портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 07 грудня 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах"

Проект

 

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

   

Про внесення змін до Інструкції про ведення обліку й

оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки

на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах

 

Відповідно до статей 9 та 22 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, з метою ведення належного обліку та оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року № 661, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2008 року за № 1111/15802 (із змінами), що додаються.

2. Державній інспекції сільського господарства України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О. Ковальову.

 

  

 Міністр                                                                                                                                                                                                         Т. Кутовий

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах"

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах", затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 13.10.2008 № 661 (далі – Наказ) розроблено відповідно до абзацу 5 частини другої статті 9 та статті 22 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні".

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Наказу Мінаграрополітики Державна інспекція сільського господарства України оголошує про його публікацію.

Проект Наказу оприлюднено шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, е-mail: www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика" та Державної інспекції сільського господарства України, e-mail: www.disgu.gov.ua, розділ "Проекти регуляторних актів".

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011,

Е-mail: tetiana.homelia@minagro.gov.ua, Тетяна Григорівна Гомеля,

тел./факс: 279-27-04.

Державна регуляторна служба України,

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                               О. Ковальова 

Пояснювальна записка 

до проекту наказу "Про внесення змін до Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Однією з найгостріших проблем аграрного сектору є не в повній мірі відповідність регуляторних актів об’єктивним вимогам ринку. Нормативні акти подекуди не виконують своєї основної функції: створення чітких та зрозумілих правил, покликаних сприяти ефективності діяльності суб'єктів разом із захистом інтересів суспільства та держави. Існують перешкоди, які необґрунтовано змушують підприємців збільшувати витрати та нераціонально використовувати ресурси. В результаті це призводить до погіршення конкурентної привабливості зернової галузі, зниження обсягів виробництва та темпів розвитку аграрного сектору.

Українські сільгоспвиробники традиційно частину виробленого зерна продають одразу на внутрішньому ринку, а частину зберігають у зерносховищах для подальшої реалізації. Компанії-трейдери, які купують зерно у сільгоспвиробників, частину зерна експортують, частину ж переробляють або зберігають у зерносховищах для подальшого продажу на експорт, або для внутрішнього ринку. Такий порядок забезпечує передбачуваність та стабільність функціонування усієї системи: прогнозованість закупівель і цін, зберігання та експорту зерна, рівномірне навантаження на елеваторні, транспортні та портові потужності. Це, у свою чергу, дозволяє експортувати українське зерно в оптимальних ціновому і часовому діапазонах та забезпечувати постійне надходження валюти в країну.

Проте у сфері обігу зерна існує низка проблем, що заважають нормальному функціонуванню ринку. Одним із важливих не вирішених питань залишається законодавчо неврегульованим формування партій зерна безпосередньо на експорт шляхом змішування різних класів зерна на припортових і лінійних зернових складах. В результаті неможливість змішування зерна різних класів призводить до надмірної тривалості перевалки зернових у портах та перевантаженості транспортної інфраструктури.

Одним із пріоритетних завдань Кабінету Міністрів України станом на сьогодні є максимальне наближення українського законодавства, стандартів та практики до загальноєвропейських норм і передового досвіду. Такий позитивний крок у напрямі дерегуляції, як надання можливості змішувати партії різних класів зернових для подальшого експорту на лінійних зернових складах та портових терміналах, значно покращить роботу компаній-учасників зернового ринку.

Вдосконалення Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України № 661 від 13 жовтня 2008 року (надалі – Інструкція) дозволить, за відсутності додаткових витрат з Державного бюджету України, раціонально використовувати елеваторні місткості, скоротити зайві витрати вітчизняних експортерів, збільшити додану вартість експортованої продукції, а відтак і збільшити надходження до Державного бюджету України та валютні надходження в Україну.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблено з метою зниження витрат експортерів, що виникають внаслідок відсутності можливості формування експортних партій на припортових елеваторах, законодавчо дозволити змішувати різні класи зерна в транспортних засобах (морських суднах). З цією метою пропонується внести зміни до Інструкції і дозволити експортерам зерна формувати експортні партії відповідно до вимог експортних контрактів в елеваторних місткостях.

Крім цього, метою проекту наказу є сприяння дерегуляції підприємницької діяльності, одночасно зі створенням дієвого механізму вирішення спорів при визначенні якості зерна і вдосконалення процедури оформлення зачистки, а також вдосконалення застарілих норм і приведення їх у відповідність до вимог сьогодення та ділової практики.

3. Правові аспекти

У цій сфері діють такі нормативно-правові акти:

Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" від 04 липня 2002 року № 37-IV;

наказ Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року № 661 "Про затвердження Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2008 року за № 1111/15802.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою України, Державною регуляторною службою України та реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Реалізація проекту наказу не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено для обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державної інспекції сільського господарства України. Проект обговорено і погоджено з профільним комітетом Європейської Бізнес Асоціації, Технічним комітетом 170 "Зернові культури та продукти їх переробки".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття регуляторного акта дозволить підвищити конкурентоспроможність національної продукції, збільшити прибутки вітчизняних експортерів, збільшити привабливість українських портів порівняно з портами Чорноморського регіону, збільшити надходження до Державного бюджету України, поліпшити платіжний баланс України за рахунок збільшення надходження валюти від експорту зерна.

 

 

Заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                          О. Ковальова

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу "Про внесення змін до Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах"

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Для врегулювання ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах при заготівлі, зберіганні, формуванні експортних партій та відвантаженні, з якими стикаються суб'єкти аграрного бізнесу під час операцій з зерном. Запропоновані зміни до Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року № 661 (далі – Інструкція) дасть можливість підвищити привабливість вітчизняних портів, зменшити затрати часу при розвантажувально/завантажувальних роботах із зерном та ефективно використовувати елеваторні місткості.

Інструкція є основним нормативно-правовим актом, який регулює відносини в галузі зберігання зерна. Наразі вона не в повній мірі відповідає вимогам сьогодення та світовим діловим стандартам. До основних недоліків відносяться: неможливість змішування експортних партій різних класів зернових на зернових складах. Внесення змін також пов’язане з ліквідацією Державної інспекції сільського господарства України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від10.09.2014 № 442, яка здійснювала державний нагляд (контроль) в галузі зберігання зерна та продуктів його переробки.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект наказу розроблено з метою:

підвищення конкурентоспроможності національної продукції за кордоном;

збільшення надходжень до Державного бюджету України;

зростання привабливості українських портів;

усунення штучних перешкод для збільшення експорту сільськогосподарської продукції, що, у свою чергу, збільшить надходження валютної виручки в Україну;

створення сприятливого клімату для ведення агробізнесу.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваг обраного способу

 

Обрані способи

Альтернативні способи

Аргументи щодо переваги обраного способу

Внесення змін до Інструкції пропонується задля забезпечення практичної можливості формування  експортних партій з зерна різних класів на припортових і лінійних елеваторах; приведення застарілих норм Інструкції у відповідність із вимогами сьогодення.

Альтернативним способом досягнення зазначених цілей може бути розроблення регламенту зберігання зерна та продуктів його переробки, проте на розроблення нового нормативно-правого акта піде багато часу.

На даний час обраний спосіб є більш доцільним, оскільки забезпечить оперативне вирішення головних проблем і надасть можливість отримати економічний результат вже в короткостроковій перспективі.

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Видання наказу передбачає внесення змін до Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року № 661.

Зокрема, проектом наказу передбачаються зміни, які дозволять змішувати зерно різних класів на припортових і лінійних зернових складах та врегулюють порядок і умови його змішування, що наразі Інструкцією не передбачено, а також інші зміни, які дозволять скасувати або вдосконалити застарілі норми та привести їх у відповідність до вимог сьогодення та ділових стандартів.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Можливість змішування зерна різних класів для формування експортних партій на припортових зернових складах дозволить підвищити ефективність використання елеваторних місткостей; знизити витрати при зберіганні та портовій перевалці зерна. Це, у свою чергу, призведе до зменшення фінансових витрат та витрат часу під час експорту зернових. Внаслідок цього буде збільшено додану вартість експортованого зерна, зросте конкурентоспроможність вітчизняних експортерів на зовнішніх ринках, зростуть прибутки вітчизняних експортерів, а отже – надходження до Державного бюджету України, збільшиться надходження валютної виручки в Україну від експорту сільськогосподарської продукції.

Крім того, внаслідок раціональнішого використання українських зернових терміналів, буде збільшено їх виробничі потужності без капітальних інвестицій; зросте привабливість українських портів порівняно з іншими портами Чорноморського регіону.

Внесення інших змін до Інструкції, зокрема, введення можливості вести всі облікові документи в електронній формі, визначення дієвого механізму вирішення спірних питань з якості зерна, удосконалення процедури проведення та оформлення зачистки зерна забезпечить господарюючим суб’єктам можливість ефективно, відповідно до вимог сьогодення та ділових стандартів вести свою діяльність щодо операцій з зерном і продуктами його переробки.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Затвердження акта надасть можливість забезпечити інтереси держави, суб’єктів господарювання та громадян.

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Збільшення надходжень до Державного бюджету України, зростання привабливості українських портів, української продукції за кордоном, поліпшення платіжного балансу України

Витрати відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Зростання конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, зменшення витрат українських експортерів, прискорення процедури експорту

Витрати відсутні

Сфера інтересів громадян

Опосередковані вигоди, що випливають із вигід для інтересів держави

Витрати відсутні

 

7. Строк дії регуляторного акта

Строк дії акта необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

До показників результативності належать:

 

Обсяг надходжень до бюджету

 

Реалізація наказу впливатиме на обсяг надходжень до Державного бюджету України. Проте визначення фактичного обсягу надходжень потребуватиме проведення відстеження результативності наказу шляхом аналізу статистичних даних.

Кількість суб’єктів господарювання, які зможуть скористатися нормами проекту наказу

Дія акта поширюватиметься на експортерів зерна та продуктів його переробки, припортові і лінійні зернові склади.

 

Час та кошти, що витрачатимуться суб’єктами підприємницької діяльності на реалізацію регуляторного акта

Реалізація акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання. Навпаки, реалізація наказу має зменшити часові та фінансові затрати під час експорту зерна.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.

 

Високий. Проект розміщено для оприлюднення на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної інспекції сільського господарства України. Проект також обговорений і підтриманий бізнес асоціаціями, зокрема Європейською Бізнес Асоціацією.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде здійснюватися до набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності буде здійснене через рік після набрання ним чинності, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результатів цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в галузі зберігання зерна.

 

 

Заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                          О. КовальоваДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux