портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 02 грудня 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку консервації земель"

Проект

 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про внесення змін до Порядку консервації земель

 

Відповідно до статті 54 Закону України "Про землеустрій", постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2015 року № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади України", пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до Порядку консервації земель, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 квітня 2013 року № 283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за № 810/23342, такі зміни:

в абзаці другому пункту 7, пункті 15 та абзаці другому пункту 17 слова "Держземагентства України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері земельних відносин";

у пункті 12 слово "розроблення" замінити словом "складання";

в абзаці другому пункту 7, абзаці другому пункту 17 слова "Кримського республіканського або обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції" замінити словами "державної установи "Інститут охорони ґрунтів України".

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                  О.М. Павленко

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку консервації земель"
 

1.Розробник:

Міністерство аграрної політики та продовольства України.

2.Стислий виклад змісту проекту:

З метою приведення нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність з актами, що мають вищу юридичну силу, до Порядку консервації земель, затвердженого наказом Мінагрополітики України від 26 квітня 2013 року № 283 "Про затвердження Порядку консервації земель" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за № 810/23342 необхідно внести відповідні зміни.

Видання наказу передбачає внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 26 квітня 2013 року № 283 "Про затвердження Порядку консервації земель", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за № 810/23342.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

4.Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиціївід фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5.Зауваження та пропозиції надсилати на адресу:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, Департамент землеробства та технічної політики в АПК, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 226-30-62, svitlana.rudenko@minagro.gov.ua.

Державна регуляторна служба України, 01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 285 05 55, факс 254 43 93, inform@dkpp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку консервації земель"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України від 2 червня 2015 року № 497-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою" статтю 54 Закону України "Про землеустрій" викладено у новій редакції, якою визначається зміст робочого проекту землеустрою, який включає в себе завдання на складання робочого проекту землеустрою.

Крім того, відповідно до абзацу третього пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" утворено Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, реорганізувавши Державне агентство земельних ресурсів України шляхом перетворення.

Також відповідно до пункту 1.2 Положення про Державну установу "Інститут охорони ґрунтів України", затвердженого наказом Мінагрополітики України від 20 березня 2013 року № 198 "Про перейменування та затвердження нової редакції Положення про державну установу "Інститут охорони ґрунтів України", Державна установа "Інститут охорони ґрунтів України" є правонаступником майнових прав і обов’язків державної установи "Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів" "Центрдержродючість".

Враховуючи викладене, з метою приведення нормативно-правового акта Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність з актами, що мають вищу юридичну силу, до Порядку консервації земель, затвердженого наказом Мінагрополітики України від 26 квітня 2013 року № 283 "Про затвердження Порядку консервації земель", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за № 810/23342, необхідно внести відповідні зміни.

2. Мета і шляхи її досягнення

Видання наказу передбачає внесення змін до Порядку консервації земель, затвердженого наказом Мінагрополітики України від 26 квітня 2013 року № 283 "Про затвердження Порядку консервації земель" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за № 810/23342, з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства у відповідність з актами, що мають вищу юридичну силу.

3. Правові аспекти

У цій сфері діють такі нормативно-правові акти:

Закон України "Про землеустрій";

Закон України "Про охорону земель";

постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";

наказ Мінагрополітики України від 20 березня 2013 року № 198 "Про перейменування та затвердження нової редакції Положення про державну установу "Інститут охорони ґрунтів України".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує фінансування з державного та місцевих бюджетів, а також додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною інспекцією сільського господарства України, Державною екологічною інспекцією України, Державною службою України з питань геодезії картографії та кадастру, Державною регуляторною службою України, а також підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Реалізація передбачених проектом акта положень не стосується питань розвитку регіонів.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено для обговорення на офіційному сайті Мінагрополітики України для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не потребує консультацій з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Наказ є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Затвердження проекту наказу "Про внесення змін до Порядку консервації земель" приведе його у відповідність з чинними нормативно-правовими актами України, що мають вищу юридичну силу.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку консервації земель"

 

1. Визначення проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Законом України від 2 червня 2015 року № 497-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою" статтю 54 Закону України "Про землеустрій" викладено у новій редакції, якою визначається зміст робочого проекту землеустрою, який включає в себе завдання на складання робочого проекту землеустрою.

Крім того, відповідно до абзацу третього пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" утворено Державну службу України з питань геодезії картографії та кадастру шляхом реорганізації Державного агентства земельних ресурсів України шляхом перетворення.

Також відповідно до пункту 1.2 Положення про Державну установу "Інститут охорони ґрунтів України", затвердженого наказом Мінагрополітики України від 20 березня 2013 року № 198 "Про перейменування та затвердження нової редакції Положення про державну установу "Інститут охорони ґрунтів України", Державна установа "Інститут охорони ґрунтів України" є правонаступником майнових прав і обов’язків державної установи "Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів" "Центрдержродючість".

Враховуючи викладене, з метою приведення нормативно-правового акта Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність з актами, що мають вищу юридичну силу, до Порядку консервації земель, затвердженого наказом Мінагрополітики України від 26 квітня 2013 року № 283, "Про затвердження Порядку консервації земель" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за  № 810/23342 необхідно внести відповідні зміни.

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціллю державного регулювання є приведення наказу Мінагрополітики України у відповідність з нормативно-правовими актами, що мають вищу юридичну силу.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Залишення існуючого на сьогодні правового регулювання цілей

Вказана альтернатива є неприйнятною

Чинне регулювання суперечить пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731

 

Прийняття регуляторного акта

Вказана альтернатива допоможе досягнути цілей державного регулювання

Проект регуляторного акта допоможе  привести норми наказу у відповідність з вимогами акта, що має вищу юридичну силу

 

Під час розроблення проекту Закону було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

4. Механізми і заходи, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Видання наказу передбачає внесення змін до Порядку консервації земель, затвердженого наказом Мінагрополітики України від 26 квітня 2013 року № 283 "Про затвердження Порядку консервації земель", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за № 810/23342.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття проекту регуляторного акта буде забезпечено приведення нормативно-правових актів у відповідність з нормами законодавства України.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Приведення наказу у відповідність з вимогами акта, який має вищу юридичну силу

Витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

Вигоди відсутні

Витрати відсутні

Громадяни

Вигоди відсутні

Витрати відсутні

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк чинності акта не обмежується в часі.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

обсяг надходжень коштів до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта, не змінюється;

дія акта поширюється на всіх фізичних і юридичних осіб держави;

рівень поінформованості фізичних та юридичних осіб із основними положеннями акта – вище середнього;

фізичні та юридичні особи на виконання вимог акта витрачатимуть час та кошти, що визначені чинним законодавством.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Міністерство агарної політики та продовольства України.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux