портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 22 серпня 2014

Проект наказу Мінагрополітики України та Національної академії аграрних наук України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук"

Проект

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

 

Національна академія аграрних наук України

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                     Київ                                                                                    №_____________

 

Про визнання такими, що втратили чинність,

деяких наказів Міністерства аграрної політики

 

Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, з метою приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України

 

НАКАЗУЄМО:

 

1. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук від 20 вересня 2000 року № 185/83 “Про затвердження Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, проведення атестації пасік і видачі племінних свідоцтв (сертифікатів)”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2000 року за № 739/4960;

2) наказ Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук від 17 липня 2001 року № 215/66 “Про затвердження Положення про присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві та Положення про відповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахорепродуктора”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2001 року за № 721/5912 (зі змінами);

3) наказ Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук від 29 липня 2002 року № 211/61 “Про затвердження Положення про відповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві статусу селекційного центру, підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2002 року за № 651/6939 (зі змінами).

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) Міністерства аграрної політики та продовольства України у встановленому порядку забезпечити подання  цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Дикуна А.Є. та віце-президента Національної академії аграрних наук України Бащенка М.І.

 

 

Міністр аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                                         І.О. Швайка

 

Президент Національної академії

аграрних наук України                                                                                                                                                                          Я.М. Гадзало

Повідомленняпро оприлюднення

 проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук України “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук України “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук” Міністерство аграрної політики та продовольства України з “22” травня 2014 року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Затвердження проекту забезпечить приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Зазначений проект наказу разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту наказу та аналізу регуляторного впливу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом п’яти днів з дня оприлюднення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: maria.vigura@minagro.gov.ua, відповідальний виконавець: Вігура Марія Василівна. Тел. 279-85-12

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства                                                                                                                 А.Є. Дикун

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук України “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук”, розроблено відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 та з метою приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук України “Про визнання такими, що втратили чинність деяких наказів Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук”, розроблений з метою визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

3. Правові аспекти

Закони України “Про племінну справу у тваринництві”, “Про бджільництво”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект наказу не передбачає додаткових видатків з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України, Державним агентством рибного господарства України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу відноситься до актів регуляторного впливу.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу забезпечить приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до Закону України “Про племінну справу у тваринництві”.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                         А.Є. Дикун

 Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук України  “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук”

 

1. Визначення проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Підставою для розроблення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук України “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук” є приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук “Про визнання такими, що втратили чинність деяких наказів Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук” розроблено з метою приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – це залишити чинне законодавство без змін, проте, даний спосіб не відповідатиме вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади”.

Другий альтернативний спосіб – затвердження проекту наказу “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук” забезпечить приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.

4. Опис механізму, який пропонується для розв'язання проблеми

Дія наказу поширюється на юридичних осіб усіх організаційно-правових форм господарювання, що є суб’єктами племінної справи у тваринництві, яким за результатами державної атестації/переатестації відповідно до діючого законодавства присвоєно відповідний статус.

Прийняття наказу забезпечить приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Визначені цілі буде досягнуто за умови прийняття проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук України “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук”.

Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акту немає.

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта

Зовнішні фактори, які можуть впливати на виконання вимог акта відсутні.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами .

Впровадження та виконання вимог акта не передбачає фінансування з Державного бюджету України та інших бюджетів.

Характеристика механізму можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта

Затвердження наказу не передбачає нанесення шкоди, а спрямовано на позитивне розв'язання проблеми, дає можливість приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Сфери впливу

Вигоди

Втрати

 - Інтереси держави

- приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства.

 - відсутні

 - Інтереси суб'єктів господарювання

- відсутні

 - відсутні

 - Інтереси громадян

 - відсутні

 - відсутні

 

7. Запропонований строк дії акта

Строк дії проекту наказу необмежений. Проект наказу діє постійно з дня набрання чинності.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності регуляторного акта належать:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не передбачено.

Положення акта не встановлюють необхідність надходження коштів до бюджетів. Не передбачається створення державних цільових фондів.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія акта поширюватиметься на юридичних осіб усіх організаційно-правових форм господарювання, що є суб’єктами племінної справи у тваринництві, яким за результатами державної атестації/переатестації відповідно до діючого законодавства присвоєно відповідний статус.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами племінної справи у тваринництві, пов'язаними з виконанням вимог проекту регуляторного акта не передбачається.

4. Рівень поінформованості суб'єктів племінної справи у тваринництві з основними положеннями акта вище середнього, оскільки проект розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України, а після прийняття  буде надіслано департаментам агропромислового розвитку облдержадміністрацій поштою.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта з використанням показників результативності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з даними базового відстеження результативності.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснене Мінагрополітики України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                        А.Є. ДикунOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux