портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 21 листопада 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про систему моніторингу риболовних суден"

Проект

 

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

   

Про внесення змін до Положення про систему

моніторингу риболовних суден

 

Відповідно до статті 8 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 963 "Про створення системи моніторингу риболовних суден", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із чинним законодавством

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до Положення про систему моніторингу риболовних суден, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 09 листопада 2004 року № 407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 24 листопада 2004 року за № 1491/10090 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 січня 2014 року № 26), такі зміни:

1) у пункті 1.3 розділу І:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Державне агентство рибного господарства України (далі – Держрибагентство);";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"уповноважене Держрибагентством державне підприємство, що належить до сфери його управління.";

2) у пункті 2.3 розділу ІІ:

в абзаці другому слова "та інших" замінити словами "або інших електронних та";

абзац третій доповнити словами ", акта технічного огляду судна та суднового білета";

3) у тексті Положення слова "Держрибагентство України" у всіх відмінках замінити словами "Держрибагентство" у відповідному відмінку.

2. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка

 

  

 Міністр                                                                                                                                                                                                         Т. Кутовий


Повідомлення про оприлюднення

Проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про систему моніторингу риболовних суден"

 

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про систему моніторингу риболовних суден" (далі – проект наказу) Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ "Регуляторна політика"; підрозділ "Проекти регуляторних актів") та Державного агентства рибного господарства України: www.darg.gov.ua (розділ "Діяльність";підрозділ "Проекти документів").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:

Державне агентство рибного господарства України (вул. Січових Стрільців, 45 а, м. Київ, 04053), e-mail: darg@darg.gov.ua.

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011), е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001), е-mail: info@minagro.gov.ua.

Відповідальний виконавець: Старікова Олена Володимирівна, заступник начальника Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості – начальник відділу організації та здійснення державного нагляду за безпекою мореплавства Держрибагентства, тел. 486-44-05.

 

    

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                      Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про систему моніторингу риболовних суден"

 

1.Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про систему моніторингу риболовних суден" (далі – проект наказу) підготовлено з метою приведення Положення про систему моніторингу риболовних суден, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 09 листопада 2004 року № 407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2004 року за № 1491/10090 (далі – Положення), у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 894 "Питання функціонування територіальних органів Державного агентства рибного господарства" та удосконалення в частині засобів дистанційного контролю риболовних суден та обробки відповідної інформації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 894 "Питання функціонування територіальних органів Державного агентства рибного господарства" в рамках реформування рибної галузі ліквідовано як юридичну особу публічного права територіальний орган Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства (далі – Рибфлотнагляд), який є суб’єктом системи моніторингу риболовних суден. Зокрема, Держрибагентством Рибфлотнагляду делеговано повноваження щодо проведення технічного огляду суден рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства. Наразі функції державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства виконує новоутворений структурний підрозділ Держрибагентства.

Також проектом наказу пропонується ввести новий суб’єкт системи моніторингу риболовних суден – підприємство, яке буде виконувати технічну сторону процесу дистанційного контролю і обробки відповідної інформації з метою забезпечення стабільної та безперебійної роботи системи контролю. Держрибагентство пропонує визначити таким суб’єктом існуюче державне підприємство, яке має необхідну матеріально-технічну базу.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту наказу є приведення Положення у відповідність до чинного законодавства та удосконалення його в частині засобів дистанційного контролю риболовних суден і обробки відповідної інформації.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Кодекс торговельного мореплавства України;

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів";

постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 894 "Питання функціонування територіальних органів Державного агентства рибного господарства";

постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 963 "Про створення системи моніторингу риболовних суден";

Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119;

Положення про Державне агентство рибного господарства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 895;

наказ Мінагрополітики від 09 листопада 2004 року № 407 "Про затвердження Положення про систему моніторингу риболовних суден", затверджений в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2004 року за № 1491/10090.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та питань функціонування місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та веб-сайті Державного агентства рибного господарства України (www.dаrg.gov.ua)

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

101. Вплив на ринок праці

Реалізація положень проекту наказу не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу забезпечить приведення у відповідність до чинного законодавства та удосконалить Положення про систему моніторингу риболовних суден в частині засобів дистанційного контролю риболовних суден і обробки відповідної інформації.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                      Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про систему моніторингу риболовних суден"

 

І. Визначення проблеми

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про систему моніторингу риболовних суден" (далі – проект наказу) розроблено з метою приведення Положення про систему моніторингу риболовних суден, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 09 листопада 2004 року № 407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2004 року за № 1491/10090 (далі – Положення), у відповідність до чинного законодавства, зокрема, постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 894 "Питання функціонування територіальних органів Державного агентства рибного господарства", та удосконалення Положення в частині засобів дистанційного контролю риболовних суден та обробки відповідної інформації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 894 "Питання функціонування територіальних органів Державного агентства рибного господарства" в рамках реформування рибної галузі ліквідовано як юридичну особу публічного права територіальний орган Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства (далі – Рибфлотнагляд), який є відповідно до Положення суб’єктом системи моніторингу риболовних суден. Зокрема, Держрибагентством Рибфлотнагляду делеговано повноваження щодо проведення технічного огляду суден рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства. Наразі функції державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства виконує новоутворений структурний підрозділ Держрибагентства.

Також, оскільки виділення бюджетних коштів на забезпечення дистанційного контролю не здійснюється, необхідно передбачити новий суб’єкт системи моніторингу риболовних суден – державне підприємство (госпрозрахункове), яке буде виконувати технічну сторону процесу дистанційного контролю і обробки відповідної інформації з метою забезпечення стабільної та безперебійної роботи системи контролю. Наразі Держрибагентство таким підприємством пропонує визначити існуюче державне підприємство, в якого є необхідна матеріально-технічна база та відповідні спеціалісти. Необхідно зазначити, що функціонування системи дистанційного контролю є особливо важливим, оскільки його основною метою є запобігання порушенням законодавства у сфері використання водних біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні України та виконання вимог міжнародних договорів України щодо відповідальності держави прапора за дії національних судновласників у водах за межами юрисдикції держави прапора.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 -

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання,

 +

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 +

-

 

Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою чинних регуляторних актів, оскільки ліквідовано суб’єкта моніторингу риболовних суден – Рибфлотнагляд. У зв’язку із зазначеним необхідно внести зміни до Положення.

II. Цілі державного регулювання

Проектом наказу буде врегульовано питання щодо суб’єктів системи моніторингу риболовних суден, які приймають участь в технічному огляді суден флоту рибної промисловості України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, та забезпеченні дистанційного контролю суден рибної промисловості.

Зазначені цілі державного регулювання будуть досягнуті з дня набрання чинності наказом.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

Під час підготовки проекту наказу було опрацьовано два альтернативні способи досягнення вищезазначених цілей:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не забезпечить усунення колізій норм права та не забезпечить функціонування системи дистанційного контролю суден рибної промисловості

Альтернатива 2

прийняття проекту наказу забезпечить усунення колізії норм права щодо суб’єкта, який здійснює проведення технічного огляду суден, та забезпечить належне функціонування системи моніторингу риболовних суден

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

забезпечення усунення колізії норм права, що сприятиме сталому функціонуванню системи дистанційного контролю суден рибної промисловості, обробки та аналізу інформації про місцезнаходження суден, що в свою чергу посилить рівень безпеки мореплавства риболовних суден та збереження людського життя на морі, контроль та запобігання незаконного, непідзвітного та нерегульованого риболовства, виконання міжнародних договорів України як держави прапора

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 відсутні

відсутні

Альтернатива 2

 відсутні

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

7

36

0

43

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

16

84

0

100

 

 

 

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

діяльність у межах правового поля

відсутні

        

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

не передбачені

не передбачені

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

не передбачені

не передбачені

3

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

не передбачені

не передбачені

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

не передбачені

не передбачені

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

не передбачені

не передбачені

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

не передбачені

не передбачені

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, гривень

не передбачені

не передбачені

8

інше (уточнити), гривень

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

Х

Х

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

не передбачені

не передбачені

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

не передбачені

не передбачені

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

не передбачені

не передбачені

не передбачені

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

не передбачені

не передбачені

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (старто вий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

відсутні

відсутні

 

відсутні

відсутні

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

не передбачені

не передбачені

не передбачені

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу

не передбачені

не передбачені

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

витрати відсутні

Альтернатива 2

За перший рік:

відсутні

За п’ять років:

відсутні

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результатив - ності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результатив -ності (за чотирибаль -ною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що у випадку залишення чинного законодавства без змін, не буде усунено колізію норм права та не буде визначене підприємство, яке може реально забезпечити функціонування системи дистанційного контролю.

Тому цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 2

4

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що проектом наказу буде досягнуто цілі прийняття регуляторного акта повною мірою (проблема більше існувати не буде)

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

оцінюючи підсумкові вигоди даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде вирішена в повному обсязі, оскільки забезпечить усунення колізії норм права та забезпечить функціонування системи дистанційного контролю суден рибної промисловості

відсутні

враховуючи оцінені у цій таблиці підсумкові витрати та вигоди, необхідно зазначити, що для вирішення проблеми найбільш виправданою та доцільною є Альтернатива 2, тому що вона призведе до повного вирішення проблеми, визначеної розділом I аналізу регуляторного впливу

Альтернатива 1

вигоди відсутні

відсутні

оцінивши підсумкові вигоди та витрати, необхідно зазначити, що Альтернатива 1 не сприятиме вирішенню проблеми, а лише поглибить її, тому вибір даної альтернативи не є можливим

      

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

причиною відмови від даної альтернативи є те, що вона не сприятиме вирішенню проблеми, а тільки поглибить її

Х

Альтернатива 2

перевага даної альтернативи полягає в тому, що прийняття проекту наказу повністю вирішує проблему, визначену в розділі I аналізу регуляторного впливу

ризики відсутні

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Врегулювання проблеми можливе шляхом прийняття проекту наказу Мінагрополітики "Про внесення змін до Положення про систему моніторингу риболовних суден", попередньо погодженого в установленому порядку з заінтересованими центральними органами виконавчої влади

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Тест

Малого підприємництва (м-тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період в "25" березня 2016 р. по "19" травня 2016 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Питання обговорювалося в рамках наради "Перспективи та проблеми використання і оновлення флоту рибного господарства (на умовах лізингу), технічний огляд суден рибної промисловості" за участю користувачів водних біоресурсів

20

За результатами наради було обговорено питання ліквідації Рибфлотнагляду, можливості існуючих на суднах технічних засобів контролю та удосконалення складових системи дистанційного контролю

2

Проведено консультації за участю представників судновласників та виробників GPS-пристроїв

7

Обговорено питання здешевлення технічного компонента системи дистанційного контролю шляхом застосування (в районах, де це можливо) GPS-пристроїв

3

Проведено нараду з фахівцями з питань флоту та судновласниками реєстрових суден

5

Визначено, що крім супутникових компонентів в функціонуванні дистанційного контролю риболовних суден раціонально використовувати і більш дешеві в обслуговуванні електронні системи

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 36 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 36 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 84 % (відсотків).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка "прямих" витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання х вартість одиниці

додаткові витрати відсутні

додаткові витрати відсутні

додаткові витрати відсутні

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість процедур обліку за рік) х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не передбачені

не передбачені

не передбачені

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

додаткові витрати відсутні

додаткові витрати відсутні

додаткові витрати відсутні

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

додаткові витрати відсутні

додаткові витрати відсутні

додаткові витрати відсутні

5

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

додаткові витрати відсутні

додаткові витрати відсутні

додаткові витрати відсутні

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

36

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 х рядок 7)

додаткові витрати відсутні

додаткові витрати відсутні.

додаткові витрати відсутні

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість форм

додаткові витрати відсутні

додаткові витрати відсутні

додаткові витрати відсутні

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість внутрішніх процедур

не передбачені

не передбачені

не передбачені

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на коригування (оцінка природного рівня помилок)) х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість оригінальних звітів х кількість періодів звітності за рік

не передбачені

не передбачені

не передбачені

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість перевірок за рік

не передбачені

не передбачені

Не передбачені

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

додаткові витрати відсутні

додаткові витрати відсутні

додаткові витрати відсутні

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

36

36

36

16

Сумарно, гривень

 

Формула:

відповідний стовпчик "разом" х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 х рядок 15)

додаткові витрати відсутні

додаткові витрати відсутні

додаткові витрати відсутні

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Державне агентство рибного господарства України

Бюджетні витрати (всіх видів) на реалізацію проекту нормативно-правового акта (функціонування системи дистанційного контролю за суднами рибної промисловості) не передбачаються.

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органа державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністру - вання регулюва -ння* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

збільшення витрат відсутнє

збільшення витрат відсутнє

Х

Х

збільшення витрат відсутнє

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

збільшення витрат відсутнє

збільшення витрат відсутнє

Х

Х

збільшення витрат відсутнє

камеральні

збільшення витрат відсутнє

збільшення витрат відсутнє

Х

Х

збільшення витрат відсутнє

виїзні

збільшення витрат відсутнє

збільшення витрат відсутнє

Х

Х

збільшення витрат відсутнє

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

Х

Х

Х

Х

Х

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

збільшення витрат відсутнє

збільшення витрат відсутнє

Х

Х

збільшення витрат відсутнє

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 
_________________ 

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

збільшення витрат відсутнє

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

збільшення витрат відсутнє

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за 
п’ять років, гривень

1.

Держрибагентство

збільшення витрат відсутнє

збільшення витрат відсутнє

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва

Х

збільшення витрат відсутнє

збільшення витрат відсутнє

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта Строк дії акта є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акта або втрати ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проект регуляторного акта.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основним показником прийняття проекту наказу є стабільне функціонування системи дистанційного контролю суден рибної промисловості, уникнення непорозумінь при проведенні технічного огляду суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання оцінюється як середній. Проект наказу розміщено на веб-сайті Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua, розділ "Діяльність", підрозділ "Проекти документів") та Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика", підрозділ "Проекти регуляторних актів").

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Державним агентством рибного господарства України.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів із повторного відстеження результативності цього акта.

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                      Максим МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux