портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 06 листопада 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою"

 Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                 Київ                                                           №_____________

 

        Про внесення змін до деяких нормативно-правових

        актів щодо страхування сільськогосподарської

        продукції з державною підтримкою

 

            Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою"

 

            НАКАЗУЮ:

 

            1. Затвердити Зміни до Умов страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2), затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 30 жовтня 2012 року № 1968 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 жовтня 2012 року № 660 "Про деякі питання здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою", зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2012 року за № 1970/22282, що додаються.

            2. Внести зміни до стандартних страхових тарифів для страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2), затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 30 жовтня 2012 року № 1968 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 жовтня 2012 року № 660, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2012 року за № 1971/22283, виклавши їх у новій редакції, що додається.

          3. Затвердити Зміни до Стандартного договору страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2), затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 30 жовтня 2012 року № 1968 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 жовтня 2012 року № 660 "Про деякі питання здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою", зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2012 року за № 1972/22284, що додаються.

            4. Департаменту фінансово-кредитної політики направити до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, цей наказ для подання до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

            5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

            6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

           Міністр                                                                                                                                                                                                  О.М. Павленко

Повідомлення про оприлюднення

 проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою"

 

            З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту наказу, Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

            Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів 2015).

            Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

            01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkrp.gov.ua;

            01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: olena.miroshnichenko@minagro.gov.ua.

            Відповідальний виконавець: Мірошниченко О.О.

            Телефон: (044) 278-34-84.

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (далі – проект наказу) розроблено Мінагрополітики України разом з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (далі – Закон).

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу спрямований на врегулювання питань щодо страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та ефективного використання коштів державного бюджету.

Проект наказу передбачає:

1) запровадження механізму індексації страхової вартості (страхової суми) шляхом застосування індексу цін виробників промислової продукції під час її визначення;

2) встановлення страхових тарифів у відсотках до страхової суми (а не в грн/га). При цьому розмір страхових тарифів залишається незмінним;

3) приведення страхових ризиків, визначених Умовами страхування та Стандартним договором, у відповідність до акта вищої юридичної сили;

4) уточнення найменування державних органів, які страхувальник має повідомити про настання страхового випадку.

Заходами, які необхідно здійснити для розв’язання проблеми, є внесення відповідних змін до Умов страхування, Стандартних страхових тарифів та Стандартного договору.

3. Правові аспекти

Основними законодавчими та нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Закони України "Про страхування", "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою", нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міністерства аграрної політики та продовольства України та інших органів державної влади.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України та Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

Погодження проекту наказу не містять ознаки дискримінації. Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу буде розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття даного проекту наказу надасть можливість врегулювати питання щодо страхування озимих зернових культур з державною підтримкою на період перезимівлі, що, в свою чергу, вплине на ефективність використання коштів державного бюджету.

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою"

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Наказ Мінагрополітики України від 30 жовтня 2012 року № 660 "Про деякі питання здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2012 року за № 1970/22282, затверджує 10 документів щодо страхування озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі, зокрема: Умови страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2) (далі – Умови страхування), Стандартні страхові тарифи для страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2) (далі – Стандартні страхові тарифи) та форму Стандартного договору страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2) (далі – Стандартний договір).

Умовами страхування та Стандартним договором встановлено механізм визначення страхової суми за застрахованими посівами залежно від середнього розміру витрат на посів (страхової вартості), яка дорівнює 1250 грн/га, рівня страхового покриття (80%) та площі посівів озимих.

Слід зазначити, що з часу затвердження наказу витрати сільгоспвиробників (страхувальників) на посів озимих суттєво зросли (відбулося дорожчання паливно-мастильних матеріалів, насіння тощо). У зв’язку з цим, встановлений у вищезазначених документах механізм визначення страхової суми потребує перегляду з метою врахування в ньому інфляційних процесів у національній економіці.

Також у зв’язку з інфляційними процесами, необхідно переглянути Стандартні страхові тарифи, оскільки вони визначені у гривнях на гектар.

Іншою проблемою, яка потребує розв’язання, є те, що постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 746 було внесено зміни до Порядку та умов надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових платежів (премій) (далі – Порядок), якими, зокрема, уточнено перелік страхових ризиків, на випадок яких здійснюється страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

У зв’язку з цим, виникла необхідність приведення страхових ризиків, визначених Умовами страхування та Стандартним договором, у відповідність до страхових ризиків, визначених Порядком.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект наказу спрямований на врегулювання питань щодо страхування озимих зернових культур з державною підтримкою на період перезимівлі та ефективного використання коштів державного бюджету.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

Першим альтернативним способом досягнення цілей є встановлення регуляторним актом іншого фіксованого розміру страхової вартості, що відповідає середнім розмірам витрат на посів озимих культур станом на 2015 рік та перерахунок страхових тарифів, визначених у гривнях на гектар, станом на 2015 рік. Проте, такий спосіб є малоефективним, оскільки витрати сільськогосподарських виробників на посів залежать від рівня інфляції, що вимагає постійного перерахунку страхової вартості (і відповідно страхової суми), а також страхових тарифів за договорами страхування озимих культур.

Іншим альтернативним способом є запровадження механізму одночасної індексації страхової вартості (страхової суми) та страхових тарифів, визначених у гривнях на гектар. Проте, індексувати страхові тарифи є некоректно, оскільки на розмір страхових тарифів може впливати не лише інфляція, але й значна кількість інших факторів.

Способом досягнення зазначених цілей, обраним Мінагрополітики України, є запровадження механізму індексації страхової вартості (страхової суми) та встановлення розміру тарифів у відсотках до страхової суми (а не в грн/га).

Перевагою обраного способу досягнення зазначених цілей є те, що він дає змогу врахувати вплив інфляційних процесів під час визначення страхових сум за договорами страхування, а також нівелювати вплив інфляції на розмір страхових тарифів.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Механізмом розв’язання проблеми є:

1) запровадження механізму індексації страхової вартості (страхової суми) шляхом застосування індексу цін виробників промислової продукції під час її визначення;

2) встановлення страхових тарифів у відсотках до страхової суми (а не в грн/га). При цьому розмір страхових тарифів залишається незмінним;

3) приведення страхових ризиків, визначених Умовами страхування та Стандартним договором, у відповідність до акта вищої юридичної сили;

4) уточнення найменування державних органів, які страхувальник має повідомити про настання страхового випадку.

Заходами, які необхідно здійснити для розв’язання проблеми, є внесення відповідних змін до Умов страхування, Стандартних страхових тарифів та Стандартного договору.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття проекту наказу будуть врегульовані питання щодо страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

На дію цього акта можуть негативно вплинути такі фактори:

- відсутність коштів державного бюджету для здешевлення вартості страхових платежів фактично сплачених сільгоспвиробниками при страхуванні озимої пшениці на період перезимівлі.

Позитивно на дію цього акта можуть вплинути такі фактори:

- наявність коштів державного бюджету для здешевлення вартості страхових платежів фактично сплачених сільгоспвиробниками при страхуванні озимої пшениці на період перезимівлі.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

вдосконалення системи страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва та ринку страхування

Немає

Споживачі страхових послуг (страхувальники)

отримання страхового відшкодування, розмір якого відповідатиме фактично понесеним збиткам

Немає

Страховики

підвищення зацікавленості у здійсненні страхування озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою (завдяки прив’язці страхових тарифів до страхових сум)

Немає

 

7. Обґрунтування дії строку акта

Регуляторний акт набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Обмеження строку дії регуляторного акта немає, що надає змогу розв’язати проблеми та досягти цілі державного регулювання.

8. Визначення показників результативності акта

У результаті запровадження регуляторного акта буде вдосконалено страхування озимих зернових культур з державною підтримкою на період перезимівлі та підвищення захисту майнових прав і інтересів сільгосптоваровиробників під час вирощування озимих зернових культур на період перезимівлі.

Надходжень до державного, місцевого бюджетів та державних цільових фондів, пов’язаних із дією регуляторного акта, не передбачається.

Дія цього акта поширюється на сільгосптоваровиробників, які будуть здійснювати страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Показниками результативності даного регуляторного акта буде обсяг застрахованих площ озимих зернових культур з державною підтримкою на період перезимівлі, кількість страховиків, які здійснюють таке страхування, кількість укладених ними договорів страхування, розмір отриманих страхових премій та здійснених страхових виплат.

Оцінка результатів впровадження та виконання вимог регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу поданих сільгосптоваровиробниками звітних даних щодо використання коштів державного бюджету для здешевлення страхових платежів.

Також показником результативності є рівень поінформованості страховиків та суб’єктів господарювання (сільгосптоваровиробників) щодо основних положень регуляторного акта. Інформування здійснюватиметься шляхом розміщення регуляторного акта в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта не потребує додаткових організаційних заходів Мінагрополітики України і проводитиметься на підставі аналізу застосування норм цього регуляторного акта як частини державного регулювання та нагляду за діяльністю страховиків.

Оцінка впровадження та виконання вимог цього регуляторного акта може бути здійснена під час відстежень його результативності.

Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуватимуться статистичні дані, то базове відстеження результативності здійснюватиметься через рік після набрання чинності регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснено через два роки після набрання чинності цього регуляторного акту для визначення результатів його дії.

Періодичне відстеження результативності – кожних три роки після проведення повторного відстеження.

Відстеження результативності буде здійснене Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

 

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux