портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 21 травня 2014

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах карантину та захисту рослин”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

 

 _______________                                                                                 Київ                                                                                       №_____________

 

Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за

результатами проведення планових (позапланових) заходів

державного нагляду (контролю) у сферах карантину

та захисту рослин

 

Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, Закону України “Про карантин рослин”, Закону України “Про захист рослин”, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити такі уніфіковані форми актів, що додаються:

1) Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері карантину рослин;

2) Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту рослин.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 липня 2012 року № 384 “Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок у сферах карантину та захисту рослин”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 липня 2012 року за № 1229/21541.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А.Є.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                               І.О. Швайка

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах карантину та захисту рослин"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах карантину та захисту рослин” Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Цей проект розроблено на виконання доручення Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 31 березня 2014 року № 37204/11/1-13 та у відповідності до Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752.

Основною метою проекту є зменшення кількості та частоти здійснення перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері карантину рослин, та упорядкування здійснення обстеження території країни на предмет виявлення регульованих шкідливих організмів.

Зазначений проект разом з пояснювальною запискою та аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua .

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою: Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, вул. Колоскова 7, м. Київ, 03138, e-mail: post@vet.gov.ua та Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,e-mail: inform@dkrp.gov.ua

Головний розробник Євтушик В.О.  тел. 257-95-52

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                 А.Є. Дикун

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  “Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах карантину та захисту рослин ”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах карантину та захисту рослин” підготовлено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)” та доручення Прем’єр – міністра України А. Яценюка від 31 березня 2014 р. № 37204/11/1-13.

 2. Мета і шляхи її досягнення

Метою вказаного проекту наказу є приведення у відповідність до Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), уніфікованих форм актів у сфері карантину та захисту рослин.

 3. Правові аспекти

Питання, які вирішуються даним проектом наказу, регулюються Законами України “Про карантин рослин”, “Про захист рослин”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 947 “Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності у сфері карантину рослин”, постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. № 513 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)”, постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)”, наказом Мінагрополітики України від 02 липня 2012 р. № 384 “Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок у сферах карантину та захисту рослин”.

            4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект наказу не потребує витрат з державного та місцевих бюджетів.

 5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження Державною службою України з питань регуляторної політики та підприємництва і підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 6. Регіональний аспект

Наказ не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 6¹. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки  дискримінації.

 7. Запобігання корупції 

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено та оприлюднено на офіційних веб – сайтах Державної ветеринарної та фітосанітарної служби та  Міністерства аграрної політики та продовольства України для отримання зауважень та пропозицій.

 9. Позиція соціальних партнерів 

Наказ не стосується соціально-трудової сфери.

 10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу забезпечить рівність прав і законних інтересів усіх суб’єктів господарювання, гарантування прав суб’єкта господарювання; відкритість, прозорість, плановість й системність державного нагляду (контролю); невтручання органу державного нагляду (контролю) у статутну діяльність суб’єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону.

 11. Прогноз результатів 

Проект наказ позитивно вплине на фітосанітарний стан держави, своєчасне виявлення, локалізацію і ліквідацію шкідливих організмів, додержання суб’єктами господарювання регламентів застосування засобів захисту рослин у сільськогосподарському виробництві.

Буде вдосконалено систему державного контролю та нагляду, забезпечить плановість та прозорість заходів державного контролю та нагляду у сферах карантину та захисту рослин і єдиний підхід до їх планування та здійснення.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                 А.Є. Дикун

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах карантину та захисту рослин”

 

1.Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Виробництво та обіг об’єктів регулювання – складний багато етапний процес, де на кожному виробничому етапі існує ризик розповсюдження шкідливих організмів.

З метою забезпечення дотримання особами фітосанітарних заходів у процесі виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, в тому числі експорту, імпорту об'єктів регулювання та спрямованих на зменшення втрат урожаю та запобігання погіршенню стану рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, продукції рослинного походження через шкідників, хвороби і бур'яни здійснюється державний нагляд (контроль) у сферах карантину та захисту рослин.

Державний нагляд (контроль) у сферах карантину та захисту рослин стосується усіх видів діяльності суб’єкта господарювання, пов’язаних з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням і торгівлею рослинами та рослинними продуктами, з користуванням землею, лісом, водними об'єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, застосуванням пестицидів і агрохімікатів у процесі сільськогосподарського виробництва.

Вдосконалення системи державного контролю та нагляду у сферах карантину та захисту рослин, забезпечення плановості та прозорості заходів державного контролю та нагляду і єдиного підходу до їх планування, підвищення рівня відповідальності державних органів у сферах карантину та захисту рослин, їх інспекторського складу можливе шляхом реалізації положень зазначеного проекту типових форми актів (додатків), які складаються за результатами відповідних перевірок.

На виконання Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Мінагрополіти України було затверджено наказ від 02 липня 2012 р. № 384 “Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок у сферах карантину та захисту рослин”.

В зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)” виникла необхідність привести уніфіковані акти, які складаються за результатами державного нагляду (контролю) у відповідність до Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).

Проектом наказу передбачається затвердити уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах карантину та захисту рослин.

 2.Цілі державного регулювання

Метою прийняття Проекту наказу є виконання вимог статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)”.

Основними завданнями є вдосконалення системи державного контролю та нагляду, забезпечення плановості та прозорості заходів державного контролю та нагляду у сферах карантину та захисту рослин і єдиного підходу до їх планування та здійснення.

Ці завдання орієнтовані на удосконалення проведення державного контролю та нагляду у сферах карантину та захисту рослин, з метою забезпечення дотримання фітосанітарних заходів, особи повинні забезпечити постійний, науково обґрунтований, кваліфікований контроль на всіх стадіях виробництва.

 3.Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

 

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання.

Не забезпечить плановості та прозорості заходів державного контролю та нагляду у сферах карантину та захисту рослин і єдиного підходу до їх планування та здійснення.

Подальше не вирішення зазначеного питання унеможливить забезпечення плановості та прозорості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у порядку, встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Обраний спосіб

Забезпечує плановість та прозорість заходів державного контролю та нагляду у сферах карантину  та захисту рослин і єдиного підходу до їх планування та здійснення згідно з вимогами Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Реалізація проекту сприятиме зменшенню необґрунтованих питань, за якими проводиться обтяження окремо взятого суб'єкта господарювання наглядовим органом.

 

 

4.Механізм застосування для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом передбачено затвердження затвердити уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах карантину та захисту рослин, з урахуванням вимог статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Вдосконалення системи державного контролю та нагляду у сферах карантину та захисту рослин, забезпечення плановості та прозорості заходів державного контролю та нагляду і єдиного підходу до їх планування, підвищення рівня відповідальності державних органів у сферах карантину та захисту рослин, їх інспекторського складу можливе шляхом реалізації положень зазначеного проекту.

Планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю), до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Планові перевірки суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику проводяться у сфері захисту рослин: з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік; з середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки; з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки, у сфері карантину рослин: з високим ступенем ризику проводяться не частіше ніж два рази на рік, з середнім - не частіше ніж один раз на два роки, з незначним - не частіше ніж один раз на п'ять років.

Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначаються переліки питань для здійснення планових заходів, які затверджуються його наказом.

У межах переліку питань кожен орган державного нагляду (контролю) залежно від цілей заходу має визначити ті питання, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль).

Уніфіковані форми актів, в яких передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику, затверджуються органом державного нагляду (контролю) і публікуються в мережі Інтернет у порядку, визначеному законодавством.

Органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніше, як за десять днів до дня здійснення цього заходу.

Строк здійснення планового заходу не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва – п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

За результатами здійснення планового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю), у разі виявлення порушень вимог законодавства, складає акт.

На підставі акта, який складено за результатами здійснення планового заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, протягом п’яти робочих днів з дня завершення заходу складається припис, розпорядження або інший розпорядчий документ про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

 5.Досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття запропонованого Проекту наказу буде забезпечено: рівність прав і законних інтересів усіх суб’єктів господарювання; гарантування прав суб’єкта господарювання; відкритість, прозорість, плановість й системність державного нагляду (контролю); невтручання органу державного нагляду (контролю) у статутну діяльність суб’єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону;

Буде вдосконалено здійснення державного нагляду та контролю у сферах карантину та захисту рослин за діяльністю суб’єктів господарювання.

Прийняття Проекту наказу позитивно вплине на фітосанітарний стан держави, своєчасне виявлення, локалізацію і ліквідацію шкідливих організмів, додержанням суб’єктами господарювання регламентів застосування засобів захисту рослин сільськогосподарському виробництві.

У даній сфері суспільних відносин сьогодні діють Закони України “Про карантин рослин” та “Про захист рослин”, інші підзаконні акти, що випливають із вказаних законів.

Виконання вимог Проекту наказу повинно бути обов’язковим як для суб’єктів господарювання, так і для державних органів у сферах карантину та захисту рослин.

           6.Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Результатом прийняття та впровадження даного Проекту позитивно вплине на фітосанітарний стан держави, своєчасне виявлення, локалізацію і ліквідацію шкідливих організмів, додержанням суб’єктами господарювання регламентів застосування засобів захисту рослин сільськогосподарському виробництві.

Відсутні

Посилення відповідальності суб’єктів господарювання за порушення фітосанітарних заходів

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Сфера інтересів громадян

Забезпечення стабільного  фітосанітарного благополуччя  в Україні

Відсутні

 

Результативність регуляторного акта виявиться у підвищенні ефективності співпраці органів державного нагляду (контролю) та суб'єктів господарювання, які займаються виготовленням (виконанням чи наданням послуг), імпортом і реалізацією  продукції рослинного походження на споживчому ринку України.

Відсутні

 

 

7.Обґрунтування дії строку акта

Термін чинності акта необмежений. Зміни та доповнення до даного Проекту наказу можуть встановити його термін дії, змінити положення з метою приведення у відповідність до чинного законодавства.

 8.Визначення показників результативності акта

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не передбачено.

Положення акта не встановлюють необхідність направлення до бюджету надходжень. Не передбачається створення державних цільових фондів.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія Проекту акта поширюватиметься на суб'єктів господарювання, пов’язаних з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням і торгівлею рослинами та рослинними продуктами, з користуванням землею, лісом, водними об'єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, застосуванням пестицидів і агрохімікатів у процесі сільськогосподарського виробництва.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог Проекту - додаткових витрат коштів та часу суб’єктів господарювання або фізичних осіб не передбачено.

Виконання вимог Проекту не пов'язано з витрачанням коштів фізичних осіб та суб'єктів господарювання.

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень Проекту вище середнього, оскільки проект розміщено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, а після прийняття буде офіційно опубліковано, та буде надіслано всім державним органам у сферах карантину та захисту рослин.

 9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

 Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватиметься Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України шляхом обробки результатів статистичної звітності територіальних органів державного контролю і нагляду в порівнянні з базовим відстеженням результативності минулого року.

Базове відстеження результативності буде здійснюватися через півроку після набрання чинності цього Проекту.

Повторне відстеження буде проводитись через рік після набрання чинності цього Проекту.

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                            А.Є. ДикунДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux