Проект Наказу Мінагрополітики від 30 січня 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 13 травня 2005 року № 201"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                            Київ                                                            №_____________

 

Про визнання таким, що втратив чинність,

наказу Міністерства аграрної політики України

від 13 травня 2005 року № 201

 

Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до чинного законодавства України

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 13 травня 2005 року № 201 "Про затвердження Типових умов господарських договорів між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб’єктами бурякоцукрового комплексу незалежно від форми власності щодо вирощування та закупівлі цукрових буряків для виробництва цукру квоти "А", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 липня 2005 року за № 795/11075.

2. Департаменту продовольства (Куць О.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                  О.М. Павленко

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 13 травня 2005 року № 201"

 

Проект наказу розроблений з метою приведення у відповідність до законодавства України наказу Міністерства аграрної політики України від 13 травня 2005 року № 201 "Про затвердження Типових умов господарських договорів між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб’єктами бурякоцукрового комплексу незалежно від форми власності щодо вирощування та закупівлі цукрових буряків для виробництва цукру квоти "А" шляхом визнання таким, що втратив чинність.

Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 травня 2005 року № 201, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 липня 2005 р. за № 795/11075, було розроблено на виконання Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".

Статтею 7 першочергової редакції зазначеного Закону України передбачалося, що відносини між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб'єктами бурякоцукрового комплексу здійснюються на основі господарських договорів, типові умови яких затверджуються Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом.

Відповідно до подальших змін до статті 7 Закону України типові умови господарських договорів затверджуються лише Кабінетом Міністрів України.

Зазначений проект наказу розміщено на офіційному WEB-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів / Проекти наказів).

Пропозиції та зауваження до проекту наказу просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення за адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України, електронна адреса: tetyana.starodub@minagro.gov.ua (виконавець Стародуб Тетяна Василівна, тел. (044) 226-27-72).

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, електронна адреса: mail@dkrp.gov.ua

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України –

керівник апарату                                                                                                                                                                                            О.В. Сень

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 13 травня 2005 року № 201"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 травня 2005 року № 201 "Про затвердження Типових умов господарських договорів між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб’єктами бурякоцукрового комплексу незалежно від форми власності щодо вирощування та закупівлі цукрових буряків для виробництва цукру квоти "А", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 липня 2005 р. за № 795/11075, було розроблено на виконання Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".

Статтею 7 першочергової редакції зазначеного Закону України передбачалося, що відносини між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб'єктами бурякоцукрового комплексу здійснюються на основі господарських договорів, типові умови яких затверджуються Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом.

Відповідно до подальших змін до статті 7 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру", типові умови господарських договорів затверджуються лише Кабінетом Міністрів України.

З метою приведення власних нормативно-правових актів Мінагрополітики України до норм законодавства, виконання доручення Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 23 серпня 2014 року № 29598/1/1-14 до листів Міністерства юстиції України від 28 липня 2014 року № 9825-0-4-11/10.1 та від 25 липня 2014 року № 10.1-19/46 щодо необхідності перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України власних нормативно-правових актів, виконання вимог Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, розроблено проект наказу "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 13 травня 2005 року № 201".

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблений з метою приведення у відповідність до законодавства України наказу Міністерства аграрної політики України від 13 травня 2005 року № 201 "Про затвердження Типових умов господарських договорів між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб’єктами бурякоцукрового комплексу незалежно від форми власності щодо вирощування та закупівлі цукрових буряків для виробництва цукру квоти "А" шляхом визнання таким, що втратив чинність.

3. Правові аспекти

Господарський кодекс України;

Закон України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру";

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію зазначеного проекту наказу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження із Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які можуть містити ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу як акт регуляторного впливу підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу відноситься до актів регуляторного впливу.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 13 травня 2005 року № 201" дозволить привести нормативно-правові акти Мінагрополітики у відповідність до законодавства України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                       Я.В. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 13 травня 2005 року № 201”

 

1. Визначення проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу розроблений з метою приведення власних нормативно-правових актів Мінагрополітики України до норм законодавства, виконання доручення Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 23 серпня 2014 року № 29598/1/1-14 до листів Міністерства юстиції України від 28 липня 2014 року № 9825-0-4-11/10.1 та від 25 липня 2014 року № 10.1-19/46 щодо власних нормативно-правових актів, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект наказу розроблений з метою визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 13 травня 2005 року № 201 "Про затвердження Типових умов господарських договорів між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб’єктами бурякоцукрового комплексу незалежно від форми власності щодо вирощування та закупівлі цукрових буряків для виробництва цукру квоти "А".

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Альтернативним способом досягнення цілі державного регулювання є залишення без змін існуючого наказу Міністерства аграрної політики України від 13 травня 2005 року № 201 "Про затвердження Типових умов господарських договорів між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб’єктами бурякоцукрового комплексу незалежно від форми власності щодо вирощування та закупівлі цукрових буряків для виробництва цукру квоти "А", проте цей спосіб є неприйнятним, оскільки наказ у зв’язку із змінами, внесеними до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру", на виконання вимог якого його було затверджено, не відповідає законодавству України.

Другий спосіб – визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства аграрної політики України від 13 травня 2005 року № 201 "Про затвердження Типових умов господарських договорів між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб’єктами бурякоцукрового комплексу незалежно від форми власності щодо вирощування та закупівлі цукрових буряків для виробництва цукру квоти "А" як такий, що не відповідає законодавству України.

Другий спосіб є найбільш прийнятним для врегулювання питання, оскільки дозволить привести зазначений нормативно-правовий акт Мінагрополітики України до норм законодавства України.

4. Опис механізму, який пропонується для розв'язання проблеми

Проектом наказу передбачається визнання наказу Міністерства аграрної політики України від 13 травня 2005 року № 201 "Про затвердження Типових умов господарських договорів між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб’єктами бурякоцукрового комплексу незалежно від форми власності щодо вирощування та закупівлі цукрових буряків для виробництва цукру квоти "А" таким, що втратив чинність.

5. Можливість досягнення визначених цілей

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових бюджетних витрат, а також не спричиняє виникнення фінансових витрат у населення.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Держава

приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства.

відсутні

Суб'єкти господарювання

відсутні

відсутні

Населення

відсутні

відсутні

 

7. Запропонований строк дії акта

Строк дії наказу не обмежений, оскільки його скасування вирішує питання щодо приведення наказу Міністерства аграрної політики України від 13 травня 2005 року № 201 "Про затвердження Типових умов господарських договорів між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб’єктами бурякоцукрового комплексу незалежно від форми власності щодо вирощування та закупівлі цукрових буряків для виробництва цукру квоти "А" до норм законодавства.

8. Визначення показників результативності акта

Показники результативності регуляторного акта:

1) обсяг надходжень до бюджетів: реалізація наказу не впливатиме на обсяг надходжень до бюджету різних рівнів;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: всі сільгосптоваровиробники, які займаються вирощуванням та реалізацією цукрових буряків;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться фізичними особами та суб’єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта: реалізація акта не потребує додаткових витрат коштів та часу;

4) рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень проекту наказу: високий (розміщення на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України – http://www.minagro.gov.ua).

Після набрання чинності акта його буде опубліковано в засобах масової інформації.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з даними базового відстеження результативності.

Відстеження результативності буде здійснюватися Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. КраснопольськийOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux