портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 27 червня 2014

Проект наказу Мінагрополітики України “ Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України про зерно та ринок зерна”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                      Київ                                                                                  №_____________

 

Про затвердження Порядку планування та здійснення

контрольних заходів з питань перевірки стану

дотримання суб’єктами господарювання вимог

законодавства України про зерно та ринок зерна

 

Відповідно до статей 22, 24 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні", Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", абзацу четвертого підпункту 19 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України про зерно та ринок зерна, що додається.

2. Департаменту землеробства (Жарун Ю.Л.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А.Є.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                   І.О. Швайка

 

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України про зерно та ринок зерна”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України про зерно та ринок зерна”, Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено відповідно до Законів України “Про зерно та ринок зерна в Україні”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: http://www.minagro.gov.ua та Державної інспекції сільського господарства України за адресою: http://www.disgu.gov.ua

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державна інспекція сільського господарства України, м. Київ, вул. Баумана, 9/12, відповідальний виконавець: Геворгян Тигран Генрікович, тел.: (044) 232-94-37, e‑mail: kdoroshchuk@mail.ru;

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва,м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e‑mail: mail@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                         А.Є. Дикун

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України про зерно та ринок зерна”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України про зерно та ринок зерна” (далі – проект наказу) розроблено відповідно до Законів України “Про зерно та ринок зерна в Україні”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459 з метою забезпечення планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України про зерно та ринок зерна.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України про зерно та ринок зерна з метою встановлення єдиного порядку оформлення інспекторами Державної інспекції сільського господарства України та її територіальними органами матеріалів за результатами проведених перевірок.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання, є:

Конституція України;

Закон України “Про зерно та ринок зерна в Україні”;

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;

Указ Президента України “Про Міністерство аграрної політики та продовольства України” від 23 квітня 2011 року № 500;

Указ Президента України “Про затвердження Положення про Державну інспекцію сільського господарства України” від 13 квітня 2011 року № 459;

Правові норми цього наказу стосуються прав та обов’язків суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), яким надано право займатися виробництвом, прийманням, доробкою, зберіганням та відвантаженням зерна та продуктів його переробки відповідно до законодавства.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансово–економічні розрахунки не приводяться у зв’язку із тим, що даний нормативно–правовий акт не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на його впровадження.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Цей проект наказу не стосується інтересів інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації.

Проект наказу не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: http://www.minagro.gov.ua та Державної інспекції сільського господарства України за адресою: http://www.disgu.gov.ua

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Необхідність затвердження  Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України про зерно та ринок зерна передбачена Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Проект цього наказу відповідає загальним принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить затвердити Порядок планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України про зерно та ринок зерна.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                        А.Є. Дикун


Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України про зерно та ринок зерна”

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Згідно з Указами Президента України від 09 грудня 2010 р. № 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, від 13 квітня 2011 р. № 459 “Про Державну інспекцію сільського господарства України” повноваження щодо здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері виробництва, зберігання зерна та продуктів його переробки, які раніше виконували Державна хлібна інспекція Автономної Республіки Крим, обласні державні хлібні інспекції, передані до відання Державної інспекції сільського господарства України (далі – Держсільгоспінспекція України).

Після внесення змін до Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні” та у зв’язку із наданням Держсільгоспінспекції України та її територіальним органам повноважень щодо організації та здійснення державного нагляду (контролю) у частині якості зерна та продуктів його переробки, виробництва, приймання, доробки, зберігання та відвантаження зерна та продуктів його переробки були внесені відповідні зміни до підзаконних актів, що регулюють дані питання.

Зважаючи на зміни, які відбулися у законодавстві, даним проектом наказу пропонується визначити відповідно до вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” процедуру планування та здійснення Держсільгоспінспекцією України та її територіальними органами планових та позапланових заходів у частині здійснення державного нагляду (контролю) з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України про зерно та ринок зерна.

Планування та проведення планових контрольних заходів з даних питань буде здійснюватись відповідно до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні”, критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Держсільгоспінспекцією України планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2013 року № 191.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Даним наказом пропонується визначити для Держсільгоспінспекції України та її територіальних органів процедуру планування та здійснення заходів державного нагляду (контролю) з питань перевірки якості зерна та продуктів його переробки, стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері виробництва, зберігання зерна та продуктів його переробки, зокрема щодо додержання вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних документів, пов'язаних з якістю та безпечністю зерна та продуктів його переробки, наявністю генетично модифікованих організмів під час її заготівлі, зберігання, переробки, переміщення територією України та здійснення експортно-імпортних операцій підприємствами всіх форм власності, ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на хлібоприймальних і зернопереробних підприємствах незалежно від форми власності та господарювання, веденням реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, дотримання технічного регламенту суб’єктами господарювання в процесі зберігання зерна та продуктів його переробки, визначення організаційних заходів, які необхідно здійснити перед початком проведення перевірок, загальні вимоги до їх здійснення, а також вимоги до оформлення матеріалів за результатами проведених перевірок.

Затвердження даного наказу дасть змогу Держсільгоспінспекції України та її територіальним органами привести процедуру здійснення державного нагляду (контролю) якості зерна та продуктів його переробки, а також за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері виробництва, зберігання зерна та продуктів його переробки у відповідність до вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу.

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки на даний час відсутній Порядок планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України про зерно та ринок зерна.

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту наказу. Це дозволить забезпечити здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері виробництва, зберігання зерна та продуктів його переробки відповідно до вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та встановити Порядок планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України про зерно та ринок зерна.

Таким чином найбільш прийнятним є другий спосіб оскільки альтернативи запропонованому проекту наказу на даний час немає.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи.

Механізм дії регуляторного акта.

Для досягнення цілей, визначених у розділі другому Аналізу регуляторного впливу, проектом наказу пропонується затвердити:

процедуру планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України про зерно та ринок зерна;

порядок проведення планових заходів;

вичерпний перелік підстав для проведення позапланових заходів;

розпорядчі документи, які оформляються для здійснення планових/позапланових перевірок;

загальні вимоги до здійснення заходів (перевірок, обстежень суб’єктів ринку зерна), підготовчі заходи, які необхідно здійснити перед початком їх проведення;

вимоги до оформлення матеріалів за результатами здійснення контрольних заходів;

Організаційні заходи для впровадження регулювання.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу з заінтересованими центральними органами виконавчої влади та зареєструвати його в установленому порядку в Міністерстві юстиції України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної інспекції сільського господарства України.

Розв’язання проблеми можливе лише шляхом прийняття даного проекту наказу Мінагрополітики України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде врегульоване питання порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України про зерно та ринок зерна, що відповідатиме вимогам Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, та дозволить забезпечити виконання покладених на Держсільгоспінспекцію України та її територіальні органи завдань.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Аналіз вигод і витрат.

 

Вигоди

Витрати

Для держави:

установлення процедури здійснення у правовому полі планових та позапланових заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України про зерно та ринок зерна

витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні

Для суб’єктів господарювання:

встановлення єдиних вимог для підготовки та проведення заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України про зерно та ринок зерна

додаткові витрати відсутні

Для населення:

посилення гарантій зі сторони держави для громадян (споживачів сільськогосподарської продукції), захист їх прав та охоронюваних законом інтересів

додаткові витрати відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії акта.

Строк дії проекту наказу не обмежений.

Проект наказу діє постійно з дня набрання ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, що регулюють зазначене питання, чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності акта.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта не обмежена;

розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами виробництва, зберігання зерна та продуктів його переробки, пов’язаними із виконанням вимог акта, не змінюватимуться;

рівень поінформованості суб’єктів виробництва, зберігання зерна та продуктів його переробки з основних положень акта – високий, оскільки проект постанови розміщений на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України і Державної інспекції сільського господарства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності проекту наказу буде здійснюватись до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до даного наказу.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Мінагрополітики України (Держсільгоспінспекцією України) протягом усього строку дії регуляторного акта шляхом:

аналізу звітів і статистичних даних відповідних територіальних органів Держсільгоспінспекції України;

розгляду пропозицій та зауважень, що надходитимуть до Мінагрополітики України та Держсільгоспінспекції України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                        А.Є. ДикунOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux