Проект Наказу Мінагрополітики від 16 листопада 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 лютого 2013 року № 116"

Проект

 

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

  

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу

Міністерства аграрної політики та продовольства

України від 20 лютого 2013 року № 116

 

Відповідно до статті 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 лютого 2013 року № 116 "Про затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за № 399/22931 (із змінами).

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.

 

 

 Міністр                                                                                                                                                                                                         Т. Кутовий

Повідомленняпро оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 лютого 2013 року № 116"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 лютого 2013 року № 116" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Проект наказу розроблено відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством.

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011,

Е-mail: [email protected], Вікторук Олександр Михайлович,

тел./факс: 279-27-04.

Державна регуляторна служба України,

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,

Е-mail: [email protected].

 

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 лютого 2013 року № 116"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

30 червня 2016 року набрав чинності Закон України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" яким внесено зміни до законів України "Про насіння і садивний матеріал" та "Про охорону прав на сорти рослин".

Зокрема, статтею 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (далі – Закон) встановлено, що Порядок видачі підтвердження на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування встановлюється Кабінетом Міністрів України.

На виконання статті 20 Закону прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 691 "Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування".

З метою приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики у відповідність із чинним законодавством та згідно із вимогами пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 Мінагрополітики підготовлено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 лютого 2013 року № 116" (далі – проект наказу).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики у сфері насінництва та розсадництва у відповідність до вимог законодавства.

3. Правові аспекти

Нормативно-правові акти, що діють у цій сфері:

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" з урахуванням змін внесених законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами";

Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119;

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Національною академією аграрних наук України, Державною інспекцією сільського господарства України та державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1 Запобігання дискримінації

У зазначеному проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

10.1 Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу забезпечить приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики у сфері насінництва та розсадництва у відповідність із чинним законодавством.

 

  

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 лютого 2013 року № 116"

 

І. Визначення проблеми

30 червня 2016 року набрав чинності Закон України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" яким внесено зміни до законів України "Про насіння і садивний матеріал" та "Про охорону прав на сорти рослин".

Зокрема, статтею 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (далі – Закон) встановлено, що Порядок видачі підтвердження на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування встановлюється Кабінетом Міністрів України.

На виконання статті 20 Закону прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 691 "Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування".

З метою приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики у відповідність із чинним законодавством та згідно із вимогами пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 Мінагрополітики підготовлено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 лютого 2013 року № 116" (далі – проект наказу).

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики у сфері насінництва та розсадництва у відповідність до вимог законодавства.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 

Залишення діючого

регулювання без змін

Спричинить правову колізію. По відповідному

питанню є (буде) чинними два нормативно-правових

акти.

Альтернатива 2

 

Відсутність регулювання

Не відповідає положенням Закону України

"Про насіння і садивний матеріал".

Альтернатива 3

 

Прийняття нового

регуляторного акту

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми забезпечить приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Невідповідність чинних нормативно-правовихактів діючому законодавству.

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Відсутні

Не відповідає положенням Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

Відсутні

Альтернатива 3

Прийняття нового регуляторного акту

Висока

Прийняття наказу забезпечить приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики у сфері насінництва та розсадництва у відповідність із чинним законодавством.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Вигоди цього способу відсутні, адже даний спосіб не відповідає діючому законодавству України.

Відсутні.

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Відсутні

Вигоди цього способу відсутні, адже даний механізм не відповідає Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

Відсутні.

Альтернатива 3

Прийняття нового

регуляторного акту

Висока

Забезпечить уникнення правової колізії, коли по певному напрямку існує два нормативно-правових акти, шляхом приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики у сфері насінництва та розсадництва у відповідність із чинним законодавством.

Відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

невизначені

невизначені

невизначені

невизначені

невизначені

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

Х

Х

Х

Х

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Невідповідність чинних нормативно-правових

актів діючому законодавству. Існує два нормативно-правових акти. Суб’єкт господарювання не буде знати яким актом користуватися.

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Відсутні

Не відповідає положенням Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

Відсутні

Альтернатива 3

Прийняття нового регуляторного акту

Високі

Прийняття наказу забезпечить приведення нормативно-правових Мінагрополітики у сфері насінництва та розсадництва у відповідність до вимог чинного законодавства. Забезпечить уникнення правової колізії, коли по одному напрямку існує два нормативно-правових акти.

Відсутні

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

 

0

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

 

0

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

 

0

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва,

які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

-

-

2.

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн.

-

-

3.

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн.

-

-

4.

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), грн.

-

-

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.

-

-

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

-

-

7.

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, грн.

-

-

8.

Інше (уточнити), грн.

-

-

9.

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн.

-

-

10.

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

-

-

11.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн.

-

-

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні

(за рік)

Витрати за

п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

 

-

 

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати на сплату

податків та зборів (змінених/нововведених)

(за рік)

Витрати за

п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

 

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності

(за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом

за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

 

-

 

-

 

-

 

-

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом

за рік

Витрати за п’ять років

Витрати пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

 

-

 

-

 

-

 

-

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензій, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати

за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати

за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект наказу.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Залишення діючого регулювання без змін

1

Не відповідає чинному законодавству. По певному напрямку існує два нормативно-правових акти.

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

 

1

Не відповідає Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

Альтернатива 3

Прийняття нового регуляторного акту

 

4

Зазначений спосіб забезпечить приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики у сфері насінництва та розсадництва у відповідність із чинним законодавством.

 

Рейтинг

результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 3

Прийняття нового

регуляторного акту

Високі.

Забезпечить уникнення правової колізії, коли по певному напрямку існує два нормативно-правових акти.

У громадян, суб’єктів господарювання та держави витрати відсутні.

Забезпечить приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики у сфері насінництва та розсадництва у відповідність до чинного законодавства.

Альтернатива 1

Залишення діючого регулювання без змін

Вигоди цього способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

У громадян, суб’єктів господарювання та держави витрати відсутні.

Не відповідає чинному законодавству, Положенню про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади.

Альтернатива 1

Відсутність регулювання

Вигоди цього способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

У громадян, суб’єктів господарювання та держави витрати відсутні.

Не відповідає Закону України "Про насіння і садивний матеріал"

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо

переваги обраної альтернативи/причини

відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 3

Прийняття нового регуляторного акту

Повністю відповідає чинному законодавству, Положенню про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, забезпечить уникнення правової колізії, коли по певному напрямку існує два нормативно-правових акти.

Відсутні

Альтернатива 1

Залишення діючого регулювання без змін

Вигоди від запропонованого способу відсутні, адже даний механізм не відповідає чинному законодавству.

Х

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Вигоди від запропонованого способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

З метою приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики у сфері насінництва та розсадництва у відповідність із чинним законодавством Мінагрополітики розроблено зазначений проект наказу, яким передбачено визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 лютого 2013 року № 116 "Про затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за № 399/22931 (із змінами).

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснення витрат на виконання вимог проекту наказу для органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб не передбачається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії акта необмежений, оскільки проектом наказу, наказ Мінагрополітики від 20 лютого 2013 року № 116 визнається такими, що втратив чинність.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – додаткових надходжень до державного та місцевого бюджетів запропонованим проектом акта не передбачається;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта – не зміниться.

Кількість юридичних і фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта:

дія буде поширюватися на суб’єктів насінництва та розсадництва які займаються ввезенням насіння в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування.

Рівень поінформованості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - вище середнього за рахунок:

а) юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть ознайомитися з проектом наказу, який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика");

б) у разі прийняття, наказ буде розміщено на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua);

в) юридичні особи та фізичні особи-підприємці будуть поінформовані з основних положень акта під час проведення планових та позапланових заходів.

Прийнятий проект наказу буде доведений до відома департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та громадських об’єднань у сфері насінництва та розсадництва.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності проекту наказу шляхом опрацювання пропозицій від фізичних та юридичних осіб, які надходитимуть до зазначеного проекту наказу.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності наказу, але не пізніше ніж через два роки з дня набрання чинності наказом.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.

  

 

 Перший заступник Міністра  

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux