Проект Наказу Мінагрополітики від 23 грудня 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 травня 2013 року № 341"

Проект

 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної

політики та продовольства України від 31 травня 2013 року № 341

 

Відповідно до статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 травня 2013 року № 341 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 983/23515.

2. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності  з промислового вилову риби, крім внутрішніх водойм та річок", але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                  О.М. Павленко

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства Українивід 31 травня 2013 року № 341"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 травня 2013 року № 341" Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Зазначений проект разом з пояснювальною запискою та аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика") та Держрибагентства України (www.darg.gov.ua, розділ – "Діяльність", підрозділи – "Проекти документів" – "Проекти нормативних документів").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту акта та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: law@vet.gov.ua.

04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 45-А, Державне агентство рибного господарства України, e-mail: akva@darg.gov.ua.

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 травня 2013 року № 341"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 травня 2013 року № 341" (далі – проект наказу) розроблено з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", виконання вимог Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.

Оскільки на сьогоднішній день відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" ліцензійні умови затверджуються Кабінетом Міністрів України, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 травня 2013 року № 341 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 р. за № 983/23515 має бути визнаний таким, що втратив чинність.

Ліцензійними умовами має бути встановлений вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою прийняття проекту наказу є приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

3. Правові аспекти

Проект наказу розроблено відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження із Державним агентством рибного господарства України, Антимонопольним комітетом України, Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить положень, які вказували б на ознаки дискримінації та не порушує Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

7. Запобігання корупції

Проект наказу не визначає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. 

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднений на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua та Державного агентства рибного господарства України www.darg.gov.ua для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу відноситься до регуляторних актів.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дасть змогу уникнути колізії в законодавстві, не впливатиме на соціально економічну ситуацію в країні або регіонах та буде підставою  для досконалого регулювання промислового вилову риби.

Врегулювання зазначеного питання збільшить соціальну відповідальність суб’єктів господарювання, що проваджують свою діяльність у сфері рибного господарства.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 травня 2013 року № 341"

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Проект наказу розроблений з метою приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до чинного законодавства України.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" "ліцензійні умови – нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії".

Отже наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 травня 2013 року № 341 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 р. за № 983/23515 має бути визнаний таким, що втратив чинність.

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціллю державного регулювання є забезпечення реалізації вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", приведення нормативної бази, що стосується господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, у відповідність до чинного законодавства, а також унеможливлення незаконної, непідзвітної та нерегульованої діяльності користувачів водних біоресурсів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Під час підготовки Проекту наказу було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший спосіб – залишення без змін існуючого наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 травня 2013 року № 341 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 983/23515, проте цей спосіб є неприйнятним, оскільки Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (відповідно до якого був розроблений цей наказ) втратив чинність на підставі Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" і відповідно наказ втратив свою актуальність.

Другий альтернативний спосіб – визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 травня 2013 року № 341 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 983/23515, дозволить привести нормативно-правовий акт Міністерства аграрної політики до норм законодавства України.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Для досягнення зазначених вище цілей передбачається затвердження в порядку, визначеному законодавством України, запропонованого Проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 травня 2013 року № 341".

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 травня 2013 року № 341" дасть можливість привести нормативно-правові акти Мінагрополітики України у відповідність до чинного законодавства України.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

 

Суб’єкти

 

Вигоди

Витрати

Держава

 

прийняття запропонованого Проекту наказу сприятиме законодавчому врегулюванню нормативно-правових актів Мінагрополітики України відповідно до чинного законодавства

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

удосконалення законодавчого врегулювання господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби в прозорому, приведеному у відповідність до чинного законодавства України, нормативно-правовому полі

Додаткові витрати відсутні

Населення

споживання рибної продукції, яка вироблена відповідно до чинного законодавства України

Додаткові витрати відсутні

 

Виходячи з даного аналізу вигод і відсутніх витрат, підтверджується необхідність даного регулювання.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії Проекту наказу є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акта  або втрати ним чинності.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прийняття Проекту наказу скасує наказ Міністерства агарної політики та продовольства України від 31 травня 2013 року № 341 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 983/23515, як регуляторний акт, що втратить чинність.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання на які поширюється дія акта, а також інших негосподарюючих суб’єктів з основних положень акта – середній, за рахунок розміщення Проекту наказу на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України - www.minagro.gov.ua і Державного агентства рибного господарства України -www.darg.gov.ua.

9. Перелік заходів, спрямованих на відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Стосовно регуляторного акта Держрибагентством України здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності":

базове відстеження – до набрання актом чинності;

повторне відстеження – через рік з моменту набрання актом чинності;

періодичні відстеження – кожні три роки, починаючи з дня заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних для відстежень – дослідження статистичних показників.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux