портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 26 жовтня 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінагрополітики України"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                           Київ                                                         №_____________

 

 

Про визнання такими, що втратили чинність,

деяких наказів Мінагрополітики України

 

Відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень Закону України від 09 квітня 2014 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 листопада 2012 року № 725 "Про затвердження форми сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2012 року за № 2058/22370;

наказ Міністерства аграрної  політики та продовольства України від 11 червня 2013 року № 361 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та надання відомостей з нього", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 липня 2013 року за № 1137/23669;

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 червня 2013 року № 362 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 липня 2013 року за № 1138/23670.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                            О.М. Павленко

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінагрополітики України"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінагрополітики України", Державна інспекція сільського господарства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" з метою приведення наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" у зв’язку із виключенням із закону положень щодо видачі сертифікату відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та сертифікату якості зерна та продуктів його переробки.

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua/ розділ Регуляторна політика/ Проекти регуляторних актів/ Проекти наказів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001,

Виконавець: Німченко Дмитро Валентинович, E-mail: tylyza@meta.ua;

тел. 232-94-68

Державна регуляторна служба України,

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,

Тел. 254-52-16

Факс. 226-31-81

E -mail: inform@dkrp.gov.ua

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінагрополітики України"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінагрополітики України" (далі - проект наказу) розроблено відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" з метою приведення наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність до законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", "Про зерно та ринок зерна в Україні".

Згідно з пунктом 22 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" до статей 11 та 21 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" внесені зміни, зокрема, виключено положення щодо видачі сертифікату відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та сертифікату якості зерна та продуктів його переробки.

Пунктом 3 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом доручено забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є приведення наказів Мінагрополітики України у відповідність до законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", "Про зерно та ринок зерна в Україні".

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні";

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру";

Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект наказу не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Державною інспекцією сільського господарства України та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Положення проекту наказа не містять ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщений на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Положення проекту наказу не впливають на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить привести накази Мінагрополітики України у відповідність до Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", "Про зерно та ринок зерна в Україні".

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінагрополітики України"

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінагрополітики України" (далі – проект наказу) розроблено відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" з метою приведення наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" у зв’язку із виключенням із закону положень щодо видачі сертифікату відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та сертифікату якості зерна та продуктів його переробки.

Згідно з пунктом 22 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" до статей 11 та 21 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" внесені зміни, зокрема, виключено положення щодо видачі сертифікату відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та сертифікату якості зерна та продуктів його переробки.

Пунктом 3 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом доручено забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Накази Мінагрополітики України від 23 листопада 2012 року № 725 "Про затвердження форми сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2012 року за № 2058/22370, від 11 червня 2013 року № 361 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та надання відомостей з нього", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 липня 2013 року за № 1137/23669, від 11 червня 2013 року № 362 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 липня 2013 року за № 1138/23670 (далі – накази Мінагрополітики України), потребують визнання такими, що втратили чинність.

Вказану проблему пропонується розв’язати шляхом прийняття проекту наказу.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною ціллю прийняття наказу є приведення наказів Мінагрополітики України у відповідність до законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", "Про зерно та ринок зерна в Україні".

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативних способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки в цьому випадку не буде приведено накази Мінагрополітики України у відповідність до законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", "Про зерно та ринок зерна в Україні". В цьому випадку будуть діяти акти Мінагрополітики України, що були прийняті відповідно до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" до внесених змін. Дія таких актів буде вводити в оману суб’єктів господарювання при провадженні господарської діяльності на ринку зерна.

Другий спосіб - прийняття зазначеного проекту наказу, що дозволить привести накази Мінагрополітики України у відповідність до законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", "Про зерно та ринок зерна в Україні". Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат, зокрема коштів Державного бюджету України.

Таким чином, на сучасному етапі найбільш прийнятним є другий спосіб.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття проекту наказу.

Прийняття зазначеного проекту наказу дозволить привести накази Мінагрополітики України у відповідність до законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", "Про зерно та ринок зерна в Україні".

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту наказу дозволить привести накази Мінагрополітики України у відповідність до законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", "Про зерно та ринок зерна в Україні".

Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акта, немає.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Не передбачено

 

Приведення наказів Мінагрополітики України у відповідність до вимог законодавства.

Суб’єкти господарської діяльності

Не передбачено

 

Відсутність розбіжностей між вимогами актів Мінагрополітики України та Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні»

Населення (фізичні особи)

Не передбачено

 

Відсутність розбіжностей між вимогами актів Мінагрополітики України та Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні»

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Даний проект регуляторного акта не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності регуляторного акта належать, зокрема:

1) розмір надходжень до державного бюджету та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, – не передбачається надходження коштів до державного бюджету;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, – дія акта поширюватиметься на юридичних та фізичних осіб, які здійснюють свою діяльність на ринку зерна.

3) розмір коштів і часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, – не передбачається;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній, оскільки проект наказу розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набуття чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних раз на три роки не пізніше ніж через рік з дня проведення повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства України.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux