портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 12 травня 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234"

Проект

 

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики

та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234

 

Відповідно до статей 9, 16 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", абзацу шостого статті 7 Закону України "Про бджільництво" та Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі"

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234 "Про затвердження Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за № 809/27254, такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва";

 2) підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції:

 "1) Порядок присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, що додається;".

 2. Затвердити зміни до Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за  № 809/27254, що додаються.

 3. Абзац другий пункту 2.3 розділу II Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за № 810/27255, викласти в такій редакції:

 "працівники, які відповідають кваліфікаційним вимогам до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами;".

4. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  

 

Міністр                                                                                                                                                                                                  О.М. Павленко

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234"

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234" разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua в розділі "Регуляторні акти".

Прийняття проекту наказу забезпечить приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту наказу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом 30 днів з дня оприлюднення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: olga.romanova@minagro.gov.ua, відповідальний виконавець: Романова Ольга Володимирівна, тел. 279-85-12

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

У зв’язку з прийняттям Закону України від 08 грудня 2015 року № 867-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі" (далі – Закон), скасовуються процедури у частині, що стосуються статті 9, 16 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", а саме проведення державної атестації (переатестації суб’єктів племінної справи у тваринництві, використання для відтворення маточного поголів'я тварин тільки атестованих у встановленому порядку та допущених до відтворення плідників, атестація працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами.

Відповідно до абзацу третього пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади дано доручення забезпечити перегляд та приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

У зв’язку з цим виникла необхідність приведення нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві у відповідність до вимог статей 9, 16 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", шляхом внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234 "Про затвердження Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за № 809/27254, виклавши його заголовок в новій редакції: "Про затвердження Порядку присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві", визначити процедуру присвоєння статусу суб’єктам господарювання в залежності від рівня ведення селекційно-племінної роботи та внесення відповідних змін до Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою прийняття проекту наказу є приведення нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Для досягнення цієї цілі проектом наказу пропонується внести зміни до Порядку присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, яким визначаються правила та вимоги щодо присвоєння відповідного статусу залежно від напряму діяльності та якості племінних (генетичних) ресурсів та внесення відповідних змін до Технологічних вимог, до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України від 08 грудня 2015 року № 867-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі";

Закон України "Про племінну справу у тваринництві";

Закон України "Про бджільництво";

Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119;

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234 "Про затвердження Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва", зареєстрований в Міністерстві юстиції України  08 липня 2015 року за № 809/27254.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект наказу не передбачає додаткових видатків з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу погоджено без зауважень з Державною регуляторна службою України, Антимонопольним комітетом України, Національною академією аграрних наук України, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державним агентством рибного господарства України, Федерацією роботодавців України, Федерацією профсоюзів України. Проект наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу відноситься до актів регуляторного впливу.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу забезпечить приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики до вимог чинного законодавства, в тому числі і до виконання вимог Закону України "Про племінну справу у тваринництві".

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234”

 

I. Визначення проблеми

У зв’язку з прийняттям Закону України від 08 грудня 2015 року № 867-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі” (далі – Закон), змінено процедури у частині, що стосуються статей 9, 16 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, а саме проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві.

Відповідно до абзацу третього пункту 3 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади дано доручення забезпечити перегляд та приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

У зв’язку з цим виникла необхідність приведення нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві у відповідність до вимог статей 9, 16 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, де змінено назву процедури за результатами якої присвоювався відповідний статус суб’єктам племінної справи у тваринництві. У Законі – “державна атестація (переатестація) суб’єктів племінної справи у тваринництві” викладена в такій редакції “процедура присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві”. Відповідно до чинної редакції Закону без змін залишаються норми, згідно з якими присвоєння відповідного статусу визначається за рівнем ведення селекційно-племінної роботи. Зважаючи на це, міністерство розробило проект наказу “Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234”, який передбачає внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234 “Про затвердження Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за № 809/27254.

Проблема, яку передбачається розв’язати зазначеним проектом – це спрощення умов ведення бізнесу шляхом:

суттєвого зниження адміністративного тиску на суб’єктів господарювання;

зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави;

скорочення часових та фінансових витрат суб’єктів господарювання під час процедури присвоєння відповідного статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

-

ні

Держава

так

-

Суб’єкти господарювання,

так

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

-

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативного врегулювання.

II. Цілі державного регулювання

Основною ціллю прийняття проекту наказу є зменшення регулювання господарської діяльності суб’єктів племінної справи у тваринництві з боку держави та приведення нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Для досягнення цієї цілі проектом наказу пропонується затвердити зміни до:

Порядку присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, якими:

визначаються правила та вимоги щодо присвоєння відповідного статусу залежно від напряму діяльності та якості племінних (генетичних) ресурсів на необмежений строк;

вилучається процедура погодження суб’єктом господарювання в структурних підрозділах з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій матеріалів для проведення процедури присвоєння відповідного статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві – кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності за видом та породою тварин (за наявності племінного стада) або кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності/результати діяльності суб’єкта племінної справи у тваринництві, за відповідними формам;

Технологічних вимог, до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, які пов’язані з процедурою присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Можливо залишити чинне законодавство без змін. Проте, даний спосіб:

унеможливлює реалізацію прийнятого Закону щодо дерегуляції, виконання Закону України “Про племінну справу у тваринництві” та регулювання відносин в галузі племінної справи у тваринництві;

позбавляє суб’єктів господарювання права на отримання відповідного статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві та визнання племінних (генетичних) ресурсів – племінними

Альтернатива 2

Прийняття проекту акту щодо затвердження змін до Порядку присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві є на даний час оптимальним рішенням, що дозволить:

забезпечити дерегуляцію господарської діяльності з племінної справи у тваринництві;

суб’єктам господарювання отримувати відповідний статус суб’єкта племінної справи у тваринництві та бути визнаними;

привести нормативно-правові акти міністерства у відповідність до вимог та реалізації норм Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, що стосуються процедури присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві та виконання відповідних вимог до племінних (генетичних) ресурсів;

залучати працівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам згідно з чинним законодавством

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого проекту акту сприятиме законодавчому регулюванню відносин щодо спрощення умов бізнесу (дерегуляції) в тваринництві

Відсутні, оскільки реалізації положень акту не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Питому вагу суб’єктів великого, середнього, малого та мікро підприємництва до загальної кількості суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання цього регуляторного акта, визначити кількісно наразі неможливо. Нормами регуляторного акта не передбачено надання суб’єктами господарювання даних за якими можливий розподіл їх за класами (великий, середній, малий, мікро бізнес). Міністерство не володіє інформацією щодо кількості працюючих та річного обсягу реалізації продукції суб’єктами племінної справи у тваринництві. Крім того, суб’єктами племінної справи у тваринництві можуть бути суб’єкти господарювання, які займаються не лише роботами, які пов’язані з розведенням тварин або наданням відповідних послуг з племінної справи у тваринництві, а і іншими видами господарської діяльності. Крім цього, процедура присвоєння статусу є одноразовим заходом – проводиться на необмежений строк за бажанням суб’єкта господарювання.

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

Через відсутність даних – не визна-чається

Через відсутність даних – не визна-чається

Через відсутність даних – не визна-чається

Через відсутність даних – не визна-чається

За 2015 рік – 31 суб’єкт

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

Не визна-чається

Не визна-чається

Не визна-чається

Не визна-чається

Не визна-чається

 

Для вивчення оцінки впливу регуляторного акту на сферу інтересів суб’єктів господарювання міністерством було проведено моніторинг розміру часу, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконання вимог проекту наказу. За результатами моніторингу досліджено 26 суб’єктів господарювання. За результатами досліджень виявлено, що суб’єкти господарювання підтримують даний проект наказу, оскільки процедура присвоєння статусу або підтвердження відповідного статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві проводиться на необмежений строк, як наслідок – скорочення витрат часу на підготовку відповідних матеріалів суб’єктами господарювання і складає 1 годину, одноразово.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Суттєве зниження адміністративного тиску на суб’єктів господарювання, зменшення регулювання підприємницької діяльності з боку держави, зниження адміністративного навантаження на сільськогосподарського товаровиробника та скорочення часових і фінансових витрат суб’єктів господарювання

Реалізації положень акту потребує додаткові витрати часу на підготовку документів для проведення процедури присвоєння або підтвердження відповідного статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві. За результатами моніторингу близько однієї години.

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого, середнього, малого та мікро підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядко-овий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

не передбачені

не передбачені

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

не передбачені

не передбачені

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

8,69

43,45

 

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

не передбачені

не передбачені

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

не передбачені

не передбачені

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

не передбачені

не передбачені

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

не передбачені

не передбачені

8

Інше (уточнити), гривень

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

8,69

43,45

 

10

Кількість суб’єктів, на яких буде поширено регулювання, одиниць

За 2015 рік: 22 суб’єктам – присвоєно статус, 9 суб’єктам підтверджено статус. Разом 31 суб’єкт.

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

191,18 грн – присвоєння статусів, 78,21 грн – підтвердження статусу. Разом сумарні витрати – 269,39 грн.

1346,95

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

не передбачені

не передбачені

не передбачені

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

не передбачені

не передбачені

 

 

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

1 година×8,69 (мін.оплата робочої години)= 8,69 грн

не передбачені

8,69 грн.

43,45

 

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати без посередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (старто-вий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

За 2015 рік:

22 суб’єктам племінної справи у тваринництві було присвоєно відповідний статус, затрати часу яких склали:

1) оформлення відповідної заяви суб’єкта племінної справи у тваринництві – 15 хв.;

2) оформлення кількісних та якісних показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності за видом та породою тварин/результати діяльності суб’єкта племінної справи у тваринництві – 30 хв.;

3) отримання ветеринарної довідки щодо благополуччя підприємства щодо гострих інфекційних захворювань – 15 хв. (довідка безкоштовна);

Всього затрати часу на 1 суб’єкта господарювання для оформлення документів для присвоєння відповідного статусу складають близько однієї години та несуть одноразовий характер.

9 суб’єктам було підтверджено відповідність суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу (при реорганізації, зміні найменування суб’єкта господарювання тощо), затрати часу яких склали:

1) оформлення відповідної заяви суб’єкта племінної справи у тваринництві – 15 хв.;

2) копія статуту підприємства – 5 хв.;

3) копії сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів/ складання переліку – 20 хв.;

4) отримання ветеринарної довідки щодо благополуччя підприємства щодо гострих інфекційних захворювань – 15 хв.(довідка безкоштовна)

Всього затрати часу на 1 суб’єкта господарювання для оформлення документів для підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу складають близько однієї години та несуть одноразовий характер.

Розрахунок: 8,69 грн (мін. оплата роб. години)×1=8,69

 

не передба-чені

1 година на 1 суб’єкта. За 2015 рік всього було 31 суб’єкт, тобто витрати на всіх суб’єктів склали 31 годину

не передба-чені. Оскільки процедура присвоєння статусу проводиться на не обмежнений строк

 

 

 

 

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

не передбачені

не передбачені

не передбачені

 

 

 

 

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

не передбачені

не передбачені

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати суб’єктів господарювання і порівнянні з Альтернативою 2 збільшаться. Так, як:

1) присвоєння статусу проводиться раз на чотири роки, а не на необмежений термін;

2) суб’єктам господарювання необхідно буде завіряти кількісні і якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності в структурних підрозділах агропромислового розвитку облдержадміністрації (суб’єкти господарювання розташовані по всім районам, а їхати необхідно в облдержадміністрацію – що призводить до додаткових витрат на пальне та часові витрати).

 Все це підвищує кількість точок дотику держави і бізнесу, ускладнює умови бізнесу (дерегуляції) в тваринництві та збільшує адміністративне навантаження на суб’єкта господарювання.

Тобто, витрати суб’єктів господарювання (часові та матеріальні) будуть більше відсотків на 300% в порівнянні з Альтернативою 2.

Альтернатива 2

Розрахунок: 8,69 грн (мін. оплата роб. години)×1год (що витрачається суб’єктом для оформлення необхідних документів)=8,69 грн – для одного суб’єкта

За 2015 рік для всіх суб’єктів: 8,69*32=269,31 грн

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

На сьогоднішній день відсутній оптимальний альтернативний спосіб досягнення поставленої цілі, окрім прийняття проекту регуляторного акта.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати.

Альтернатива 2

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно:

дерегуляції господарської діяльності з племінної справи у тваринництві;

реалізації права суб’єктів господарювання на отримання відповідного статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві та визнання;

залучення працівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам згідно з чинним законодавством;

 забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог та реалізації норм Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, що стосуються процедури присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

У разі прийняття проекту акта, для держави вигода полягає в реалізації Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, що стосуються процедури присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві, а вигода суб’єктів господарювання - в отриманні відповідного статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві без обмеження строку, визнання його рівня ведення селекційно-племінної роботи на певному рівні, скорочення та зменшені погоджувальних процедур, що дозволить скоротити фінансові та часові витрати

У разі прийняття проекту акта, держава та суб’єкти господарювання не несуть ніяких додаткових матеріальних та інших витрат

У разі прийняття проекту акта задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою, що повністю забезпечить потребу у вирішенні проблеми, встановить зрозуміле загальне регулювання не примножуючи кількості нормативно-правових актів з одного питання та зникає неврегульованість проблеми, що виникла, у чинному законодавстві, та вдосконалить законодавче врегулювання відносин щодо спрощення умов бізнесу (дерегуляції) в тваринництві та зменшить кількість та частоту точок дотику бізнесу та держави

Альтернатива 1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави та суб’єктів господарювання відсутні

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати для держави відсутні, а часові витрати для суб’єктів господарювання не зменшаться. Зменшиться попит на племінні (генетичні) ресурси

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети та не знизить адміністративного навантаження на сільськогосподарського товаровиробника і не дозволить скоротити часові витрати суб’єктів господарювання

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтерна-тива 1

Не забезпечується досягнення цілей щодо приведення нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві у відповідність до вимог чинного законодавства України знизить та не знижується адміністративне навантаження на сільськогосподарського товаровиробника.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін не відбудеться скорочення та зменшення кількості погоджувальних процедур та подальше вдосконалення регулювання відносин в аграрному секторі

Альтерна-тива 2

Забезпечить реалізацію прийнятого Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі”, виконання Закону України “Про племінну справу у тваринництві” та регулювання відносин в галузі племінної справи у тваринництві, зменшується надмірна зарегульованість підприємницької діяльності та знизиться адміністративне навантаження на сільськогосподарського товаровиробника

Ризики відсутні

 

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Відповідно до статей 9, 16 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, порядок присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва.

Порядок визначає правила та вимоги присвоєння відповідного статусу на необмежений строк залежно від напряму діяльності та якості племінних (генетичних) ресурсів суб’єктам племінної справи у тваринництві. Порядок поширюється на власників племінних (генетичних) ресурсів, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, визначені племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають послуги, пов’язані з племінною справою у тваринництві.

Присвоєння відповідного статусу проводиться на необмежений строк Міністерством аграрної політики та продовольства України за зверненням суб’єктів племінної справи у тваринництві.

Для присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві, наказом Мінагрополітики утворюються:

регіональні експертні комісії з розгляду матеріалів щодо присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві в Автономній Республіці Крим та областях;

експертна комісія Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо присвоєння та позбавлення відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві.

Регіональні експертні комісії опрацьовують матеріали, які надійшли від суб’єктів господарювання, забезпечують візуальну оцінку племінних стад та проводять аналіз діяльності суб’єктів, що пов’язана з виробництвом, збереженням, використанням, створенням, визначенням племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлею племінними (генетичними) ресурсами та наданням послуг, пов’язаних з племінною справою у тваринництві.

Експертна комісія Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо присвоєння та позбавлення відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві під час присвоєння статусів, без виїзду на місце провадження господарської діяльності, розглядає матеріали, які надійшли від регіональних експертних комісій щодо присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві та забезпечує розглядає спірних питань.

Для присвоєння статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій кожного року до 20 січня забезпечують опублікування в засобах масової інформації оголошення щодо строків прийому відповідних документів для присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві.

Суб’єкти племінної справи у тваринництві, які претендують на присвоєння відповідного статусу, подають до структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим заяву суб’єкта племінної справи у тваринництві на присвоєння відповідного статусу, кількісні та якісні показники продуктивності й виробничо–господарської діяльності племінних господарств за видом та породою тварин, оригінал, засвідчений суб’єктом в установленому порядку та ветеринарну довідку. Секретар регіональної експертної комісії забезпечує реєстрацію документів та формування переліку суб’єктів племінної справи у тваринництві, щодо присвоєння відповідних статусів, які подали заяви на присвоєння відповідного статусу.

Відповідно до переліку суб’єктів племінної справи у тваринництві голова регіональної експертної комісії організовує роботу регіональної експертної комісії, у разі потреби – кожного кварталу.

Регіональна експертна комісія забезпечує розгляд матеріалів щодо присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві.

З цією метою регіональна експертна комісія визначає відповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві певному статусу згідно з вимогами чинного законодавства, які містять норми, що стосуються розведення племінних тварин за певним видом, породою, виробництва племінних (генетичних) ресурсів, надання послуг з племінної справи у тваринництві. Візуальна оцінка племінних стад проводиться безпосередньо за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання із залученням спеціаліста з відповідною фаховою освітою. Під час роботи регіональна експертна комісія складає бальну оцінку, якщо це передбачено, та акт з висновком про відповідність суб’єкта племінної справи у тваринництві певному статусу. Акт підписують члени регіональної експертної комісії. Рішення регіональної експертної комісії оформляється протоколом у двох примірниках.

Регіональна експертна комісія подає матеріали щодо присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві до Міністерства аграрної політики та продовольства України для розгляду експертною комісією Мінагрополітики. Рішення експертної комісії Мінагрополітики щодо розгляду матеріалів роботи регіональних експертних комісій про присвоєння суб’єкту племінної справи у тваринництві відповідного статусу затверджується наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України. Залежно від виду діяльності та породного і видового складу наявних племінних (генетичних) ресурсів суб’єкту племінної справи у тваринництві може бути присвоєно декілька статусів.

Для вирішення спірних питань та розгляду скарг за зверненнями суб’єктів племінної справи у тваринництві, що виникають при присвоєнні відповідних статусів, експертною комісією Мінагрополітики ініціюється створення робочих груп та їх виїзд на місце провадження господарської діяльності суб’єкта з племінної справи у тваринництві. До складу робочих груп залучають фахівців, які мають відповідну підготовку в сфері племінної справи у тваринництві або досвід роботи з питань, що потребують незалежного висновку щодо відповідності суб’єкта племінної справи певному статусу.

Експертна комісія Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо присвоєння та позбавлення відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві крім рішення щодо розгляду матеріалів роботи регіональних експертних комісій про присвоєння суб’єкту племінної справи у тваринництві відповідного статусу у разі потреби може приймати рішення про:

підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу;

позбавлення суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєного статусу.

Підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу за результатами експертної оцінки суб’єктів племінної справи у тваринництві проводиться при реорганізації, зміні найменування суб’єкта господарювання, за умови якщо суб’єкт господарювання, який претендує на підтвердження статусу з племінної справи у тваринництві, є правонаступником юридичної особи, що мала відповідний статус з племінної справи у тваринництві, та є новим власником племінного стада, яке належало юридичній/фізичній особі, що мала відповідний статус з племінної справи у тваринництві. Процедура підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу за результатами експертної оцінки проводиться на підставі звернення суб’єкта племінної справи у тваринництві відповідно до:

заяви суб’єкта племінної справи у тваринництві на проведення експертної оцінки суб’єкта племінної справи у тваринництві, що подається до Міністерства аграрної політики та продовольства України;

копії статуту підприємства – для підтвердження факту правонаступництва юридичної особи, що мала відповідний статус суб’єкта племінної справи у тваринництві, та племінне стадо, яке належало юридичній особі, що мала відповідний статус суб’єкта племінної справи у тваринництві;

копій сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів або їх переліку(у разі якщо понад 20 одиниць), які оформляються та застосовуються відповідно до Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 листопада 2011 року № 629, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2011 року за № 1422/20160 (далі – сертифікат), для підтвердження факту зміни власника племінних (генетичних) ресурсів.

ветеринарної довідки.

Позбавлення суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєного статусу за результатами експертної оцінки суб’єктів племінної справи у тваринництві, проводиться при порушенні та невідповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві вимогам чинного законодавства, при ліквідації племінного стада, нездійснення господарської діяльності за відповідним напрямом з племінної справи у тваринництві, припиненні суб’єкта господарювання, відмові суб’єкта племінної справи у тваринництві від присвоєного статусу, реорганізації, зміні найменування суб’єкта господарювання. Рішення приймається на підставі звернень структурних підрозділів за даними аналізу інформаційної бази Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві, суб’єктів племінної за зверненням суб’єктів племінної справи у тваринництві або за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Порядком визначаються вимоги до рівня ведення селекційно-племінної роботи, якості племінних (генетичних) ресурсів суб’єктів племінної справи у тваринництві з відповідним статусом. Використання у відтворенні плідників з визначеною племінною цінністю за походженням, за власною продуктивністю та якістю потомства або плідників, які проходіть оцінку за якістю потомства..

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги, оцінюється вище середнього.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта не може бути обмежений у часі, оскільки його прийняття необхідне для дотримання вимог чинного законодавства.

Дата набрання чинності регуляторного акта − відповідно до законодавства після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта − не прогнозується;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – суб’єкти племінної справи у тваринництві незалежно від їх організаційно-правової форми, які є власниками племінних (генетичних) ресурсів або є суб’єктами господарювання, які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, визначенні племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають послуги, пов’язані з племінною справою у тваринництві.

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконання вимог акта – для впровадження регуляторного акта суттєвих додаткових витрат з боку суб’єктів господарювання не потрібно; додаткові витрати робочого характеру є незначними і носитимуть одноразовий характер, так як зазначеним проектом акта передбачено присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві проводити на необмежений строк.

Розрахунок витрати часу суб’єктами племінної справи у тваринництві, які претендують на присвоєння відповідного статусу для оформлення документів за 2015 рік:

22 суб’єктам племінної справи у тваринництві було присвоєно відповідний статус, затрати часу яких склали:

1) оформлення відповідної заяви суб’єкта племінної справи у тваринництві – 15 хв.;

2) кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності за видом та породою тварин/результати діяльності суб’єкта племінної справи у тваринництві – 30 хв.;

3) ветеринарна довідка – 15 хв.;

Всього затрати часу на 1 суб’єкта господарювання для оформлення документів для присвоєння відповідного статусу складають близько однієї години та несуть одноразовий характер.

9 суб’єктам було підтверджено відповідність суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу (при реорганізації, зміні найменування суб’єкта господарювання тощо), затрати часу яких склали:

1) оформлення відповідної заяви суб’єкта племінної справи у тваринництві – 15 хв.;

2) копія статуту підприємства – 5 хв.;

3) копії сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, якщо понад 20 одиниць складається перелік – 20 хв.;

4) ветеринарна довідка – 15 хв.

Всього затрати часу на 1 суб’єкта господарювання для оформлення документів для підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу складають близько однієї години та несуть одноразовий характер.

Розрахунок: 8,69 грн (мін. оплата роб. години)×1=8,69

Виходячи з вищенаведеного, витрати робочого характеру суб’єктами господарювання на отримання/підтвердження відповідного статусу є мінімальними та одноразовими, так як проектом акта пропонується встановити присвоєння відповідних статусів на необмежений строк.

рівень поінформованості суб’єктів племінної справи у тваринництві з основними положеннями акта вище середнього, оскільки проект розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики, а після прийняття буде надіслано структурним підрозділам агропромислового розвитку облдержадміністрацій поштою.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання чинності цим регуляторним актом. Строк виконання заходів – 30 календарних днів.

Повторне відстеження буде проведено через два роки з дня набрання актом чинності, шляхом аналізу даних Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві.

Періодичне відстеження результативності акта буде здійснюватись раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. КраснопольськийДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux