Проект Наказу Мінагрополітики від 30 січня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

 _______________                                                                                           Київ                                                                             _____________

   

 

Про затвердження Порядку ввезення в Україну насіння сорту,який

занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного

співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин,

до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна за умови,

що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за

межі країни

 

Відповідно до статті 20 Закону України “Про насіння і садивний матеріал”, Закону України “Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку”

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидову О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з для його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                       І.Ю. Бісюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни" Державна інспекція сільського господарства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено відповідно до законів України "Про насіння і садивний матеріал", “Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку”.

Проект наказу розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: http://minagro.gov.ua та Державної інспекції сільського господарства України за адресою: http://www.disgu.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державна інспекція сільського господарства України,

м. Київ,  вул. Баумана, 9/12, м. Київ, 03190,

E-mail:vposnjak@ukr.net;

тел./факс 400-33-49

Державна служба України з питань регуляторної

політики та розвитку підприємництва,

м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

Е-mail: mail@dkrp.gov.ua;

 

 

Перший заступник Голови

Державної інспекції сільського

господарства України                                                                                                                                                                           Ю.М. Марчук

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства аграрної політики тапродовольства України "Про затвердження Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства  України  "Про затвердження Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни" (далі – проект наказу) розроблено відповідно до статті 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" з метою визначення порядку ввезення в Україну насіння сорту, який не занесений до Реєстру сортів рослин України, але занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є затвердження процедури ввезення в Україну насіння сорту рослин, який занесений до Реєстру сортів Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, для подальшого розмноження, сертифікації та вивезення цього насіння з країни.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання, є:

Конституція України;

Закон України "Про насіння і садивний матеріал";

Закон України “Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку”;

Указ Президента України "Про Міністерство аграрної політики та продовольства України" від 23 квітня 2011 року № 500;

Указ президента України "Про затвердження Положення про Державну інспекцію сільського господарства України " від 13 квітня 2011 року № 459.

Реалізація цього наказу не потребує внесення змін до чинних нормативно – правових актів з даного питання чи визнання їх такими, що втратили чинність.

Правові норми цього наказу стосуються прав та обов’язків суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), які здійснюють господарську діяльність у сфері насінництва та розсадництва.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансово – економічні розрахунки не приводяться у зв’язку із тим, що даний нормативно – правовий акт не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на його впровадження.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною інспекцією сільського господарства України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством доходів і зборів та буде направлений для проведення державної реєстрації до Міністерства юстиції України. Проект наказу не стосується інтересів інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: http://minagro.gov.ua/ та Державної інспекції сільського господарства України за адресою: http://www.disgu.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Необхідність затвердження процедури ввезення в Україну насіння сортів рослин, які занесенні до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни, що відповідатиме вимогам Закону України “Про насіння і садивний матеріал”, “Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку”.

Реалізація даного завдання буде сприяти дотриманню прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання у сфері насінництва та розсадництва.

Проект цього наказу відповідає загальним принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить забезпечити здійснення Держсільгоспінспекцією України та її територіальними органами контролю  за ввезенням в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна,  його розмноження і наступного вивезення за межі країни.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О.В. Сень

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни"

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Необхідність затвердження Порядку ввезення насіння сорту, занесеного до Реєстру сортів Організації економічного співробітництва та розвитку    з метою розмноження та подальшого вивезення за межі України передбачена Законом України  "Про насіння і садивний матеріал".

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основною ціллю даного проекту наказу є затвердження порядку ввезення в Україну  насіння сортів рослин, які занесені до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу.

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки на даний час відсутній Порядок ввезення в Україну насіння сорту занесеного до Реєстру організації економічного співробітництва та  з метою його розмноження та вивозу з країни.

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту наказу. Це дозволить забезпечити контрольоване  ввезення на митну територію України насіння сорту, що занесений до Реєстру сортів ОЕСР, розмноження його з метою вивозу за межі країни.

Таким чином найбільш прийнятним є другий спосіб.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи.

Розв'язання проблеми можливе шляхом прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ввезення в

Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни".

Наказом передбачено затвердити:

процедуру звернення суб'єктів господарювання до Державної інспекції сільського господарства України;

перелік документів, які необхідно надати для отримання підтвердження;

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу із Державною інспекцією сільського господарства України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги проекту регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної інспекції сільського господарства України.

Розв’язання проблеми можливе лише шляхом прийняття даного проекту наказу Мінагрополітики України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде врегульоване питання порядку ввезення насіння сортів занесених до Реєстру сортів рослин Організації економічно співробітництва та розвитку для розмноження, сертифікації та наступного вивезення за межі країни.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Аналіз вигод і витрат.

 

Вигоди

Витрати

Для держави:

установлення процедури ввезення суб'єктами господарювання насіння сортів рослин занесених до Реєстру сортів рослин ОЕСР для наступного їх розмноження та вивезення

витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні

за межі країни.

 

Для суб’єктів господарювання:

 

Встановлення єдиних вимог для ввезення в Україну насіння сортів занесених до Реєстру сортів ОЕСР, з подальшим розмноженням та вивезенням за межі країни

додаткові витрати відсутні

Для населення:

 

посилення гарантій зі сторони держави для громадян (споживачів сільськогосподарської продукції), захист їх прав та охоронюваних законом інтересів

додаткові витрати відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії акта.

Строк дії проекту наказу не обмежений.

Проект наказу діє постійно з дня набрання ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, що регулюють зазначене питання, чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності акта.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта не обмежена;

розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними із виконанням вимог акта, не змінюватимуться;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – середній, оскільки проект постанови розміщений на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства і Державної інспекції сільського господарства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності проекту наказу буде здійснюватись до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до даного наказу.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Мінагрополітики України (Держсільгоспінспекцією України) протягом усього строку дії регуляторного акта шляхом:

аналізу звітів і статистичних даних Держсільгоспінспекції та її територіальних органів;

розгляду пропозицій та зауважень, що надходитимуть до Мінагрополітики України та Держсільгоспінспекції України.

 

 

Голова Державної інспекції

сільського господарства України                                                                                                                                              М.О. ВашешніковOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux