портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 14 травня 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 09 листопада 2007 року № 792"

 Проект

            

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                  Київ                                                                                    №_____________

 

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства

аграрної політики України від 09 листопада 2007 року № 792

 

Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з вимогами чинного законодавства

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 09 листопада 2007 року № 792 "Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, передбачених на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що спрямовуються на фінансування витрат з проведення науково-технічних досліджень та здійснення розробок у зазначених галузях, а також на фінансування витрат, пов'язаних із зміцненням матеріально-технічної бази галузевих наукових закладів та їх дослідних господарств", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2007 року за № 1259/14526.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                              О.М. Павленко

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Мінагрополітики України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 09 листопада 2007 року № 792"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 09 листопада 2007 року № 792" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua "14" травня 2015 року.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 24, Мінагрополітики України, e-mail: vasyl.yurchenko@minagro.gov.ua, відповідальний виконавець: Юрченко Василь Григорович, тел. (044) 279-40-30.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 09 листопада 2007 року № 792"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 09 листопада 2007 року № 792" підготовлено відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, як такий, що відноситься до компетенції міністерства і на сьогоднішній день втратив актуальність.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблений з метою приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики України у відповідність до чинного законодавства у зв’язку з втратою чинності Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" та виключення з Податкового кодексу України на вимогу Закону № 71-VIII від 28.12.2014 пункту 16 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення".

3. Правові аспекти

Реалізація положень наказу внесення змін до інших нормативно-правових актів не потребує.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України та Національною академією аграрних наук України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які можуть містити ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу для обговорення розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.kiev.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Норми наказу не стосуються соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Наказ є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу Мінагрополітики України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 09 листопада 2007 року № 792" визнає таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики, який перестав бути актуальним та дозволить привести нормативно-правові акти Мінагрополітики України у відповідність до чинного законодавства України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики тапродовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 09 листопада 2007 року № 792"

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

З метою приведення нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність до чинного законодавства України міністерство ініціює визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 09 листопада 2007 року № 792 "Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, передбачених на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що спрямовуються на фінансування витрат з проведення науково-технічних досліджень та здійснення розробок у зазначених галузях, а також на фінансування витрат, пов'язаних із зміцненням матеріально-технічної бази галузевих наукових закладів та їх дослідних господарств", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2007 року за № 1259/14526 у зв’язку із втратою актуальності.

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціль державного регулювання - визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінагрополітики, який перестав бути актуальним та приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики України у відповідність до чинного законодавства України.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб - невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки в результаті цього не виконуватиметься вимога щодо приведення наказів центральних органів виконавчої влади у відповідність до чинного законодавства України.

Другий спосіб - прийняття зазначеного проекту наказу. Це дозволить привести нормативно-правові акти Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність до чинного законодавства України.

 

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

спосіб оцінюється як такий, що не забезпечує вимоги щодо приведення наказів центральних органів виконавчої влади у відповідність до чинного законодавства України

не забезпечує виконання вимог чинного законодавства в Україні

Обраний спосіб

- відповідає потребам у вирішенні проблеми;

- відповідає вимогам чинного законодавства;

- забезпечує виконання національного законодавства України

розв’язується проблема та досягаються поставлені цілі

 

Альтернативи запропонованому проекту наказу на даний час немає.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Для досягнення цілей, визначених у розділі другому Аналізу регуляторного впливу, проектом наказу пропонується визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 09 листопада 2007 року № 792 "Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, передбачених на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що спрямовуються на фінансування витрат з проведення науково-технічних досліджень та здійснення розробок у зазначених галузях, а також на фінансування витрат, пов'язаних із зміцненням матеріально-технічної бази галузевих наукових закладів та їх дослідних господарств", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2007 року за № 1259/14526.

Організаційні заходи, які необхідно здійснити для впровадження регулювання:

1. Погодити проект наказу з Державною регуляторною службою України, Міністерством фінансів України та зареєструвати його в установленому порядку в Міністерстві юстиції України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Розв’язання проблеми можливе лише шляхом прийняття даного проекту наказу Мінагрополітики України.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття наказу Мінагрополітики України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 09 листопада 2007 року № 792" визнає таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики, який перестав бути актуальним та дозволить привести нормативно-правові акти Мінагрополітики України у відповідність до чинного законодавства України.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття акта

Аналіз вигод і витрат:

 

Вигоди

Витрати

Для держави:

приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики України у відповідність до чинного законодавства України;

витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні

Для суб’єктів господарювання:

- приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики України у відповідність до чинного законодавства України;

- зменшення кількості нормативно-правових актів Мінагрополітики України, які втратили актуальність;

додаткові витрати відсутні

Для населення:

- приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики України у відповідність до чинного законодавства України;

- зменшення кількості нормативно-правових актів Мінагрополітики України, які втратили актуальність;

додаткові витрати відсутні

 

7. Обгрунтування строку чинності регуляторних актів

Строк дії проекту наказу не обмежений.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності регуляторних актів

Прийняття наказу Мінагрополітики України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 09 листопада 2007 року № 792" визнає таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики, який перестав бути актуальним та дозволить привести нормативно-правові акти Мінагрополітики України у відповідність до чинного законодавства України.

Наказ після прийняття буде оприлюднено шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України: www.minagro.gov.ua.

Прийняття наказу не передбачає утворення додаткових державних чи громадських контролюючих органів і не потребує матеріальних витрат на його впровадження.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності проекту наказу буде здійснюватись до дати набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до даного наказу.

Відстеження будуть узагальнюватись та, у разі необхідності, вноситись у якості пропозицій до плану законопроектної діяльності Мінагрополітики України на відповідний рік.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. КраснопольськийOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux