портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 22 вересня 2014

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку видачі посвідчення мисливця контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                  Київ                                                                                    №_____________

 

Про затвердження Порядку видачі посвідчення мисливця контрольної

картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання

 

Відповідно до абзацу дванадцятого статті 6 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» та підпункту 7.145 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок видачі посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства лісового господарства України від 21 березня 1997 року  № 32 «Про затвердження Порядку видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 травня 1997 року за № 182/1986.

3. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А.Є.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                             І.О. Швайка

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку видачі посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання»
 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку видачі посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання» (далі – проект наказу) Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблений з метою затвердження порядку видачі посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання, який дасть змогу встановити порядок видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання.

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–порталі Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції до проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України:

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001,

Відповідальний виконавець: Бондарчук Ольга Миколаївна.

е-mail: olga.bondarchuk@minagro.gov.ua

тел. 226-22-12,  факс 226-22-12

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва:

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                    А.Є. Дикун

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку видачі посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання»

 

1.  Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказуМіністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку видачі посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання» (далі – проект наказу) розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України відповідно до абзацу дванадцятого статті 6 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», підпункту 7.145 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500.

2.  Мета і шляхи їх досягнення

Метою запропонованого проекту наказу є встановлення порядку видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання.

3.  Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Закон України «Про мисливське господарство та полювання».

4.  Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України.

5.  Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6.  Регіональний аспект

Зазначений проект наказу не стосується адміністративно-територіального розвитку.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7.  Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8.  Громадське обговорення

Відповідно до вимог Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосується порядку видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання, проект наказу розміщується на офіційному веб-порталі Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державного агентства лісових ресурсів України з метою громадського обговорення та одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань у встановленому законодавством порядку.

9.  Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10.      Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом та відповідає принципам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

11.      Прогноз результатів

Реалізація наказу не призведе до негативних соціально-економічних та інших наслідків, відповідає інтересам держави у галузі лісового та мисливського господарства.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                              А.Є. Дикун

Аналіз регуляторного впливу

 до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про затвердження Порядку видачі посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання

 

1.          Визначення проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку видачі посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання” розроблено відповідно до абзацу дванадцятого статті 6 Закону України “Про мисливське господарство та полювання”.

2.          Визначення мети державного регулювання

Ціллю державного регулювання є встановлення процедури видачі посвідчення мисливця, контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання.

3.          Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Існують два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

Перший спосіб – залишення всього без змін. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки застосування даного способу призведе до невиконання статті 6 Закону України “Про мисливське господарство та полювання”.

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту наказу. Це дозволить здійснювати видачу посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання в Україні.

4.          Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проектом наказу визначається процедура здійснення процедури видачі посвідчення мисливця, контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання.

5.          Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття проекту регуляторного акта буде забезпечено виконання вимог чинного законодавства, а саме статті 6 Закону України “Про мисливське господарство та полювання”.

6.          Очікувані результати прийняття акта

 

Об’єкт регулювання

Вигоди

Витрати

Держава

Надходження коштів до бюджету України

Не передбачається

Суб’єкт господарювання

Не передбачається

Не передбачається

Населення

Встановлення процедури видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів

Не передбачається

7.          Обґрунтування строку дії акта

Строк дії проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку видачі посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання” не обмежений, оскільки не обмежений строк дії Закону України “Про мисливське господарство та полювання”. Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8.          Визначення показників результативності регуляторного акта

 До показників результативності регуляторного акта належить:

1) розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта – додаткових надходжень не передбачається;

2) кількість осіб та суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – суб’єкти господарювання які здійснюють господарську діяльність у галузі мисливського господарства та полювання;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними із виконанням вимог акта - не передбачається додаткових витрат коштів та часу;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – середній, так як проект наказу був розміщений на офіційному веб-порталі Державного агентства лісових ресурсів України.

9.          Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

 Відстеження результативності проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку видачі посвідчення мисливця, контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання” передбачається методом здійснення таких заходів.

Базове відстеження результативності проекту наказу буде здійснюватись до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до даного наказу.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження. Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Мінагрополітики України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                   А.Є. ДикунOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux