портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 24 травня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                       Київ                                                                                      ____________

 

Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки

 

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні"

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності після завершення виконання заходів, що забезпечать можливість ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Сеня О.В.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                           І.Ю. Бісюк

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки" (далі – проект наказу) Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблений з метою затвердження Порядку ведення Реєстру, надання відомостей про видані сертифікати якості зацікавленим суб’єктам ринку зерна. Порядок дасть змогу збирати, накопичувати, обробляти і зберігати відомості щодо здійснених експортно-імпортних операцій, включаючи транзит територією України при перевантаженні через зерноперевантажувальні місткості, переміщенні територією України зерна та продуктів його переробки, що придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджету.

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Державної інспекції сільського господарства України (http://www.disgu.gov.ua) та Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державна інспекція сільського господарства України:

вул. Баумана, 9/12, м. Київ, 03190,

е-mail: kdoroshchuk@mail.ru;

тел./факс 400-94-02

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва:

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                          О.В. Сень

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки передбачена частиною шостою статті 21 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" з метою надання відомостей про видані сертифікати якості зацікавленим суб’єктам ринку зерна. Порядок дасть змогу Державній інспекції сільського господарства України та її територіальним органам збирати, накопичувати, обробляти і зберігати відомості щодо здійснених експортно-імпортних операцій, переміщених територією України зерна та продуктів його переробки, що придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджету; виданих та анульованих сертифікатів якості та надавати відповідну інформацію керівництву Мінагрополітики України та Уряду.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є затвердження Порядку ведення Реєстру, надання відомостей про видані сертифікати якості зацікавленим суб’єктам ринку зерна.

Порядок дасть змогу Державній інспекції сільського господарства України та її територіальним органам збирати, накопичувати, обробляти і зберігати відомості щодо здійснених експортно-імпортних операцій, включаючи транзит територією України при перевантаженні через зерноперевантажувальні місткості, переміщених територією України зерна та продуктів його переробки, що придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджету; виданих та анульованих сертифікатів якості та надавати відповідну інформацію керівництву Мінагрополітики України та Уряду.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні",постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки" від 23 липня 2009 року № 848, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 500, Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансово-економічні розрахунки не приводяться у зв’язку із тим, що даний проект наказу не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на його впровадження.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною інспекцією сільського господарства України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та буде направлений для проведення державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містять ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь. Проект наказу не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу буде розміщено на офіційному веб-сайті Державної інспекції сільського господарства України та Міністерства аграрної політики та продовольства України для отримання пропозицій та зауважень громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Прийняття даного проекту наказу забезпечить виконання вимог статті 21 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" та затвердить Порядок ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки та надання відомостей із нього.

Проект цього наказу відповідає загальним принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить затвердити Порядок ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки та надання відомостей із нього, що дасть змогу доступу до відомостей Реєстру всім учасникам ринку зерна.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                          О.В. Сень

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів якості

зерна та продуктів його переробки"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Необхідність затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки передбачена частиною шостою статті 21 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" з метою надання відомостей про видані сертифікати якості зацікавленим суб’єктам ринку зерна. Порядок дасть змогу Державній інспекції сільського господарства України та її територіальним органам збирати, накопичувати, обробляти і зберігати відомості щодо здійснених експортно-імпортних операцій, переміщених територією України зерна та продуктів його переробки, що придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджету; виданих та анульованих сертифікатів якості та надавати відповідну інформацію керівництву Мінагрополітики України та Уряду.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною ціллю даного проекту наказу є збір, узагальнення та накопичення інформації щодо суб’єктів ринку зерна, які здійснюють експортно-імпортні операцій, включаючи транзит територією України при перевантаженні через зерноперевантажувальні місткості, переміщенні територією України зерна та продуктів його переробки, що придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджету, а також за вимогою однієї з сторін договору (контракту) та надавати відповідну інформацію керівництву Мінагрополітики України та Уряду.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки через відсутність Порядку ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки не буде єдиних вимог для ведення реєстру та отримання і використання необхідної інформації щодо суб’єктів ринку зерна, що здійснюють експортно-імпортні операцій, включаючи транзит територією України при перевантаженні через зерноперевантажувальні місткості, переміщенні територією України зерна та продуктів його переробки, що придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджету, а також за вимогою однієї з сторін договору (контракту); виданих та анульованих сертифікатів якості та невиконання вимог Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні".

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту наказу - дозволить забезпечити єдиний підхід до збору та накопичення інформації щодо суб’єктів ринку зерна, що здійснюють експортно-імпортні операцій, включаючи транзит територією України при перевантаженні через зерноперевантажувальні місткості, переміщенні територією України зерна та продуктів його переробки, що придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджету, а також за вимогою однієї з сторін договору (контракту); виданих та анульованих сертифікатів якості та використання даної інформації органами державної влади та особами, що мають на це право у випадках передбачених законом та виконання вимог Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні".

 

Можливі способи досягнення цілей

 

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

- спосіб оцінюється як такий, що не забезпечує вимоги чинного законодавства України;

- не вирішує правові та соціальні потреби і завдання, передбачені законодавством України;

- не забезпечує виконання вимог чинного законодавства в Україні, не відповідає вимогам Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні".

Обраний спосіб

- відповідає потребам у вирішенні проблеми;

- відповідає вимогам чинного законодавства;

- забезпечує виконання національного законодавства України.

- розв’язується проблема та досягаються поставлені цілі.

 

Альтернативи запропонованому проекту наказу на даний час немає.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Механізм дії регуляторного акта.

Для досягнення цілей, визначених у розділі другому Аналізу регуляторного впливу, проектом наказу пропонується затвердити Порядок ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки та надання відомостей із нього.

Організаційні заходи для впровадження регулювання.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1) Провести погодження проекту наказу із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та зареєструвати його в установленому порядку в Міністерстві юстиції України.

2) Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної інспекції сільського господарства України.

Розв’язання проблеми можливе лише шляхом прийняття даного проекту наказу Мінагрополітики України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде врегульоване питання порядку ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки та надання відомостей із нього, що відповідатиме вимогам Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні", та дозволить забезпечити виконання покладених завдань на Державну інспекцію сільського господарства України та її територіальні органи.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття акта

Аналіз вигод і витрат

 

Вигоди

Витрати

Для держави:

Затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки, облік інформації про видані сертифікати.

витрати відсутні

Для суб’єктів ринку зерна:

Затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки, посилення гарантій державного захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів ринку зерна

витрати відсутні

Для населення:

Затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки, посилення гарантій зі сторони держави для суб’єктів господарювання, захист їх прав та охоронюваних законом інтересів.

витрати відсутні

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії проекту наказу не обмежений.

Проект наказу діє постійно з дня набрання ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, що регулюють зазначене питання, чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження;

- кількість суб’єктів ринку зерна, на яких поширюватиметься дія акта не обмежена;

- розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами ринку зерна, пов’язаними із виконанням вимог акта, не передбачається;

- рівень поінформованості суб’єктів ринку зерна з основних положень акта – середній. Проект наказу оприлюднений на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України та Держсільгоспінспекції України.

Наказ після прийняття буде доведено до відома суб’єктів ринку зерна шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях, включення до електронного Єдиного реєстру нормативно-правових актів, розміщення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Державної інспекції сільського господарства України www. disgu.gov.ua.

Прийняття наказу не передбачає утворення додаткових державних чи громадських контролюючих органів і не потребує матеріальних витрат на його впровадження.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності проекту наказу буде здійснюватись до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до даного наказу.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Мінагрополітики України (Держсільгоспінспекцією України) протягом усього строку дії регуляторного акта шляхом:

- аналізу звітів і статистичних даних відповідних територіальних органів Державної інспекції сільського господарства України;

- розгляду пропозицій та зауважень, що надходитимуть до Мінагрополітики України та Державної інспекції сільського господарства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                          О.В. Сень

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux