портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 21 лютого 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Правил арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення заяв”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                  Київ                                                                                        _____________

 

Про затвердження Правил арбітражного (експертного)

визначення якості насіння і садивного матеріалу та

порядку оформлення заяв

 

Відповідно до статті 23 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", пунктів 3, 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Правила арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення заяв, що додаються.

2. Визначити таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 08 липня 2003 року № 223 "Про затвердження Правил експертного визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення заяв", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2003 року за № 630/7951.

3. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                          І.Ю. Бісюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Правил арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення заяв”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Правил арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення заяв” Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено відповідно до Закону України “Про насіння і садивний матеріал”, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: http://www.minagro.gov.ua та Державної інспекції сільського господарства України за адресою: http://www.disgu.gov.ua

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державна інспекція сільського господарства України, м. Київ, вул. Баумана, 9/12

E-mail: atestat@meta.ua;

тел./факс (044) 400-33-49

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва,

м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11

Е-mail: mail@dkrp.gov.ua

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                         О.В. Сень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про затвердження Правил арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення заяв”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 23 Закону України “Про насіння і садивний матеріал, та з метою затвердження Правил арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення заяв, розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – проект наказу).

Згідно з статтею 23 Арбітражне (експертне) визначення якості насіння і садивного матеріалу може проводитися на вимогу споживача у лабораторіях, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Правила експертного визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядок оформлення відповідних заяв встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу підготовлений відповідно до статті 23 Закону України Про насіння і садивний матеріал з метою визначення правил арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення заяв.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Закон України Про насіння і садивний матеріал.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття наказу не потребує виділення коштів з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною інспекцією сільського господарства України та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6 1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить затвердити правила арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення заяв, що в свою чергу дасть можливість перевірити суб’єктам господарювання якість придбаного насіння і садивного матеріалу.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                           О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про затвердження Правил арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення заяв

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Необхідність затвердження Правил арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення заяв передбачена Законом України Про насіння і садивний матеріал. Відповідно до статті 23 Закону України “Про насіння і садивний матеріал” необхідно вирішити конфлікті питання у встановленому порядку між суб’єктами господарювання. Прийняття проекту наказу дозволить вирішувати спірні питання про якість насіння і садивного матеріалу між суб’єктами господарювання.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основною ціллю даного проекту наказу є затвердження порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядок оформлення заяв.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу.

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки на даний час відсутні Правила арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядок оформлення заяв.

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту наказу. Це дозволить забезпечити чітке проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядок оформлення заяв.

Таким чином найбільш прийнятним є другий спосіб.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи.

Розв'язання проблеми можливе шляхом прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про затвердження Правил арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядок оформлення заяв.

Наказом передбачено затвердити:

процедуру звернення суб'єктів господарювання до Державної інспекції сільського господарства України;

перелік документів, які необхідно надати для проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу;

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу із Державною інспекцією сільського господарства України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги проекту регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної інспекції сільського господарства України.

Розв’язання проблеми можливе лише шляхом прийняття даного проекту наказу Мінагрополітики України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде врегульоване питання правил арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядок оформлення заяв.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Аналіз вигод і витрат.

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових витрат з державного бюджету

 

Забезпечить виконання вимог Закону України Про насіння і садивний матеріал та буде встановлено чіткі правила проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу

Суб’єкти господарської діяльності

Не передбачено

Встановлення чітких правил проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу

Населення (фізичні особи)

Не передбачено

Використання якісного насіння і садивного матеріалу

 

7. Обґрунтування строку дії акта.

Строк дії проекту наказу не обмежений.

Проект наказу діє постійно з дня набрання ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни правових актів, що регулюють зазначене питання, чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності акта.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта не обмежена;

розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними із виконанням вимог акта, не змінюватимуться;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – середній, оскільки проект постанови розміщений на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України і Державної інспекції сільського господарства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності проекту наказу буде здійснюватись до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до даного наказу.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Мінагрополітики України, Держсільгоспінспекцією України протягом усього строку дії регуляторного акта шляхом:

аналізу звітів і статистичних даних Держсільгоспінспекції України та її територіальних органів;

розгляду пропозицій та зауважень, що надходитимуть до Мінагрополітики України та Держсільгоспінспекції України.

 

 

       Заступник Міністра аграрної

       політики та продовольства України                                                                                                                                                           О.В. СеньOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux