портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 24 листопада 2017

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року № 157"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

 

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики

та продовольства України від 13 квітня 2016 року № 157

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Доповнити наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року № 157 «Про затвердження Вимог до продуктів з какао та шоколаду», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року за № 688/28818, новим пунктом 4 такого змісту:

«4.Дозволити випуск продуктів з какао та шоколаду, що не відповідають усім чи окремим положенням Вимог, затвердженим цим наказом, до 01 липня 2019 року.

Установити, що продукти з какао та шоколаду, які введені в обіг до 01 липня 2019 року і не відповідають усім чи окремим положенням Вимог, затверджених цим наказом, можуть бути розміщені на ринку до закінчення строку їх придатності.».

У зв’язку з цим пункт 4 вважати відповідно пунктом 5.

2.Відділу міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2018 року.

4.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Трофімцеву О.В.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                                  М. Мартинюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України

«Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року № 157»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року № 157» (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію на офіційному сайті Мінагрополітики.

Метою прийняття проекту наказу є стимулювання виробництва безпечної та якісної продукції.

Прийняття проекту наказу продиктовано необхідністю мінімізувати ризики вітчизняних виробників в процесі гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до продуктів з какао та шоколаду.

Проект наказу є регуляторним актом, який справлятиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

У разі прийняття проекту наказу буде запроваджено механізм поступового наближення національного законодавства, у частині вимог до продуктів з какао та шоколаду, до положень Директиви № 2000/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 червня 2000 року стосовно продуктів з какао та шоколаду, призначених для споживання в їжу, що дозволить забезпечити вітчизняний ринок якісною продукцією та значно розширити експортні можливості України.

Проект наказу та аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державна регуляторна служба України:

01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.  

Міністерство аграрної політики та продовольства України:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24;

тел. 278 80 49; oleksandr.lozovitskiy@minagro.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                          Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року № 157»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

В рамках реалізації пункту 367 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р, а також згідно плану заходів з наближення законодавства України до права ЄС в агропромисловому секторі, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 січня 2015 року № 15, прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року № 157 «Про затвердження Вимог до продуктів з какао та шоколаду», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року за № 688/28818, яким впроваджено в національне законодавство положення Директиви № 2000/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 червня 2000 року стосовно продуктів з какао та шоколаду, призначених для споживання в їжу.

Прийняття проекту наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року № 157» (далі – проект наказу) продиктовано необхідністю мінімізувати ризики вітчизняних виробників в процесі гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до продуктів з какао та шоколаду.

Проект наказу містить положення щодо перехідного періоду, який потребують виробники для мінімізації ризиків, що пов’язані з виконанням нових вимог до продуктів з какао та шоколаду, до маркування готової продукції, зокрема, для мінімізації втрат від невикористаного споживчого пакування з маркуванням, що не відповідає європейським вимогам.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є запровадження механізму поступового переходу вітчизняних виробників до нових вимог виробництва, маркування продуктів з какао та шоколаду.

3. Правові аспекти

Правовими підставами для розробки проекту наказу є Закон України
«Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує видатків з Державного та/або місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить положень, які містять ознаки корупції.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційному сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua) з метою отримання пропозицій та/або зауважень від фізичних та/або юридичних осіб.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу не здійснює негативного впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить мінімізувати втрати вітчизняних виробників у поступовому процесі переходу до нових умов виробництва та обігу продуктів з какао та шоколаду, які дозволять забезпечити національний ринок якісною продукцією та значно розширити експортні можливості України.

 

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                          Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України

«Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року № 157»

 

I.Визначення проблеми

В рамках реалізації пункту 367 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р, а також згідно плану заходів з наближення законодавства України до права ЄС в агропромисловому секторі, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 січня 2015 року № 15, прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року № 157 «Про затвердження Вимог до продуктів з какао та шоколаду», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року за № 688/28818, яким впроваджено в національне законодавство положення Директиви № 2000/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 червня 2000 року стосовно продуктів з какао та шоколаду, призначених для споживання в їжу.

Зазначений наказ прийнято з метою гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу в частині вимог до ідентифікації та маркування продуктів з какао та шоколаду, що дозволить забезпечити вітчизняний ринок конкурентоспроможною продукцією та значно розширити експортні можливості України.

Разом з тим, впровадження нових вимог до продуктів з какао та шоколаду пов’язане з ризиками для суб’єктів господарювання від додаткових фінансових втрат від невикористаного споживчого пакування з невідповідним маркуванням, штрафних санкцій.

Зокрема, контракти, які укладаються підприємствами продовольчого сектору, здійснюються з урахуванням кількості етикеток в одній мінімальній партії і розраховані на період виконання контракту від 10 місяців до 1 року, іноді і більше. В середньому партія споживчого пакування на один вид продукції в кондитерській галузі становить 500 тис. шт. Під час замовлення споживчого пакування, необхідно виготовити так звані вали-трафарети з необхідним маркуванням. Після приготування валів-трафаретів, маркування на них неможливо відкоригувати чи змінити, такі вали-трафарети утилізують і виробляють нові. Один вал-трафарет розрахований приблизно на друкування 1 млн. шт. споживчого пакування з нанесеним маркуванням. Собівартість споживчого пакування з нанесеним маркуванням становить приблизно 30-35% від загальної вартості готового продукту, запакованого у готове споживче пакування з нанесеним маркуванням. За рік кондитерська галузь випускає шоколаду та продукцію яка містять какао-порошок приблизно 171 тис. тон. Орієнтовна вартість цієї продукції – 10 млн. грн. Вартість готового споживчого пакування з нанесеним маркуванням, 30 % від вартості готової продукції, становить – 3 млн. грн.

За відсутності перехідного періоду підприємства не тільки втратять кошти за невикористане споживче пакування з нанесеним маркуванням, а й будуть змушені заплатити штрафні санкції за невиконання договору-контракту на поставлення споживчого пакування з нанесеним маркуванням і порушення термінів поставлення готової продукції.

Такі втрати згубно вплинуть на бюджет держави, оскільки підприємства роблять відрахування відповідно до реалізованої продукції, а суб’єкти господарювання змушені будуть нести додаткове фінансове навантаження у зв’язку з новими вимогами до виробництва та маркування продуктів з какао та шоколаду.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання,

+

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

II.Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту наказу є запровадження механізму поступового переходу вітчизняних виробників до нових вимог виробництва, маркування продуктів з какао та шоколаду.

 

III.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

За відсутності перехідного періоду для підготовки до нових умов виробництва суб’єкти господарювання будуть мати фінансові втрати від невикористаного споживчого пакування з невідповідним маркуванням, від штрафних санкцій за невиконання договорів-контрактів з постачальниками пакувальних матеріалів, за порушення термінів поставлення готової продукції.

Альтернатива 2

Запровадження перехідного періоду для виробників продуктів з какао та шоколаду  

Перехідний період дозволить вітчизняним виробникам мінімізувати ризики, що пов’язані з виконанням нових вимог до продуктів з какао та шоколаду, до маркування готової продукції, зокрема, зменшити втрати від невикористаного споживчого пакування з маркуванням, що не відповідає європейським вимогам.

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Запровадження перехідного періоду для виробників продуктів з какао та шоколаду

Поступова гармонізація законодавства України із законодавством ЄС у частині вимог до продуктів з какао та шоколаду, для забезпечення внутрішнього ринку якісною продукцією та розширення експортних можливостей України

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Запровадження перехідного періоду для виробників продуктів з какао та шоколаду  

Забезпечення внутрішнього ринку якісною продукцією, реалізація прав споживачів на отримання достовірної інформації щодо властивостей харчового продукту

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць**

30

270

300

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

10

90

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Фінансові втрати від невикористаного споживчого пакування та штрафних санкцій.

Альтернатива 2

Запровадження перехідного періоду для виробників продуктів з какао та шоколаду  

Поступовий перехід до нових умов виробництва, мінімізація втрат, зміцнення конкурентоспро­можності на внутрішньому та зовнішньому ринках

Відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Фінансові втрати від невикористаного споживчого пакування та штрафних санкцій

 

Альтернатива 2

Запровадження перехідного періоду для виробників продуктів з какао та шоколаду  

Відсутні

 

 

Таким чином, прийняття регуляторного акту направлене на мінімізацію фінансових втрат суб’єктів господарювання у зв’язку з переходом до нових умов виробництва.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

1

Суб’єкти господарювання несуть фінансові втрати від невикористаного споживчого пакування та штрафних санкцій.

Альтернатива 2

Запровадження перехідного періоду для виробників продуктів з какао та шоколаду

4

 

Цілі державного регулювання будуть досягнуті шляхом запровадження механізму поступового переходу вітчизняних виробників до нових вимог виробництва, маркування продуктів з какао та шоколаду.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Фінансові втрати від невикористаного споживчого пакування та штрафних санкцій)

Досягнення цілей державного регулювання будуть ускладнені за рахунок додаткових ризиків для суб’єктів господарювання

Альтернатива 2

Запровадження перехідного періоду для виробників продуктів з какао та шоколаду  

Запровадження механізму поступового переходу вітчизняних виробників до нових вимог виробництва, маркування продуктів з какао та шоколаду, пов’язаних з виробництвом конкурентоспроможної продукції, що дозволить забезпечити вітчизняний ринок якісною продукцією та значно розширити експортні можливості України.  

Відсутні

Цілі державного регулювання будуть досягнуті без будь-яких витрат

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Альтернатива неприйнятна оскільки призведе до ускладнення виконання міжнародних домовленостей, досягнутих під час підписання Угоди про асоціацію за рахунок відсутності механізму поступового переходу до нових вимог виробництва продуктів з какао та шоколаду.

Труднощі гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до продуктів з какао та шоколаду, що зашкодить експорту вітчизняної продукції до країн ЄС

Альтернатива 2

Запровадження перехідного періоду для виробників продуктів з какао та шоколаду  

Запропоноване дасть змогу здійснювати  державне регулювання, передбачене міжнародними домовленостями та мінімізувати ризики для суб’єктів господарювання

 

Ризики зовнішніх чинників відсутні

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом запровадження механізму поступового переходу вітчизняних виробників до нових вимог виробництва, маркування продуктів з какао та шоколаду, пов’язаних з виробництвом конкурентоспроможної продукції, що дозволить забезпечити вітчизняний ринок якісною продукцією та значно розширити експортні можливості України.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Регуляторний акт не передбачає витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, а також не потребує оцінки виконання тестуванням малого підприємництва (М-Тест), оскільки не стосується суб’єктів мікро- та малого підприємництва.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії наказу не обмежується у часі.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показники результативності регуляторного акта:

1) стимулювання виробництва конкурентоспроможної продукції;

2) реалізація наказу не впливатиме на обсяг надходжень до бюджету різних рівнів;

3) час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаний з виконанням вимог акта, не змінюватиметься;

4) дія акта поширюватиметься на всіх суб’єктів господарювання – виробників продуктів з какао та шоколаду (близько 300 підприємств);

З прийняттям наказу буде законодавчо врегульовані відносини між суб'єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність на ринку продуктів з какао та шоколаду, чітка регламентація прав та обов'язків, а також відповідальність за належне маркування своєї продукції.

Результативність проекту наказу характеризуватиметься встановленням належних процедур державного контролю для забезпечення прав операторів ринку на виробництво продукції належної якості.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності буде здійснюватись шляхом базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до набрання чинності цим актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта.

Періодичні відстеження пропонується проводити кожні три роки, починаючи з дня заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Проведення відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

 

 

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                          Максим МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux