портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 20 травня 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України"

Проект

            

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                  Київ                                                                                    №_____________

 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

Міністерства аграрної політики та продовольства України

 

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України від 02 березня 2015 року № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності"

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства аграрної політики та продовольства України:

від 01 жовтня 2012 року № 589 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2012 року за № 1752/22064;

від 08 січня 2013 року № 3 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 184/22716.

2. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Закону України від 02 березня 2015 року № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності", але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                              О.М. Павленко

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України" Мінагрополітики України з "20" травня 2015 року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Затвердження проекту забезпечить приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Зазначений проект наказу разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту наказу та аналізу регуляторного впливу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом 10 днів з дня оприлюднення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: maria.vigura@minagro.gov.ua, відповідальний виконавець: Вігура Марія Василівна, тел. 279-85-12

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до Закону України від 02 березня 2015 року № 222 "Про ліцензування видів господарської діяльності" виключено із переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню вид діяльності як "торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин".

На виконання пункту 17 доручення Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 09 квітня 2015 року № 13046/1/1-15 абзацу третього частини восьмої статті 21 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", міністерствам та іншими центральними органами виконавчої влади забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність до Закону.

Таким чином, потребують визнання такими, що втратили чинність Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин та відповідний Порядок контролю за їх додержанням, затверджені наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 жовтня 2012 року № 589 та 08 січня 2013 року № 3.

2. Мета і шляхи її досягнення

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України" розроблено з метою приведення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, а також Порядку контролю за їх додержанням у відповідність до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

3. Правові аспекти

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади".

Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджено указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект наказу не передбачає додаткових видатків з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Антимонопольним комітетом України, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України, Федерацією роботодавців України, Федерацією профсоюзів України. Проект наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу відноситься до актів регуляторного впливу.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу сприятиме впорядкуванню законодавства, що діє у сфері ліцензування.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України"

 

1. Визначення проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Відповідно до Закону України від 02 березня 2015 року № 222 "Про ліцензування видів господарської діяльності" виключено із переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню вид діяльності як "торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин".

Таким чином, потребують визнання такими, що втратили чинність Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин та відповідний Порядок контролю за їх додержанням, затверджені наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 жовтня 2012 року № 589 та 08 січня 2013 року № 3.

2. Визначення цілей державного регулювання

Підготовка зазначеного наказу обумовлена необхідністю визнання такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 жовтня 2012 року № 589 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2012 року за № 1752/22064;

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08 січня 2013 року № 3 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 184/22716.

Мета – приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – це залишити чинне законодавство без змін, проте, даний спосіб не відповідатиме вимогам Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Другий альтернативний спосіб - затвердження наказу про втрату чинності Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи від від 01 жовтня 2012 року № 589 та відповідного Порядку контролю за їх додержанням від від 08 січня 2013 року № 3 – є упорядкування відносин у сфері ліцензування та забезпечить приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.

4. Опис механізму, який пропонується для розв'язання проблеми

Законом України від 02 березня 2015 року № 222 "Про ліцензування видів господарської діяльності", торгівлю племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин виключено з видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Проектом наказу пропонується визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 жовтня 2012 року № 589 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2012 року за № 1752/22064 та від 08 січня 2013 року № 3 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 184/22716.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту наказу сприятиме впорядкуванню законодавства, що діє у сфері ліцензування.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Впорядкування законодавства, що діє у сфері ліцензування.

Витрати державного бюджету відсутні.

Інтереси суб’єктів господарювання

Інтереси суб’єктів не порушуються.

 

Витрати суб’єктів господарювання відсутні.

Інтереси громадян

На громадян не розповсюджується.

Витрати громадян відсутні.

   

7. Запропонований строк дії акта

Строк дії проекту наказу необмежений. Проект наказу діє постійно з дня набрання чинності.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності регуляторного акта належать:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не передбачено.

Положення акта не встановлюють необхідність надходження коштів до бюджетів. Не передбачається створення державних цільових фондів.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія акта поширюватиметься на необмежену кількість суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

Дія акта поширюватиметься на юридичних осіб усіх організаційно-правових форм господарювання, що є суб’єктами племінної справи у тваринництві, яким за результатами державної атестації/переатестації відповідно до діючого законодавства присвоєно відповідний статус.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами племінної справи у тваринництві, пов'язаними з виконанням вимог проекту регуляторного акта не передбачається.

4. Рівень поінформованості суб'єктів племінної справи у тваринництві з основними положеннями акта вище середнього, оскільки проект розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України, а після прийняття буде надіслано департаментам агропромислового розвитку облдержадміністрацій поштою.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта з використанням показників результативності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з даними базового відстеження результативності.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснене Мінагрополітики України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. КраснопольськийOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux