портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 04 серпня 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінагрополітики України"

 

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                Київ                                                        №_____________

 

Про визнання такими, що втратили чинність,

деяких наказів Мінагрополітики України

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” та з метою приведення у відповідність із законодавством нормативно-правових актів

 

НАКАЗУЮ:

 

1.  Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 вересня 2012 року № 559 “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2012 року за № 1680/21992;

         наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 листопада 2012 року № 738 “Про затвердження форм документів, необхідних для видачі Держземагентством України кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників та включення інформації про них до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2012 року за № 2038/22350;

         наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 листопада 2012 року № 739 “Про затвердження Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2012року за № 2039/22351;

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 лютого 2013 року № 79 “Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою та Уніфікованої форми акта перевірки, який складається за результатами відповідних заходів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2013 року за № 279/22811.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК (Топчію В.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                            О.М. Павленко

 

 

Повідомлення

про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінагрополітики України”

 

Проект наказу розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України разом із Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Проект наказу розроблено відповідно до частини восьмої статті 21 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, якою передбачено необхідність приведення Кабінетом Міністрів України своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та забезпечення приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Згідно з пунктами 1 та 5 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (далі - Постанова), утворено Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, реорганізувавши Державне агентство земельних ресурсів України шляхом перетворення, яка є правонаступником останнього.

Також пунктом 4 Постанови затверджено схему спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, згідно з якою Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру спрямовується і координується через Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Згідно з дорученням Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. (далі - Доручення) від 17.04.2015 № 14335/1/1-15 необхідно переглянути нормативно-правову базу та розробити проекти актів законодавства щодо внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, або скасування неактуальних нормативно-правових актів.

На виконання Доручення наказом Держгеокадастру від 30.04.2015 № 60 утворено робочу групу. За результатами роботи робочої групи сформовано перелік нормативно-правових актів, що потребують визнання такими, що втратили чинність.

З урахуванням вищевикладеного, є необхідність визнати деякі накази Мінагрополітики України такими, що втратили чинність.

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України http://minagro.gov.ua та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (www.land.gov.ua) в мережі Інтернет.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця за адресою:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 01001,

м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 279-84-74, http://minagro.gov.ua/;

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, МСП 03680, Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 249-96-91, факс 249-96-70, post@land.gov.ua/;

Державна регуляторна служба України, 01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 285-05-55, факс 254-43-93, inform@dkpp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.,

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                          Я.В. Краснопольський

 

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про визнання такими, що втратили чинність,деяких наказів Мінагрополітики України ”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Частиною восьмою статті 21 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” передбачена необхідність приведення Кабінетом Міністрів України своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, та забезпечення приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Згідно з пунктами 1 та 5 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (далі - Постанова), утворено Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, реорганізувавши Державне агентство земельних ресурсів України шляхом перетворення, яка є правонаступником останнього.

Також пунктом 4 Постанови затверджено схему спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, згідно з якою Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру спрямовується і координується через Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Згідно з дорученням Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. (далі - Доручення) від 17.04.2015 № 14335/1/1-15 необхідно переглянути нормативно-правову базу, та розробити проекти актів законодавства щодо внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, або скасування неактуальних нормативно-правових актів.

На виконання Доручення наказом Держгеокадастру від 30.04.2015 № 60 утворено робочу групу. За результатами роботи робочої групи сформовано перелік нормативно-правових актів, що потребують визнання такими, що втратили чинність.

З урахуванням вищевикладеного, є необхідність визнати деякі накази Мінагрополітики України такими, що втратили чинність.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є приведення у відповідність із законодавством власних нормативно-правових актів.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Земельний кодекс України;

Закон України “Про землеустрій” Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт”;

Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”;

Закон України “Про оцінку земель”;

постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансово-економічні розрахунки не приводяться у зв’язку із тим, що даний нормативно-правовий акт не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на його впровадження.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, а також підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

Положення проекту наказу не містять ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційнних веб-сайтах Мінагрополітики України та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

Проект акта розроблено на виконання вимог доручення Прем’єр-міністра України від 17.04.2015 № 14335/1/1-15 з метою приведення у відповідність із законодавством власних нормативно-правових актів.

Прийняття цього акта забезпечить рівність прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання, які здійснюють, або мають намір здійснювати підприємницьку діяльність у сфері експертної грошової оцінки земельних ділянок та земельних торгів.

Дія цього наказу буде поширюватися на всіх суб’єктів господарювання, які провадять, або мають намір провадити на території України господарську діяльність щодо проведення землеоціночних робіт, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

Проект цього наказу відповідає загальним принципам державної регуляторної політики.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття акта дозволить забезпечити реалізацію частини восьмої статті 21 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” щодо приведення Кабінетом міністрів України своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та забезпечення приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, а також виконання вимог доручення Прем’єр-міністра України від 17.04.2015 № 14335/1/1-15 з метою приведення у відповідність із законодавством власних нормативно-правових актів.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                 Я.В. Краснопольський

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про визнання такими, що втратили чинність,деяких наказів Мінагрополітики України ”

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Частиною восьмою статті 21 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” передбачена необхідність приведення Кабінетом Міністрів України своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, та забезпечення приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Згідно з пунктами 1 та 5 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (далі - Постанова), утворено Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, реорганізувавши Державне агентство земельних ресурсів України шляхом перетворення, яка є правонаступником останнього.

Також пунктом 4 Постанови затверджено схему спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, згідно з якою Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру спрямовується і координується через Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Згідно з дорученням Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. (далі - Доручення) від 17.04.2015 № 14335/1/1-15 необхідно переглянути нормативно-правову базу, та розробити проекти актів законодавства щодо внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, або скасування неактуальних нормативно-правових актів.

На виконання Доручення наказом Держгеокадастру від 30.04.2015 № 60 утворено робочу групу. За результатами роботи робочої групи сформовано перелік нормативно-правових актів, що потребують визнання такими, що втратили чинність.

З урахуванням вищевикладеного, є необхідність визнати деякі накази Мінагрополітики України такими, що втратили чинність.

2. Визначення цілей державного регулювання

Цілями державного регулювання є приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики України у відповідність до Закону України від 2 березня 2015 року № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» та виконання Доручення, щодо необхідності перегляду відповідної нормативно-правової бази та розробки проектів актів законодавства щодо внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, або скасування неактуальних нормативно-правових актів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Під час розроблення проекту регуляторного акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

У разі залишення ситуації без змін діятимуть акти Мінагрополітики України, які не відповідають Закону України від 2 березня 2015 року № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Визнати такими, що втратили чинність, деякі накази Мінагрополітики України та привести їх у відповідність до Закону України від 2 березня 2015 року № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Прийняття проекту наказу є єдиним прийнятним способом досягнення встановленої мети, оскільки нормативно-правові акти Мінагрополітики України буде приведено у відповідність до законодавства.

4. Опис механізму і заходів, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Проектом наказу передбачається визнати такими, що втратили чинність:

1. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.09.2012 № 559 “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2012 р. за № 1680/21992.

2. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.11.2012 № 738 “Про затвердження форм документів, необхідних для видачі Держземагентством України кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників та включення інформації про них до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2012 р. за № 2038/22350.

3. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.11.2012 № 739 “Про затвердження Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2012р. за № 2039/22351;

4. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2013 № 79 “Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою та Уніфікованої форми акта перевірки, який складається за результатами відповідних заходів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2013 р. за № 279/22811;

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

здійснити погодження проекту наказу із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та зареєструвати його в установленому порядку в Міністерстві юстиції України;

забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на сайті Мінагрополітики України та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Розв’язання проблеми можливе лише шляхом прийняття цього проекту наказу Мінагрополітики.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вимоги регуляторного акта є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання, які здійснюють землевпорядні, землеоціночні, геодезичні роботи та проводять земельні торги.

Прийняття регуляторного акта забезпечить приведення у відповідність із законодавством власних нормативно-правових актів.

6. Очікувані результати від прийняття акта

Прийняття проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінагрополітики України”, надасть можливість привести у відповідність із законодавством власних нормативно-правових актів.

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі щодо інтересів держави та суб’єктів господарювання.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Узгодженість нормативно-правових актів у системі чинного законодавства

Не потребує додаткових витрат

Інтереси суб’єктів господарювання

Усунення суперечностей актів законодавства, які регулюють сферу ліцензування господарської діяльності

Не потребує додаткових витрат

 

Позитивний результат: приведення актів Мінагрополітики України у відповідність до Закону України від 2 березня 2015 року № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується. Реалізація акта не потребує витрат із Державного бюджету.

7. Строк дії акта

Строк дії проекту наказу не обмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

надходження до державного та місцевих бюджетів, а також державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, − не змінюється;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, − усі суб’єкти господарювання, які виконують роботи у сфері землеустрою і топографо-геодезичної діяльності та усі фізичні особи держави;

розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, − відсутні;

розмір часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, та/або фізичними особами, пов'язаного з виконанням вимог акта, − не змінюється;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання, та/або фізичних осіб з основними положеннями акта – вище середнього.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта, шляхом аналізу статистичних даних кількості виданих сертифікатів сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності актом, або більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження результативності здійснюватиметься раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта буде порівняно із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Базове, повторне та періодичне відстеження здійснюватимуться Департаментом землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України, на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу регуляторного акта.

 

 

Перший заступник Міністра

        аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. КраснопольськийOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux