портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 18 червня 2014

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження цін реалізації борошна, виробленого із зерна пшениці та жита державного інтервенційного фонду”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                 Київ                                                                                       №_____________

 

Про затвердження цін реалізації борошна, виробленого із зерна

пшениці та жита державного інтервенційного фонду

 

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від  27 грудня 2008 року № 1128 „Деякі питання використання зерна державного інтервенційного фонду” (зі змінами)

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити ціни реалізації борошна, виробленого із зерна пшениці  та жита державного інтервенційного фонду, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 травня 2012 року № 312 „Про затвердження цін реалізації борошна”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 952/21264.

3. Департаменту економічного розвитку аграрного ринку (Саблук В.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Бісюка І.Ю.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                              І.О. Швайка

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження цін реалізації борошна, виробленого із зерна пшениці та жита державного інтервенційного фонду”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики України “Про затвердження цін реалізації борошна, виробленого із зерна пшениці та жита державного інтервенційного фонду” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту наказу Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Проект наказу передбачає перегляд  цін реалізації борошна, виробленого із зерна державного інтервенційного фонду, що у свою чергу, надасть можливість здійснювати товарні інтервенції борошном з метою недопущення цінових коливань на ринку хліба та хлібобулочних виробів.

Зазначений проект наказу разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту наказу та аналізу регуляторного впливу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом п’яти днів з дня оприлюднення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: yaroslav.cherevychnyi@minagro.gov.ua. Відповідальний виконавець: Матвєєв Євген Володимирович. Тел. 277-27-11

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України-

керівник апарату                                                                                                                                                                           О.В. Сень

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження цін реалізації борошна, виробленого із зерна пшениці та жита державного інтервенційного фонду

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Основними складовими при визначенні цін реалізації борошна є вартість послуг переробки, переміщення та зберігання зерна. Підвищення норми відшкодування переробки зерна до 320 гривень за тонну безпосередньо вплине на зростання цін реалізації борошна, які не підвищувалися з 2012 року.

Іншими факторами зростання виробничої собівартості борошна є стрімке збільшення потреби в борошні, яке вироблене з зерна державного інтервенційного фонду в II кварталі 2014 року, що потребує переміщення додаткових обсягів зерна з елеваторів на переробні підприємства.

Враховуючи ринкову кон’юнктуру пропонується залишити ціну реалізації житнього борошна без змін.

Прийняття проекту наказу Мінагрополітики України “Про затвердження цін реалізації борошна, виробленого із зерна пшениці та жита державного інтервенційного фонду (далі - проект наказу) дозволить затвердити ціни реалізації борошна.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття наказу є перегляд та затвердження цін реалізації борошна. Зазначена мета може бути досягнута лише шляхом прийняття наказу “Про затвердження цін реалізації борошна, виробленого із зерна пшениці та жита державного інтервенційного фонду.

3. Правові аспекти

У сфері відносин проекту наказу діють Закон України “Про державну підтримку сільського господарства України”, постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року № 1128 “Деякі питання використання зерна державного інтервенційного фонду” (зі змінами).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного наказу не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Наказ потребує погодження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва і державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Наказ не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу містить ознаки регуляторного акту. Прийняття наказу дозволить затвердити ціни реалізації борошна, виробленого із зерна державного інтервенційного фонду, що у свою чергу, надасть можливість здійснювати товарні інтервенції борошном з метою недопущення цінових коливань на ринку хліба та хлібобулочних виробів.

11. Прогноз результатів

Прийняття даного наказу Мінагрополітики України дозволить переглянути ціни реалізації борошна.

 

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                  І.Ю. Бісюк

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження цін реалізації борошна, виробленого із зерна пшениці та жита державного інтервенційного фонду

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року № 1128 “Деякі питання використання зерна державного інтервенційного фонду”, Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило проект наказу “Про затвердження цін реалізації борошна, виробленого із зерна пшениці та жита державного інтервенційного фонду”, який потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством фінансів України.

Прийняття даного наказу дозволить затвердити ціни реалізації борошна, виробленого із зерна пшениці та жита державного інтервенційного фонду, виходячи із середньозваженої ціни їх закупівлі, що надасть можливість реалізовувати борошно для потреб хлібопекарських підприємств регіонів та дозволить здійснювати товарні інтервенції борошном з метою недопущення цінових коливань на ринку хліба та хлібобулочних виробів.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Ціллю державного регулювання є запобігання зростання ціни на борошно на внутрішньому ринку, що, у свою чергу, запобігає зростанню цін на хліб та хлібобулочні вироби соціального спрямування.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей способу.

Існують такі альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

1. Залишення усього без змін. Однак, застосування даного способу призведе до недоотримання коштів державним бюджетом, оскільки до чинних цін реалізації борошна, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 травня 2012 року № 312, включено витрати, пов'язані з зберіганням, перевезенням і переробкою зерна державного інтервенційного фонду на рівні січня 2014 року, що не забезпечує відшкодування цих витрат.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року № 1128 “Деякі питання використання зерна державного інтервенційного фонду”, однак це не дозволить здійснювати підтримку належного рівня продовольчої безпеки країни, оскільки Аграрний фонд не матиме змогу постачати хлібопекарським підприємствам борошно,  вироблене із  зерна державного інтервенційного фонду.

3. Прийняття проекту наказу Мінагрополітики України Про затвердження цін реалізації борошна, виробленого із зерна пшениці та жита державного інтервенційного фонду”. Цей спосіб є єдиним можливим та максимально ефективним для досягнення цілі державного регулювання, тому що даним проектом наказу передбачається затвердження цін реалізації борошна, виробленого із зерна пшениці та жита державного інтервенційного фонду із урахуванням середньозваженої ціни їх закупівлі.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

З 2008 року за дорученням Уряду Аграрним фондом здійснюється переробка зерна державного інтервенційного фонду на борошно для подальшої її реалізації з метою недопущення цінових коливань на ринку хліба та хлібобулочних виробів.

Аграрним фондом укладаються договори поставки борошна за заявками обласних та міських державних адміністрацій та за узгодженими графіками його поставки здійснюється  реалізація в регіонах.

Вироблене борошно підлягає реалізації хлібопекарським підприємствам за фіксованими цінами, затвердженими Міністерством аграрної політики та продовольства України та погодженими Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів, для виготовлення хліба соціального спрямування. Проектом наказу передбачається затвердження таких цін.

Відпуск борошна здійснюється за умови 100% попередньої оплати та на базисі поставки “склад зернопереробного підприємства”.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей

Прийняття даного наказу дозволить затвердити ціну реалізації борошна виробленого із зерна пшениці та жита державного інтервенційного фонду, виходячи із середньозваженої ціни їх закупівлі. Це, у свою чергу, надасть можливість реалізовувати борошно з метою недопущення цінових коливань на ринку хліба та хлібобулочних виробів.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

Прийняття проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження цін реалізації борошна, виробленого із зерна пшениці та жита державного інтервенційного фонду” призведе до затвердження ціни реалізації борошна, виробленого із зерна пшениці та жита державного інтервенційного фонду та дозволить здійснювати товарні інтервенції борошном з метою недопущення цінових коливань на ринку хліба та хлібобулочних виробів.

 

Об’єкт регулювання

Вигоди

Витрати

Держава

підтримка належного рівня продовольчої безпеки країни, наповнення державного бюджету, ненанесення збитків державному бюджету

не передбачається

Суб’єкт господарювання

затвердження стабільних цін на борошно державного інтервенційного фонду

не передбачається

Населення

запобігання зростання цін на хліб та хлібобулочні вироби

не передбачається

 

7. Обґрунтування строку дії акта.

Термін дії проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження цін реалізації борошна, виробленого із зерна пшениці та жита державного інтервенційного фонду” необмежений – наказ чинний до його скасування, чи зміни, шляхом прийняття нового наказу.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

До показників результативності регуляторного акта належить:

1) Розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта – розмір надходжень залежить від обсягів реалізації борошна та ціни такої реалізації.

2) Кількість осіб, на яких поширюється дія акту – не обмежена, це хлібопекарські підприємства, які використовують борошно державного інтервенційного фонду для виготовлення хліба та хлібобулочних виробів.

3) Розмір коштів і час, що витрачатимуться особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – не передбачається  додаткових витрат часу. Розмір коштів, витрачених хлібопекарськими підприємствами для купівлі борошна державного інтервенційного фонду зміниться на різницю чинних цін та цін, що пропонується затвердити.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності даного акта у разі його прийняття.

Відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження цін реалізації борошна, виробленого із зерна пшениці та жита державного інтервенційного фонду” методом здійснення наступних заходів.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через півроку після набрання чинності цього регуляторного акта з використанням показників результативності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з даними базового відстеження результативності.

Відстеження результативності буде здійснюватися Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                             І.Ю. Бісюк

 

 

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux