портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 22 серпня 2014

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                     Київ                                                                                    №_____________

 

Про затвердження Порядку проведення державної атестації

 

Відповідно до статей 9, 16 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, абзацу шостого статті 7 Закону України “Про бджільництво”

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити:

1.1. Порядок проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, що додається.

1.2. Технологічні вимоги до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, що додаються.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А.Є.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                  І.О. Швайка

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення  селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення  селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва” Міністерство аграрної політики та продовольства України з “22” серпня 2014 року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Затвердження проекту забезпечить приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Зазначений проект наказу разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту наказу та аналізу регуляторного впливу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом п’яти днів з дня оприлюднення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: maria.vigura@minagro.gov.ua, відповідальний виконавець: Вігура Марія Василівна. Тел. 279-85-12

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                 А.Є. Дикун

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу розроблено відповідно до статей 9, 16 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, абзацу шостого статті 7 Закону України “Про бджільництво” згідно з якими розроблення та затвердження порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, проведення атестації пасік, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва. У зв’язку з цим виникла необхідність затвердження відповідних нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою розроблення проекту наказу є затвердження Порядку про проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, якими визначаються правила та вимоги щодо присвоєння відповідного статусу залежно від напряму діяльності та якості племінних (генетичних) ресурсів суб'єктам племінної справи у тваринництві, та вимоги  щодо проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва.

3. Правові аспекти

Закони України “Про племінну справу у тваринництві”, “Про бджільництво”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію зазначеного проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Національною академією аграрних наук України, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України, Державним агентством рибного господарства України. Проект наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом, який визначає порядок та вимоги присвоєння відповідного статусу залежно від напряму діяльності та якості племінних (генетичних) ресурсів суб'єктам племінної справи у тваринництві, вимоги  щодо проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва

Проведення державної атестації дозволить, з одного боку – встановити реальний стан ведення селекційно-племінної справи у тваринництві в племінних заводах і племінних господарствах, позбавити статусів суб’єктів, племінної справи у тваринництві, які не відповідають мінімальним вимогам, а з другого боку – виявити нових суб'єктів племінної справи у тваринництві, де рівень ведення племінної справи відповідає вимогам законодавства.

11. Прогноз результатів

Затвердження наказу забезпечить виконання вимог Закону України “Про племінну справу у тваринництві” з метою приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики України до вимог діючого законодавства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                               А.Є. Дикун

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва”

 

1. Аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Відповідно до статей 9, 16 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, абзацу шостого статті 7 Закону України “Про бджільництво” відповідно до яких розроблення та затвердження порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, проведення атестації пасік, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва. У зв’язку з цим виникла необхідність затвердження Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві (далі –Порядок) та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва (далі – Технологічні вимоги).

2. Цілі державного регулювання

Основною метою підготовки проекту наказу є затвердження Порядку та Технологічних вимог, якими визначаються правила та вимоги щодо присвоєння відповідного статусу залежно від напряму діяльності та якості племінних (генетичних) ресурсів суб'єктам племінної справи у тваринництві, та вимоги  щодо проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва.

Затвердження Порядку дозволить дозволить забезпечити підвищення генетичного потенціалу, поліпшення племінних та продуктивних якостей тварин, розвиток конкурентоспроможної галузі тваринництва та захист споживачів від надходження на внутрішній ринок неякісних племінних (генетичних) ресурсів.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Перший спосіб – це залишити чинне законодавство без змін, проте, даний спосіб не відповідатиме вимогам чинного законодавства України.

Другий альтернативний спосіб – затвердження проекту наказу щодо затвердження Порядку та Технологічних вимог, забезпечить приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог законодавства України з метою присвоєння відповідного статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві, залежно від напряму їх господарської діяльності, якості племінних (генетичних) ресурсів, рівнем ведення селекційно-племінної роботи.

4. Опис механізму, який пропонується для розв'язання проблеми

Порядок визначає правила та вимоги присвоєння відповідного статусу залежно від напряму діяльності та якості племінних (генетичних) ресурсів суб'єктам племінної справи у тваринництві, поширюється на власників племінних генетичних ресурсів, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, визначені племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають послуги пов’язані з племінною справою у тваринництві.

Присвоєння відповідного статусу проводиться Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Державній атестації підлягають усі суб'єкти племінної справи у тваринництві (крім власників неплемінних тварин) незалежно від форми власності, що бажають мати відповідний статус.

Державна атестація і присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві проводиться один раз на чотири роки.

Для проведення державної атестації суб'єкти племінної справи у тваринництві подають до департаментів агропромислового розвитку облдержадміністрацій заявку на проведення державної атестації,  кількісні та якісні показники продуктивності й виробничо–господарської діяльності племінних господарств за видом та породою тварин, оригінал, засвідчений в установленому порядку, результати бальної оцінки, ветеринарну довідку щодо благополуччя суб’єкта племінної справи у тваринництві.

Переатестація суб'єктів з племінної справи у тваринництві проводиться  в період між черговими державними атестаціями, на підставі даних зоотехнічної звітності з метою підтвердження відповідності одержаному статусу та при їх реформуванні, зміні найменування у разі правонаступництва.

Для проведення державної атестації та переатестації наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України створюються атестаційні та експертна комісії.

Атестаційні комісії проводять безпосередньо в господарстві аналіз відповідності суб'єкта племінної справи у тваринництві певному статусу за племінними та продуктивними якостями тварин, показниками виробничо-господарської діяльності, рівнем селекційно-племінної роботи відповідно до мінімальних вимог оцінки на основі кількісних та якісних показників продуктивності тварин з урахуванням достовірності первинного зоотехнічного обліку, перевірки поголів'я за імуногенетичними показниками, виконання селекційних програм, показників забезпеченості спеціальними кадрами та відповідним обладнанням.

За результатами огляду поголів'я і розгляду показників роботи господарства атестаційна комісія складає акт державної атестації (переатестації) з висновками про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві певному статусу, який візують всі члени атестаційної комісії.

Матеріали про наслідки проведення державної атестації та переатестації комісії подають на розгляд департаментів агропромислового розвитку облдержадміністрацій які після погодження передаються Міністерству аграрної політики та продовольства України для розгляду експертною комісією.

Експертна комісія створюється при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, розглядає матеріали роботи атестаційних комісій, розв'язує спірні питання, що виникають в процесі проведення державної атестації та переатестації. Результати розгляду матеріалів експертною комісією щодо присвоєння та позбавлення відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві затверджуються наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Порядком затверджується діяльність і функції у племінному тваринництві суб'єкта племінної справи у тваринництві та встановлюються вимоги, що визначають відповідність статусів суб’єктів племінної справи у тваринництві.

В Технологічних вимогах визначаються вимоги та порядок оцінки продуктивних і племінних якостей бджолиних сімей, визначення на її основі класності бджолиних сімей з метою подальшого їх використання в селекційному процесі, які належать суб’єктам господарювання.

Технологічні вимоги поширюються на суб’єктів племінної справи у тваринництві незалежно від їх організаційно-правової форми, які є власниками бджолиних сімей.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Визначені цілі буде досягнуто за умови затвердження проекту наказу, приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог законодавства України з метою присвоєння відповідного статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві, залежно від напряму їх господарської діяльності, якості племінних (генетичних) ресурсів, рівнем ведення селекційно-племінної роботи, проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва.

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта

Зовнішні фактори, які можуть впливати на виконання вимог акта відсутні.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами 

Впровадження та виконання вимог акта не передбачає додаткового фінансування з Державного бюджету України та інших бюджетів.

Характеристика механізму можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта

Прийняття наказу не передбачає нанесення шкоди, а спрямовано на позитивне розв'язання проблеми, дає можливість приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до Конституції та законодавства України.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Сфери впливу

Вигоди

Втрати

 - Інтереси держави

- приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

- відсутні

 - Інтереси суб'єктів господарювання

- державна атестація дасть можливість суб’єктам племінної справи у тваринництві брати участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, визначенні племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та наданні послуг, пов'язаних з племінною справою у тваринництві, оцінка продуктивних і племінних якостей бджолиних сімей, визначення на її основі класності бджолиних сімей з метою подальшого їх використання в селекційному процесі

- відсутні

 - Інтереси громадян

 - використання на внутрішньому ринку племінних (генетичних) ресурсів певної якості

- відсутні

 

7. Запропонований строк дії акта

Проект запроваджує норми чинних нормативно-правових актів і набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Визначення показників результативності акта

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не передбачено.

Положення акта не встановлюють необхідність надходження коштів до бюджетів. Не передбачається створення державних цільових фондів.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія акта поширюється на власників племінних генетичних ресурсів, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, визначені племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають послуги пов’язані з племінною справою у тваринництві.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами племінної справи у тваринництві, пов'язаними з виконанням вимог проекту регуляторного акта не передбачається.

4. Рівень поінформованості суб'єктів племінної справи у тваринництві з основними положеннями акта вище середнього, оскільки проект розміщено на

офіційному веб-сайті Мінагрополітики України, а після прийняття буде надіслано департаментам агропромислового розвитку облдержадміністрацій поштою.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік, після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних з базовим відстеженням.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Міністерством аграрної політики та продовольства України за показниками результативності цього регуляторного акта.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                    А.Є. ДикунOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux