портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 31 грудня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку визначення на конкурсних засадах підприємства з виготовлення та забезпечення суб'єктів господарювання бланками протоколів перевірки технічного стану машин та Положення про таку комісію”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

 _______________                                                                                 Київ                                                                                       №_____________

 

Про затвердження Порядку визначення на конкурсних засадах

підприємства з виготовлення та забезпечення суб'єктів

господарювання бланками протоколів перевірки технічного

стану машин та Положення про таку комісію

 

Відповідно до Закону України “Про дорожній рух”, абзацу третього пункту 3 та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок визначення на конкурсних засадах підприємства з виготовлення та забезпечення суб'єктів господарювання бланками протоколів перевірки технічного стану машин;

Положення про комісію з питань визначення на конкурсних засадах підприємства з виготовлення та забезпечення суб'єктів господарювання бланками протоколів перевірки технічного стану машин.

2. Внести зміни до підпункту 12.1 пункту 12 Вимог до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 06 травня 2009 р. № 316, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 травня 2009 року за № 462/16478, виклавши його у такій редакції:

“12.1. Бланками протоколів забезпечуються суб'єкти господарювання, що внесені до реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють обов’язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

Забезпечення бланками протоколів здійснює підприємство, визначене Держсільгоспінспекцією України на конкурсних засадах у порядку, встановленому Мінагрополітики України.

Інформація щодо поставлених протоколів заноситься до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи із обов'язковим зазначенням серій, номерів протоколів та найменування суб'єкта господарювання, уповноваженого здійснювати перевірку технічного стану машин”.

3. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В.М.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                 М.В. Присяжнюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку визначення на конкурсних засадах підприємства з виготовлення та  забезпечення суб'єктів господарювання бланками протоколів перевірки технічного стану машин та Положення про таку комісію"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку визначення на конкурсних засадах підприємства з виготовлення та  забезпечення суб'єктів господарювання бланками протоколів перевірки технічного стану машин та Положення про таку комісію” Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено відповідно до Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500/2011.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: http://www.minagro.gov.ua та Державної інспекції сільського господарства України за адресою: http://www.disgu.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державна інспекція сільського господарства України,

м. Київ, вул. Баумана, 9/12, E-mail: ov@corp2.net; (Цибко Сергій Дмитрович, тел./факс (044) 232-94-38

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Е-mail: mail@dkrp.gov.ua

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                В.М. Давиденко

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку визначення на конкурсних засадах підприємства з виготовлення та забезпечення суб'єктів господарювання бланками протоколів перевірки технічного стану машин та Положення про таку комісію”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку визначення на конкурсних засадах підприємства з виготовлення та забезпечення суб'єктів господарювання бланками протоколів перевірки технічного стану машин та Положення про таку комісію” (далі – проект наказу) підготовлено відповідно Закону України “Про дорожній рух” з метою удосконалення процедури забезпечення суб’єктів господарювання бланками протоколів перевірки технічного стану машин.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 21 Закону України “Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України” Держсільгоспінспекція України здійснює державний контроль за суб’єктами господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль тракторів та інших машин.

Разом з тим, на сьогодні відповідно до підпункту 12.1 Вимог до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 06 травня 2009 року № 316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 травня 2009 року за № 462/16478, забезпечення суб'єктів господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль машин, протоколами перевірки технічного стану машин здійснює підприємство, визначене Мінагрополітики на конкурсних засадах.

Тому на сьогодні склалась ситуація, яка унеможливлює виконання Держсільгоспінспекцією України функцій із забезпечення суб’єктів господарювання бланками протоколів перевірки технічного стану машин.

Запропонованими змінами передбачається встановити, що підприємство, яке здійснює забезпечення суб'єктів господарювання бланками протоколів перевірки технічного стану машин, визначається Держсільгоспінспекцією України на конкурсних засадах.

Крім того, з метою створення прозорої процедури визначення підприємства зазначеним проектом наказу визначено порядок проведення конкурсу.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою зазначеного проекту наказу є впорядкування процедури забезпечення суб'єктів господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, бланками протоколів перевірки технічного стану машин.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють закони України “Про дорожній рух”, “Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України”, наказ Міністерства аграрної політики України від 06 травня 2009 року № 316 “Про затвердження Вимог до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 травня 2009 року за № 462/16478.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень даного проекту наказу додаткових фінансових витрат з державного бюджету не потребує.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та буде направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Регіональний аспект

Зазначений проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

Положення проекту акта не містять ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщений на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України з метою одержання зауважень і пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Розроблений проект наказу є регуляторним актом.

Дія наказу поширюється на суб’єктів господарювання, які мають намір здійснювати забезпечення суб'єктів господарювання бланками протоколів перевірки технічного стану машин.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дасть змогу удосконалити процедуру забезпечення суб'єктів господарювання бланками протоколів перевірки технічного стану машин, а також визначити на конкурсних засадах суб’єкта господарювання, який буде здійснювати забезпечення бланками протоколів перевірки технічного стану машин.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                              В.М. Давиденко

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку визначення на конкурсних засадах підприємства з виготовлення та забезпечення суб'єктів господарювання бланками протоколів перевірки технічного стану машин та Положення про таку комісію”

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку визначення на конкурсних засадах підприємства з виготовлення та забезпечення суб'єктів господарювання бланками протоколів перевірки технічного стану машин та Положення про таку комісію” (далі – проект наказу) підготовлено відповідно Закону України “Про дорожній рух” з метою удосконалення процедури забезпечення суб’єктів господарювання бланками протоколів перевірки технічного стану машин.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 21 Закону України “Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України” Держсільгоспінспекція України здійснює державний контроль за суб’єктами господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль тракторів та інших машин.

Разом з тим, на сьогодні відповідно до підпункту 12.1 Вимог до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 06 травня 2009 року № 316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 травня 2009 року за № 462/16478, забезпечення суб'єктів господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль машин, протоколами перевірки технічного стану машин здійснює підприємство, визначене Мінагрополітики на конкурсних засадах.

Тому на сьогодні склалась ситуація, яка унеможливлює виконання Держсільгоспінспекцією України функцій із забезпечення суб’єктів господарювання бланками протоколів перевірки технічного стану машин.

Запропонованими змінами передбачається встановити, що підприємство, яке здійснює забезпечення суб'єктів господарювання бланками протоколів перевірки технічного стану машин, визначається Держсільгоспінспекцією України на конкурсних засадах.

Крім того, з метою створення прозорої процедури визначення підприємства зазначеним проектом наказу визначено порядок проведення конкурсу.

2. Визначення цілей державного регулювання

Даним наказом пропонується впорядкувати процедуру забезпечення суб'єктів господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, бланками протоколів перевірки технічного стану машин.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Єдиним способом досягнення цілі державного регулювання є прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку визначення на конкурсних засадах підприємства з виготовлення та забезпечення суб'єктів господарювання бланками протоколів перевірки технічного стану машин та положення про таку комісію”, що дозволить Держсільгоспінспекції України належним чином виконувати функції із забезпечення суб’єктів господарювання, які обов’язковий технічний контроль машин, бланками документів та здійснювати контроль за діяльністю таких суб’єктів господарювання.

Альтернативного способу досягнення цілі державного регулювання не існує.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Для досягнення цілей, визначених у розділі другому Аналізу регуляторного впливу, проектом наказу пропонується встановити порядок визначення на конкурсних засадах підприємства з виготовлення та забезпечення суб’єктів господарювання бланками протоколів перевірки технічного стану машин, а також затвердити положення про комісію з питань визначення на конкурсних засадах підприємства з виготовлення та забезпечення суб'єктів господарювання бланками протоколів перевірки технічного стану машин.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде врегульоване питання забезпечення суб'єктів господарювання бланками протоколів перевірки технічного стану машин, а також визначено процедуру проведення конкурсу.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Об’єкт регулювання

Вигоди

Витрати

Держава

забезпечення безпечної експлуатації машин

не передбачається

Суб’єкт господарювання

створення прозорих умов для здійснення діяльності щодо здійснення обов’язкового технічного контролю машин та можливість реалізації права щодо участі у конкурсі

не передбачається

Населення

збереження життя і здоров'я громадян та забезпечення безпечної експлуатації машин

не передбачається

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії проекту наказу не обмежений.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прогнозовані значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не передбачається;

кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – суб’єкти господарювання та фізичні особи, які здійснюють обов'язковий технічний контроль машин;

розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та фізичними особами на дотримання процедур, пов’язаних із виконанням вимог акта – не передбачається додаткових витрат коштів та часу суб’єктами господарювання та фізичними особами щодо впровадження запропонованих норм, які регламентовані в проекті наказу.

Наказ після прийняття буде доведено до відома суб’єктів господарювання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях, включення до електронного Єдиного реєстру нормативно-правових актів, розміщення у мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua та Держсільгоспінспекції України www. disgu.gov.ua.

Прийняття наказу не передбачає утворення додаткових державних чи громадських контролюючих органів і не потребує матеріальних витрат на його впровадження.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження  результативності акта

Базове відстеження результативності проекту наказу буде здійснюватись до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до даного наказу.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Держсільгоспінспекцією України протягом усього строку дії регуляторного акта шляхом:

аналізу звітів і статистичних даних відповідних територіальних органів Держсільгоспінспекції України;

розгляду пропозицій та зауважень, що надходитимуть до Мінагрополітики України та Держсільгоспінспекції України.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                            В.М. ДавиденкоДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux