Проект Наказу Мінагрополітики від 22 грудня 2018

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 


Про визнання таким, що втратив чинність, наказу 

 Міністерства аграрної політики України 

 від 27 травня 2004 року № 191

 

Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами), пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (зі змінами), з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191 «Про затвердження форм обліку виробництва алкогольних напоїв», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2004 року за № 1156/9755.

2. Департаменту  продовольства  забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Ковальову.

 

 

 В. о. Міністра                                                                                                                                                     М. Мартинюк

 


Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191»

 

Проект наказу розроблений відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та рішення Державної регуляторної служби України від 02 листопада 2018 року № 16 «Про необхідність усунення Міністерством аграрної політики та продовольства України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Проектом наказу передбачається визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191 «Про затвердження форм обліку виробництва алкогольних напоїв», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2004 року за № 1156/9755, яким затверджено та запроваджено в дію форми первинних облікових документів щодо виробництва алкогольних напоїв. 

Оскільки затверджений Наказом Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191 механізм державного регулювання у відповідній сфері господарської діяльності на сьогодні створює додаткове необґрунтоване адміністративне та фінансове навантаження на виробників алкогольних напоїв, зокрема в частині виконання обов’язкових вимог щодо щоденного складання великого обсягу документів, необхідність подання яких не визначено законодавством, то визнання Наказу таким, що втратив чинність, дозволить забезпечити усунення порушень принципів державної регуляторної політики та привести нормативно-правові акти Міністерства у відповідність із чинним законодавством.

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному web-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua/розділ Регуляторна політика/Проекти регуляторних актів/Проекти постанов КМУ). 

Пропозиції та зауваження стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення за адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України, електронна адреса: larisa.ragushina@minagro.gov.ua (виконавець Рагушіна Лариса Анатоліївна; тел.: (044) 226-27-53);

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, електронна адреса: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                                                                         О. Ковальова


Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191»

 

Мета:  приведення нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством, забезпечення виконання рішення Державної регуляторної служби щодо усунення порушень принципів державної регуляторної політики. 

1. Підстава розроблення проекту акта

Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та рішення Державної регуляторної служби України від 02 листопада 2018 року № 16 «Про необхідність усунення Міністерством аграрної політики та продовольства України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Наказом Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191 «Про затвердження форм обліку виробництва алкогольних напоїв», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2004 року за № 1156/9755 (далі – наказ), затверджено та запроваджено в дію такі форми первинних облікових документів щодо виробництва алкогольних напоїв: звіт про роботу цеху з виробництва та розливу лікеро-горілчаних виробів; накладну на передання алкогольних напоїв з виробництва до складу готової продукції; звіт про рух алкогольних напоїв на складі готової продукції; акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції; звіт про роботу цеху розливу виноробної продукції.

Відповідна звітність свого часу була введена в дію з метою запровадження єдиної державної системи обліку виробництва, транспортування, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями на виконання підпункту «а» пункту 4 розділу І Заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, затверджених Указом Президента України від 09 лютого 2004 року № 175, та доручення Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 6279/424/1-04.

Наразі питання обліку діяльності з виробництва та обігу алкогольних напоїв достатньо врегульоване законодавством, а передбачені наказом додаткові форми звітності створюють надмірне регулювання такої діяльності.

Затверджений наказом механізм державного регулювання у відповідній сфері господарської діяльності на сьогодні створює додаткове необґрунтоване адміністративне та фінансове навантаження на виробників алкогольних напоїв, зокрема в частині виконання обов’язкових вимог щодо щоденного складання великого обсягу документів, необхідність подання яких не визначено законодавством.

З огляду на зазначене вище, постало питання щодо правової  обґрунтовності та об’єктивності застосування механізму державного регулювання, передбаченого положеннями Наказу Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191 «Про затвердження форм обліку виробництва алкогольних напоїв», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2004 року за № 1156/9755.

3. Суть проекту акта

Проектом наказу пропонується визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191 «Про затвердження форм обліку виробництва алкогольних напоїв», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2004 року за № 1156/9755.

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: 

Податковий кодекс України;

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»;

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження  Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;

Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119;

Наказ Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191 «Про затвердження форм обліку виробництва алкогольних напоїв», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2004 року за № 1156/9755.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів. 

6. Прогноз впливу

Реалізація наказу за предметом правового регулювання не матиме впливу на суспільні відносини, на ринкове середовище. 

7. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація акта не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, об’єднаних спільними інтересами, суб’єктів господарювання тощо. 

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження Державною регуляторною службою України.

10. Правова експертиза

Проект наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 12. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних порушень та правопорушень, пов’язаних із корупцією.

13. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить привести нормативно-правові акти Міністерства у відповідність із чинним законодавством та забезпечити виконання рішення Державної регуляторної служби України щодо усунення порушень принципів державної регуляторної політики.

 

 

 

В.о. Міністра аграрної  політики 

та продовольства України                                                                                                                                                                           М. Мартинюк


Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191»

 

1. Визначення проблеми

Наказом Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191 «Про затвердження форм обліку виробництва алкогольних напоїв», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 вересня 2004 року за № 1156/9755 (далі – наказ), затверджено та запроваджено в дію такі форми первинних облікових документів щодо виробництва алкогольних напоїв: звіт про роботу цеху з виробництва та розливу лікеро-горілчаних виробів; накладну на передання алкогольних напоїв з виробництва до складу готової продукції; звіт про рух алкогольних напоїв на складі готової продукції; акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції; звіт про роботу цеху розливу виноробної продукції. 

Відповідна звітність, свого часу, була введена в дію з метою запровадження єдиної державної системи обліку виробництва, транспортування, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями на виконання підпункту «а» пункту 4 розділу І Заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, затверджених Указом Президента України від 09 лютого 2004 року № 175, та дорученням Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 6279/424/1-04.

Затверджений Наказом механізм державного регулювання у відповідній сфері господарської діяльності на сьогодні створює додаткове необґрунтоване адміністративне та фінансове навантаження на виробників алкогольних напоїв, зокрема в частині виконання обов’язкових вимог щодо щоденного складання великого обсягу документів, необхідність подання яких не визначено законодавством.

З огляду на зазначене, постало питання щодо правової обґрунтовності та об’єктивності застосування механізму державного регулювання, передбаченого положеннями Наказу Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191 «Про затвердження форм обліку виробництва алкогольних напоїв», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2004 року за № 1156/9755.

У зв’язку з необхідністю приведення нормативно-правових актів Міністерства у відповідність із чинним законодавством та забезпечення виконання рішення Державної регуляторної служби України щодо усунення порушень принципів державної регуляторної політики Мінагрополітики підготовлено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191».

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

-

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

-

2. Цілі державного регулювання 

Основною ціллю розроблення проекту наказу є приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством та забезпечення виконання рішення Державної регуляторної служби України.

Для досягнення цієї цілі проектом наказу передбачається визнати таким, що втратив чинність, наказ, яким затверджено форми первинних облікових документів щодо виробництва алкогольних напоїв.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу 

1. Визначення альтернативних способів

Види альтернатив

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити наказ Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191 «Про затвердження форм обліку виробництва алкогольних напоїв» є неприйнятним, не узгоджується з нормами Закону України «Про засади державної регуляторної політики»

Альтернатива 2

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191 «Про затвердження форм обліку виробництва алкогольних напоїв»

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Прийняття проекту наказу 

Приведення нормативно-правових актів Міністерства у відповідність із чинним законодавством України, забезпечення  принципів державної регуляторної політики

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Дія акта не поширюється

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

18*

616

- 

- 

634**

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 2,8 %

97,2 %

- 

- 

100 % 

*Дані щодо суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, використані з Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів станом на 16.11.2018 р.

**Дані суб’єктів господарювання зазначені відповідно до Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів станом на 16.11.2018 р (Наказ ДФС від 26.09.2018 № 617).

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Прийняття проекту постанови

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства.

Спрощення ведення внутрішньогосподарського обліку, усунення додаткового адміністративного та фінансового навантаження

Відсутні

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 

досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

 

0

Є недопустимим, оскільки не дозволить досягти цілей 

Альтернатива 2

Прийняття проекту наказу

 

4

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою. Власні нормативно-правові акти приведені у відповідність із чинним законодавством. Забезпечено виконання рішення Державної регуляторної служби України

5. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання проблеми, є прийняття регуляторного акта.

Проектом наказу передбачено визнання Наказу Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191 «Про затвердження форм обліку виробництва алкогольних напоїв» таким, що втратив чинність. 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних, фінансових та часових витрат.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не може бути обмежений у часі, оскільки його прийняття необхідне для дотримання вимог законодавства України.

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

До показників результативності регуляторного акта належать:

1) розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта, – додаткових надходжень не передбачається;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, – суб’єкти господарювання які здійснюють господарську діяльність з виробництва алкогольних напоїв;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться фізичними особами та суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта, – не потребує додаткових витрат коштів та часу фізичних осіб і суб’єктів господарювання;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень проекту наказу – високий, оскільки проект постанови оприлюднений на офіційному веб-порталі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Метод відстеження результативності регуляторного акта статистичний.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності з використанням показників результативності шляхом аналізу статистичних даних і порівняння з даними базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності цього акта. Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Мінагрополітики.

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                                 О. КовальоваOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux