портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 02 вересня 2014

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

 _______________                                                                                     Київ                                                                                    №_____________

 

Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності

з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення

генетичної експертизи походження та аномалій тварин

 

Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)”

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Затвердити Зміни до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08 січня 2013 року № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 184/22716, що додаються.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А.Є.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                І.О. Швайка

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин” Міністерство аграрної політики та продовольства України з “02” вересня 2014 року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Затвердження проекту наказу забезпечить приведення у відповідність Порядку контролю з Методикою розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), удосконалення  системи  державного нагляду (контролю), спрощення процедури проведення таких заходів.

Зазначений проект наказу разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту наказу та аналізу регуляторного впливу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом п’яти днів з дня оприлюднення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: maria.vigura@minagro.gov.ua, відповідальний виконавець: Вігура Марія Василівна. Тел. 279-85-12

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства                                                                                                                                                                  А.Є. Дикун

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу.

З метою забезпечення виконання абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)” (далі – Методика) необхідно затвердити Зміни до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, затвердженого наказом Мінагрополітики України від 08 січня 2013 року № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 184/22716 (далі – Порядок контролю).

2. Мета і шляхи її досягнення.

Затвердження змін до Порядку контролю забезпечить приведення його у відповідність з Методикою розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), удосконалення  системи  державного нагляду (контролю), спрощення процедури проведення таких заходів.

3. Правові аспекти.

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України  “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;

Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 липня 2001 року № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Введення в дію проекту наказу не передбачає додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Антимонопольним комітетом України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України. Підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які можуть містити ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу, як регуляторний акт, підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України .

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Цей Порядок контролю визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органу державного нагляду (контролю), їх посадових осіб, права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Проект наказу відноситься до актів регуляторного впливу.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу сприятиме стабільності і прозорості процедури ліцензування, та захистить споживачів від надходження на внутрішній ринок неякісних племінних (генетичних) ресурсів, що сприятиме розвитку конкурентоспроможної галузі тваринництва та поліпшенню племінних і продуктивних якостей тварин.

 

 

Заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                      А.Є. Дикун

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин”

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності

Проект наказу розроблено відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та статей 20, 21 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, які передбачають здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Підставою для розроблення проекту наказу є вимоги абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)” (далі – Постанова).

Проведений аналіз власних нормативно-правових актів з питань ліцензування, щодо відповідності положенням цієї постанови, засвідчив про необхідність внесення змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, затвердженого наказом Мінагрополітики України від 08 січня 2013 року № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 184/22716 (далі – Порядок контролю).

2. Цілі державного регулювання

Основною метою підготовки проекту наказу є встановлення правових та організаційних засад, основних принципів та порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органу державного нагляду (контролю), їх посадових осіб, права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Ціль зазначеного законопроекту полягає у приведенні до відповідності Порядку контролю з Методикою розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), удосконалення  системи державного нагляду (контролю), спрощення процедури проведення таких заходів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Існує два альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання встановленої мети:

Перший альтернативний спосіб – збереження чинної редакції наказу Порядку контролю тобто альтернатива невтручання і залишення на даний час існуючої ситуації без змін.

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки у разі не внесення змін вищезазначений наказ не відповідатиме вимогам Постанови, що в свою чергу не буде сприяти вдосконаленню законодавства, що діє в сфері державного нагляду (контролю) за провадженням  господарської діяльності.

Другий альтернативний спосіб (обраний спосіб) – затвердження змін до Порядку контролю є єдиним способом вирішити вищезазначені проблемні питання у сфері державного нагляду (контролю).

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Зазначена ціль досягається шляхом прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин”, яким узгоджуються вимоги зазначеного проекту з вимогами діючого законодавства.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту наказу забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей, рівність прав і законних інтересів усіх суб’єктів господарювання; гарантування прав суб’єктам  господарювання; відкритість, прозорість, плановість й системність державного нагляду (контролю); невтручання органу державного нагляду (контролю) у статутну діяльність суб’єктів господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

 

Вигоди

Витрати

1

2

Сфера інтересів держави

Реалізація державної політики у сфері державного контролю за додержанням суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин та забезпечення суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства. 

Не

передбачено

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Встановлення єдиного механізму здійснення державними контролюючими органами державного контролю за додержанням Ліцензійних умов, що призведе до  підвищення якості  племінних (генетичних) ресурсів суб'єктів господарювання  при провадженні господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, на споживчому ринку України

Не передбачено

Сфера інтересів громадян

Забезпечення прав громадян на отримання якісних племінних (генетичних) ресурсів

Не передбачено

 

7. Обґрунтування дії строку акта

Строк дії регуляторного акта необмежений і діятиме до прийняття відповідних змін до законів України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

8. Визначення показників результативності акта

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не передбачено.

Положення акта не встановлюють необхідність надходження коштів до бюджетів. Не передбачається створення державних цільових фондів.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія акта поширюватиметься на необмежену кількість суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з торгівлі  племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог проекту регуляторного акта не передбачається.

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основними положеннями акта вище середнього, оскільки проект розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України, а після прийняття проекту наказу його буде опубліковано в установленому законодавством порядку та буде надіслано до департаментів агропромислового розвитку облдержадміністрацій поштою.

5. Дія акту забезпечить зменшення порушень у сфері господарської діяльності суб’єктів господарювання якість реалізованих племінних (генетичних) ресурсів на споживчому ринку.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження буде проведено відповідно через рік з дня набуття чинності регуляторного акта.

Відстеження буде здійснюватися шляхом аналізу інформації щодо державного контролю за виконанням суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарську діяльність з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики  та продовольства України                                                                                                                                                   А.Є. Дикун

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux