портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 21 листопада 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку розроблення та форми паспорта рибогосподарської технологічної водойми”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

______________                                                                                   Київ                                                                                         __________     

 

Про затвердження Порядку розроблення та форми паспорта

рибогосподарської технологічної водойми

 

Відповідно до абзацу шостого частини першої статті 8 Закону України “Про аквакультуру”, абзацу четвертого пункту 3 та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок розроблення та форму паспорта рибогосподарської технологічної водойми, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) в установленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сеня О.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                               М.В. Присяжнюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження порядку розроблення та форми паспорта рибогосподарської технологічної водойми"

 

Для отримання зауважень та пропозицій до вищезазначеного проекту наказу, підготовленого з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством України, Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про публікацію проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження порядку розроблення та форми паспорта рибогосподарської технологічної водойми"

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Свої зауваження та пропозиції прохання надсилати до:

1. Міністерства аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, www. minagro.gov.ua).

2. Державного агентства рибного господарства України (вул. Артема, буд. 45-А, м. Київ, 04053, www.darg.gov.ua).

Строк, протягом якого від громадськості приймаються зауваження та пропозиції – один місяць з дня оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження порядку розроблення та форми паспорта рибогосподарської технологічної водойми".

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                                В.С. Дроник

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження порядку розроблення та форми паспорта рибогосподарської технологічної водойми"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Відповідно до статті 8 Закону України "Про аквакультуру" та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, з метою забезпечення раціонального використання рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) та рибогосподарських технологічних водойм.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття наказу надасть можливість упорядкувати нормативно-правові акти з порядку розроблення та форми паспорта рибогосподарської технологічної водойми, відповідно до Закону України “Про аквакультуру”.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Закон України “Про аквакультуру", Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначених пропозицій не потребує додаткових фінансових, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Державним агентством водного господарства України, Міністерством юстиції України, та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць і не впливає на регіональний розвиток.

6.1 Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на сайті Мінагрополітики та Держрибагентства України для громадського обговорення і відповідних зауважень та пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не передбачає відносин у соціально – трудовій сфері.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття наказу Мінагрополітики України «Про затвердження порядку розроблення та форми паспорта рибогосподарської технологічної водойми» надасть можливість чітко охарактеризувати всі складові водойми, а також її чітке призначення для рибогосподарських цілей.

11. Прогноз результатів

Затвердження даного проекту наказу надасть можливість затвердити порядок розроблення та форму паспорта рибогосподарської технологічної водойми, визначити особу, здатну ефективно господарювати на водоймі, включаючи підтримання її нормального екологічного, водогосподарського та санітарного стану.

 

 

Заступник Міністра -

керівник апарату                                                                                                                                                                                           О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження порядку розроблення та форми паспорта рибогосподарської технологічної водойми"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, є прийняття нормативно-правового акта, яким затверджується порядок розроблення та форми паспорта рибогосподарської технологічної водойми"

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі в цілому, основними цілями прийняття є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері аквакультури;

- забезпечення розвитку аквакультури

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час підготовки Проекту було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший спосіб – залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не відповідає вимогам Закону України "Про аквакультуру".

Другий спосіб – прийняття Проекту, що надасть можливість затвердити порядок розроблення та форму паспорта рибогосподарської технологічної водойми

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Механізм дії регуляторного акта

Для досягнення цілей, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, у проекті наказу передбачено затвердження порядку розроблення та форми паспорта рибогосподарської технологічної водойми

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та зареєструвати його в установленому порядку в Міністерстві юстиції України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернету – на офіційному веб-сайті  Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державного агентства рибного господарства України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде вирішено питання удосконалення чинного нормативно-правового акта, який затверджує порядок розроблення та форму паспорта рибогосподарської технологічної водойми для цілей аквакультури.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

 

 

Суб’єкт впливу

 

 

Вигоди

 

Витрати

 

Держава

Вирішення питання щодо виконання вимог національного законодавства

 

Не передбачено

 

Суб’єкти господарювання

 Отримання затвердженого порядку розроблення та форми паспорта рибогосподарської технологічної водойми для цілей аквакультури

 

Передбачено

 

Населення

Збільшення споживання високоякісної, екологічно безпечної рибопродукції на душу населення.

Передбачено

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії проекту наказу не обмежується.

Діє постійно з дня набрання чинності регуляторного акта.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, що регулюють зазначене питання чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений проект.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, метою даного проекту наказу є затвердження порядку розроблення та форми паспорта рибогосподарської технологічної водойми для цілей аквакультури.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта буде визначатися та передбачатися відповідно до законодавства.

Разом з тим необхідно зазначити, що прийняття проекту наказу не передбачає утворення державних структур управління і не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде проводитись через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

Заступник міністра-

керівник апарату                                                                                                                                                                                          О.В. Сень

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux