портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 23 квітня 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2000 року № 52/63/90/221"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                              Київ                                                             №_____________

 

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної

політики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів

України, Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2000 року

№ 52/63/90/221

 

Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з вимогами законодавства України

 

НАКАЗУЄМО:

 

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2000 року № 52/63/90/221 "Про затвердження Положення про порядок здійснення через біржовий товарний ринок контрактів зустрічних поставок сільськогосподарської продукції і продовольства та матеріально-технічних ресурсів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 червня 2000 року за № 363/4584.

2. Департаменту стратегії та економічного розвитку (Ковальова О.В.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Лапу В.І., заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Коржа Р.А., першого заступника Міністра фінансів України Уманського І.І.

 

 

Міністр аграрної політики та продовольства України                                                                                                                        О. Павленко

Міністр економічного розвитку і торгівлі України                                                                                                                              А. Абромавичус

Міністр фінансів України                                                                                                                                                                     Н. Яресько

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2000 року № 52/63/90/221"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2000 року № 52/63/90/221" Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект наказу "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2000 року № 52/63/90/221" підготовлено на виконання доручення Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 11.02.2015 року № 5380/15/1-12 до листа Міністерства юстиції України від 26.01.2015 року № 9825-0-4-11/10.1 та переліку нормативно-правових актів, зареєстрованих у Мін’юсті, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України, надісланого листом Міністерства юстиції України від 23.01.2015 № 10.1-19/11.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2000 року № 52/63/90/221" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, e-mail: nadiya.illenko@minagro.gov.ua (виконавець Іллєнко Надія Володимирівна, тел. 279-86-35);

Державна регуляторна служба України, 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 t-mail: inform@dkrp.gov.ua

 

 

Заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                                                                                                В.І. Лапа

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2000 року № 52/63/90/221"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2000 року № 52/63/90/221 "Про затвердження Положення про порядок здійснення через біржовий товарний ринок контрактів зустрічних поставок сільськогосподарської продукції і продовольства та матеріально-технічних ресурсів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 червня 2000 року за № 363/4584 (далі – Положення), необхідно визнати таким, що втратив чинність, оскільки після затвердження Положення було прийнято ряд законодавчих актів, які стосуються функціонування товарного біржового ринку, у тому числі торгівлі сільськогосподарською продукцією. Порядок здійснення біржової торгівлі визначається законами, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про державну підтримку сільського господарства України" (щодо державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції, діяльності Аграрного фонду і Аграрної біржі). Порядок здійснення біржових операцій також регулюється правилами біржової торгівлі, затвердженими уповноваженими органами товарних бірж.

Законом України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" визначаються принципи та пріоритети державної політики у відповідних сферах. Зокрема, до основних засад внутрішньої політики в економічній сфері належить створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, зменшення втручання держави в економічну діяльність суб’єктів господарювання. Засади внутрішньої і зовнішньої політики мають ураховуватися під час розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності спрямована на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.

Враховуючи зазначене, подальше застосування Положення не є доцільним.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблений з метою визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2000 року № 52/63/90/221 "Про затвердження Положення про порядок здійснення через біржовий товарний ринок контрактів зустрічних поставок сільськогосподарської продукції і продовольства та матеріально-технічних ресурсів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 червня 2000 року за № 363/4584, та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з вимогами законодавства України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію зазначеного проекту наказу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною фіскальною службою України, Державною регуляторною службою України.

Проект наказу підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.¹ Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу відноситься до актів регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу додається.

10.¹ Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2000 року № 52/63/90/221" визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2000 року № 52/63/90/221 "Про затвердження Положення про порядок здійснення через біржовий товарний ринок контрактів зустрічних поставок сільськогосподарської продукції і продовольства та матеріально-технічних ресурсів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 червня 2000 року за № 363/4584, який втратив свою актуальність.

 

 

Заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                                                                                                В.І. Лапа

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2000 року № 52/63/90/221"

 

1. Визначення проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу підготовлений на виконання доручення Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 11 лютого 2015 року № 5380/15/1-12 до листа Міністерства юстиції України від 26 січня 2015 року № 9825-0-4-11/10.1, листа Міністерства юстиції України від 23 січня 2015 року № 10.1-19/11 щодо переліку нормативно-правових актів, зареєстрованих у Мін’юсті, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України, відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 12 квітня 2005 року № 34/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за № 381/10661.

Після затвердження наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2000 року № 52/63/90/221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 2000 року за № 363/4584, Положення про порядок здійснення через біржовий товарний ринок контрактів зустрічних поставок сільськогосподарської продукції і продовольства та матеріально-технічних ресурсів було прийнято ряд законодавчих актів, які стосуються функціонування товарного біржового ринку, у тому числі торгівлі сільськогосподарською продукцією. Порядок здійснення біржової торгівлі визначається законами, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про державну підтримку сільського господарства України" (щодо державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції, діяльності Аграрного фонду і Аграрної біржі). Порядок здійснення біржових операцій також регулюється правилами біржової торгівлі, затвердженими уповноваженими органами товарних бірж.

Законом України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" визначаються принципи та пріоритети державної політики у відповідних сферах. Зокрема, до основних засад внутрішньої політики в економічній сфері належить створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, зменшення втручання держави в економічну діяльність суб’єктів господарювання. Засади внутрішньої і зовнішньої політики мають ураховуватися під час розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності спрямована на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.

Враховуючи зазначене, подальше застосування Положення не є доцільним.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект наказу розроблений з метою визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2000 року № 52/63/90/221 "Про затвердження Положення про порядок здійснення через біржовий товарний ринок контрактів зустрічних поставок сільськогосподарської продукції і продовольства та матеріально-технічних ресурсів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 червня 2000 року за № 363/4584, оскільки він втратив свою актуальність.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2000 року № 52/63/90/221 "Про затвердження Положення про порядок здійснення через біржовий товарний ринок контрактів зустрічних поставок сільськогосподарської продукції і продовольства та матеріально-технічних ресурсів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 червня 2000 року за № 363/4584, втратив свою актуальність.

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту наказу. Це дозволить визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2000 року № 52/63/90/221 "Про затвердження Положення про порядок здійснення через біржовий товарний ринок контрактів зустрічних поставок сільськогосподарської продукції і продовольства та матеріально-технічних ресурсів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 червня 2000 року за № 363/4584, як такий, що не відповідає законодавству України.

Тому, єдиним варіантом врегулювання питання є прийняття проекту наказу.

4. Опис механізму, який пропонується для розв'язання проблеми

Проектом наказу передбачається визнання наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2000 року № 52/63/90/221 "Про затвердження Положення про порядок здійснення через біржовий товарний ринок контрактів зустрічних поставок сільськогосподарської продукції і продовольства та матеріально-технічних ресурсів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 2000 року за № 363/4584, таким, що втратив чинність.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових бюджетних витрат, а також не спричиняє виникнення фінансових витрат у населення.

Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акту немає.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Сфери впливу

Вигоди

Втрати

 - Інтереси держави

- приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства.

 - відсутні

 - Інтереси суб'єктів господарювання

- відсутні

 - визнається таким, що втратило чинність Положення про порядок здійснення через біржовий товарний ринок контрактів зустрічних поставок сільськогосподарської продукції і продовольства та матеріально-технічних ресурсів"

 - Інтереси громадян

 - відсутні

 - відсутні

 

7. Запропонований строк дії акта

Строк дії проекту наказу не обмежений. Проект наказу діє постійно з дня набрання чинності.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності регуляторного акта належать:

1) обсяг надходжень до бюджетів: реалізація проекту наказу не впливатиме на обсяг надходжень до бюджету різних рівнів;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: дія акта поширюватиметься на такі суб’єкти господарювання як товарні біржі;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться фізичними особами та суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта: реалізація регуляторного акта не потребує додаткових витрат коштів та часу фізичних осіб і суб’єктів господарювання;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень проекту наказу: достатній.

Проект регуляторного акта оприлюднено на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Після прийняття акта його редакцію також буде розміщено на сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України та в інформаційно-пошукових системах нормативних документів Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Буде здійснюватися базове та повторне відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2000 року № 52/63/90/221".

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено по показниках результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу інформаційних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта з використанням показників результативності шляхом аналізу інформаційних даних у порівнянні з даними базового відстеження результативності.

Відстеження результативності буде здійснене Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                                                                                                В.І. ЛапаOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux