портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 11 березня 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234"

Проект

 

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики

та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234

 

Відповідно до статей 9, 16 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", абзацу шостого статті 7 Закону України "Про бджільництво" та Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі"

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234 "Про затвердження Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за № 809/27254, такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва";

 2) підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції:

 "1) Порядок присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, що додається;".

 2. Затвердити зміни до Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за  № 809/27254, що додаються.

 3. Абзац другий пункту 2.3 розділу II Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за № 810/27255, викласти в такій редакції:

 "працівники, які відповідають кваліфікаційним вимогам до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами;".

4. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234"

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234" разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua в розділі "Регуляторні акти".

Прийняття проекту наказу забезпечить приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту наказу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом 30 днів з дня оприлюднення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: olga.romanova@minagro.gov.ua, відповідальний виконавець: Романова Ольга Володимирівна, тел. 279-85-12

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

У зв’язку з прийняттям Закону України від 08 грудня 2015 року № 867-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі" (далі – Закон), скасовуються процедури у частині, що стосуються статті 9, 16 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", а саме проведення державної атестації (переатестації суб’єктів племінної справи у тваринництві, використання для відтворення маточного поголів'я тварин тільки атестованих у встановленому порядку та допущених до відтворення плідників, атестація працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами.

Відповідно до абзацу третього пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади дано доручення забезпечити перегляд та приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

У зв’язку з цим виникла необхідність приведення нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві у відповідність до вимог статей 9, 16 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", шляхом внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234 "Про затвердження Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за № 809/27254, виклавши його заголовок в новій редакції: "Про затвердження Порядку присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві", визначити процедуру присвоєння статусу суб’єктам господарювання в залежності від рівня ведення селекційно-племінної роботи та внесення відповідних змін до Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою прийняття проекту наказу є приведення нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Для досягнення цієї цілі проектом наказу пропонується внести зміни до Порядку присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, яким визначаються правила та вимоги щодо присвоєння відповідного статусу залежно від напряму діяльності та якості племінних (генетичних) ресурсів та внесення відповідних змін до Технологічних вимог, до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України від 08 грудня 2015 року № 867-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі";

Закон України "Про племінну справу у тваринництві";

Закон України "Про бджільництво";

Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119;

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 19 червня 2015 року № 234 "Про затвердження Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва", зареєстрований в Міністерстві юстиції України  08 липня 2015 року за № 809/27254.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект наказу не передбачає додаткових видатків з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторна службою України, Антимонопольним комітетом України, Національною академією аграрних наук України, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державним агентством рибного господарства України, Федерацією роботодавців України, Федерацією профсоюзів України. Проект наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу відноситься до актів регуляторного впливу.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу забезпечить приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики до вимог чинного законодавства, в тому числі і до виконання вимог Закону України "Про племінну справу у тваринництві".

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234"

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

У зв’язку з прийняттям Закону України від 08 грудня 2015 року № 867-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі" (далі – Закон), скасовуються процедури у частині, що стосуються статті 9, 16 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", а саме проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві, використання для відтворення маточного поголів'я тварин тільки атестованих у встановленому порядку та допущених до відтворення плідників, атестація працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами.

Відповідно до абзацу третього пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади дано доручення забезпечити перегляд та приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

У зв’язку з цим виникла необхідність приведення нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві у відповідність до вимог статей 9, 16 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", шляхом внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року № 234 "Про затвердження Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за № 809/27254, виклавши назву наказу в новій редакції: "Про затвердження Порядку присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві", визначити процедуру присвоєння статусу суб’єктам господарювання в залежності від рівня ведення селекційно-племінної роботи та внесення відповідних зміни до Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва.

2. Цілі державного регулювання

Основною ціллю прийняття проекту наказу є приведення нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Для досягнення цієї цілі проектом наказу пропонується затвердити зміни до Порядку присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, яким визначаються правила та вимоги щодо присвоєння відповідного статусу залежно від напряму діяльності та якості племінних (генетичних) ресурсів та внесення відповідних змін до Технологічних вимог, до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Для досягнення зазначених цілей існує два альтернативних способи.

Перший спосіб – це залишити чинне законодавство без змін. Даний спосіб не відповідатиме вимогам Закону України "Про племінну справу у тваринництві" та унеможливлює його виконання.

Другий спосіб – прийняття проекту наказу щодо затвердження змін до  Порядку присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві. Цей спосіб забезпечить приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог та реалізації норм Закону України "Про племінну справу у тваринництві", що стосуються процедури присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві та виконання відповідних вимог до племінних (генетичних) ресурсів та залучення працівників, які можуть виконувати спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами.

4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми

Відповідно до статей 9, 16 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", порядок  присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва.

Порядок визначає правила та вимоги присвоєння відповідного статусу залежно від напряму діяльності та якості племінних (генетичних) ресурсів суб’єктам племінної справи у тваринництві. Порядок поширюється на власників племінних (генетичних) ресурсів, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, визначені племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають послуги пов’язані з племінною справою у тваринництві.

Присвоєння відповідного статусу проводиться на необмежений строк Міністерством аграрної політики та продовольства України за зверненням суб’єктів племінної справи у тваринництві.

Для присвоєння або позбавлення відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві, наказом Мінагрополітики утворюються регіональні експертні комісії з розгляду матеріалів щодо присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві в Автономній Республіці Крим та областях та експертна комісія Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо присвоєння та позбавлення відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві.

Кожного року до 20 січня Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій забезпечують опублікування в засобах масової інформації оголошення щодо строків прийому відповідних документів для присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві.

Суб’єкти племінної справи у тваринництві, які претендують на присвоєння відповідного статусу, подають до структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим заяву суб’єкта племінної справи у тваринництві на присвоєння відповідного статусу, кількісні та якісні показники продуктивності й виробничо–господарської діяльності племінних господарств за видом та породою тварин, оригінал, засвідчений в установленому порядку, результати бальної оцінки якщо це передбачено, ветеринарну довідку щодо благополуччя суб’єкта племінної справи у тваринництві. Секретар регіональної експертної комісії забезпечує реєстрацію документів та формування переліку суб’єктів племінної справи у тваринництві, щодо присвоєння відповідних статусів, які подали заяви на присвоєння відповідного статусу.

Відповідно до переліку суб’єктів племінної справи у тваринництві голова регіональної експертної комісії організовує роботу регіональної експертної комісії, у разі потреби – кожного кварталу.

Регіональна експертна комісія забезпечує розгляд матеріалів щодо присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві.

З цією метою регіональна експертна комісія визначає відповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві певному статусу згідно з вимогами чинного законодавства, які містять норми, що стосуються розведення племінних тварин за певним видом, породою, виробництва племінних (генетичних) ресурсів, надання послуг з племінної справи у тваринництві. Візуальна оцінка племінних стад проводиться безпосередньо за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання із залученням спеціаліста з відповідною фаховою освітою. Висновки про відповідність суб’єкта племінної справи у тваринництві певному статусу розглядаються на засіданні регіональної експертної комісії. Акт підписують члени регіональної експертної комісії. Рішення регіональної експертної комісії оформляється протоколом у двох примірниках.

Регіональна експертна комісія подає матеріали щодо присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві до Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Матеріали щодо присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві розглядаються експертною комісією Мінагрополітики. Рішення експертної комісії Мінагрополітики щодо розгляду матеріалів роботи регіональних експертних комісій про присвоєння суб’єкту племінної справи у тваринництві відповідного статусу затверджується наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України. Залежно від виду діяльності та породного і видового складу наявних племінних (генетичних) ресурсів суб’єкту племінної справи у тваринництві може бути присвоєно декілька статусів.

Суб’єкт племінної справи у тваринництві в місячний строк після присвоєння відповідного статусу повинен зареєструватися в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві відповідно до Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за № 1118/21430 (із змінами).

Для вирішення спірних питань та розгляду скарг за зверненнями суб’єктів племінної справи у тваринництві, що виникають при присвоєнні відповідних статусів, експертною комісією Мінагрополітики ініціюється створення робочих груп та їх виїзд на місце провадження господарської діяльності суб’єкта з племінної справи у тваринництві. До складу робочих груп залучають фахівців, які мають відповідну підготовку в сфері племінної справи у тваринництві або досвід роботи з питань, що потребують незалежного висновку щодо відповідності суб’єкта племінної справи певному статусу.

Порядком визначаються вимоги до рівня ведення селекційно-племінної роботи, якості племінних (генетичних) ресурсів суб’єктів племінної справи у тваринництві з відповідним статусом. Використання у відтворенні плідників з визначеною племінною цінністю за походженням, за власною продуктивністю та якістю потомства або плідників, які проходіть оцінку за якістю потомства. Залучення працівників, які можуть виконувати спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Визначені цілі буде досягнуто за умови прийняття проекту наказу, відповідно до якого відбудеться приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог законодавства України з метою присвоєння відповідного статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві, залежно від напряму їх господарської діяльності, якості племінних (генетичних) ресурсів, рівнем ведення селекційно-племінної роботи, проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва.

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта.

Зовнішні фактори, які можуть впливати на виконання вимог акта відсутні. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.

Впровадження та виконання вимог акта не передбачає додаткового фінансування з Державного бюджету України та інших бюджетів.

Характеристика механізму можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта.

Прийняття наказу не передбачає нанесення шкоди, а спрямовано на позитивне розв’язання проблеми, дає можливість приведення нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві до вимог чинного законодавства України.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Сфери впливу

Вигоди

Втрати

Інтереси

держави

приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

відсутні

Інтереси

суб'єктів господарювання

суб’єкти племінної справи у тваринництві з відповідним статусом, які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, визначенні племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають послуги, пов’язані з племінною справою у тваринництві, з метою подальшого їх використання в селекційному процесі мають право на присвоєння відповідного статусу, який визначає рівень ведення селекційно-племінної роботи суб’єкта господарювання за певним видом тварин, напрямом продуктивністю та породою

відсутні

Інтереси

громадян

використання на внутрішньому ринку племінних (генетичних) ресурсів певної якості

відсутні

 

7. Запропонований строк дії акта

Строк дії регуляторного акта не може бути обмежений у часі, оскільки його прийняття необхідне для дотримання вимог чинного законодавства.

Дата набрання чинності регуляторного акта − відповідно до законодавства після державної реєстрації в Міністерстві юстиції  України.

8. Визначення показників результативності акта

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта − не передбачено.

Положення акта не встановлюють необхідність надходження коштів до бюджетів. Не передбачається створення державних цільових фондів.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Поширюється на суб’єктів племінної справи у тваринництві незалежно від їх організаційно-правової форми, які є власниками племінних (генетичних) ресурсів або є суб’єктами господарювання, які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, визначенні племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають послуги, пов’язані з племінною справою у тваринництві.

3. Збільшення розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами племінної справи у тваринництві, пов’язаними з виконанням вимог проекту регуляторного акта не передбачається.

4. Рівень поінформованості суб’єктів племінної справи у тваринництві з основними положеннями акта вище середнього, оскільки проект розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики, а після прийняття буде надіслано структурним підрозділам агропромислового розвитку облдержадміністрацій поштою.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання чинності цим регуляторним актом. Строк виконання заходів – 30 календарних днів.

Повторне відстеження буде проведено через два роки з дня набрання актом чинності, шляхом аналізу даних Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві.

Періодичне відстеження результативності акта буде здійснюватись раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. КраснопольськийДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux