Проект Наказу Мінагрополітики від 05 травня 2017

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких наказів"

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

  _______________                                                          Київ                                                               №___________

 

Про внесення змін до деяких наказів

 

Відповідно до пункту «г» статті 15 та статті 19 Земельного кодексу України, пункту «ґ» статті 14 Закону України «Про землеустрій», статті 12 Закону України «Про оцінку земель», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), та з метою забезпечення обліку земель за видами їх цільового призначення у Державному земельному кадастрі та врегулювання питання щодо визначення коефіцієнтів, які характеризують функціональне використання земельних ділянок,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Зміни до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306 (із змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до додатка 1 до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 листопада 2016 року № 489, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 року за № 1647/29777, що додаються.

3. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.

 

 

 

Міністр                                                                                                                                                     Т. Кутовий

 Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких наказів"

 

1.Розробник: Міністерство аграрної політики та продовольства України.

2.Стислий виклад змісту проекту:

Проект наказу розроблено з метою врегулювання питання щодо визначення коефіцієнтів, які характеризують функціональне використання земельних ділянок шляхом внесення змін до Класифікації видів цільового призначення земель та Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

Проект наказу розроблено на підставі пункту "г" статті 15 та статті 19 Земельного кодексу України, пункту "г" статті 14 Закону України "Про землеустрій", статті 12 Закону України "Про оцінку земель".

3.Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційних сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4.Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5.Зауваження та пропозиції надсилати на адресу:

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001), е-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Департамент міжнародної співпраці та ринку земель), 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 275 73 66, rynok_oz@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України, 01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 285 05 55, факс 254 43 93, inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної  

політики та продовольства України                                                                                                                                            Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких наказів"

 

1.Обґрунтування необхідності прийняття акта

Згідно із статтею 19 Земельного кодексу України землі України поділено за основним цільовим призначенням на категорії.

Класифікація видів цільового призначення земель затверджена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 1 листопада 2010 р. за № 1011/18306, та застосовується для використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами для ведення обліку земель та формування звітності із земельних ресурсів та визначає поділ земель на окремі види цільового призначення земель, які характеризуються власним правовим режимом, екосистемними функціями, видом господарської діяльності, типами забудови, типами особливо цінних об'єктів.

Зазначена Класифікація видів цільового призначення потребує внесення змін з метою виключення прив’язки видів цільового призначення земельних ділянок до кодів класифікації видів економічної діяльності, а також виключення з неї видів використання земельних ділянок, пов’язаних із здійсненням комерційної діяльності на землях різних категорій.

Крім того, необхідно внести зміни до додатку 1 Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 листопада 2016 року № 489, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 року за № 1647/29777, з метою відображення змін, внесених до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306, з метою забезпечення визначення нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах населених пунктів з відповідними новими кодами цільового призначення земельних ділянок, яким присвоєні відповідні коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки.

2.Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблено з метою врегулювання питання щодо визначення коефіцієнтів, які характеризують функціональне використання земельних ділянок.

3.Правові аспекти

У цій сфері діють такі нормативно-правові акти:

Земельний кодекс України;

Закон України "Про землеустрій";

Закон України "Про оцінку земель";

постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119 "Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України".

4.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує фінансування з державного та місцевих бюджетів, а також додаткових матеріальних та інших витрат.

5.Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством культури України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством інфраструктури України, Національною поліцією України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Державною службою статистики України, Державним агентством водних ресурсів України, Державним агентством лісових ресурсів України, а також підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6.Регіональний аспект

Реалізація передбачених проектом акта положень не стосується питань розвитку регіонів.

61.Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7.Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8.Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру для громадського обговорення.

9.Позиція соціальних партнерів

Проект акта не потребує консультацій з уповноваженими представниками

всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10.Оцінка регуляторного впливу

Метою державного регулювання є приведення норм у відповідність із законодавством.

Проект цього наказу відповідає загальним принципам державної регуляторної політики.

10¹.Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливає на ринок праці.

11.Прогноз результатів

Прийняття проекту акта забезпечить врегулювання питання щодо визначення коефіцієнтів, які характеризують функціональне використання земельних ділянок.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної  

політики та продовольства України                                                                                                                                            Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до деяких наказів»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Згідно із статтею 19 Земельного кодексу України землі України поділено за основним цільовим призначенням на категорії.

Класифікація видів цільового призначення земель затверджена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 1 листопада 2010 р. за № 1011/18306, та застосовується для використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами для ведення обліку земель та формування звітності із земельних ресурсів та  визначає поділ земель на окремі види цільового призначення земель, які характеризуються власним правовим режимом, екосистемними функціями, видом господарської діяльності, типами забудови, типами особливо цінних об'єктів.

Зазначена Класифікація видів цільового призначення потребує внесення змін з метою виключення прив’язки видів цільового призначення земельних ділянок до кодів класифікації видів економічної діяльності.

Вказане обумовлено відсутність на сьогодні фактичної залежності певних видів економічної діяльності суб’єктів господарювання із цільовим призначенням земельної ділянки, яке встановлюється в залежності від категорії земель, містобудівної документації, наявності обмежень та обтяжень на певній території.

Крім того, у разі передачі земельних ділянок у тимчасове користування різні орендарі можуть мати різні коди видів економічної діяльності, проте мають право та можуть використовувати одні і ті ж земельні ділянки.

Також існує необхідність включення видів використання земельних ділянок, пов’язаних із здійсненням комерційної діяльності на землях різних категорій.

Вказане обумовлено наявністю на сьогодні багатоцільового використання земельних ділянок за наявності на земельній ділянці будівель та споруд, що таке використання дозволяють, а також наявністю об’єктів комерційної спрямованості за межами населених пунктів. Існуюче регулювання на сьогодні не дозволяє обліковувати такі об’єкти комерційного використання, що розташовані за межами населених пунктів у межах встановлених кодів цільового призначення земельних ділянок та відповідно не дозволяє визначити нормативну грошову оцінку відповідно до комерційного використання конкретної земельної ділянки та встановлення справедливого фіскального навантаження.

Нормативна грошова оцінка, як база для визначення розміру фіскального навантаження, має відображати таке багатоцільове використання земельних ділянок, включаючи і комерційні складові об’єктів.

Проектом акта пропонується внести зміни до додатку 1 Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 листопада 2016 року № 489, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 року за № 1647/29777 (далі-Порядок), з метою відображення змін, внесених до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306 (далі-Класифікатор), з метою забезпечення визначення нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах населених пунктів з відповідними новими кодами цільового призначення земельних ділянок, яким присвоєні відповідні коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки.

Внесення змін до Порядку вмотивовано також необхідністю створення гармонізації земельних відносин між територіальною громадою і суб’єктами господарської діяльності в частині створення відповідних умов щодо надходжень до місцевих бюджетів від плати за землю та покращення умов для інвестиційної діяльності.

Класифікатором не була передбачена така форма використання земельних ділянок як змішане використання. Реалії забудови населених пунктів свідчать про наявність значної кількості житлових будинків з об’єктами сфери послуг (торгівлі, розважальних закладів, кафе, тощо). Зазначений аспект створює певні труднощі при визначені нормативної грошової оцінки зазначених земельних ділянок, що змушує внести зміни до Порядку в частині введення відповідного коефіцієнту, який дозволить врегулювати питання щодо земельних ділянок змішаної форми використання.

Про необхідність врегулювання зазначеного питання в частині врахування рентного доходу земельних ділянок змішаної форми використання свідчать вимоги Закону України “Про оцінку земельˮ.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про оцінку земельˮ нормативна грошова оцінка земельних ділянок - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами. Рентний дохід (земельна рента) в свою чергу це дохід, який можна отримати із землі як фактора виробництва залежно від якості  та місця розташування земельної ділянки.

Так, рентний дохід з земельної ділянки яка використовується для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з обʼєктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури не може бути однаковий для вищезазначених земельних ділянок та для земельних ділянок, які використовуються лише для житлового будівництва. Вирішення зазначеного питання можливо шляхом введення відповідного укрупненого коефіцієнту.

Проблема, яку пропонується врегулювати справляє вплив на такі верстви суспільства:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

Ні

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є вдосконалення процесу обліку земельних ділянок за певними видами цільового використання з огляду на фактичне багатоцільове використання земельних ділянок у межах населених пунктів шляхом запровадження нових кодів цільового призначення земельних ділянок а також внесення відповідних змін до Порядку з метою забезпечення можливості справляння плати за землю за відповідні земельні ділянки з урахуванням їх комерційного використання.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Визначення альтернативних способів

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий «statusquo», тобто збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Порядком.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1. Збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Порядком

Збереження чинного регулювання зазначених питань.

Неможливість обліку земельних ділянок за певним цільовим призначенням при багатоцільовому використанні земельної ділянки а також обліку земельних ділянок комерційного використання за межами населених пунктів.

Неможливість визначення коефіцієнту, який характеризує функціональне використання земельної ділянки для нових кодів цільового призначення земельних ділянок.

 

2. Прийняття проекту регуляторного акта

Запровадження нових кодів цільового призначення земельних ділянок для забезпечення обліку земельних ділянок за певним цільовим призначенням при багатоцільовому використанні земельної ділянки а також обліку земельних ділянок комерційного використання за межами населених пунктів.

Приведення Порядку у відповідність із вимогами Закону України “Про оцінку земельˮ та змінами, внесеними до Класифікації видів цільового призначення земель.

Прийняття проекту регуляторного акта забезпечить розрахунок нормативної грошової оцінки земельних ділянок з визначенням коефіцієнту, який характеризує функціональне використання в залежності від цільового призначення земельної ділянки, інформація про яке міститься в відомостях Державного земельного кадастру.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Порядком не може розглядатися як таке, що забезпечує єдність нормативно-правової бази проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та призведе до неможливості визначення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, яким в установленому законодавством порядку будуть присвоєні нові коди цільового призначення земельної ділянки.

Прийняття проекту регуляторного акта, дозволить врегулювати зазначене питання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Вигоди відсутні через неможливість визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки при збереженні чинного регулювання.

Відсутність можливості  обліку земельних ділянок за певним цільовим призначенням при багатоцільовому використанні земельної ділянки а також обліку земельних ділянок комерційного використання за межами населених пунктів.

Відповідно неможливість забезпечення адекватного фіскального навантаження таких земельних ділянок.

Альтернатива 2.

 

Можливість визначення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, яким в установленому законодавством порядку будуть присвоєні нові коди цільового призначення земельної ділянки, а також врахування рентного доходу при багатоцільовому використанні земельної ділянки.

Врегулювання питання щодо можливості присвоєння новоствореним земельним ділянкам кодів цільового призначення для земель комерційного використання в межах відповідних категорій земель (переважно земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення).

Додаткові витрати відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян та суб’єктів господарювання.

Проектом регуляторного акта не запроваджуються нові регуляторні механізми та норми у сфері нормативної грошової оцінки земель, натомість передбачається розширення переліку коефіцієнтів, які характеризують функціональне використання земельної ділянки у відповідності до Закону України “Про оцінку земельˮ щодо врахування рентного доходу з земельної ділянки на якій розміщені обʼєкти з багатоцільовим використанням та доповненої Класифікації видів цільового призначення земель.

Запропоновані зміни будуть використовуватись у випадках формування нових земельних ділянок та присвоєння їм нових запропонованих проектом акта кодів цільового призначення в залежності від проектних рішень, передбачених землевпорядною документацією.

Таким чином зміни, запропоновані проектом регуляторного акту матимуть вплив в основному на субʼєктів господарської діяльності, що надають послуги в сфері торгово-розважального бізнесу при багатоцільовому використанні земельної ділянки, особливо в населених пунктах.

Обов’язковості внесення змін до відомостей про сформовані земельні ділянки в частині кодів видів цільового призначення земельної ділянки не передбачається, що в свою чергу не матиме фінансових наслідків для землевласників та землекористувачів.

Інші регуляторні норми в частині проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів в проекті акта відсутні.

Розширюється лише перелік можливих видів цільового призначення земельних ділянок, що будуть встановлюватись в залежності від використання земельної ділянки, що передбачається.

В звʼязку з відсутністю відповідного містобудівного кадастру в населених пунктах України, а саме даних по кількості житлових будинків з наявними обʼєктами торговельно-розважального та ринкової інфраструктури для прикладу візьмемо кількість обʼєктів оптової та роздрібної торгівлі у місті Києві у 2015 році (За даними Головного управління статистики у місті Києві).

Уточнення даних стосовно наявності житлових будинків з наявними обʼєктами торговельно-розважального та ринкової інфраструктури у місті Києві в сторону збільшення чи зменшення не впливає на основний напрям розрахунків в частині впливу на фінансове навантаження для субʼєктів господарської діяльності, а саме сплати ними земельного податку.

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

58

933

3058

22619

26668

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,2

3,5

11,5

84,8

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Вигоди відсутні

 

Відсутність можливості визначення цільового призначення при багатоцільову використанні земельної ділянки під час розробки документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки.

Альтернатива 2.

Встановлення чіткої  можливості визначення цільового призначення при багатоцільову використанні земельної ділянки під час розробки документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки.

Можливість визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки при багатоцільовому її використанні. Додаткові витрати для субʼєктів господарської діяльності відсутні.

 

Додаткових витрат в наслідок дії регуляторного акта не передбачається.

Спрогнозувати витрати суб’єктів господарювання на сплату орендної плати при запровадженні нових кодів видів цільового призначення не вбачається можливим з наступних причин.

Згідно з пунктом 286.2 статті 286 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Отже, необхідність повторного проведення нормативної грошової оцінки та отримання витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту до затвердження нової нормативної грошової оцінки земель такого населеного пункту для вже сформованих земельних ділянок не передбачено.

Крім того, відповідно до пункту 284.1 статті 284 Кодексу Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють ставки податку та орендної плати за, що сплачується на відповідній території в межах граничних норм, передбачених Податковим кодексом України.

При цьому нормативна грошова оцінка кожного населеного пункту об’єктивно відрізняється як за економіко-планувальним розподілом так і за витратами на облаштування інфраструктури населеного пункту, які безпосередньо впливають на остаточну нормативну грошову оцінку земельних ділянок.

З огляду на вказане відсутні статистичні або інші оперативні дані щодо середніх значень нормативної грошової оцінки земельних ділянок різних категорій по різним населеним пунктам.

При цьому, можливо зробити припущення про вплив дії регуляторного акта у разі зміни коду виду цільового призначення земельної ділянки на прикладі окремої земельної ділянки.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, до 01.01.2017 здійснювалась відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого спільним наказом Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбуду України, Української академії аграрних наук від 27.01.2006 № 18/15/21/11 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.04.2006 за № 388/12262.

Віднесення земель до категорії земель за функціональним використанням проводилось згідно з Інструкцією з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем) відповідно до видів економічної діяльності, зазначених у довідках, що надають юридичним особам органи державної статистики.

Вищезазначений наказ визнаний таким, що втратив чинність, наказом Мінагрополітики, Мінрегіону, НААНУ від 30.12.2016 № 592/341/428 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури України, Української академії аграрних наук від 27.01.2006 № 18/15/21/11», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2017 за № 91/29959.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 року за № 1647/29777, затверджено Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (далі – Порядок), положеннями якого встановлено новий підхід до визначення коефіцієнта, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф). Зазначений наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування (27.12.2016) і застосовується з 01.01.2017.

Пунктом 5 Порядку встановлено, що коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), встановлюється на підставі Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306.

Вказаний механізм визначення коефіцієнта, який характеризує функціональне використання земельної ділянки, запроваджено з метою зменшення корупційних ризиків під час визначення нормативної грошової оцінки земельних ділянок шляхом встановлення прямої залежності вказаного коефіцієнта з кодом Класифікації видів цільового призначення земель для земельної ділянки. Вказаною Класифікацією не передбачено змішаного цільового призначення для земельної ділянки.

Слід окремо зазначити, що положення Порядку не передбачають необхідності внесення змін до розроблених та затверджених технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів або розробки нової технічної документації.

Разом з тим, згідно з пунктом 286.2 статті 286 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Отже, необхідність повторного отримання витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту до затвердження нової нормативної грошової оцінки земель такого населеного пункту не передбачено.

Приклад.

За приклад взято типовий проект 24-х поверхового житлового будинку на першому поверсі якої розміщенні нежитлові приміщення, що використовуються суб’єктами господарювання для здійснення підприємницької діяльності у сфері торгівлі (за даними детального плану території, розробленого Управлінням архітектури та містобудування Одеської міськради в 2015 році).

Забудова міста Києва свідчить про широке застосування зазначених проектних рішень щодо зведення багатоповерхових будівель з вбудованим обʼєктами торгівельно-розважальної та ринкової інфраструктури.

Прибудинкова територія, відведена для житлового будинку становить 0,4100 га;

загальна площа квартир і торгівельного комплексу – 24546 кв. м;

площа земельної ділянки, яка припадає на торгівельний комплекс – 451 кв. м, її питома вага в складі загальної площі – 11%;

ставка податку за земельну ділянку встановлена органом місцевого самоврядування на рівні 1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

базова вартість 1 м. кв. земель міста Києва, відповідно до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Києва, становить 686,46 грн.

Код цільового призначення 02.10 «Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з обʼєктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури».

Відповідно до старого порядку у разі змішаного використання земельної ділянки коефіцієнт Кф визначається як середньозважене значення.Для об’єктів, що використовуються у комерційних цілях Кф було встановлено 2,5.

Таким чином, у разі змішаного використання земельної ділянки, а саме  розташування на першому поверсі житлового будинку нежитлових приміщень, що використовуються суб’єктами господарювання для здійснення підприємницької діяльності у сфері торгівлі нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка припадає на обʼєктторгівельного комплексу складе 773983,65 грн. (686,46*451*2,5), а земельний податок відповідно 7739,83 грн.

При присвоєнні вказаній земельній ділянці коду цільового призначення 02.10 Кф становитиме 1,5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становитиме 4221729 грн., а розмір земельного податку для субʼєкту господарської діяльності в сфері торгівлі складе 4643,90 грн. (42217,29*0,11).

Таким чином земельний податок за земельну ділянку з вказаним житловим будинком з розташованими на першому поверсі торгівельними приміщеннями відповідно для субʼєкта господарської діяльності зменшиться на 3095,93 грн або на 40%.

Місцеві бюджети за рахунок вказаного можуть зазнавати відповідних недонадходжень. Проте, відповідно до пункту 284.1 статті 284 Кодексу Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території в межах граничних норм, передбачених Податковим кодексом України.

Наведемо вказані розрахунки витрат суб’єктів у таблиці (додаток 1 до Аналізу регуляторного впливу).

Витрати внаслідок дії регуляторного акта не залежать від виду суб’єкта господарювання а залежать виключно від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та розміру ставок земельного податку. Встановленого на відповідній території.

Вказаний показник може змінюватись як в більшу так і в меншу сторону в залежності від співвідношення часток площ, що використовуються з різним функціональним призначенням.

При цьому пунктом 3 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)» установлено, що у 2017 році в частині плати за землю вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не поширюються на рішення органів місцевого самоврядування, які прийняті на виконання цього Закону.

Таким чином, органи місцевого самоврядування мають усі необхідні важелі для оперативного регулювання та оптимізації фіскального навантаження на відповідній території.

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

Витрати відсутні .

 

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

3,068 млн грн.
за рахунок зменшення нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності  (за чотири-бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Порядком

1

Неможливість повноцінного обліку земельних ділянок та визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки при збереженні чинного регулювання.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

4

Забезпечення можливості визначення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, яким в установленому законодавством порядку будуть присвоєні нові коди цільового призначення земельної ділянки.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

Розширення видів цільового призначення земельних ділянок з метою забезпечення обліку земельних ділянок з багатоцільовим використанням а також приведення Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів у відповідність з Класифікацією видів цільового призначення земель (4 бали)

В наслідок нової оцінки земельних ділянок вигоди суб’єктів господарювання можуть прогнозно становити  понад 82 млн грн. на рік.

Проблема існувати не буде

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Порядком

Відсутні. Неможливість обліку певних земельних ділянок та визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки при збереженні чинного регулювання у разі присвоєння земельній ділянці нових кодів цільового призначення. (1 бал)

Відсутні

Проблема продовжує існувати

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

Вирішення проблеми

0

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання зазначених питань

Існування проблеми

Х

     

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основними механізмами, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми є прийняття проекту регуляторного акта в частині внесення змін до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів з урахуванням змін, внесених до Класифікації видів цільового призначення земель.

З боку суб’єктів господарювання при розробці землевпорядної документації а також при проведенні нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та розробці відповідної технічної документації, після набранням чинності регуляторним актом, відсутня необхідність виконання нових вимог при проведенні такої оцінки а також наявності додаткових програмних чи технічних засобів.

З боку землевласників та землекористувачів відсутня необхідність вчинення додаткових дій оскільки залишається незмінною процедура, методологія та порядок формування земельних ділянок, а також проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

Розширюється лише перелік можливих видів цільового призначення земельних ділянок, що будуть встановлюватись в залежності від використання земельної ділянки, що передбачається.

Також дія регуляторного акта не передбачає необхідності перегляду вже розробленої та затвердженої відповідними органами місцевого самоврядування землевпорядної документації та технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, а також отримання нових витягів з такої технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок.

Заходи, які необхідно здійснити органам влади для розв’язання проблеми:

1) довести до відома суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з розробкою документації із землеустрою та технічної документації з нормативної грошової оцінки земель про прийняття регуляторного акта;

2) забезпечити інформування громадськості про зміни до Класифікації видів цільового призначення земель та Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів шляхом оприлюднення відповідної інформації на веб-сайтах Мінагрополітики та Держгеокадастру.

Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання:

1) ознайомити відповідальний персонал із змінами до Класифікації видів цільового призначення земель та Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів для застосування відповідних норм під час розробки документації із землеустрою та оцінки земель;

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні.

Додаткові бюджетні витрати, пов’язані з реалізацію акта відсутні.

Проектом акта не передбачається запровадження нових норм для суб’єктів господарювання, що потребуватимуть додаткових витрат.

Орієнтовні розрахунки витрат на одного суб’єкта малого підприємництва М-Тест додаються.

Витрати внаслідок дії регуляторного акта не залежать від виду суб’єкта господарювання а залежать виключно від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та розміру ставок земельного податку, встановленого на відповідній території.

Витрати у органів виконавчої влади не передбачаються, а тому розрахунок витрат згідно Додатку 2 та Додатку 3 Методики не розроблялися.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта пропонується не обмежувати, оскільки регулювання відносин в частині формування земельних ділянок не обмежено у часі законодавством, а проведення нормативної грошової оцінки Законом України “Про оцінку земель” передбачає періодичне проведення такої оцінки не рідше ніж один раз на 5-7 років (стаття 18 Закону).

У разі прийняття нормативно-правового акта вищої юридичної сили, яким буде змінено регулювання методичних засад та процедури проведення нормативної грошової оцінки, положення нормативних актів, до яких вносяться зміни будуть приведені у відповідність до такого нормативно-правового акта.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1.Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

2.Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта не обмежується

3.Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект наказу та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua) у розділі "Регуляторна політика", підрозділ "Проекти регуляторних актів".

4. Час, що необхідно буде витратити суб’єктам господарювання та/або фізичним особам, для виконання вимог акта – разово орієнтовно 2 години для відповідальних працівників на ознайомлення із змінами, внесеними регуляторним актом.

Показниками результативності проекту регуляторного акту будуть:

- кількість розроблених землевпорядних документацій по формуванню земельних ділянок з використанням нових кодів видів цільового призначення (орієнтовний річний показник - 15000);

- кількість розроблених технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів із зазначенням нових кодів видів цільового призначення (орієнтовний річний показник за рік - 200);

- кількість виданих витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок (орієнтовний річний показник за рік – 300000).

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні дані та дані Державного земельного кадастру.

Для проведення відстеження у якості цільових груп будуть залучені суб’єкти господарювання які є розробниками документації із землеустрою та їх громадські об’єднання.

 

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики

          та продовольства України                                                                                                                  Максим МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux