації земель, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 квітня 2013 р. № 283, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 р. за № 810/23342, у відповідність з чинними нормативно-правовими актами України, що мають вищу юридичну силу.

   

  

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку консервації земель"

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Кабінетом Міністрів України 22 липня 2016 року прийнято постанову № 482 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119, та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до вказаних змін функції із здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів покладено на Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку консервації земель" розроблено з метою приведення Порядку консервації земель, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 квітня 2013 р. № 283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 р. за № 810/23342, у відповідність з нормативно-правовими актами, що мають вищу юридичну силу.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання

Так

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Метою проекту наказу є приведення Порядку консервації земель, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 квітня 2013 р. № 283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 р. за № 810/23342, у відповідність з нормативно-правовими актами, що мають вищу юридичну силу, шляхом внесення відповідних змін до зазначеного Порядку.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Під час підготовки проекту наказу було опрацьовано два альтернативні способи досягнення вищезазначених цілей:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 

Залишити без змін існуючий Порядок консервації земель, але даний спосіб не сприятиме здійсненню ефективного державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів

Альтернатива 2

 

Видання проекту наказу забезпечить приведення нормативно-правового акта до вимог чинного законодавства, а також дозволить належним чином здійснювати державний нагляд (контроль) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигоди відсутні

Зменшення надходжень до бюджету у зв’язку з тим, що державні інспектори не матимуть змогу здійснювати державний контроль за використанням та охороною земель у частині додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства України та встановленого порядку набуття і реалізації прав на землю

Альтернатива 2

 

Приведення Порядку консервації земель, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 квітня 2013 р. № 283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 р. за № 810/23342, у відповідність з нормативно-правовими актами, що мають вищу юридичну силу. Це дозволить запобігти порушенням законодавства України у сфері використання та охорони земель, забезпечити своєчасне виявлення земель, які підлягають консервації, і вжиття відповідних заходів щодо її проведення

Витрати відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигоди відсутні

Витрати відсутні

Альтернатива 2

Забезпечення захисту інтересів громадян шляхом здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, за дотриманням вимог законодавства України про охорону земель у частині консервації деградованих і малопродуктивних земель

Витрати відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

18128

16280

52906

-

87314

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

21

18

61

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигоди відсутні

Витрати відсутні

Альтернатива 2

Забезпечення ефективного здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, за дотриманням вимог законодавства України про охорону земель у частині консервації деградованих і малопродуктивних земель

Витрати відсутні

 

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

0

 

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

0

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Залишення Порядку консервації земель у чинній редакції призведе до неефективного здійснення державного контролю за використанням та охороною земель

Альтернатива 2

4

Забезпечення додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства України про охорону земель

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Оцінюючі підсумкові вигоди даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде вирішена шляхом внесення змін до Порядку консервації земель, що дасть можливість забезпечити ефективний контроль за використанням та охороною земель, проведенням консервації деградованих і малопродуктивних земель

Витрати відсутні

Враховуючи оцінені у цій таблиці підсумкові витрати та вигоди, необхідно зазначити, що для вирішення проблеми найбільш виправданою та доцільною є Альтернатива 2, оскільки вона призведе до повного вирішення проблеми, визначеної розділом I аналізу регуляторного впливу

Альтернатива 1

Вигоди відсутні

Витрати відсутні

Проблема продовжує існувати

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Існування проблеми

Х

Альтернатива 2

Вирішення проблеми

Ризик зовнішніх чинників на дію акта відсутній

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основними механізмами, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми, є внесення змін до Порядку консервації земель, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 квітня 2013 р. № 283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 р. за № 810/23342.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні.

Бюджетні витрати, пов’язані з реалізацію акта відсутні, отже відповідні таблиці, що додаються до Аналізу регуляторного впливу та М-тесту не заповнюються.

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0

0

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0

0

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0

0

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

0

8

Інше (уточнити), гривень

0

0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

0

0

10

Кількість суб’єктів господарювання, на яких буде поширено регулювання, одиниць

87314

87314

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

0

0

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт має необмежений строк дії.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

-надходження коштів до Державного бюджету у зв’язку з дією регуляторного акта не передбачається;

-кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

-розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання або фізичними особами з основних положень проекту наказу, не передбачено;

-рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – високий.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання ним чинності шляхом статистичного аналізу показників здійснення державного контролю за використанням та охороною земель в частині проведення консервації земель.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії згаданого акта, ці питання будуть врегульовані внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

  

Перший заступник Міністра   

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux