Проект Наказу Мінагрополітики від 27 березня 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України від 15 липня 1997 року № 212"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                            Київ                                                            №_____________

 

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства сільського

господарства і продовольства України від 15 липня 1997 року № 212

 

Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з вимогами законодавства України

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України від 15 липня 1997 року № 212 "Про затвердження Порядку індексації валових доходів і витрат підприємств – виробників сільськогосподарської продукції", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 серпня 1997 року за № 316/2120.

2. Департаменту економічного розвитку, аграрного ринку та інвестиційної політики забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Лапу В.І.

 

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                            О.М. Павленко

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України від 15 липня 1997 року № 212"

 

З метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до норм законодавства, у зв’язку із втратою чинності Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" на підставі прийняття Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755, наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України від 15 липня 1997 року № 212 "Про затвердження Порядку індексації валових доходів і витрат підприємств – виробників сільськогосподарської продукції", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 серпня 1997 року за № 316/2120, підлягає визнанню таким, що втратив чинність.

Зазначений проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів / Проекти наказів).

Пропозиції та зауваження до проекту наказу просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення за адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент економічного розвитку, аграрного ринку та інвестиційної політики Міністерства аграрної політики та продовольства України, електронна адреса: diana.korotkevych@minagro.gov.ua (виконавець Короткевич Діана Володимирівна, тел. (044) 279-84-01).

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, електронна адреса: mail@dkrp.gov.ua

 

 

         Заступник Міністра аграрної

         політики та продовольства України                                                                                                                                                             В.І. Лапа

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України від 15 липня 1997 року № 212"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

На виконання доручення Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 23 серпня 2014 року № 29598/1/1-14 до листів Міністерства юстиції України від 28 липня 2014 року № 9825-0-4-11/10.1 та від 25 липня 2014 року № 10.1-19/46 щодо необхідності перегляду та приведення у відповідність до Конституції та законодавства України власних нормативно-правових актів, виконання вимог Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, розроблено проект наказу "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України від 15 липня 1997 року № 212".

З метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до норм законодавства, у зв’язку із втратою чинності Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" на підставі прийняття Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755, наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України від 15 липня 1997 року № 212 "Про затвердження Порядку індексації валових доходів і витрат підприємств – виробників сільськогосподарської продукції", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 серпня 1997 року за № 316/2120, та який розроблено на виконання Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", визнається таким, що втратив чинність.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблений з метою приведення у відповідність до законодавства України наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України від 15 липня 1997 року № 212 "Про затвердження Порядку індексації валових доходів і витрат підприємств – виробників сільськогосподарської продукції", шляхом визнання таким, що втратив чинність.

3. Правові аспекти

Податковий кодекс України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію зазначеного проекту наказу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження із Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які можуть містити ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу відноситься до актів регуляторного впливу.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України від 15 липня 1997 року № 212" дозволить привести нормативно-правові акти Мінагрополітики України у відповідність до чинного законодавства України.

 

 

         Заступник Міністра аграрної

         політики та продовольства України                                                                                                                                                             В.І. Лапа

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України від 15 липня 1997 року № 212"

 

1. Визначення проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу розроблений з метою приведення власних нормативно-правових актів Мінагрополітики України до норм законодавства, виконання доручення Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 23 серпня 2014 року № 29598/1/1-14 до листів Міністерства юстиції України від 28 липня 2014 року № 9825-0-4-11/10.1 та від 25 липня 2014 року № 10.1-19/46 щодо власних нормативно-правових актів, що підлягають перегляду та приведення у відповідність до Конституції та законодавства України.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект наказу розроблений з метою визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України від 15 липня 1997 року № 212 "Про затвердження Порядку індексації валових доходів і витрат підприємств – виробників сільськогосподарської продукції".

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Альтернативним способом досягнення цілі державного регулювання є залишення без змін існуючого наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України від 15 липня 1997 року № 212 "Про затвердження Порядку індексації валових доходів і витрат підприємств – виробників сільськогосподарської продукції", проте цей спосіб є неприйнятним, оскільки наказ у зв’язку із вимогами Прикінцевих положень Податкового кодексу України зумовили втрату чинності Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", на виконання вимог якого його було затверджено.

Другий спосіб – визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України від 15 липня 1997 року № 212 "Про затвердження Порядку індексації валових доходів і витрат підприємств – виробників сільськогосподарської продукції" як такий, що не відповідає законодавству України.

Другий спосіб є найбільш прийнятним для врегулювання питання, оскільки дозволить привести зазначений нормативно-правовий акт Мінагрополітики України до норм законодавства України.

4. Опис механізму, який пропонується для розв'язання проблеми

Проектом наказу передбачається визнання наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України від 15 липня 1997 року № 212 "Про затвердження Порядку індексації валових доходів і витрат підприємств – виробників сільськогосподарської продукції" таким, що втратив чинність.

5. Можливість досягнення визначених цілей

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових бюджетних витрат, а також не спричиняє виникнення фінансових витрат у населення.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Держава

приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства

відсутні

Суб'єкти господарювання

відсутні

відсутні

Населення

відсутні

відсутні

 

7. Запропонований строк дії акта

Строк дії наказу не обмежений, оскільки його скасування вирішує питання щодо приведення наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України від 15 липня 1997 року № 212 "Про затвердження Порядку індексації валових доходів і витрат підприємств – виробників сільськогосподарської продукції" до норм законодавства.

8. Визначення показників результативності акта

Показники результативності регуляторного акта:

1) обсяг надходжень до бюджетів: реалізація наказу не впливатиме на обсяг надходжень до бюджету різних рівнів;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: підприємства – виробники сільськогосподарської продукції;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться фізичними особами та суб’єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта: реалізація акта не потребує додаткових витрат коштів та часу;

4) рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень проекту наказу: високий (розміщення на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України – http://www.minagro.gov.ua).

Після набрання чинності акта його буде опубліковано в засобах масової інформації.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з даними базового відстеження результативності.

Відстеження результативності буде здійснюватися Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

         Заступник Міністра аграрної

         політики та продовольства України                                                                                                                                                             В.І. ЛапаOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux