портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 18 серпня 2014

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Правил рибальства в басейні Чорного моря”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                     Київ                                                                                    №_____________

 

Про затвердження Правил промислового рибальства в басейні

Чорного моря

 

Відповідно до абзацу шістнадцятого статті 8 та абзацу першого статті 31 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", підпункту 7.212 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та з метою нормативно-правового регулювання промислового рибальства в басейні Чорного моря

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету рибного господарства України від 08 грудня 1998 року № 164 "Про затвердження Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 березня 1999 року за № 147/3440.

3. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Сеня О.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                               І.О. Швайка

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Правил рибальства в басейні Чорного моря"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерство аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua)

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України, начальнику відділу охорони водних біоресурсів та регулювання рибальства Скляренку Івану Віталійовичу тел.486 63 14, e-mail: ihtio@.darg.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра –

керівник апарату                                                                                                                                                                                       О.В. Сень

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря" (далі – проект наказу) розроблений у зв’язку з прийняттям Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

Необхідність прийняття нової редакції Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря обумовлена діючим законодавством України, що зазнало суттєвих змін.

2. Мета і шляхи її досягнення

Нині діючі Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря набули чинності ще в 1999 році. За минулі роки законодавство України, що стосується використання водних біоресурсів, суттєво змінилося. Невідповідність вказаного нормативного-правового акта чинному законодавству збільшилася після прийняття в 2011 році Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

Крім того, до цього часу накопичилися чисельні поправки до правил рибальства стосовно змін техніко-юридичних заходів регулювання промислу. Такі поправки мають характер тимчасових норм, що приймаються щорічно багато років поспіль режимами рибальства. Ціллю прийняття зазначеного проекту наказу є усунення невідповідності правил рибальства діючому законодавству, а також надання ряду тимчасових правових норм статусу норм постійної дії у спосіб прийняття оновленої версії Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря, що відповідає сучасним реаліям.

3. Правові аспекти

Проект наказу розроблено відповідно до статті 31 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" якою визначено, що Правила промислового рибальства розробляються на основі наукових обґрунтувань за басейновим принципом та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію зазначеного проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря" не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження із Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить положень, які вказували б на ознаки дискримінації та не порушує Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

7. Запобігання корупції

У даному проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу був підготовлений з урахуванням пропозицій, схвалених на засіданні секції промислового рибальства у Чорному морі.

Проект наказу розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Реалізація проекту наказу буде сприяти збереженню та раціональному використанню водних біоресурсів Чорного моря шляхом обмеження вилучення водних біоресурсів із природного середовища за районами, строками і припустимими знаряддями лову, забороною вилучення окремих видів водних біоресурсів, обмеження прилову молоді і нецільових об’єктів промислу, заборони певних способів та знарядь лову тощо.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу буде сприяти попередженню, припиненню та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибного промислу, удосконаленню правового регулювання спеціального використання водних біоресурсів, а також, раціональному використанню водних біоресурсів.

 

 

Заступник Міністра –

керівник апарату                                                                                                                                                                                     О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Чинні з 1999 року "Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря" до цього часу суттєво застаріли. Необхідність удосконалення цього документа, так само як й інших регіональних правил рибальства, була усвідомлена ще в 2001 році, коли рішенням Науково-промислової Ради Держкомрибгоспу України була створена робоча група з переробки правил рибальства. На жаль, через постійні структурні реформування в галузі відповідна робота так і не була закінчена. Невідповідність чинних правил рибальства сучасним реаліям загострилася після прийняття в 2011 році Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів". Невідповідності правил рибальства до діючого законодавства, що збільшилися після прийняття вказаного Закону, а також накопичені поправки до правил, що приймаються багато років поспіль щорічними режимами рибальства, потребують негайного прийняття нової редакції правил рибальства, яка відповідає сучасним реаліям.

2. Визначення цілей прийняття пропонованого акта

Цілями прийняття запропонованого акта є усунення невідповідності Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря чинному законодавству, а також надання ряду тимчасових правових норм, регулюючих промислове рибальство в Чорному морі, статусу норм постійної дії.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

У даному випадку вбачається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

Перший спосіб – залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не відповідатиме вимогам Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" та поставленій меті.

Другий альтернативний спосіб - прийняти нову редакцію Правил рибальства, в якій будуть відсутні застарілі норми та міститимуся тільки норми, які відповідають законодавству, що змінилося за останні роки. В наказі, що надає чинності вказаним Правилам, має бути передбачено скасування чинних Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря. Такий підхід здається оптимальним для досягнення поставленої мети.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Дія Проекту поширюється на усіх юридичних та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють рибогосподарську діяльність та органи державного нагляду і контролю у сфері природокористування та додержання природоохоронного законодавства.

Заходи зі збереження водних біоресурсів включають в себе введення обмежень на вилучення водних біоресурсів із природного середовища за районами, строками і припустимими знаряддями лову, заборону на вилучення окремих видів водних біоресурсів, обмеження на прилови молоді і нецільових об’єктів промислу, заборону на певні способи лову та інше. Правові норми, що регламентують ці заходи, мають бути викладені в Правилах промислового рибальства.

Прийняття Проекту дозволить здійснювати ефективну державну політику в сфері природокористування. Проект набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Реалізація Проекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Правове регулювання використання водних біоресурсів за допомогою таких нормативних актів як Правила промислового рибальства здійснюється у вітчизняній практиці вже багато десятиріч. За ці роки накопичився значний досвід їх успішного правозастосування. Відповідно можна бути певними, що й нова редакція Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря буде успішно застосовуватися.

Для виконання Проекту достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів.

Прийняття Проекту у запропонованій редакції забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

Пропонується застосувати текстовий спосіб вираження вигод та витрат.

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Вдосконалення правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, удосконалення державного регулювання та контролю в сфері користування водними біоресурсами

Додаткові витрати відсутні.

Суб’єкти господарювання

Визначення прав та обов’язків у сфері рибогосподарської діяльності, вилову риби та інших водних біоресурсів.

Додаткові витрати відсутні

Населення

Збільшення споживання рибної продукції на душу населення.

Додаткові витрати відсутні

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії проекту є необмеженим у часі до прийняття нового нормативно-правового акта або втрати ним чинності.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показники результативності регуляторного акта визначаються в приведенні діючих норм Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря у відповідність до змін соціально-політичних обставин, економічних та природних умов, змін природоохоронного законодавства, вдосконалення державного регулювання використання водних біоресурсів.

При затвердженні зазначеного регуляторного акта чисельним поправкам до Правил рибальства, що приймаються багато років поспіль щорічними режимами рибальства, буде надано статусу норм постійної дії, що значно спростить порядок регулювання промислу в Чорному морі, підвищить ефективність промислу та відповідно розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів.

Дія Правил промислового рибальства в басейні Чорного поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють промисел в Чорному морі, чисельність яких становить до 200 юридичних та фізичних осіб.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – середній, за рахунок розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua. і Державного агентства рибного господарства України www.darg.gov.ua.

9. Перелік заходів, спрямованих на відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності":

базове відстеження – до набрання актом чинності;

повторне відстеження – через рік з моменту набрання актом чинності;

періодичні відстеження – кожні три роки, починаючи з дня заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних для відстежень – дослідження статистичних показників.

 

 

Заступник Міністра –

керівник апарату                                                                                                                                                                                    О.В. СеньOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux