портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 26 листопада 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження режимів рибальства у 2014 році”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВОАГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

 

          ______________                                                                                   Київ                                                                                         __________    

 

 

Про затвердження режимів рибальства у 2014 році

 

Відповідно до статей 8 та 31 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", підпункту 7.211 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та з метою впорядкування організації промислового рибальства в Азово-Чорноморському басейні та дніпровських водосховищах

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Режим рибальства в басейні Азовського моря у 2014 році;

2) Режим рибальства в басейні Чорного моря у 2014 році;

3) Режим рибальства в дніпровських водосховищах у 2014 році;

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) подати наказ у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Сеня О.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                           М.В. Присяжнюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження режимів рибальства у 2014 році"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження режимів рибальства у 2014 році" Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України          ( www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України (plichko_v@ukr.net), вик. Плічко Василь Федорович, тел.: 464-63-55;

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

 

 

Заступник Міністра –

керівник апарату                                                                                                                                                                                            О.В. Сень

 

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження режимів рибальства у 2014 році"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

 Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження режимів рибальства у 2014 році" (далі – проект наказу) розроблено на виконання статей 8 та 31 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" та підпункту 7. 211 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту наказу є впровадження організації промислу в Азово-Чорноморському басейні, дніпровських водосховищах та внутрішніх водоймах, а також здійснення відповідного державного контролю (нагляду) природоохоронними органами за регламентацією вилучення ресурсу загальнодержавного значення (водних  біоресурсів) користувачами різних форм власності.

Шляхом досягнення вказаної мети є затвердження наказу Мінагрополітики України "Про затвердження режимів рибальства у 2014 році".

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють закони України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про тваринний світ", Тимчасові правила промислового рибальства в басейні Азовського моря, затверджені наказом Держкомрибгоспу України від 31 грудня 1999 року № 172, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 25 січня 2000 року за № 43/4264, Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, затверджені наказом Держкомрибгоспу України від 08.12.1998 № 164, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 09 березня 1999 року за № 147/3440, Правила промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах України, затверджені наказом Держкомрибгоспу України від 18 березня 1999 року № 33, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 25 травня 1999 року  за № 326/3619.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект наказу має загальнодержавний характер.

61. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить положень, які мають дискримінаційний характер.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні не має правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Враховуючи той факт, що проект наказу належить до регуляторних актів у сфері використання природних ресурсів загальнодержавного значення, то у зв’язку з вищезгаданим, та відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" даний нормативно – правовий акт  розміщено на офіційному сайті Держрибагентства України в мережі internet www. dаrg. gov. ua. 11.2013 для громадського обговорення і відповідних зауважень та пропозицій.

Разом з тим слід зауважити, що проект наказу відповідно до наказу Держрибагентства України від 21 листопада 2011 року № 270
"Про затвердження Положення про науково-промислову раду Держрибагентства
 України та її склад" розроблявся і обговорювався на секціях промислового рибальства, до складу яких входять представники наукових установ, громадських організацій, керівники підприємств які займаються промисловим рибальством та органів державного нагляду (контролю) у сфері природокористування.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується відносин у соціально – трудовій сфері.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним. Проект наказу розроблено на виконання законів України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про тваринний світ".

Відповідно до статті 31 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" з метою забезпечення охорони, раціонального використання окремих видів водних біоресурсів, а також для доповнення, уточнення або зміни правил промислового рибальства можуть розроблятися режими для окремих рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) для визначення районів, способів і строків вилучення (вилову, добування, збирання) водних біоресурсів, типів, розмірів та кількості рибопромислових суден, знарядь вилову, їх кількості, допустимі до вилову розміри об’єктів промислу, вимоги щодо їх охорони, а також умови користування промисловими ділянками рибогосподарських водних об’єктів (їх частин), навантаження на кожний водний об’єкт за кількістю та потужністю плавзасобів.

Режими рибальства встановлюються Мінагрополітики України на підставі біологічних обґрунтувань.

Проектом наказу визначається та доповнюється порядок здійснення та регулювання спеціального використання водних біоресурсів у водних об’єктах загальнодержавного значення.

У разі прийняття наказ доповнить перелік чинних нормативно – правових актів (правил промислового рибальства у сфері регулювання промислового рибальства в Азовському, Чорному морях та рибогосподарських водних об’єктах України), які є обов’язковими до виконання для підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), громадян України, та не резидентів України, що здійснюють промислове рибальство, а також для уповноважених органів, які забезпечують охорону, відтворення та збереження середовища існування водних  біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах загальнодержавного значення.

Таким чином, режимами рибальства уточнюються та доповнюються окремі положення правил промислового рибальства, а також регламентується порядок добування (вилову, збирання) водних біоресурсів, у частинах не передбачених чинними правилами промислового рибальства на підставі науково-біологічних обґрунтувань розроблених галузевими науково-дослідними інститутами.

11. Прогноз результатів

Проект наказу передбачає:

поєднання природоохоронних вимог і економічних інтересів учасників рибогосподарської діяльності;

захист вітчизняного товаровиробника, створення сприятливих умов щодо забезпечення існуючих і новостворених потужностей рибопереробних та інших підприємств сировиною, організація та створення робочих місць;

нарощування виробництва рибної продукції з метою гарантування продовольчої безпеки країни, задоволення потреб населення у високоякісній  продукції рибної промисловості;

сплату податків до Державного бюджету України.

 

 

Заступник Міністра –

керівник апарату                                                                                                                                                                                          О.В. Сень

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження режимів рибальства у 2014 році"

 

1. Визначення та аналіз проблеми яку буде розв’язано шляхом державного регулювання.

Проект наказу розроблено на виконання законів України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про тваринний світ".

Відповідно до статті 31 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" з метою забезпечення охорони, раціонального використання окремих видів водних біоресурсів, а також для доповнення, уточнення або зміни правил промислового рибальства можуть розроблятися режими для окремих рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) для визначення районів, способів і строків вилучення (вилову, добування, збирання) водних біоресурсів, типів, розмірів та кількості рибопромислових суден, знарядь вилову, їх кількості, допустимі до вилову розміри об’єктів промислу, вимоги щодо їх охорони, а також умови користування промисловими ділянками рибогосподарських водних об’єктів (їх частин), навантаження на кожний водний об’єкт за кількістю та потужністю плавзасобів.

Режими рибальства встановлюються Мінагрополітики України на підставі біологічних обґрунтувань.

Проектом наказу Міністерства аграрної політики та продовольства  України "Про затвердження режимів рибальства у 2014 році" визначається та доповнюється порядок здійснення та регулювання спеціального використання водних  біоресурсів у водних об’єктах загальнодержавного значення.

У разі прийняття наказ доповнить перелік чинних нормативно – правових актів (правил промислового рибальства у сфері регулювання промислового рибальства в Азовському, Чорному морях та рибогосподарських водних об’єктах України), які є обов’язковими до виконання для підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), громадян України, та не резидентів України, що здійснюють промислове рибальство, а також для уповноважених органів, які забезпечують охорону, відтворення та збереження середовища існування водних  біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах загальнодержавного значення.

Таким чином, режимами рибальства уточнюються та доповнюються окремі положення правил промислового рибальства, а також регламентується порядок добування (вилову, збирання) водних  біоресурсів, у частинах не передбачених чинними правилами промислового рибальства, на підставі науково-біологічних обґрунтувань розроблених галузевими науково-дослідними інститутами.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Здійснення державного контролю (нагляду) і регулювання у сфері використання природних ресурсів загальнодержавного значення, пов’язано з промисловим добуванням (виловом) водних біоресурсів на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, що сприятиме надалі раціональному використанню водних біоресурсів загальнодержавного значення та прозорих правил використання природних ресурсів які не наноситимуть шкоди екосистемам.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Перший альтернативний спосіб:

Внесення змін до існуючого нормативно - правового акту.

На даний час наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07 грудня 2012 року № 757 "Про затвердження режимів рибальства у 2013 році", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2152/22464, втратить свою чинність, у зв’язку з закінченням терміну дії зазначеного нормативного акту.

Другий альтернативний спосіб:

Запропонований проект наказу є на даний час оптимальним рішенням, що розв’язує проблему та відповідає чинному законодавству України, оскільки проектом наказу доповнюються Правила промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах України.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми та відповідні заходи.

Проектом наказу передбачається затвердити режими рибальства в басейні Азовського, Чорного морів, в дніпровських водосховищах і регламентуються промислове добування водних біоресурсів, щодо яких застосовуються додаткові обмеження. Суб’єкти господарювання при здійсненні промислу будуть дотримуватися вимог режимів рибальства, які визначають перелік видів риб, перелік знарядь лову, що заборонені або частково заборонені для промислового лову, а також райони промислу.

Користувачі зобов’язані терміново інформувати природоохоронні органи, та територіальні органи ветеринарної медицини про виявлення захворювань риби та інших водних біоресурсів, погіршення стану середовища їх перебування, випадки загибелі або виникнення загрози їх загибелі.

Проектом наказу доповнюються чинні Правила промислового рибальства деякими нормами регулювання вилову таких видів риб, як калкан чорноморський, оселедець азово – донський, бичок та інших, які не передбачені у вищезгаданих Правилах. Так, режимом рибальства в басейні Азовського моря у 2014 році  пунктом 12.1. визначено регламент вилучення оселедця азово – донського, в тому числі район здійснення промислового вилову,кількість знарядь лову та їх конструктивні особливості, терміни лову, промислова міра та заходи збереження промислової популяції під час здійснення промислу.

Механізм процедури здійснення державного контролю та використання користувачами  водних біоресурсів на водних об’єктах загальнодержавного значення залишається незмінним і здійснюється відповідно до законів України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про тваринний світ".

Режими рибальства уточнюють і доповнюють вимоги щодо здійснення спеціального використання водних біоресурсів у окремих рибогосподарських водних об’єктах.

Ступінь ефективності обраних принципів і способів досягнення мети державного регулювання оцінюється як високий, досягається охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини і природних екосистем, виконання заходів щодо зменшення нерегульованого, непідзвітного та неконтрольованого рибальства.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Забезпечення законодавчо обґрунтованого здійснення державного контролю (нагляду) і регулювання у сфері використання природних ресурсів загальнодержавного значення, пов’язаній з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, надасть контролюючим органам та користувачам водних  біоресурсів змогу здійснювати контроль і добування (вилучення, збирання) водних біоресурсів у відповідності до чинного законодавства без ризику порушення природоохоронних обмежень.

 

 

Витрати

Вигоди

 

Держава

 

-

надходження до Державного бюджету України коштів за  використання водних живих ресурсів

Суб’єкти господарювання

-

захист вітчизняного товаровиробника, створення сприятливих умов щодо забезпечення існуючих і новостворених потужностей рибопереробних та інших підприємств сировиною, організацію та створення нових робочих місць;

збільшення виробництва рибної продукції з метою гарантування продовольчої безпеки країни, задоволення потреб населення в продукції рибної промисловості

 

Населення

 

-

збільшення асортименту рибопродукції на ринку України

 

6. Визначення  очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікувальних вигод і витрат від його прийняття 

 

 

Суб’єкт впливу

 

 

Вигоди

 

Витрати

 

Держава

Вирішення питання щодо виконання вимог національного екологічного законодавства

Не передбачено

 

Суб’єкти господарювання

Доповнення діючих правил промислового рибальства. Надає можливість розширити спектр використання водних біоресурсів та збільшити вилов риби. Регулює норми вилучення водних біоресурсів, які відсутні у чинних правилах рибальства.

Не передбачено

 

Населення

Збільшення споживання високоякісної, екологічно безпечної рибопродукції на душу населення.

Передбачено

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта.

Оскільки науково-біологічні обґрунтування, які розробляються галузевими науково-дослідними інститутами, пропонуються на певний проміжок часу (один рік), у зв’язку з цим виникає потреба щорічно затверджувати зазначені режими.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, залежить від суми сплати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів. Розмір надходжень до бюджетів різних рівнів від справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, від промислового добування водних біоресурсів у 2013 році склав більше 2,8 млн. гривень.

Кількість суб’єктів господарювання або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта і, які на даний час здійснюють спеціальне використання водних біоресурсів, складає близько 520 користувачів. Дія даного регуляторного акта поширюється на користувачів водних  біоресурсів, які здійснюють промисловий вилов риби.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання або фізичними особами з основних положень акта, не передбачено.

Додаткових коштів та часу, що витрачаються суб’єктами господарювання або фізичними особами з основних положень акта не передбачено, але у разі порушення природоохоронного законодавства відповідно до статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил рибальства тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян і попередження  або накладення штрафу на посадових осіб - від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта–середній. Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження режимів рибальства у 2014 році" розміщено на веб-сайті Мінагрополітики України: www.minagro. gov. ua.

Показниками результативності регуляторного акта є:

кількість суб’єктів господарювання або фізичних осіб на яких поширюватиметься дія регуляторного акта – дія акта поширюватиметься на необмежену кількість суб’єктів господарювання, що здійснюють або будуть здійснювати у майбутньому промисловий вилов водних біоресурсів;

кількість суб’єктів господарювання або фізичних осіб, у яких буде виявлено порушення природоохоронного законодавства;

співвідношення різних видів адміністративних порушень.

9. Перелік заходів, на відстеження результативності регуляторного акту у разі його прийняття.

Базове відстеження результативності буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження – за три місяці до закінчення дії нормативно-правового акту, шляхом аналізу статистичних даних та в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись за показниками результативності цього регуляторного акта Державним агентством рибного господарства України.

 

 

Заступник Міністра-

керівник апарату                                                                                                                                                                                         О.В. СеньOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux