портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 22 лютого 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                     Київ                                                                                     _____________

 

Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів

на насіння та/або садивний матеріал

 

Відповідно до статті 18 Закону України "Про насіння і садивний матеріал"

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                  І.Ю. Бісюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/садивний матеріал"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал" Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено відповідно до Закону України "Про насіння і садивний матеріал", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: http://www.minagro.gov.ua та Державної інспекції сільського господарства України за адресою: http://www.disgu.gov.ua

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державна інспекція сільського господарства України,

м. Київ,  вул. Баумана, 9/12

E-mail: atestat@meta.ua;

тел./факс (044) 400-33-49

Державна служба України з питань регуляторної

політики та розвитку підприємництва,

м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11

Е-mail: mail@dkrp.gov.ua

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О.В. Сень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та

продовольства України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал".

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 18 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", розроблено проект наказу "Про затвердження порядок ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивного матеріалу".

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивного матеріалу" (далі – проект наказу) підготовлено з метою організації порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріалу та для не допущення в обіг несертифікованого насіння та/або садивного матеріалу, здійснення оперативного контролю за обігом партій насіння та/або садивного матеріалу, створення бази даних для моніторингу забезпеченості насінням та/або садивного матеріалу, оперативного міжобласного та міжрайонного його перерозподілу.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу підготовлений відповідно до статті 18 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" з метою визначення процедури ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, внесення відомостей до нього.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Закон України "Про насіння і садивний матеріал".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття наказу не потребує виділення коштів з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною інспекцією сільського господарства України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємства.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6 1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить затвердити порядок ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал"

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Необхідність затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва передбачена Законом України "Про насіння та садивний матеріал".

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основною ціллю даного проекту наказу є затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або  садивний матеріал до вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва та уніфікованої форми акта перевірки. Перелік питань для здійснення контрольних заходів сформовано відповідно до повноважень Держсільгоспінспекції України та Критеріїв за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері сільськогосподарського насінництва та розсадництва і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу.

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки на даний час не затверджений порядок ведення сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту наказу. Це дозволить забезпечити здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами насінництва та розсадництва вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва у відповідності до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи.

Механізм дії регуляторного акта.

Для досягнення цілей, визначених у розділі другому Аналізу регуляторного впливу, проектом наказу пропонується затвердити:

- перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

- Реєстр сертифікатів на насіння/або садивний матеріал.

Організаційні заходи для впровадження регулювання.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та зареєструвати його в установленому порядку в Міністерстві юстиції України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги проекту регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайті Державної інспекції сільського господарства України.

Розв’язання проблеми можливе лише шляхом прийняття даного проекту наказу Мінагрополітики України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде врегульоване питання порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Аналіз вигод і витрат.

 

Вигоди

Витрати

Для держави:

установлення процедури здійснення у правовому полі планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва

витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні

Для суб’єктів господарювання:

посилення гарантій державного захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання (виробників насіння і садивного матеріалу)

додаткові витрати відсутні

Для населення:

посилення гарантій зі сторони держави для громадян (споживачів сільськогосподарської продукції), захист їх прав та охоронюваних законом інтересів

додаткові витрати відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії акта.

Строк дії проекту наказу не обмежений.

Проект наказу діє постійно з дня набрання ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, що регулюють зазначене питання, чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності акта.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки,  ні надходження;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта не обмежена;

розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними із виконанням вимог акта, не змінюватимуться;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – середній, оскільки проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті Державної інспекції сільського господарства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності проекту наказу буде здійснюватись до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до даного наказу.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Мінагрополітики України (Держсільгоспінспекцією України) протягом усього строку дії регуляторного акта шляхом:

аналізу звітів і статистичних даних відповідних територіальних органів Держсільгоспінспекції України;

розгляду пропозицій та зауважень, що надходитимуть до Мінагрополітики України та Держсільгоспінспекції України.

 

 

Заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                         О.В. СеньOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux