портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 27 листопада 2012

Проект наказу Мінагрополітики України "Про затвердження зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України"

 Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

 _______________                                                                               Київ                                                                                _____________

 

 

Про затвердження зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності

по регіонах України

 

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 8 Закону України "Про аквакультуру" та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, з метою забезпечення раціонального використання рибогосподарських водних об’єктів (їх частин)

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити зони аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України, що додаються.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, управлінню промисловості, розвитку інфраструктури агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації:

2.1. При наданні у користування водних об’єктів (їх частин) з метою риборозведення дотримуватись норм зон аквакультури (рибництва) та зональної рибопродуктивності по регіонах України.

2.2. Подавати щороку до 01 березня Державному агентству рибного господарства України інформацію про стан дотримання норм зон аквакультури (рибництва) та зональної рибопродуктивності по регіонах України.

3. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату  Чужмира М.А.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                              М.В. Присяжнюк

 

  

/pnbsp;

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України"

 

Для отримання зауважень та пропозицій до вищезазначеного проекту наказу, підготовленого з метою забезпечення раціонального використання рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) і отримання корисної біологічної продукції з одиниці площі ставів при різних формах ведення аквакультури (рибництва) відповідно до статті 8 Закону України "Про аквакультуру", Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про публікацію проекту наказу "Про затвердження зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України" в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua. та Держрибагентства України www.darg.gov.ua.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб до проекту наказу прохання надсилати протягом місяця з дня оприлюднення  проекту наказу за адресами:

1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001).

2. Державне агентство рибного господарства України (вул. Артема, 45 а, м. Київ, 04053) e-mail:darg@darg.gov.ua

 

 

Перший заступник Голови                                                                                                                                                              О.Ю. Овчарук

"___" ____________ 2012 р.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України" (далі – проект наказу) розроблено за ініціативою Державного агентства рибного господарства України відповідно до Закону України  "Про аквакультуру", та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 26.09.2011 № 24843/7/1 - 11.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом наказу передбачається створення економічного та організаційного механізму, спрямованого на розв'язання проблем забезпечення розвитку рибного господарства та конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках продукції аквакультури, що дасть змогу забезпечити населення України рибною продукцією відповідно до науково обґрунтованих норм споживання.

За часів СРСР на території України виробництво товарної риби здійснювали 28 потужних рибокомбінатів, 49 риболовецьких меліоративних станцій, більше 100 колгоспів та радгоспів, які займались рибництвом. Саме завдяки цим підприємствам та суттєвій державній підтримці, яка передбачала мільйони гривень на будівництво нових рибницьких об'єктів, проведення капітальних ремонтів гідротехнічних споруд та ставів, придбання кормів, щорічно вирощувалось більше 100 тис. тонн товарної риби.

За результатами проведеної інвентаризації Україна має близько 216 тис. га водойм комплексного призначення, придатних для рибництва, з яких використовується лише половина.

Разом з тим середня рибопродуктивність при ефективному використанні ставів передбачається на рівні 16,4 ц/га.

Таких показників сьогодні досягли тільки окремі господарства галузі: "Рівнерибгосп" (12,8 ц/га), "Криворізький рибгосп" (17,3), "Закарпатський рибокомбінат" (10,9), "Суми рибгосп" (17,9), "Чернігіврибгосп" (17,2).

В той же час, в цілому по Україні, середня рибопродуктивність рибницьких господарств, які звітують у різні види асоціацій та органи статистики, становить 3,7 ц/га, тобто спостерігається досить малоефективне використання ставового фонду країни.

Враховуючи продуктивність ставів з вирощування товарної риби та рибопосадкового матеріалу, відповідно до зонального рибоводно-біологічного нормативу водойми можуть щорічно давати більше 163 тис. тонн при екстенсивному (випасному - 6,6 ц/га)  використанні  водних об'єктів та більше

400 тис. тонн при інтенсивному (годівлі) використанні внутрішніх водойм, тобто в середньому 16,4 ц/га.

Тобто за рахунок отримання рибопродуктивності, меншої від рибоводно-біологічних норм, щорічні втрати складають близько 80 тис. тонн продукції аквакультури.

Разом з тим слід зазначити, що в галузі рибного господарства України на сьогоднішній день відсутній нормативно-правовий акт, який би чітко закріпив рибоводно-біологічні норми щодо отримання продукції з одиниці площі водного об'єкта по зонах аквакультури (рибництва) в залежності від кліматичних умов та природної продуктивності водойм щодо риборозведення.

3. Правові аспекти

Проект наказу розроблено відповідно до Закону України "Про аквакультуру". Проект наказу не передбачає внесення змін до чинних актів або визнання актів такими, що втратили чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект наказу не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат з державного бюджету.

В подальшому прийняття проекту наказу надасть можливість на законодавчому рівні закріпити зони рибництва по регіонах України в залежності від географічно-кліматичних умов, що сприятиме збільшенню виробництва продукції аквакультури (вирощування риби у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах). Разом з тим це надасть можливість більш ефективно використовувати природні ресурси (вода, земля під водою, природна кормова база).

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу необхідно погодити із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, а саме: Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Проект наказу підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не визначає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www. minagro.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проектом наказу передбачається затвердити зони аквакультури і рибопродуктивність при екстенсивному і інтенсивному веденні технологічних процесів під час вирощування товарної ставової риби. Суб'єкти господарювання при здійсненні технологічних процесів, пов'язаних з вирощуванням риби, будуть дотримуватися вимог проекту наказу, що визначає продуктивність одного гектару виробничих потужностей.

Ступінь ефективності обраних принципів і способів досягнення мети державного регулювання оцінюється як високий, досягається охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини.

11. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого проекту наказу буде підставою для:

поєднання природоохоронних вимог і економічних інтересів учасників рибогосподарської діяльності;

захисту вітчизняного товаровиробника, створення сприятливих умов щодо забезпечення існуючих і новостворених потужностей рибопереробних та інших підприємств сировиною, організація та створення робочих місць;

нарощування виробництва товарної ставової риби з метою гарантування продовольчої безпеки країни, задоволення потреб населення у високоякісній продукції рибної промисловості;

сплати податків до Державного бюджету України.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України -керівник апарату                                                                                                                                М.А. Чужмир

«____»___________________2012 року

 

 

p class=margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.45pt; line-height: normal;

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України" (далі – проект наказу) розроблено на виконання Закону України "Про аквакультуру", та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 26.09.2011 № 24843/7/1 – 11.

На даний час в Україні відсутній нормативно-правовий акт, який би розмежовував по кліматично-географічних зонах діяльність суб'єктів господарювання з розведення та вирощування товарної ставової риби (аквакультури) і її вихід (рибопродуктивність) з одного гектару виробничих потужностей.

Проект наказу розроблено на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ і багаторічного досвіду роботи ставових господарств України та попередніх нормативно-правових актів Радянського Союзу (Наказ Міністерства рибного господарства СРСР від 24 квітня 1985 року № 241 "Про затвердження галузевого збірника нормативно-технологічної документації з товарного рибництва").

Проектом наказу визначаються зони ставового рибництва по регіонах України з закріпленням конкретної рибопродуктивності щодо отримання ставової риби з одного гектару нагульних ставів при двох формах ведення господарювання екстенсивній та інтенсивній.

Прийняття проекту наказу надасть можливість на законодавчому рівні закріпити конкретні показники щодо отримання товарної ставової риби на одному гектарі ставів господарюючими суб'єктами різних форм власності по регіонах України і дозволить більш ефективно використовувати виробничі потужності (стави).

2. Визначення цілі державного регулювання.

Проект наказу спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі в цілому, основними цілями прийняття є:

забезпечення державного контролю і регулювання у сфері вирощування товарної ставової риби у внутрішніх  рибогосподарських водних  об'єктах (його частинах);

чітке закріплення рибоводно-біологічних норм щодо отримання продукції з одиниці площі водного об'єкта по зонах аквакультури (рибництва) в залежності від кліматичних умов та природної продуктивності водойм;

створення економічного та організаційного механізму, спрямованого на забезпечення розвитку рибного господарства та конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках продукції аквакультури.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначеної мети.

Перший альтернативний спосіб:

Внесення змін до існуючих нормативно - правих актів.

У даній сфері на сьогоднішній день відсутній нормативно-правовий акт, який би регулював питання, що пропонується вирішити.

Другий альтернативний спосіб:

Запропонований проект наказу є на даний час оптимальним рішенням, що розв'язує проблему та відповідає чинному законодавству України, оскільки проектом наказу чітко буде закріплено зони рибництва в Україні та показники продуктивності щодо вирощування риби.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми та відповідні заходи.

Проектом наказу передбачається затвердити зони рибництва і рибопродуктивність при екстенсивному і інтенсивному веденні технологічних процесів під час вирощування товарної ставової риби. Суб'єкти господарювання при здійсненні технологічних процесів, пов'язаних з вирощуванням риби у ставах будуть дотримуватися вимог проекту наказу, що визначає продуктивність одного гектару виробничих потужностей.

Ступінь ефективності обраних принципів і способів досягнення мети державного регулювання оцінюється як високий, досягається охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних біоресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначеної мети у разі прийняття регуляторного акта та визначення очікуваних результатів прийняття акта.

Забезпечення законодавчо обґрунтованого здійснення державного контролю і регулювання у сфері використання природних ресурсів загальнодержавного значення, пов'язаній з вирощуванням товарної ставової риби у регіонах України надасть контролюючим органам та суб'єктам господарювання різних форм власності змогу здійснювати технологічні процеси  пов'язані з вирощуванням риби у нагульних ставах більш продуктивніше використовувати природні біоресурси та контролювати використання цих потужностей у відповідності до чинного законодавства без ризику порушення природоохоронних обмежень.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

 

Об’єкт впливу

 

Витрати

Вигоди

Держава

 

-

надходження до Державного бюджету України коштів за використання природних ресурсів (плата за водні ресурси, за використання земельних ресурсів)

Суб'єкти господарювання

-

захист вітчизняного товаровиробника, створення сприятливих умов щодо забезпечення існуючих і новостворених потужностей рибопереробних та інших підприємств сировиною, організацію та створення нових робочих місць;

збільшення виробництва рибної продукції з метою гарантування продовольчої безпеки країни, задоволення потреб населення в продукції рибної промисловості

Населення

-

збільшення асортименту рибопродукції на ринку України

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта.

Строк дії проекту наказу не обмежується.

Діє постійно з дня набрання чинності регуляторного акта.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, що регулюють зазначене питання чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений проект.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Виходячи з цілей державного регулювання, метою даного проекту наказу є закріплення рибоводно-біологічних норм щодо отримання продукції аквакультури з одиниці площі водного об'єкта по зонах аквакультури (рибництва) в залежності від кліматичних умов та природної продуктивності водойм.

Проект наказу підготовлено у відповідності до законів України "Про аквакультуру" і "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", якими передбачено прийняття нормативно-правових актів у галузі рибного господарства та здійснення державного регулювання у галузі аквакультури, забезпечення формування раціонального ринку вітчизняної продукції аквакультури, що неможливо без чіткого визначення середньої  рибопродуктивність ставів, відповідно до зонального рибоводно-біологічного нормативу, та збільшення ефективності їх використання.

Розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, залежить від суми сплати податків і платежів за використання землі під водою та водних ресурсів.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб'єктами господарювання або фізичними особами положеннями акта не передбачені.

Додаткових коштів та часу, що витрачаються суб'єктами господарювання або фізичними особами, положеннями акта не передбачені.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта - середній. Проект наказу розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www. minagro.gov.ua.

Дія акта поширюватиметься на необмежену кількість суб'єктів господарювання, що здійснюють або будуть здійснювати у майбутньому вирощування товарної риби у нагульних ставах.

Прийняття зазначеного проекту наказу дасть можливість суб'єктам господарювання у галузі аквакультури забезпечити ефективне використання ставового фонду, що сприятиме збільшенню виробництва продукції аквакультури та більш раціональному використанню природних ресурсів (вода, земля під водою, природна кормова база).

Разом з тим необхідно зазначити що прийняття проекту наказу не передбачає утворення державних структур управління і не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження - через рік після набуття чинності нормативно-правовим актом, шляхом аналізу статистичних даних та в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України -керівник апарату                                                                                                                              М.А. Чужмир

«____»___________________2012 року

 

216

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux